U.S. flag

An official website of the United States government

1.
Jia Lin, Rui Min, Xiaoping Yi, Yingping Zhuang
Bioresour Bioprocess. 2023 Dec; 10(1): 60. Published online 2023 Sep 9. doi: 10.1186/s40643-023-00665-0
PMCID:
PMC10992565
2.
Tadashi Hatanaka, Mari Narusaka, Misugi Uraji, Yasuyuki Yamaji, Yoshihiro Narusaka
Bioresour Bioprocess. 2021 Dec; 8(1): 17. Published online 2021 Feb 21. doi: 10.1186/s40643-021-00371-9
PMCID:
PMC10991656
3.
Lourdes Fuentes Domínguez, Áurea Cervera Bravo, Candida Paniagua Correa
BMJ Case Rep. 2022; 15(4): e248472. Published online 2022 Apr 12. doi: 10.1136/bcr-2021-248472
PMCID:
PMC9006798
4.
Chan Woong Choi, Youngju Choi, Yuyun Siti Maryuningsih, Bayu Wibisono, Jong Won Kim, Dio Ramondrana, Takuo Mizukami, Masaki Ochiai, Azraini Abdul Samat, Caren Mangorangca, Dung Luu Thi, Hung Pham Van, Sun Bo Shim, Su Kyoung Seong, In Soo Shin
Biologicals. 2024 Feb; 85: 101754. doi: 10.1016/j.biologicals.2024.101754
PMCID:
PMC11004723
5.
David Pattinson, Peter Jester, Chunyang Gu, Lizheng Guan, Tammy Armbrust, Joshua G. Petrie, Jennifer P. King, Huong Q. Nguyen, Edward A. Belongia, Peter Halfmann, Gabriele Neumann, Yoshihiro Kawaoka
eBioMedicine. 2024 May; 103: 105103. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1016/j.ebiom.2024.105103
PMCID:
PMC11004685
6.
Wan-Da Tang, Wei-Yang Zhu, Hai-Lin Tang, Ping Zhao, Lan-Juan Zhao
J Virus Erad. 2024 Mar; 10(1): 100368. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1016/j.jve.2024.100368
PMCID:
PMC11004658
7.
Yann Gomard, Sarah Hafsia, Cyrille Lebon, Patrick Rabarison, Ambdoul-bar Idaroussi, Amina Yssouf, Philippe Boussès, Patrick Mavingui, Célestine Atyame
Front Microbiol. 2024; 15: 1343917. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1343917
PMCID:
PMC11004463
8.
Yuyan Wu, Chuan Zhang, Wei Feng, Sanjun Fu, Weibo Dong, Jinna Wang, Qinmei Liu, Tianqi Li, Mingyu Luo, Zhenyu Gong
Front Vet Sci. 2024; 11: 1364740. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fvets.2024.1364740
PMCID:
PMC11004449
9.
Guiyan Huang, Yanan Hu, Fuxuan Li, Xiru Zuo, Xinyou Wang, Fengyao Li, Ruimin Li
Front Plant Sci. 2024; 15: 1369883. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fpls.2024.1369883
PMCID:
PMC11004388
10.
Xin-Liang Liu, Xiang-Ze Li, Yi-Fu Chu, Feng Liu, Hu Tian
Front Oncol. 2024; 14: 1280805. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fonc.2024.1280805
PMCID:
PMC11004284
11.
Xiaofang Xu, Dianhua Qiao, Allan R. Brasier
Front Immunol. 2024; 15: 1366235. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fimmu.2024.1366235
PMCID:
PMC11004252
12.
Danxiao Wu, Yiqin Hu, Min Wang, Yaling Wu, Jie Dong, Jinhui Liu, Wei Hu
Front Public Health. 2024; 12: 1366431. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fpubh.2024.1366431
PMCID:
PMC11004229
13.
Le Van Nam, Trinh Cong Dien, Le Van Nguyen Bang, Pham Ngoc Thach, Le Van Duyet
IJID Reg. 2024 Jun; 11: 100348. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1016/j.ijregi.2024.03.003
PMCID:
PMC11004080
14.
Wenqian Zhao, Winnie K.W. So, Huiyuan Li, Cho Lee Wong
Asia Pac J Oncol Nurs. 2024 Apr; 11(4): 100435. Published online 2024 Mar 8. doi: 10.1016/j.apjon.2024.100435
PMCID:
PMC11004070
15.
Hongzhi Li, Jing Zhang, Yuqi Shen, Yifan Ye, Qingyou Jiang, Lan Chen, Bohao Sun, Zhuo Chen, Luxi Shen, Hezhi Fang, Jifeng Yang, Haihua Gu
Biol Proced Online. 2024; 26: 9. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.1186/s12575-024-00236-3
PMCID:
PMC11003148
16.
Shuhei Arima, Tatsuo Kanda, Mai Totsuka, Masayuki Honda, Shini Kanezawa, Reina Sasaki-Tanaka, Naoki Matsumoto, Ryota Masuzaki, Hiroaki Yamagami, Masahiro Ogawa, Hirofumi Kogure
Med Int (Lond) 2024 May-Jun; 4(3): 23. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3892/mi.2024.147
PMCID:
PMC11002835
17.
Rosa Margarita Gélvez Ramírez, Chloé Bohers, Laurence Mousson, Yoann Madec, Marie Vazeille, Géraldine Piorkowski, Sara Moutailler, Francisco J Diaz, Guillermo Rúa-Uribe, Luis Angel Villar, Xavier de Lamballerie, Anna-Bella Failloux
IJID Reg. 2024 Jun; 11: 100360. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1016/j.ijregi.2024.100360
PMCID:
PMC11002806
18.
Raiana S. Machado, Fernando N. Tavares, Ivanildo P. Sousa, Jr
Virus Res. 2024 Jun; 344: 199367. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1016/j.virusres.2024.199367
PMCID:
PMC11002681
19.
Deolindo Ximenes, Gustodio de Jesus, Antonio SCFC de Sousa, Caetano Soares, Luciana C. Amaral, Tessa Oakley, Lucsendar Alves, Salvador Amaral, Nevio Sarmento, Helio Guterres, José António de Deus Cabral, Flavio Boavida, Jennifer Yan, Joshua R. Francis, Nelson Martins, Paul Arkell
IJID Reg. 2024 Jun; 11: 100345. Published online 2024 Mar 10. doi: 10.1016/j.ijregi.2024.02.005
PMCID:
PMC11002651
20.
Aravind P. Gandhi, Mohammed AL-Mohaithef, P. Aparnavi, Monika Bansal, Prakasini Satapathy, Neelima Kukreti, Sarvesh Rustagi, Mahalaqua Nazli Khatib, Shilpa Gaidhane, Quazi Syed Zahiruddin
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28810. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28810
PMCID:
PMC11002584

Supplemental Content

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center