NCBI C++ ToolKit
Enumerations | Variables
sequence_editing_cmds.hpp File Reference
#include <corelib/ncbistd.hpp>
+ Include dependency graph for sequence_editing_cmds.hpp:
+ This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Go to the source code of this file.

Go to the SVN repository for this file.

Enumerations

enum  ESequenceEditingCommands {
  eCmdRemoveDescriptors = eBaseCmdLast + 1000 , eCmdRemoveFeatures , eCmdRemoveUnindexedFeatures , eCmdApplyIndexerComments ,
  eCmdRemoveSeqAnnotIds , eCmdRemoveCddFeatDbxref , eCmdRemoveBankitComment , eCmdRemoveUnverified ,
  eCmdRemoveUnreviewed , eCmdRemoveDuplicateStructuredComments , eCmdRemoveSequencesFromAlignments , eCmdRemoveSequences ,
  eCmdRemoveSequences_ext , eCmdJustRemoveProteins , eCmdRemoveProteinsAndRenormalizeNucProtSets , eCmdRemoveOrphanedProteins ,
  eCmdRemoveSet , eCmdRemoveSetsFromSet , eCmdRevCompSequences , eCmdRevCompSequences_ext ,
  eCmdBioseqFeatsRevComp , eCmdBioseqOnlyRevComp , eCmdUnculTaxTool , eCmdMergeBiosources ,
  eCmdCompareWithBiosample , eCmdCompareWithBiosampleFirstOnly , eCmdConsolidateLikeModsWithSemicolon , eCmdConsolidateLikeModsWithoutSemicolon ,
  eCmdBarcodeTool , eCmdApplyFBOL , eCmdEditSequence , eCmdAlignmentAssistant ,
  eCmdRemoveAlignments , eCmdRemoveGraphs , eCmdRemoveGenomeProjectId , eCmdRemoveEmptyGenomeProjectId ,
  eCmdTaxFixCleanup , eCmdTaxFixCleanup_ext , eCmdSpecificHostCleanup , eCmdExtendedCleanup ,
  eCmdFixNonReciprocalLinks , eCmdDisableStrainForwarding , eCmdEnableStrainForwarding , eCmdEditPubs ,
  eCmdGlobalPubmedIdLookup , eCmdFixCapitalizationAll , eCmdFixCapitalizationAuthors , eCmdFixCapitalizationTitles ,
  eCmdFixCapitalizationAffiliation , eCmdFixCapitalizationCountry , eCmdRemoveUnpublishedPublications , eCmdRemoveInPressPublications ,
  eCmdRemovePublishedPublications , eCmdRemoveCollidingPublications , eCmdRemoveAllPublications , eCmdRemoveAuthorConsortiums ,
  eCmdReverseAuthorNames , eCmdStripAuthorSuffixes , eCmdTruncateAuthorMiddleInitials , eCmdConvertAuthorToConstortiumWhereLastName ,
  eCmdConvertAuthorToConsortiumAll , eCmdAddCitSubForUpdate , eCmdFixUsaAndStates , eCmdRetranslateCDSObeyStop ,
  eCmdRetranslateCDSIgnoreStopExceptEnd , eCmdRetranslateCDSIgnoreStopExceptEnd_ext , eCmdRetranslateCDSChooseFrame , eCmdEditCdsFrame ,
  eCmdRestoreRNAediting , eCmdResynchronizePartialsCDS , eCmdAddTranslExcept , eCmdRemoveAllStructuredComments ,
  eCmdRemoveEmptyStructuredComments , eCmdModifyStructuredComment , eCmdSetGlobalRefGeneStatus , eCmdClearKeywords ,
  eCmdClearNomenclature , eCmdConvertToDelayedGenProdSetQuals , eCmdConvertRptUnitRangeToLoc , eCmdRemoveStructuredCommentKeyword ,
  eCmdAddStructuredCommentKeyword , eCmdAddKeywordGDS , eCmdAddKeywordTPA_inferential , eCmdAddKeywordTPA_experimental ,
  eCmdAddKeywordTPA_assembly , eCmdAddKeywordWithConstraint , eCmdAddGenomeAssemblyStructuredComment , eCmdAddAssemblyStructuredComment ,
  eCmdReorderStructuredComment , eCmdConvertComment , eCmdExportStructuredCommentsTable , eCmdLoadStructComments ,
  eCmdParseComment , eCmdIllegalQualsToNote , eCmdRmIllegalQuals , eCmdWrongQualsToNote ,
  eCmdConvertBadInference , eCmdRmWrongQuals , eCmdRemoveDbXrefsCDS , eCmdRemoveDbXrefsGenes ,
  eCmdRemoveDbXrefsRNA , eCmdRemoveDbXrefsAllFeats , eCmdRemoveDbXrefsBioSource , eCmdRemoveDbXrefsBioSourceAndFeats ,
  eCmdRemoveTaxonFeats , eCmdRemoveTaxonFeatsAndBioSource , eCmdGroupExplode , eCmdFindASN1 ,
  eCmdFuseFeatures , eCmdFuseJoinsInLocs , eCmdExplodeRNAFeats , eCmdLowercaseQuals ,
  eCmdAssignFeatureIds , eCmdClearFeatureIds , eCmdReassignFeatureIds , eCmdUniqifyFeatureIds ,
  eCmdTrimJunkInPrimerSeqs , eCmdFixiInPrimerSeqs , eCmdPrefixAuthWithTax , eCmdFocusSet ,
  eCmdFocusClear , eCmdSetTransgSrcDesc , eCmdSplitDblinkQuals , eCmdFixOrgModInstitution ,
  eCmdFixStructuredVouchers , eCmdSwapPrimerSeqName , eCmdMergePrimerSets , eCmdSplitPrimerSets ,
  eCmdAppendModToOrg , eCmdParseCollectionDateMonthFirst , eCmdParseCollectionDateDayFirst , eCmdCountryFixupCap ,
  eCmdCountryFixupNoCap , eCmdVectorTrim , eCmdSelectTarget , eCmdSelectTarget_ext ,
  eCmdSelectFeature , eCmdApplyCDS , eCmdApplyAddRNA , eCmdApplyAddOther ,
  eCmdApplyAddOther_ext , eCmdAddFeatureBetween , eCmdValidate , eCmdValidateNoAlignments ,
  eCmdValidateCheckInferences , eCmdValidate_ext , eCmdSortUniqueCountText , eCmdSortUniqueCountTree ,
  eCmdSortUniqueCountTree_ext , eCmdDiscrepancy , eCmdOncaller , eCmdSubmitter ,
  eCmdSubmitter_ext , eCmdMega , eCmdRemoveAllFeatures , eCmdRemoveDupFeats ,
  eCmdRemoveDupFeats_ext , eCmdRemoveDupFeatsWithOptions , eCmdRemoveDupFeatsWithOptions_ext , eCmdResolveIntersectingFeats ,
  eCmdAutodefDefaultOptions , eCmdAutodefOptions , eCmdAutodefMisc , eCmdAutodefId ,
  eCmdAutodefNoMods , eCmdAutodefPopset , eCmdAutodefRefresh , eCmdInstantiateProteinTitles ,
  eCmdAddSequences , eCmdApplySourceQual , eCmdEditSourceQual , eCmdConvertSourceQual ,
  eCmdSwapSourceQual , eCmdRemoveSourceQual , eCmdApplyRNAQual , eCmdEditRNAQual ,
  eCmdConvertRNAQual , eCmdSwapRNAQual , eCmdRemoveRNAQual , eCmdApplyCGPQual ,
  eCmdEditCGPQual , eCmdConvertCGPQual , eCmdSwapCGPQual , eCmdRemoveCGPQual ,
  eCmdApplyFeatQual , eCmdEditFeatQual , eCmdConvertFeatQual , eCmdConvertSecondProtNameToDesc ,
  eCmdConvertDescToSecondProtName , eCmdConvertDescToFeatComment , eCmdConvertDescToFeatSource , eCmdConvertDescToFeatPub ,
  eCmdConvertDescToFeatPubConstraint , eCmdConvertFeatToDescComment , eCmdConvertFeatToDescSource , eCmdConvertFeatToDescPub ,
  eCmdSwapFeatQual , eCmdRemoveFeatQual , eCmdRemoveTextOutsideString , eCmdEditFeatEv ,
  eCmdEditFeatLoc , eCmdEditFeatLoc_ext , eCmdEditFeatStrand , eCmdEditFeatStrand_ext ,
  eCmdEditFeatRevInt , eCmdEditFeatPseudo , eCmdEditFeatException , eCmdEditFeatExperiment ,
  eCmdEditFeatInference , eCmdExtendPartialsConstr , eCmdExtendPartialsAll , eCmdGeneFromOtherFeat ,
  eCmdGeneFeatFromXrefs , eCmdGeneXrefsFromFeats , eCmdRemoveAllGeneXrefs , eCmdRemoveUnnecessaryGeneXrefs ,
  eCmdRemoveNonsuppressingGeneXrefs , eCmdRemoveOrphanLocusGeneXrefs , eCmdRemoveOrphanLocus_tagGeneXrefs , eCmdRemoveGeneXrefs ,
  eCmdRemoveDuplicateGOTerms , eCmdExtendCDS , eCmdTruncateCDS , eCmdExtendCDSToStop ,
  eCmdRecomputeIntervalsAndUpdateGenes , eCmdRecomputeIntervals , eCmdCdsFromGeneMrnaExon , eCmdmRNAFromGeneCdsExon ,
  eCmdtRNAFromGene , eCmdExonFromCds , eCmdExonFromMRNA , eCmdExonFromTRNA ,
  eCmdFixProductNamesDefault , eCmdFixProductNamesOptions , eCmdBulkApplyGenCode , eCmdEditSeqEndsWithAlign ,
  eCmdEditSequenceEnds , eCmdUpdateAlign , eCmdSaveDescriptors , eCmdCreateSeqHistForTpaDetailed ,
  eCmdCreateSeqHistForTpa , eCmdRemoveSeqHistAssembly , eCmdFarPointerSeq , eCmdConvertBadCdsAndRnaToMiscFeat ,
  eCmdCreateProteinId , eCmdCreateLocusTagGene , eCmdNormalizeGeneQuals , eCmdGenusSpeciesFixup ,
  eCmdCountryConflict , eCmdDuplicate , eCmdCorrectIntervalOrder , eCmdAddSecondary ,
  eCmdPackageFeaturesOnParts , eCmdParseText , eCmdParseTextFromDefline , eCmdParseLocalToSrc ,
  eCmdRemoveTextInsideStr , eCmdConvertFeatures , eCmdCdsToMatPeptide , eCmdConvertCdsToMiscFeat ,
  eCmdConvertCdsWithInternalStopToMiscFeat , eCmdConvertCdsWithInternalStopToMiscFeatViral , eCmdConvertCdsWithInternalStopToMiscFeatUnverified , eCmdConvertCdsWithGapsToMiscFeat ,
  eCmdTableReader , eCmdTableReader_ext , eCmdTableReaderClipboard , eCmdMolInfoEdit ,
  eCmdExportTable , eCmdBulkSourceEdit , eCmdBulkCdsEdit , eCmdLatLonTool ,
  eCmdCDSGeneRangeErrorSuppress , eCmdCDSGeneRangeErrorRestore , eCmdSuppressGenes , eCmdBulkGeneEdit ,
  eCmdBulkRnaEdit , eCmdBulkMiscFeatEdit , eCmdCorrectGenes , eCmdSegregateSets ,
  eCmdSequesterSets , eCmdDescriptorPropagateDown , eCmdReorderSeqById , eCmdCombineSelectedGenesIntoPseudogenes ,
  eCmdWithdrawSequences , eCmdAddSet , eCmdPropagateDBLink , eCmdChangeSetClass ,
  eCmdParseStrainSerotypeFromNames , eCmdAddStrainSerotypeToNames , eCmdFixupOrganismNames , eCmdSplitQualifiersAtCommas ,
  eCmdSplitStructuredCollections , eCmdTrimOrganismNames , eCmdAddNamedrRNA12S , eCmdAddNamedrRNA16S ,
  eCmdAddNamedrRNA23S , eCmdAddNamedrRNA18S , eCmdAddNamedrRNA28S , eCmdAddNamedrRNA26S ,
  eCmdAddNamedrRNASmall , eCmdAddNamedrRNALarge , eCmdAddControlRegion , eCmdAddMicrosatellite ,
  eCmdAddDefLine , eCmdPrefixOrgToDefLine , eCmdPrefixStrainToDefLine , eCmdPrefixCloneToDefLine ,
  eCmdPrefixIsolateToDefLine , eCmdPrefixHaplotToDefLine , eCmdPrefixCultivarToDefLine , eCmdPrefixListToDefLine ,
  eCmdCreateDescTPAAssembly , eCmdCreateDescStructuredComment , eCmdCreateDescRefGeneTracking , eCmdCreateDescDBLink ,
  eCmdCreateDescUnverified , eCmdCreateDescUnreviewed , eCmdCreateDescAuthorizedAccess , eCmdCreateDescGenomeAssemblyComment ,
  eCmdCreateDescGenBankBlock , eCmdCreateDescComment , eCmdCreateDescComment_ext , eCmdCreateDescTitle ,
  eCmdCreateDescMolinfo , eCmdMakeBadSpecificHostTable , eCmdCorrectRNAStrand , eCmdTrimNsRich ,
  eCmdTrimNsTerminal , eCmdAddFluComments , eCmdLabelRna , eCmdRemProtTitles ,
  eCmdRemAllProtTitles , eCmdApplyRNA_ITS , eCmdListMacroButtonNames , eCmdAdjustConsensusSpliceSitesStrict ,
  eCmdAdjustConsensusSpliceSitesStrict_ext , eCmdAdjustConsensusSpliceSitesRelaxed , eCmdAdjustConsensusSpliceSitesRelaxed_ext , eCmdAdjustConsensusSpliceSitesConsensusEnds ,
  eCmdAdjustCDSForIntrons , eCmdAdjustrRNAForIntrons , eCmdAdjusttRNAForIntrons , eCmdAdjustmRNAForIntrons ,
  eCmdApplyStructuredCommentField , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixHIVData , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixFluData , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIGSData ,
  eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIMSData , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIENSData , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIMARKS3_0 , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIGS3_0 ,
  eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIMS3_0 , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixAssemblyData , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixGenAssData , eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixiBol ,
  eCmdRemoveSegGaps , eCmdRawSeqToDeltaByNs , eCmdRawSeqToDeltaByNs_ext , eCmdRawSeqToDeltaByLoc ,
  eCmdRawSeqToDeltaByAssemblyGapFeatures , eCmdAdjustFeaturesForGaps , eCmdDeltaSeqToRaw , eCmdDeltaSeqToRaw_ext ,
  eCmdExpandGaps , eCmdConvertSelectedGapsToKnown , eCmdConvertSelectedGapsToUnknown , eCmdConvertGapsBySize ,
  eCmdEditSelectedGaps , eCmdAddLinkageToGaps , eCmdAddLinkageToGaps_ext , eCmdCombineAdjacentGaps ,
  eCmdSplitCDSwithTooManyXs , eCmdRmCultureNotes , eCmdEditSeqId , eCmdRemoveLocalSeqIdsFromNuc ,
  eCmdRemoveLocalSeqIdsFromProt , eCmdRemoveLocalSeqIdsFromAll , eCmdRemoveGiSeqIdsFromAll , eCmdRemoveGenbankSeqIdsFromProt ,
  eCmdRemoveGenbankSeqIdsFromAll , eCmdRemoveSeqIdNamesFromProtFeats , eCmdConvertAccessionToLocalIdsAll , eCmdConvertAccessionToLocalIdsNuc ,
  eCmdConvertAccessionToLocalIdsProt , eCmdConvertAccessionToLocalIdsName , eCmdLocalToGeneralId , eCmdGeneralToLocalId ,
  eCmdRemoveGeneralId , eCmdRemoveUnnecessaryExceptions , eCmdEditHistory , eCmdUpdate_Replaced_EC_numbers ,
  eCmdUpdateSequence , eCmdUpdateSequence_ext , eCmdUpdateSequenceClipboard , eCmdUpdateSequenceAccession ,
  eCmdUpdateMultiSequences , eCmdUpdateMultiSeqClipboard , eCmdImportFeatureTable , eCmdImportFeatureTable_ext ,
  eCmdImportFeatureTableClipboard , eCmdImportGFF3 , eCmdImportGFF3_ext , eCmdLoadSecondaryAccessions ,
  eCmdLoadSecondaryAccessionsHistoryTakeover , eCmdAddGlobalCodeBreak , eCmdLinkSelectedmRNACDS , eCmdLinkmRNACDSOverlap ,
  eCmdLinkmRNACDSProduct , eCmdLinkmRNACDSLabel , eCmdLinkmRNACDSLabelLocation , eCmdLinkmRNACDSProteinID ,
  eCmdLinkmRNACDSTranscriptID , eCmdLinkmRNACDSUnidirectional , eCmdShowLinkedmRNACDS , eCmdShowFeatureTable ,
  eCmdShowFeatureTable_ext , eCmdRestoreFromFile , eCmdRestoreAndConvertSeqSubmit , eCmdViewSortedProteins ,
  eCmdCheckForMixedStrands , eCmdFixForTransSplicing , eCmdSaveSubmissionFile , eCmdSaveASN1File ,
  eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIMS , eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIGS , eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIMARKS , eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIENSData ,
  eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixGenAnnData , eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixGenAssData , eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIENSData , eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIMARKS ,
  eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIGS , eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIMS , eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixGenAssData , eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixGenAnnData ,
  eCmdCreateDescSource , eCmdCreateDescPub_ext , eCmdCreateDescPub , eCmdUpdateTLSName ,
  eCmdEditingButtons , eCmdDiscrepancyList , eCmdMakeToolBarWindow , eCmdSuspectProductRulesEditor ,
  eCmdMacroEditor , eCmdPrepareSeqSubmit , eCmdEnableHupId , eCmdIndexerTypeSelection ,
  eCmdTestDialogView , eCmdTestFormView , eCmdHelpReports_ext , eCmdHelpImport_ext ,
  eCmdHelpSequences_ext , eCmdHelpFeatures_ext , eCmdHelpComments_ext , eCmdHelpEditingTools_ext
}
 
enum  EIndexerType { e_GenBankIndexer = 0 , e_RefSeqIndexer , e_LastIndexer }
 

Variables

static const char * kInternalIndexerRegistry = "Dialogs.Edit.InternalIndexer"
 
static const char * kInternalIndexerRegistryType = "IndexerType"
 

Enumeration Type Documentation

◆ EIndexerType

Enumerator
e_GenBankIndexer 
e_RefSeqIndexer 
e_LastIndexer 

Definition at line 502 of file sequence_editing_cmds.hpp.

◆ ESequenceEditingCommands

Enumerator
eCmdRemoveDescriptors 
eCmdRemoveFeatures 
eCmdRemoveUnindexedFeatures 
eCmdApplyIndexerComments 
eCmdRemoveSeqAnnotIds 
eCmdRemoveCddFeatDbxref 
eCmdRemoveBankitComment 
eCmdRemoveUnverified 
eCmdRemoveUnreviewed 
eCmdRemoveDuplicateStructuredComments 
eCmdRemoveSequencesFromAlignments 
eCmdRemoveSequences 
eCmdRemoveSequences_ext 
eCmdJustRemoveProteins 
eCmdRemoveProteinsAndRenormalizeNucProtSets 
eCmdRemoveOrphanedProteins 
eCmdRemoveSet 
eCmdRemoveSetsFromSet 
eCmdRevCompSequences 
eCmdRevCompSequences_ext 
eCmdBioseqFeatsRevComp 
eCmdBioseqOnlyRevComp 
eCmdUnculTaxTool 
eCmdMergeBiosources 
eCmdCompareWithBiosample 
eCmdCompareWithBiosampleFirstOnly 
eCmdConsolidateLikeModsWithSemicolon 
eCmdConsolidateLikeModsWithoutSemicolon 
eCmdBarcodeTool 
eCmdApplyFBOL 
eCmdEditSequence 
eCmdAlignmentAssistant 
eCmdRemoveAlignments 
eCmdRemoveGraphs 
eCmdRemoveGenomeProjectId 
eCmdRemoveEmptyGenomeProjectId 
eCmdTaxFixCleanup 
eCmdTaxFixCleanup_ext 
eCmdSpecificHostCleanup 
eCmdExtendedCleanup 
eCmdFixNonReciprocalLinks 
eCmdDisableStrainForwarding 
eCmdEnableStrainForwarding 
eCmdEditPubs 
eCmdGlobalPubmedIdLookup 
eCmdFixCapitalizationAll 
eCmdFixCapitalizationAuthors 
eCmdFixCapitalizationTitles 
eCmdFixCapitalizationAffiliation 
eCmdFixCapitalizationCountry 
eCmdRemoveUnpublishedPublications 
eCmdRemoveInPressPublications 
eCmdRemovePublishedPublications 
eCmdRemoveCollidingPublications 
eCmdRemoveAllPublications 
eCmdRemoveAuthorConsortiums 
eCmdReverseAuthorNames 
eCmdStripAuthorSuffixes 
eCmdTruncateAuthorMiddleInitials 
eCmdConvertAuthorToConstortiumWhereLastName 
eCmdConvertAuthorToConsortiumAll 
eCmdAddCitSubForUpdate 
eCmdFixUsaAndStates 
eCmdRetranslateCDSObeyStop 
eCmdRetranslateCDSIgnoreStopExceptEnd 
eCmdRetranslateCDSIgnoreStopExceptEnd_ext 
eCmdRetranslateCDSChooseFrame 
eCmdEditCdsFrame 
eCmdRestoreRNAediting 
eCmdResynchronizePartialsCDS 
eCmdAddTranslExcept 
eCmdRemoveAllStructuredComments 
eCmdRemoveEmptyStructuredComments 
eCmdModifyStructuredComment 
eCmdSetGlobalRefGeneStatus 
eCmdClearKeywords 
eCmdClearNomenclature 
eCmdConvertToDelayedGenProdSetQuals 
eCmdConvertRptUnitRangeToLoc 
eCmdRemoveStructuredCommentKeyword 
eCmdAddStructuredCommentKeyword 
eCmdAddKeywordGDS 
eCmdAddKeywordTPA_inferential 
eCmdAddKeywordTPA_experimental 
eCmdAddKeywordTPA_assembly 
eCmdAddKeywordWithConstraint 
eCmdAddGenomeAssemblyStructuredComment 
eCmdAddAssemblyStructuredComment 
eCmdReorderStructuredComment 
eCmdConvertComment 
eCmdExportStructuredCommentsTable 
eCmdLoadStructComments 
eCmdParseComment 
eCmdIllegalQualsToNote 
eCmdRmIllegalQuals 
eCmdWrongQualsToNote 
eCmdConvertBadInference 
eCmdRmWrongQuals 
eCmdRemoveDbXrefsCDS 
eCmdRemoveDbXrefsGenes 
eCmdRemoveDbXrefsRNA 
eCmdRemoveDbXrefsAllFeats 
eCmdRemoveDbXrefsBioSource 
eCmdRemoveDbXrefsBioSourceAndFeats 
eCmdRemoveTaxonFeats 
eCmdRemoveTaxonFeatsAndBioSource 
eCmdGroupExplode 
eCmdFindASN1 
eCmdFuseFeatures 
eCmdFuseJoinsInLocs 
eCmdExplodeRNAFeats 
eCmdLowercaseQuals 
eCmdAssignFeatureIds 
eCmdClearFeatureIds 
eCmdReassignFeatureIds 
eCmdUniqifyFeatureIds 
eCmdTrimJunkInPrimerSeqs 
eCmdFixiInPrimerSeqs 
eCmdPrefixAuthWithTax 
eCmdFocusSet 
eCmdFocusClear 
eCmdSetTransgSrcDesc 
eCmdSplitDblinkQuals 
eCmdFixOrgModInstitution 
eCmdFixStructuredVouchers 
eCmdSwapPrimerSeqName 
eCmdMergePrimerSets 
eCmdSplitPrimerSets 
eCmdAppendModToOrg 
eCmdParseCollectionDateMonthFirst 
eCmdParseCollectionDateDayFirst 
eCmdCountryFixupCap 
eCmdCountryFixupNoCap 
eCmdVectorTrim 
eCmdSelectTarget 
eCmdSelectTarget_ext 
eCmdSelectFeature 
eCmdApplyCDS 
eCmdApplyAddRNA 
eCmdApplyAddOther 
eCmdApplyAddOther_ext 
eCmdAddFeatureBetween 
eCmdValidate 
eCmdValidateNoAlignments 
eCmdValidateCheckInferences 
eCmdValidate_ext 
eCmdSortUniqueCountText 
eCmdSortUniqueCountTree 
eCmdSortUniqueCountTree_ext 
eCmdDiscrepancy 
eCmdOncaller 
eCmdSubmitter 
eCmdSubmitter_ext 
eCmdMega 
eCmdRemoveAllFeatures 
eCmdRemoveDupFeats 
eCmdRemoveDupFeats_ext 
eCmdRemoveDupFeatsWithOptions 
eCmdRemoveDupFeatsWithOptions_ext 
eCmdResolveIntersectingFeats 
eCmdAutodefDefaultOptions 
eCmdAutodefOptions 
eCmdAutodefMisc 
eCmdAutodefId 
eCmdAutodefNoMods 
eCmdAutodefPopset 
eCmdAutodefRefresh 
eCmdInstantiateProteinTitles 
eCmdAddSequences 
eCmdApplySourceQual 
eCmdEditSourceQual 
eCmdConvertSourceQual 
eCmdSwapSourceQual 
eCmdRemoveSourceQual 
eCmdApplyRNAQual 
eCmdEditRNAQual 
eCmdConvertRNAQual 
eCmdSwapRNAQual 
eCmdRemoveRNAQual 
eCmdApplyCGPQual 
eCmdEditCGPQual 
eCmdConvertCGPQual 
eCmdSwapCGPQual 
eCmdRemoveCGPQual 
eCmdApplyFeatQual 
eCmdEditFeatQual 
eCmdConvertFeatQual 
eCmdConvertSecondProtNameToDesc 
eCmdConvertDescToSecondProtName 
eCmdConvertDescToFeatComment 
eCmdConvertDescToFeatSource 
eCmdConvertDescToFeatPub 
eCmdConvertDescToFeatPubConstraint 
eCmdConvertFeatToDescComment 
eCmdConvertFeatToDescSource 
eCmdConvertFeatToDescPub 
eCmdSwapFeatQual 
eCmdRemoveFeatQual 
eCmdRemoveTextOutsideString 
eCmdEditFeatEv 
eCmdEditFeatLoc 
eCmdEditFeatLoc_ext 
eCmdEditFeatStrand 
eCmdEditFeatStrand_ext 
eCmdEditFeatRevInt 
eCmdEditFeatPseudo 
eCmdEditFeatException 
eCmdEditFeatExperiment 
eCmdEditFeatInference 
eCmdExtendPartialsConstr 
eCmdExtendPartialsAll 
eCmdGeneFromOtherFeat 
eCmdGeneFeatFromXrefs 
eCmdGeneXrefsFromFeats 
eCmdRemoveAllGeneXrefs 
eCmdRemoveUnnecessaryGeneXrefs 
eCmdRemoveNonsuppressingGeneXrefs 
eCmdRemoveOrphanLocusGeneXrefs 
eCmdRemoveOrphanLocus_tagGeneXrefs 
eCmdRemoveGeneXrefs 
eCmdRemoveDuplicateGOTerms 
eCmdExtendCDS 
eCmdTruncateCDS 
eCmdExtendCDSToStop 
eCmdRecomputeIntervalsAndUpdateGenes 
eCmdRecomputeIntervals 
eCmdCdsFromGeneMrnaExon 
eCmdmRNAFromGeneCdsExon 
eCmdtRNAFromGene 
eCmdExonFromCds 
eCmdExonFromMRNA 
eCmdExonFromTRNA 
eCmdFixProductNamesDefault 
eCmdFixProductNamesOptions 
eCmdBulkApplyGenCode 
eCmdEditSeqEndsWithAlign 
eCmdEditSequenceEnds 
eCmdUpdateAlign 
eCmdSaveDescriptors 
eCmdCreateSeqHistForTpaDetailed 
eCmdCreateSeqHistForTpa 
eCmdRemoveSeqHistAssembly 
eCmdFarPointerSeq 
eCmdConvertBadCdsAndRnaToMiscFeat 
eCmdCreateProteinId 
eCmdCreateLocusTagGene 
eCmdNormalizeGeneQuals 
eCmdGenusSpeciesFixup 
eCmdCountryConflict 
eCmdDuplicate 
eCmdCorrectIntervalOrder 
eCmdAddSecondary 
eCmdPackageFeaturesOnParts 
eCmdParseText 
eCmdParseTextFromDefline 
eCmdParseLocalToSrc 
eCmdRemoveTextInsideStr 
eCmdConvertFeatures 
eCmdCdsToMatPeptide 
eCmdConvertCdsToMiscFeat 
eCmdConvertCdsWithInternalStopToMiscFeat 
eCmdConvertCdsWithInternalStopToMiscFeatViral 
eCmdConvertCdsWithInternalStopToMiscFeatUnverified 
eCmdConvertCdsWithGapsToMiscFeat 
eCmdTableReader 
eCmdTableReader_ext 
eCmdTableReaderClipboard 
eCmdMolInfoEdit 
eCmdExportTable 
eCmdBulkSourceEdit 
eCmdBulkCdsEdit 
eCmdLatLonTool 
eCmdCDSGeneRangeErrorSuppress 
eCmdCDSGeneRangeErrorRestore 
eCmdSuppressGenes 
eCmdBulkGeneEdit 
eCmdBulkRnaEdit 
eCmdBulkMiscFeatEdit 
eCmdCorrectGenes 
eCmdSegregateSets 
eCmdSequesterSets 
eCmdDescriptorPropagateDown 
eCmdReorderSeqById 
eCmdCombineSelectedGenesIntoPseudogenes 
eCmdWithdrawSequences 
eCmdAddSet 
eCmdPropagateDBLink 
eCmdChangeSetClass 
eCmdParseStrainSerotypeFromNames 
eCmdAddStrainSerotypeToNames 
eCmdFixupOrganismNames 
eCmdSplitQualifiersAtCommas 
eCmdSplitStructuredCollections 
eCmdTrimOrganismNames 
eCmdAddNamedrRNA12S 
eCmdAddNamedrRNA16S 
eCmdAddNamedrRNA23S 
eCmdAddNamedrRNA18S 
eCmdAddNamedrRNA28S 
eCmdAddNamedrRNA26S 
eCmdAddNamedrRNASmall 
eCmdAddNamedrRNALarge 
eCmdAddControlRegion 
eCmdAddMicrosatellite 
eCmdAddDefLine 
eCmdPrefixOrgToDefLine 
eCmdPrefixStrainToDefLine 
eCmdPrefixCloneToDefLine 
eCmdPrefixIsolateToDefLine 
eCmdPrefixHaplotToDefLine 
eCmdPrefixCultivarToDefLine 
eCmdPrefixListToDefLine 
eCmdCreateDescTPAAssembly 
eCmdCreateDescStructuredComment 
eCmdCreateDescRefGeneTracking 
eCmdCreateDescDBLink 
eCmdCreateDescUnverified 
eCmdCreateDescUnreviewed 
eCmdCreateDescAuthorizedAccess 
eCmdCreateDescGenomeAssemblyComment 
eCmdCreateDescGenBankBlock 
eCmdCreateDescComment 
eCmdCreateDescComment_ext 
eCmdCreateDescTitle 
eCmdCreateDescMolinfo 
eCmdMakeBadSpecificHostTable 
eCmdCorrectRNAStrand 
eCmdTrimNsRich 
eCmdTrimNsTerminal 
eCmdAddFluComments 
eCmdLabelRna 
eCmdRemProtTitles 
eCmdRemAllProtTitles 
eCmdApplyRNA_ITS 
eCmdListMacroButtonNames 
eCmdAdjustConsensusSpliceSitesStrict 
eCmdAdjustConsensusSpliceSitesStrict_ext 
eCmdAdjustConsensusSpliceSitesRelaxed 
eCmdAdjustConsensusSpliceSitesRelaxed_ext 
eCmdAdjustConsensusSpliceSitesConsensusEnds 
eCmdAdjustCDSForIntrons 
eCmdAdjustrRNAForIntrons 
eCmdAdjusttRNAForIntrons 
eCmdAdjustmRNAForIntrons 
eCmdApplyStructuredCommentField 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixHIVData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixFluData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIGSData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIMSData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIENSData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIMARKS3_0 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIGS3_0 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixMIMS3_0 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixAssemblyData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixGenAssData 
eCmdEditStructuredCommentPrefixSuffixiBol 
eCmdRemoveSegGaps 
eCmdRawSeqToDeltaByNs 
eCmdRawSeqToDeltaByNs_ext 
eCmdRawSeqToDeltaByLoc 
eCmdRawSeqToDeltaByAssemblyGapFeatures 
eCmdAdjustFeaturesForGaps 
eCmdDeltaSeqToRaw 
eCmdDeltaSeqToRaw_ext 
eCmdExpandGaps 
eCmdConvertSelectedGapsToKnown 
eCmdConvertSelectedGapsToUnknown 
eCmdConvertGapsBySize 
eCmdEditSelectedGaps 
eCmdAddLinkageToGaps 
eCmdAddLinkageToGaps_ext 
eCmdCombineAdjacentGaps 
eCmdSplitCDSwithTooManyXs 
eCmdRmCultureNotes 
eCmdEditSeqId 
eCmdRemoveLocalSeqIdsFromNuc 
eCmdRemoveLocalSeqIdsFromProt 
eCmdRemoveLocalSeqIdsFromAll 
eCmdRemoveGiSeqIdsFromAll 
eCmdRemoveGenbankSeqIdsFromProt 
eCmdRemoveGenbankSeqIdsFromAll 
eCmdRemoveSeqIdNamesFromProtFeats 
eCmdConvertAccessionToLocalIdsAll 
eCmdConvertAccessionToLocalIdsNuc 
eCmdConvertAccessionToLocalIdsProt 
eCmdConvertAccessionToLocalIdsName 
eCmdLocalToGeneralId 
eCmdGeneralToLocalId 
eCmdRemoveGeneralId 
eCmdRemoveUnnecessaryExceptions 
eCmdEditHistory 
eCmdUpdate_Replaced_EC_numbers 
eCmdUpdateSequence 
eCmdUpdateSequence_ext 
eCmdUpdateSequenceClipboard 
eCmdUpdateSequenceAccession 
eCmdUpdateMultiSequences 
eCmdUpdateMultiSeqClipboard 
eCmdImportFeatureTable 
eCmdImportFeatureTable_ext 
eCmdImportFeatureTableClipboard 
eCmdImportGFF3 
eCmdImportGFF3_ext 
eCmdLoadSecondaryAccessions 
eCmdLoadSecondaryAccessionsHistoryTakeover 
eCmdAddGlobalCodeBreak 
eCmdLinkSelectedmRNACDS 
eCmdLinkmRNACDSOverlap 
eCmdLinkmRNACDSProduct 
eCmdLinkmRNACDSLabel 
eCmdLinkmRNACDSLabelLocation 
eCmdLinkmRNACDSProteinID 
eCmdLinkmRNACDSTranscriptID 
eCmdLinkmRNACDSUnidirectional 
eCmdShowLinkedmRNACDS 
eCmdShowFeatureTable 
eCmdShowFeatureTable_ext 
eCmdRestoreFromFile 
eCmdRestoreAndConvertSeqSubmit 
eCmdViewSortedProteins 
eCmdCheckForMixedStrands 
eCmdFixForTransSplicing 
eCmdSaveSubmissionFile 
eCmdSaveASN1File 
eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIMS 
eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIGS 
eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIMARKS 
eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixMIENSData 
eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixGenAnnData 
eCmdCreateStructuredCommentPrefixSuffixGenAssData 
eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIENSData 
eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIMARKS 
eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIGS 
eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixMIMS 
eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixGenAssData 
eCmdDeleteStructuredCommentPrefixSuffixGenAnnData 
eCmdCreateDescSource 
eCmdCreateDescPub_ext 
eCmdCreateDescPub 
eCmdUpdateTLSName 
eCmdEditingButtons 
eCmdDiscrepancyList 
eCmdMakeToolBarWindow 
eCmdSuspectProductRulesEditor 
eCmdMacroEditor 
eCmdPrepareSeqSubmit 
eCmdEnableHupId 
eCmdIndexerTypeSelection 
eCmdTestDialogView 
eCmdTestFormView 
eCmdHelpReports_ext 
eCmdHelpImport_ext 
eCmdHelpSequences_ext 
eCmdHelpFeatures_ext 
eCmdHelpComments_ext 
eCmdHelpEditingTools_ext 

Definition at line 39 of file sequence_editing_cmds.hpp.

Variable Documentation

◆ kInternalIndexerRegistry

const char* kInternalIndexerRegistry = "Dialogs.Edit.InternalIndexer"
static

◆ kInternalIndexerRegistryType

const char* kInternalIndexerRegistryType = "IndexerType"
static
Modified on Wed Feb 28 07:13:38 2024 by modify_doxy.py rev. 669887