NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Platform GPL331 Query DataSets for GPL331
Status Public on May 10, 2004
Title STv3_MMCC
Technology type spotted DNA/cDNA
Distribution custom-commercial
Organism Salmonella enterica
 
Description Custom made Salmonella array
 
Contributor(s) Porwollik S, Frye JG, McClelland M, Eckhardt C, Blackmer F
Submission date May 29, 2003
Last update date May 26, 2005
Contact name Michael McClelland
E-mail(s) mcclelland.michael@gmail.com
Phone 858-336-9554
Organization name University of California, Irvine
Department Microbiology & Molecular Genetics
Street address 132 Med Surge I
City Irvine
State/province CA
ZIP/Postal code 92697
Country USA
 
Samples (126) GSM9554, GSM9555, GSM9556, GSM9557, GSM9558, GSM9559 
Series (6)
GSE622 LT2_MitomycinC_2ug/ml_RNA
GSE624 LT2_hydrogen_peroxide_2mM_DNA
GSE806 LT2_hydrogen_peroxide_2mM_RNA

Data table header descriptions
ID
ARRAY_ROW subarray row
ARRAY_COLUMN subarray column
ROW spot row
COLUMN spot column
NEW_CHIP_ID CHIP# as of 020901
OLD_CHIP_ID previous CHIP#
SEQUENCE amplified sequence
PRIMARY_CT18_GENE first STY CT18 gene represented (>97%ID over 100bp & >90% over entire fragment)
SECONDARY_CT18_GENES further CT18 genes represented (>97%ID over 100bp & >90% over entire fragment)
SINGLE_CRITERIUM_CT18_GENES more CT18 genes represented (>97%ID over 100bp OR >90% over entire fragment)
BEST_CT18_GENE best represented STY#
CT18_GENE_NAME best represented gene name in STY CT18
PRIMARY_LT2_GENE first STM LT2 gene represented (>97%ID over 100bp & >90% over entire fragment)
SECONDARY_LT2_GENES further LT2 genes represented (>97%ID over 100bp & >90% over entire fragment)
SINGLE_CRITERIUM_LT2_GENES more LT2 genes represented (>97%ID over 100bp & >90% over entire fragment)
BEST_LT2_GENE best represented STM#
LT2_GENE_NAME best represented gene name in STM LT2

Data table
ID ARRAY_ROW ARRAY_COLUMN ROW COLUMN NEW_CHIP_ID OLD_CHIP_ID SEQUENCE PRIMARY_CT18_GENE SECONDARY_CT18_GENES SINGLE_CRITERIUM_CT18_GENES BEST_CT18_GENE CT18_GENE_NAME PRIMARY_LT2_GENE SECONDARY_LT2_GENES SINGLE_CRITERIUM_LT2_GENES BEST_LT2_GENE LT2_GENE_NAME
1 1 1 1 1 CTRL001 CTRL001 S. enterica sv Montevideo SARB30 gDNA Cy3 labeled S. enterica sv Typhi gDNA Cy5 labeled
2 1 1 1 2 CHIP3617 CHIP3617 ATGAGTGCCGATGAAAACAACCTGATTTGGATCGATCTGGAGATGACAGGTCTGGACCCCGAGCGCGATCGCATTATTGAGATAGCCACACTGGTGACGGATGCCAGCCTGAACATTCTGGCGGAAGGGCCGACGATTGCGGTACATCAATCCGATGCGCAACTGGCGTTAATGGATGACTGGAACGTGCGCACCCATACCGGTAGCGGCCTGGTAGATCGCGTTAAGGCAAGTACGATGGGCGAACGAGATGCTGAACTGGCGACGATTGAATTTCTGAAAACGTGGGTGCCTGCGGGTAAGTCGCCGATTTGCGGTAACAGCATCGGTCAGGATCGTCGTTTTCTGTTTAAATATATGCCGGAACTGGAGGCCTACTTCCACTATCGCTATCTGGATGTCAGTACGCTCAAGGAACTGGCGCGCCGCTGGAAGCCGGAGATTCTGGCCGGCTTTACCAAGCAGGGCACGCACCAGGCGATGGATGATATTCGCGAGTCGGTGGCGGAGCTGGCTTACTACCGCGAGCATTTCATTAAGCTGTGA STY4710 STY4710 orn STM4350 STM4350 orn
3 1 1 1 3 CHIP3657 CHIP3657 ATGAAAACAATCAGGTTGACCATGGCGCAGGCTTTGGTGCGCTTTCTTGATAATCAGTACATCGACGTAGACGGCAGCGAAATCAAATTTGTAAAAGGGATTTTCGCCATTTTTGGCCACGGGAACGTCGTCGGATTGGGGCAAGCGCTGGAAGAGGACTGTGGCCAACTTAGCGTTCATCAAGGGCGTAACGAACAGGGAATGGCGCATATCGCGACGGGATTTGCCCGCCAGATGCGTCGCCATCAGATTTATGCCTGCACCTCCTCAGTGGGGCCAGGGGCCGCCAATATGATCACCGCAGCGGCGACCGCGACGGCTAACCGTATTCCACTGCTTTTGCTGCCGGGCGATGTGTACGCATCGCGTCAACCCGACCCGGTTTTGCAACAGGTTGAACAAGAACACGATTTGACGCTGAGCACCAATGACGCTTTCCGTGCAGTTAGCCGCTACTGGGATCGCATTACGCGTCCGGAACAGCTAATGAGCGCCTGTATCAGCGCGATGCGGGTGTTAACCGATCCGGCGGATACGGGGGCCGTGACGCTTTGCCTGCCACAGGATGTGCAGGGTGAAGCCTGGGATTATCCGGATTATTTTTTCGCTCGCCGGGTCTATCGTCTTGAGCGTCACGCGCCGACGGAGCCGATGCTGAACGAGGCGGTTGCGCTGATTCGCCGCCACCAGCGGCCGCTGATCGTTTGCGGCGGGGGCGTGAAGTACTCGCAGGCTGAAGAGGCGCTGCTGAGATTTGCCGAACGCTGTCATCTGCCGATTGCTGAAACCCAGGCTGGCAAGGGAGCGCTCAGTTCTGCACACCCGCTGAACGTCGGCGGGATTGGCGAAACCGGTTCACTGGCGGCGAATCTGCTGGCGCAGGAGGCCGATCTGATTATCGGTGTAGGGACGCGCTATACCGATTTCACCACCTCCTCAAAGTGGATCTTCCAGAATCCCGACGTGCGCTACTTAAATATCAACGTTAGCCGCTTTGATGTCTTCAAGCTGGATGGCGTACAGATGCAGGGTGACGCTCGCGTCGCCTGA STM4431 STM4431 STM4431
4 1 1 1 4 CHIP3689 CHIP3689 ATGAAAAACGACAAGGCATGGATTGGAGACCTGCTAGGCGGGCCGCTGATGAGCAGGGAAAGTCGAATCATCGCTGAGCTCATGCTTACCGCTCCCAATGAACAAACCTGGCAAGAGCAGATCGTGGGTCATAACATTCTCCAGGCTTCCTCTGCCAATACGGCGAAGCGCTATGCTACAACGATAAAACTACGCCTGAATACGCTTGATAAAGTGGCGTGGTCGCTTATTGCTGAAGGGAGCGAGCGCGAGCGTCAGCAATTGCTGTTCGTCGCTCTGATCCTCCATTCACCGGTTGTTAAAGACTTCCTGGCTGAAGTGGTGAACGACCTGTGCAGACAATTTAAAGAAAAGCTCCCTATGGATAGCTGGGATGAGTTTGTGGCTAACCATCTTCGTCAGCAGCCCGTACTCACCAGTTACTCAGATTCATCCATCAAAAAAATGGGTAACAACTTGATCAAAGCACTGGCTGAAGCTGGTTATCTGGATACACCTCGTCGGCGTAATCTCCAGTCGGTCTTTCTTTTACCAGAAACTCAGGCGACCTTGCAGCGCCTTGGACAACAAGAATTAGTTTCTATTCTGGAGGGACAACGGTGA STM4498 STM4498 STM4498
5 1 1 1 5 CHIP3626 CHIP3626 ATGCATATACTGGACGCATTACTGGCTTTCTGCGCCTATTTTTTTATTGGCGCGGCAATGGTCATTGTATTTCTTTTTATTTACTCAAAGATAACGCCGCATAATGAATGGCAGTTGATAAAAAATAACAATACTGCGGCATCGCTGGCCTTTAGCGGTACGTTGCTGGGCTATGTCATCCCCTTATCCAGCGCGGCGATAAACTCGGTCAGTATCCCGGACTATTTTGCCTGGGGCGGCATTGCGCTGGTGATTCAACTGCTGATTTATGGTTGCGTAAGGTTATACATGCCTACGCTGAGCGAAAAAATTATTCATCACAACGTGGCGGCGGGGCTATTTATGGGAACCGCAGCGCTGGCTGGCGGTATTTTTAACGCTGCCTGTATGACATGGTAA STY4730 STY4730 yjfL STM4374 STM4374 yjfL
6 1 1 1 6 CHIP3658 CHIP3658 ATGGCGGAAGTTGAGCGCGTCTATGCTGTGGAATATAGCGGAGAGGGCTTCAAACCTGAAATTGAGGATCATATGGATACTCAAAAGGTGTTTGAAGAGTTTAATGAGATTACGCGGTCGTGGCTGACCCAGACGCGCGTGTTGGGTGTGCTTAACCGGATGTTGCCGGAAAACGCGCTGGTGGTGGCGGCGGCGGGCAGCCTGCCGGGCGACCTCCAGCGTGTCTGGCAAAGCCGCGGCGAGAATGATTACCACGTCGAGTACGGCTACTCCTGTATGGGCTACGAAGTCAATGCCGCATTGGGGGCCAAACTGGCGCAGCCGGAGCGCGAGGTGTACAGCTTCGTGGGCGACGGTTCGTTCATGATGCTGCACTCTGAGTTGGTCACTTCCGTCCAGATGGGGAAAAAGATTACCGTCATTTTGCTCGATAACATGACCAACGGCTGTATCAATAATCTGCAAATGGAACACGGTATGGACAGTTACTTCACCGAGTTTCGTTTCCATCAGCAGGAGAGCGGTCGTCAGGAAGGCGGGTTTATCCCGGTCGATTTCGCTCGCATCGCTGAAGGATATGGTTGTAAAAGCTATCGCGTCACCACCATTGAACAACTGCATGAAGCGTTGGAAGATGCTCGTAAACAGACCGTGAGCACGCTGATAGACATAAAAGTGCTTCCCAAAACGATGGTGCATAAGTACCTGAGCTGGTGGCGCGTTGGTGGGGCGCAGGTATCCCGTAGCGAACGTATCCAGGCGGTAGCGCGTATGCTTGAAGAACATATCGGACAGGCCCGGCAGTACTGA STM4432 STM4432 STM4432
7 1 1 1 7 CHIP4194 CHIP4194 ATGGCGCAATTCTACTCTGCAAAACGGCGCGTGACGACGCGTCAGATCATAACCGTTAAAGTCAATGACCTCGATTCATTTGGTCAGGGCGTAGCCCGTCATAACGGAAAAGCGCTGTTTATCCCCGGTTTATTGCCTGAGGAAAGCGCAGAAGTCATTATTACAGAAGATAAAAAGCAATTTGCCCGCGCACGCGTTTCGCGCCGTTTGAATGATAGCCCGGAACGAGAAACGCCGCGCTGCCCGCATTTTGGCGTCTGCGGCGGTTGTCAGCAACAGCATGTCAGCATCGCCCTGCAACAACGCAGCAAAAGCGCGGCGCTGGCGCGTTTGATGAAACACGAGGTGAATGACATCATCGCCGGCGCGCCTTGGGGTTATCGGCGTCGTGCGCGGTTAAGTCTGAATTGCCCGCCGGATAAACCGCTGCAAATGGGATTTCGCAAAGCGGGTTCCAGCGATATCGTCAATGTCGAACAGTGCCCCGTTTTGGCGCCCCAGCTTGCAGCATTGCTGCCCCGAATCAGGGCGTGTCTGGCGAGTTTACACGGCACCCGACATCTTGGGCATGTTGAGCTGGTACAGGCGGGAAGCGGTACGCTGATGATTCTGCGCCATACCGCGCCATTAAGTGCGGCGGATAAAGAAAAACTGGAACGCTTTTCGCATTCTGAGGGATTGTCTCTGTTTCTGGCGCCGTTTAGCGAGATACTGGAAACGGTATCTGGCGAGGCGCCCTGGTATGATTCGCACGGCTTACGTTTAGCCTTCAGTCCGCGAGACTTTATTCAGGTTAATGAGGCGGTAAACCAGCAAATGGTCGCCCGCGCGCTGGAGTGGCTTGATGTGCGCGCCGAGGATCGTGTCCTGGATCTGTTCTGCGGAATGGGGAATTTTACGCTGCCGCTGGCAACGCGCGCGGCAAGCGTGATTGGGGTTGAGGGCGTTCCGGCGCTGGTAGAAAAAGGCCGTGAAAACGCCATCCGCAATGGTTTACATAATGTGACATTCTTCCATGAGAACCTGGAGGAAGATGTCACGAAGCAGCCGTGGGCGAAAAACGGCTTTGACAAAGTCTTACTCGATCCTGCGCGTGCGGGGGCTACAGGAGTGATGCGACATATTATAAAATTAAAACCTATTCGCATTGTTTATGTATCCTGTAACCCGGCGACGCTGGCGCGCGATAGTGAAGCGCTGGTCAATGCGGGATATGAGGTTACGCGTTTAGCGATGCTCGACATGTTCCCGCACACAGGACATCTGGAATCAATGGTTCTGTTCGAGCGCATGTAA STY3095 STY3095 ygcA STM2957 STM2957 ygcA
8 1 1 1 8 CHIP4234 CHIP4234 ATGATAATGAAGGTAAATGCATGGACAATTTTGCTTATGTCGGCGCATCTGACGGCCTGTGCCGTCCCTGGCACAGAAAAATATCAGACCAGCATGGACAGCGTTACGGCAGAAAAAATAAGCCGGATTATCCAGTCGGATGTCATTCCTTATAAAGGCGAAAACCATGGAGAAGTTATCAGCCGCGTATCGTCTGCTTTTCTCGGAACACCTTATCAGGCGGATACGCTCATCGGTGGGCCCGGCATCCCCGAAGTCCTTGTAGCGAATTTCAACGGCGTGGACTGCTTTACCCTGGCTGATTACGTTGAAGCCCTGGCCCGCAGCGATAATCAGAAATCGTTTCTGCATAATCTTGCCAGGACTCGCTACGCCGCGGGCAAAGTTGCTTATCTCAGCCGCCGGCACTTCTTCTCTGACTGGTTCGCCGCAGCACCGCGTAATGCACGGGATGTAACGCCGGATATCAGCCCTGATTATGTCGTTGTTGACAAGCAGCTTAACCATAAACCTGATGGCGGCGAGTACATTCCTGGTCTGGGCATCCATCCTCGTAAAATAAATTACATTCCCGGAAGAGCCATCAACCAGCAGGTCATGAACCACCTAAAAAACGGGGATTATATCGGTGTCTACTCCCCGCTTGACGGGCTGGACGTTTCACATGTGGGTATCGTAGTTCGCCATGATGAACAGGTGTGGTTCAGGAACGCCTCCTCATTGGCCGCAAACAGAAAAGTGGTGGACACACCGTTTATGGAATACATGCATTCCAGACCGGGCATCGTTGTGCTGCGGGCTGAATGA STY3186 STY3186 STY3186 STM3036 STM3036 STM3036
9 1 1 1 9 CHIP4266 CHIP4266 ATGAACACGTTATTACCCGCTTATAAAACCATTAGCGAGGGGCGCTACCGAGAAATTTCGGGTCTTTACTGGGAGGATTTTCATCCCGGTGATGTTTTTGAACATCGTCCCGGCCGGACGGTTCTGGACGCCGATAATGTGTGGTTTACCCTGCTCACTCTCAATGTGCAGCCGGTCCATTTCGATGCGGCTTACGCCAGCAAAACGGAATGGAAAAAGTTACTGGTTGATTCAACGTTCACTCTGGCGCTTTTAACCGGTATGAGCGTGCGTACTGTCAGCGCCAAGGTCGTGGCCAATCTTGGCTGGGATAAGGTACAAGCCGTCCATCCGGTTTTCGCAGGGGATACACTTTATGCTGAAAGCACTGTACTCAGCAAACGCCTGTCAAATAGTCGCCCGGGACAAGGCATCGTTACCGTTCGGACATGTGGTATTAACCAGAATGGTGTAGAGGTCATGCGCTTCGAACGAACAATGTTAGTTTATTGCTGTGGATGTTCGCCTGAAGAAGACGCCGCTTATTGA STM3119 STM3119 STM3119
10 1 1 1 10 CHIP4203 CHIP4203 ATGAAAAAAATCAGCTTACCGAAAATCGGTATCCGCCCGGTGATTGATGGACGTCGTATGGGCGTACGCGAGTCGCTCGAAGAGCAAACCATGAACATGGCGAAAGCGACGGCGGCGCTCATCACCGAGAAAATCCGCCACGCCTGCGGGGCTCAGGTGGAGTGCGTCATTGCGGATACCTGTATTGCCGGAATGGCGGAATCCGCCGCCTGTGAAGAAAAATTCAGTAGCCAGAACGTGGGCGTGACCATTACCGTTACGCCGTGCTGGTGCTATGGCAGCGAAACCATTGATATGGACCCGATGCGTCCGAAAGCCATCTGGGGCTTTAACGGCACAGAGCGTCCTGGGGCGGTTTACCTTGCCGCGGCGCTGGCGGCGCACAGCCAGAAAGGCATTCCAGCGTTCTCCATTTATGGCCATGACGTGCAGGATGCCGACGATACCTCCATTCCTGCCGACGTCGAAGAAAAACTGCTGCGTTTTGCGCGGGCAGGGTTAGCGGTAGCCAGCATGAAAGGCAAAAGCTACCTCTCCGTCGGCGGCGTGTCGATGGGGATCGCGGGTTCCATTGTCGATCATAACTTCTTTGAATCCTGGCTGGGCATGAAGGTGCAAGCGGTAGATATGACCGAACTGCGCCGCCGTATCGATCAAAAAATTTATGATGAGGCCGAACTGGAGATGGCGCTGGCGTGGGCGGATAAAAACTTCCGCTACGGCGAAGATCAGAACGCCTCGCAGTATAAGCGCAATGAAGCCCAGAACCGCGCGGTGTTAAAAGAGAGCCTGCTGATGGCGATGTGTATTCGCGACATGATGCAGGGCAACAAGACGCTGGCGGACAAAGGGTTAGTTGAAGAATCGCTGGGCTACAACGCCATTGCCGCCGGCTTCCAGGGCCAGCGCCACTGGACCGATCAATACCCGAATGGCGATACCGCCGAAGCGCTGCTCAATAGTTCTTTTGACTGGAACGGCGTACGCGAACCGTTTGTCGTCGCCACCGAAAATGACAGTCTGAACGGCGTAGCGATGCTGTTCGGCCATCAACTCACCGGTACCGCGCAGATATTCGCCGACGTGCGAACCTACTGGTCGCCGGAAGCCGTAGAACGCGTCACCGGCCAGGCACTCAGCGGCCTGGCGGAACACGGCATTATTCACCTGATTAATTCCGGTTCTGCCGCTCTGGACGGTGCCTGTAAACAGCGCGACAGCGAAGGCAAGCCGACCATGAAACCGCACTGGGAAATCAGCCAACAAGAGGCGGATGCGTGTCTGGCGGCCACCGAATGGTGCCCGGCGATTCACGAATACTTCCGCGGCGGCGGCTACTCATCCCGTTTCCTGACCGAAGGCGGCGTACCATTCACCATGACCCGCGTGAATATCATCAAAGGCCTGGGGCCAGTACTGCAAATCGCCGAGGGCTGGAGCGTCGAACTGCCGAAAGCGATGCACGATCAGCTTGATGCCCGCACCAACTCTACCTGGCCTACTACCTGGTTTGCGCCGCGTCTTACCGGCAAAGGCCCGTTTACCGATGTCTATTCGGTGATGGCGAACTGGGGCGCTAACCACGGCGTACTCACCATCGGCCATGTAGGGGCGGACTTTATTACTCTCGCCGCGATGCTGCGTATCCCGGTATGTATGCACAACGTGGAGGAGGCGAAGATCTACCGTCCTTCCGCCTGGGCGGCTCACGGTATGGATATCGAAGGCCAGGATTATCGCGCCTGCCAGAATTATGGCCCGCTGTATAAACGTTAA STY3116 STY3116 fucI STM2976 STM2976 fucI
11 1 1 1 11 CHIP4235 CHIP4235 ATGTCTGAACAAAACGCACAGGGCGCTGACGAGGTAGTCGATCTTAACAATGAAATGAAGGCACGTCGCGAGAAGCTGGCTGCACTGCGTGAGCAGGGTATCCCGTTCCCGAACGATTTCCGTCGTGACCGTACCTCAGACCAACTGCACGCAGAGTTTGACGCGAAAGAAGCTGAAGAACTGGAAGCGCTGAATATTGAAGTGTCCGTCGCGGGCCGTATGATGACTCGCCGTATTATGGGTAAAGCCTCTTTTGTTACCCTGCAAGACGTAGGCGGCCGCATTCAGCTGTATGTGGCGCGCGATGATCTGCCGGAAGGCGTTTACAACGAGCAGTTCAAGAAGTGGGATCTTGGCGATATCCTCGGCGCGAAAGGTAAGCTGTTCAAAACCAAAACCGGCGAGCTGTCTATCCACTGCACCGAACTGCGCCTGCTGACGAAAGCGCTGCGTCCGTTGCCGGATAAATTCCACGGCCTGCAGGACCAGGAAGCGCGCTATCGCCAGCGTTATCTGGATCTCATCTCTAACGATGAATCCCGTAACACCTTCAAAACCCGTTCGAAGATCCTGGCCGGTATTCGCCAGTTTATGGTTGCTCGCGGCTTTATGGAAGTCGAAACGCCGATGATGCAGGTGATCCCAGGCGGCGCGTCTGCCCGTCCGTTTATCACCCATCACAACGCGCTGGATCTGGACATGTACCTGCGTATCGCGCCGGAACTGTACCTCAAGCGTCTGGTGGTTGGCGGCTTCGAACGCGTATTCGAAATTAACCGTAACTTCCGTAACGAAGGCATCTCCGTGCGCCATAATCCTGAGTTCACCATGATGGAACTCTATATGGCGTATGCGGACTACAAAGACCTGATCGAGCTGACGGAGTCTCTGTTCCGTACGCTGGCGCAGGATGTTCTGGGCACCACCCAGGTTCCGTACGGTGATGAAGTGTTTGACTTCGGTAAGCCGTTCGAAAAACTGACCATGCGTGAAGCGATCAAGAAATATCGTCCGGAAACAGATATGGCTGATCTGGACAACTTCGATTCCGCGAAGGCGATTGCTGAAAGCATCGGCATTCACGTCGAGAAGAGCTGGGGTCTGGGCCGTATCGTCACCGAGATCTTTGACGAAGTCGCTGAAGCGCATCTGATTCAGCCGACCTTCATCACCGAATATCCGGCTGAAGTGTCTCCACTGGCGCGTCGTAATGATGTGAACCCGGAAATCACTGACCGCTTCGAGTTCTTTATCGGCGGTCGTGAAATCGGCAATGGCTTTAGCGAGTTGAACGATGCGGAAGACCAGGCGCAGCGTTTCCTGGATCAGGTTAATGCAAAAGCGGCGGGCGACGACGAAGCCATGTTCTACGACGAAGACTACGTGACGGCGCTGGAACACGGTTTACCGCCGACAGCGGGTCTGGGAATTGGTATCGACCGTATGGTGATGCTGTTTACTAACAGCCACACGATTCGCGACGTTATTCTGTTCCCGGCGATGCGTCCGGTGAAATAA STY3196 STY3196 lysS STM3040 STM3040 lysS
12 1 1 1 12 CHIP4275 CHIP4275 ATGGCTACGTTTATGACTGAAGATTTTCTACTGAAAAACGACATTGCCCGCACGCTGTACCATAAATACGCCGCGCCCATGCCGATTTATGACTTCCACTGCCATTTAAGTCCGCAGGAAATCGCCGACGATCGCCGTTTCGATAACCTCGGTCAGATCTGGCTGGAAGGCGACCACTATAAATGGCGAGCGCTACGAAGCGCAGGCGTGGATGAGTCGCTGATCACCGGCAAAGAGACCAGCGATTATGAAAAATATATGGCCTGGGCCAATACCGTACCAAAAACGCTGGGTAATCCGCTGTATCACTGGACGCACCTTGAACTACGCCGTCCATTTGGCATTACAGGTACGCTGTTCGGACCGGATACCGCAGAAAGTATCTGGACGCAGTGTAATGAGAAACTGGCGACGCCGGCCTTTTCCGCGCGCGGTATTATGCAGCAGATGAATGTGCGGATGGTCGGAACCACCGACGACCCGATAGATTCTCTGGAATATCACCGCCAGATAGCCGCCGACGACAGCATTGATATTGAAGTCGCGCCAAGCTGGCGCCCCGACAAAGTTTTCAAAATCGAACTGGACGGCTTTGTCGATTACCTGAGGAAACTGGAAGCGGCGGCAGATGTCAGCATTACCCGTTTCGACGATTTACGTCAGGCGCTCACTCGCCGCCTCGACCATTTCGCCGCCTGCGGCTGCCGCGCGTCGGATCATGGCATTGAAACGCTGCGATTTGCGCCGGTGCCCGACGACGCGCAGCTTGACGCCATTCTGGGCAAACGTCTGGCTGGCGAAACGCTGAGCGAACTTGAGATCGCCCAGTTTACCACGGCGGTGCTGGTCTGGCTGGGCCGCCAGTACGCCGCGCGCGGCTGGGTGATGCAGCTACATATTGGCGCGATCCGTAACAATAATACCCGAATGTTCCGCCTGCTGGGGCCGGATACCGGCTTTGACTCCATTGGCGATAATAACATTAGCTGGGCGCTCTCCCGTTTGCTCGACAGTATGGATGTGACCAATGAACTGCCCAAGACTATCCTCTATTGCCTGAACCCACGTGATAACGAAGTCCTGGCGACCATGATCGGTAACTTCCAGGGGCCGGGAATTGCCGGAAAAGTGCAGTTTGGTTCCGGCTGGTGGTTTAACGATCAGAAAGACGGTATGCTGCGCCAACTGGAGCAACTGTCGCAAATGGGACTGTTAAGTCAGTTTGTCGGGATGCTGACCGACTCCCGCAGTTTCCTTTCTTATACGCGACATGAATATTTCCGTCGTATTCTCTGTAACCTGCTGGGACAGTGGGCGCAGGACGGAGAGATTCCTGATGATGAAGCGATGCTAAGCCGTATGGTTCAGGATATCTGCTTCAATAATGCCCAACGTTATTTCACGATTAAATAA STY3308 STY3308 uxaC STM3137 STM3137 STM3137
13 1 1 1 13 CHIP3603 CHIP3603 ATGTCAAACAACATTCGTATCGAAGAAGATCTGTTGGGTACCAGGGAAGTTCCAGCTGAAGCCTACTATGGTGTTCACACTCTGAGAGCGATTGAAAACTTCTACATTAGCAATAACAAAATCAGCGACATCCCTGAATTTGTGCGTGGCATGGTTATGGTAAAAAAAGCGGCGGCGCTGGCCAACAAAGAGCTGCAAACCATTCCTAAGAGTGTGGCGAACGCCATCATTGCCGCATGTGATGAAGTCCTTAACAACGGTAAGTGCATGGACCAGTTCCCGGTAGATGTCTATCAGGGCGGCGCGGGCACTTCCGTCAACATGAATACCAACGAAGTGCTGGCCAACATCGGGCTGGAACTGATGGGTCATCAGAAAGGTGAATATCAGTACCTGAACCCGAACGACCACGTGAATAAATGTCAATCCACTAACGACGCCTATCCGACAGGCTTCCGTGTAGCGGTTTACGCCTCTATCGTCAAACTGATCGATGCCATCAACCAGTTGCGTGAAGGTTTCGAACGTAAAGCGGTTGAATTCCAGGACATCCTGAAAATGGGTCGTACCCAGTTGCAGGACGCCGTACCGATGACGCTTGGTCAAGAATTCCGTGCGTTCAGCATCCTGCTGAAAGAAGAAGTGAAAAGCATCGAGCGTACTGCTGAGCTGCTGCTGGAAGTCAACCTTGGCGCAACGGCAATCGGTACTGGTCTGAACACGCCGAAAGAATACTCTCCGCTGGCGGTGAAAAAACTGGCTGAAGTCACTGGTTTCGCCTGTGTTCCGGCTGAAGATCTGATTGAGGCGACATCTGACTGTGGCGCATATGTTATGGTTCACAGCGCGCTGAAACGTTTGGCAGTGAAGATGTCCAAAATCTGTAACGACCTGCGCTTGCTCTCTTCTGGTCCTCGTGCCGGCCTGAACGAGATCAACCTGCCGGAACTGCAGGCGGGCTCTTCCATCATGCCAGCCAAAGTGAACCCGGTTGTACCGGAAGTCGTAAACCAGGTATGCTTTAAAGTCATCGGTAACGACACCACCGTTACGATGGCGGCGGAAGCCGGTCAGTTGCAGTTGAACGTTATGGAGCCGGTTATCGGTCAGGCGATGTTCGAATCCATCCACATTCTGAGCAACGCGTGCTACAACCTGCTAGAAAAATGCGTTAACGGCATTACCGCGAATAAAGAAGTGTGCGAAGGGTACGTTTATAACTCCATCGGTATCGTCACTTACCTCAACCCGTTCATCGGCCACCACAACGGCGACATCGTCGGTAAAATCTGTGCTGAAACCGGTAAGAGCGTACGTGAAGTTGTGCTGGAGCGCGGCCTGTTAACGGAAGCCGAGCTGGACGATATTTTCTCCGTACAGAACTTGATGCACCCGGCTTATAAAGCTAAACGTTATACTGATGAAAGCGAACAGTAA STY4685 STY4685 aspA STM4326 STM4326 aspA
14 1 1 1 14 CHIP3596 CHIP3596 ATGCTTTCCCGTGCTGTTTTGCCGCGTATCCTCGGCGCACTGTTTTACTACTCCCCTGAGAGGCCGGAGGTGAAAGCGTTGTTCGATTGTTTGCCAACGTTGCCTGAGCTTTACCCCTGGCGCGATCGTGGATCTATTGAATCACTGTGTGCGTCATGGTCGCTACCGGATGATGATGCGCTTACATGGCAATTTTCCGTATTGTTTGAAGGCCAGGGAAAGATGCCCGTCCCGCCCTGGGGATCGGTCTATCTGGAAAAAGATAATTTGCTGATGGGGGAAACCACCGCCGATTATCGAGCTTTTTTACAGTCGCAGGGCATGGTATTCACTGACCGTGAACGCGAGCCGGAAGATCAGTTTGGCCTGATGCTATTGGCCTGTAGCGATCTGCTGGCACGAGGCGACAACGTGGCGGCCAACCGGTTACTGGAGGCGCATCTGCTGCCCTGGGGATTCCGCTATCTGGAATTGCTGCAACGCAATACCGTTAGCGCCTTCTATGCCCGGCTTGCCGTCGTAGCGACCTGTTATCTGCAGGATGTTCAGCAGCAACAGGGACTACAGCCTGAGAATAAGCGGTTGTTTTTCTGA STY4509 STY4509 STY459 STM4308 STM4308 STM4308
15 1 1 1 15 CHIP3541 CHIP3541 ATGACTCAATATGCATATTACCATCCGGCAACCTTTGAGGTTATAGACTGGATTGATACTTCTTCATTAAACGTAGTGTTACCTGACTCAGTAATTTCTATAGATGATGAGCAGTGGCGACTAAGAGATAAAAATTGTTGGGTGTGCCTTAACCCTCTTGAATTTATTACTACACCGCCACCCGGAAAATTTTACCGATTACAGGGAAACGAGTGGGTATATGACGAAGCGTTATTTGTCTCAGCACTTGAAAGTGTAAAAGCACAAGTTATACAGGCAATCAAAGCTCACCGTGATGATGTTACCGCCGATTATATCGTTATCGACGGCAACCATTTCCACAGCGATGCTAACAGCCGTATTCAGCAAATGTCACTCACCAGAATGGGTCAGGCACAGCAGATTCCGGCAGGGTTAATGTGGCAGGCCAAAAATAACGGTTTGATTGAACTGACCAACGACATCGCCGCGCAGTTTGAAACCGTCACTATGGATCACGATATGCGCCTGTTTGCCAACGCGCAGCGGCATATTGCGGCGGTGGAGGCGCTGGAGGATATCGAAGCGGTGCTGGATTACGACTACTCCACAGGCTGGCAACCATGA STM4199 STM4199 STM4199
16 1 1 1 16 CHIP3613 CHIP3613 GTGCAAACCTTTCAAGCCGATCTTGCCATTATAGGCGCCGGTGGCGCGGGATTACGTGCTGCAATTGCTGCCGCACAGGCGAATCCCAATGCTAAAATCGCACTGATCTCAAAAGTGTACCCGATGCGCAGCCACACCGTCGCTGCCGAAGGGGGTTCAGCCGCTGTCGCCCAGGATCATGACAGCTTTGACTACCATTTTCACGATACGGTAGCAGGCGGAGACTGGCTGTGTGAGCAGGATGTCGTGGATTACTTTGTCCACCATTGTCCCACTGAGATGACGCAGCTGGAGCAATGGGGCTGCCCGTGGAGCCGCCGTCCGGACGGTAGCGTTAACGTGCGTCGCTTCGGTGGTATGAAAATCGAGCGTACCTGGTTCGCCGCGGATAAAACCGGCTTCCATATGCTGCATACCCTGTTCCAGACTTCCCTGCAGTTCCCACAAATCCAGCGCTTTGACGAACATTTCGTGCTGGATATTCTGGTTGATGACAACCATGCGCGCGGCCTGGTGGCAATGAACATGATGGAAGGCACGCTGGTGCAAATCCGTGCCAACGCCGTGGTCATGGCGACAGGCGGCGCAGGCCGCGTATACCGCTATAACACCAACGGCGGCATCGTCACCGGCGACGGGATGGGCATGGCGCTGAGCCATGGCGTTCCGCTGCGTGATATGGAATTCGTTCAGTATCACCCGACCGGCCTGCCAGGTTCCGGTATCCTGATGACTGAAGGTTGCCGCGGCGAAGGCGGTATTCTGGTCAATAAAAATGGCTATCGTTACCTGCAAGACTACGGCATGGGCCCCGAAACGCCGCTGGGCGAGCCGAAAAACAAATATATGGAACTGGGGCCACGTGACAAAGTATCCCAGGCTTTCTGGCACGAATGGCGTAAAGGCAACACCATCTCCACGCCGCGCGGCGATGTGGTTCACCTCGACCTGCGTCATCTCGGCGAGAAGAAACTGCATGAACGTCTGCCGTTCATTTGCGAACTGGCGAAAGCCTATGTCGGCGTCGATCCGGTTAAAGAACCGATTCCAGTACGTCCGACCGCGCACTACACCATGGGCGGCATTGAAACCGACCAGAACTGTGAAAGCCGTGTCAAAGGGCTGTTTGCCGTTGGCGAATGCTCCTCTGTTGGCCTGCATGGCGCGAACCGCCTCGGTTCCAACTCACTGGCGGAACTGGTGGTGTTTGGTCGTCTGGCTGGCGAACAAGCAATGGAACGCGCTGCTACGGCAGGCGCCGCAAATAGCGCCGCGCTCGACGCCCAGGTTGCCGATATTGAACAGCGTCTGAAAAATCTGGTGAACCAGGAAGGCAACGAAAACTGGTCGAAGATCCGCGATGAGATGGGTCTGTCTATGGAAGAAGGTTGCGGTATTTACCGTACCCCGGAACTGATGCAGAAAACCGTTGATAAACTGGCCGAGCTTCAGGAACGTTTCAAGCGCGTACGTATCTCCGATACCTCCAGCGTGTTCAACACTGACCTGCTGTATACCATCGAACTGGGTCATGGTCTGAACGTGGCGGAATGTATGGCGCACTCTGCGCTGGCGCGTAAAGAGTCCCGCGGCGCGCATCAGCGTCTGGATGAAGGCTGTACCGAGCGCGACGATGTGAACTTCCTCAAGCACACCCTCGCCTTCCGCGATGCTGATGGCACGACCCGTCTGGAATACAGCGACGTGAAAATCACCACCCTGCCGCCAGCCAAACGTGTTTACGGCGGTGAAGCGGAAGCAGCCGATAAGAAGGAGAAGGCGAATGGCTGA STY4703 STY4703 frdA STM4343 STM4343 frdA
17 1 1 1 17 CHIP3566 CHIP3566 ATGTCCGGCTGGCCACGAATTTACTACAAATTACTGAATTTACCATTAAGCATACTGGTAAAAAGCAAGTCTATTCCGGCGGAACCCGCCCAGGAATTGGGGCTCGATACTTCTCGCCCCATTATGTATGTCTTGCCATACAACTCAAAAGCGGACTTACTGACGCTGCGGGCGCAATGTCTGGCGCACGATCTCCCGGATCCGCTGGAGCCGCTGGAGATCGACGGCGCGCTGTTGCCACGCTATGTATTTATTCACGGCGGACCGCGTGTCTTTACCTATTACACGCCAAAAGAAGAGTCGGTGAAACTTTTTCACGATTATCTCGATCTGCATCGGAGTAATCCGGCTTTGGACGTGCAGATGGTGCCCGTTTCCGTGATGTTTGGCCGCGCGCCGGGTCGTGAAAAGGGAGAAGATAACCCGCCTTTACGTATGCTGAACGGCGTACAGAAATTCTTTGCCATCTCCTGGCTGGGTCGCGATAGCTTTGTCCGATTCTCGCCGTCCGTCTCATTGCGTCGTATGGCTGATGAACACGGCACCGATAAAATCATCGCGCAGAAGCTGGCTCGCGTGGCGCGTATGCACTTTGCTCGCCAGCGCCTGGCGGCGGTTGGCCCACGCCTGCCTGCCCGTCAGGATCTGTTTAACAAACTGCTGGCCTCGAAAGCGATCGCCCGCGCGGTAGAAGACGAAGCGCGCAGTAAAAAAATCTCTCATGAAAAAGCGCAGCAAAACGCCATTGCGCTGATGGAAGAGATCGCGGCGAACTTCTCTTACGAGATGATTCGTTTGACCGACAGGATTTTGGGGTTTACCTGGAACCGACTTTACCAGGGAATTAACGTGCATAACGCCGAGCGCGTACGCCAACTGGCGCACGACGGGCATGAAATCGTCTATGTACCCTGTCACCGCAGCCATATGGACTACTTGCTCCTTTCTTATGTGCTGTATCACCAGGGACTGGTTCCGCCGCACATTGCCGCCGGTATTAACCTTAATTTCTGGCCCGCTGGCCCGATTTTCCGTCGTCTGGGCGCGTTCTTTATTCGTCGCACCTTTAAGGGGAATAAACTCTATTCCACCGTCTTTCGCGAATACCTGGGCGAACTGTTCAGCCGCGGTTACTCGGTTGAGTATTTTGTCGAAGGAGGACGTTCGCGTACCGGACGTTTGTTAGACCCGAAAACCGGCACCCTGTCGATGACTATCCAGGCGATGCTGCGCGGCGGTACCCGTCCAATTACGTTAGTGCCTATTTACATCGGCTATGAGCACGTCATGGAAGTGGGCACCTATGCGAAAGAACTGCGCGGCGCGACAAAAGAGAAAGAGAGCCTGCCGCAGATGCTGAAAGGCTTGAGCAAGCTGCGCAATCTGGGTCAGGGCTACGTTAACTTTGGCGAACCGATGCCGCTCATGACGTACCTGAACCAGCATGTGCCGGAGTGGCGCGAATCTATCGACCCTATAGAGGCCATACGCCCAGCCTGGCTGACGCCGACGGTAAATAGTATCGCCGCCGATCTGATGGTGCGTATTAACAACGCTGGCGCGGCAAACGCGATGAACCTGTGTTGTACCGCGCTGTTAGCGTCGCGTCAGCGCTCGCTCACCCGCGAGCAGCTCACCGAGCAGCTTGATTGCTATCTCGATCTGATGCGCAATGTCCCTTATTCCACAGACTCAACCGTTCCTGCCGCCAGCGCTGGCGAGCTTATCGCTCACGCGCTGCAGATGAATAAGTTTGAGGTCGAGAAAGACACCATTGGCGATATCATCATTCTGCCGCGCGAGCAGGCGGTGTTGATGACCTACTATCGTAACAATATCGCGCATATGTTGATTATGCCTTCGCTGATGGCGGCGATTATCACCCAGCATCGTCGCATTTCGCGTGATGCGTTGCAGCAGCATGTTGAAGCGCTCTATCCGATGTTAAAAGCGGAGCTGTTCCTGCGCTGGGAGCGCGAGGAGTTAGCCTCGGTCATTGACGCGCTGGCCAGTGAAATGCAGCGTCAGGGGCTAATTACCCTGCAGGATGATGAACTGCATATCAACCCGACGCATTCCCGTACGCTGCAACTGCTGGCGGCAGGCGCGCGCGAAACGCTACAGCGTTATGCCATTACGTTCTGGCTGTTGAGCGCCAATCCGTCCATCAACCGCAGTACGCTGGAGAAAGAAAGCCGTACCGTGGCGCAACGTCTGTCTGTCCTGCACGGTATTAACGCGCCGGAGTTTTTCGACAAAGCGGTGTTCAGTTCACTCGTGTTGACGCTACGGGATGAGGGTTATATCAGTGATACGGGCGATGCCGAACCGGCAGAAACGATGAAGATATATCAGATGCTTGCCGATCTGATTACCTCTGATGTCCGTCTGACGATTGAAAGCGCGACGCAGGGCGAGTAA STY4431 STY4431 plsB STM4235 STM4235 plsB
18 1 1 1 18 CHIP3527 CHIP3527 ATGGAGGTAAAGGGGCTTAAAGAGGCCATTTCAGTACTTAAAGAACTTGATCGTGGATATGTGACCCGGGCAAAAATTCGGGCCATTAACCGGGTGGCAAAACGGGTGGTCAGCGTGTCAGTTCGCAGTGCTGCTGCTTTGGTGGTGGCCGGAGACAACCGACGGCAGGGTATTCCCGTCAGAACGGTAAGACGTCGCGCCAGAGTCAGGCTGGCCAGAGCGGACAAGCCTTTTGCCAACATTTATGTGAACTGTGATCCGCTGACTGCCATCAGGTTACTGAGTTCGCCACCATCAACCCCGATGAGGGGGAGAAAAGGTAAGCCGCTACGTATAGGAAAATACCGTTTTGACCGGGGGTTTATTGCGCAGGCTCCGAACGGATGGTGGCAGGTATTTGAGCGTTCCGGTGCCGGAAGATACCCACTTAATGTGGTGAAAATCCCGGTTGCTGATGCATTGCGCCATGCGTTCAACACGCAGGTTGTTTTACAGATGAAAACGGAGATGCCCAAAGAGCTGAAGCATGAAATCAGTTATGAACTGAGGAGATTCACTAAAAAATGA STM1036 STM1036 STM1036
19 1 1 2 1 CHIP4078 CHIP4078 ATGTATGGTCGCCAGTACCACAACAAGCGCTATCGCATGGCGCTATTTTTAGTGAGTTTTTGTTTTAGCGCGCTGAGTTATGCGCAGCCGGATATGCAGCCATTAGGGCCGAATATCGCTGATAAAGGTTCGGGATATTACCATTTCAGGGTCAATGACTTTCAATCTGCCGATGGCGCAAGACATTACCGGGTATGGACCGCTATCCCCAATAAAGCCGCCCCGCCGTCGGGTTATCCTGTCTTATATATGCTGGACGGCAACGCAGTGATGGACAGACTGCCGGAGACGCTGCTCAAACAGCTGGCAGACCACTCGCCGCCGGTGATTGTAGCGATTGGCTATCAGACTAACCTGCCGTTTGATCTTAACGGCAGAGCTTATGACTATACGCCGGCGCCGGGAATCGATCGCGATGACAGTGAAAATAACCCGCGTTTTCATCGTAAAACCGGCGGCGGGCCAGCGTTCCGCCAGCTACTGGAGAGACATATCGCGCCGCAGGTGGAACAAGGAATAACCATCAACTCCGAACGGCGCGGGGTATGGGGACATTCTTATGGCGGCCTGTTCGTTTTAGACTCCTGGCTGTCGTCATCCTTCTTTCATATCTATTACAGCGCCAGCCCGTCACTCAGCAGGGATAACTTTGTCCTGTTGAATCGCCTTACGACAGTGAAGCCGTCGCTGTTCTGCCATAAAAAACTCATCATAATGGAAGGTTCAGCGTCGAATGGGGATAGCAGGCAACGCCAGATGGCCGAGCTCCTACAAAAAGTTCAGGAGACCGTGAGAACGCTTGAGAACAACGGCGTTAACGCGGCCCTGCAGCATTACCCGGGCCTGGGCCACGGGCCCATGTTTAACGCCTCTTTTCGCAGTGCATTGCTGGATATCAGTCGCGAACCGGCAAGCCAAAAACCACGCTGCCATTAA STY2893 STY2893 iroE STM2776 STM2776 iroE
20 1 1 2 2 CHIP4023 CHIP4023 ATGGCACGTTTTAATGCCGCTTTTACAAGGATTAAAATAATGTTTTCCCGGATTAGAGGTTTGATTTCATGTCAAAGTAATACTCAAACCATCGCACCTACGCTCAGTCCACCTTCATCAGGCCATGTAAGTTTTGCTGGGATTGATTATCCTCTATTGCCACTAAATCACCAAACGCCGCTCGTTTTTCAGTGGTTTGAACGCAATCCAGATAGATTTGGTCAAAACGAAATTCCCATTATCAATACGCAGAAAAACCCTTATCTTAATAATATTATCAATGCTGCTATAATAGAAAAAGAAAGAATTATCGGTATTTTCGTTGATGGCGATTTTAGCAAGGGACAAAGAAAAGCATTGGGAAAATTGGAACAAAATTATAGAAACATAAAGGTTATTTACAATTCTGACCTTAATTATAGCATGTATGATAAAAAGTTAACGACGATTTATTTAGAAAACATCACCAAACTGGAAGCTCAGTCAGCAAGTGAACGAGATGAGGTCTTGCTTAACGGGGTAAAAAAAAGCCTGGAAGATGTCTTGAAAAACAATCCGGAGGAAACGCTTATTTCATCTCATAATAAAGACAAAGGTCACTTATGGTTTGACTTCTACAGAAATCTTTTCCTGCTAAAAGGAAGCGATGCCTTTCTGGAAGCTGGTAAACCTGGTTGTCATCATCTGCAACCAGGCGGTGGGTGCATATATCTTGATGCAGATATGTTACTTACTGATAAACTCGGTACTTTGTATTTACCTGATGGTATCGCTATCCATGTAAGTCGTAAAGATAATCATGTTAGCCTTGAAAATGGGATTATTGCTGTTAACCGCAGCGAGCATCCAGCATTAATAAAAGGACTCGAAATTATGCACAGTAAACCTTATGGCGATCCCTATAATGACTGGCTCAGTAAAGGGTTGAGGCATTATTTTGACGGTTCTCATATACAAGATTATGACGCATTTTGCGATTTCATTGAATTTAAACACGAAAATATCATTATGAACACAAGCAGTTTAACTGCCAGTTCTTGGAGGTAA STM2137 STM2137 STM2137

Total number of rows: 5184

Table truncated, full table size 4893 Kbytes.
Download family Format
SOFT formatted family file(s) SOFTHelp
MINiML formatted family file(s) MINiMLHelp

Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap