U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 54476

1.
Ji-Hyun Kim, Nayoung Kim, Du Hyun Song, Yonghoon Choi, Eun-Bi Jeon, Sihyun Kim, Yu Kyung Jun, Hyuk Yoon, Cheol Min Shin, Young Soo Park, Dong Ho Lee, Hyeon Jeong Oh, Hye Seung Lee, Young Suk Park, Sang-Hoon Ahn, Yun-Suhk Suh, Do Joong Park, Hyung Ho Kim, Ji-Won Kim, Jin Won Kim, Keun-Wook Lee, Won Chang, Ji Hoon Park, Yoon Jin Lee, Kyoung Ho Lee, Young Hoon Kim, Soyeon Ahn
Gastric Cancer. 2024; 27(2): 221–234. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1007/s10120-023-01460-8
PMCID:
PMC10896815
2.
Xiulin Zhang, Yang He, Xiaolu Zhang, Bo Fu, Zidai Song, Liang Wang, Rui Fu, Xuancheng Lu, Jin Xing, Jianyi Lv, Meng Guo, Xueyun Huo, Xin Liu, Jing Lu, Xiaoyan Du, Zhongming Ge, Zhenwen Chen, Changlong Li
Gastric Cancer. 2024; 27(2): 324–342. Published online 2024 Feb 4. doi: 10.1007/s10120-023-01461-7
PMCID:
PMC10896808
3.
Yoon-Koo Kang, Min-Hee Ryu, Maria Di Bartolomeo, Ian Chau, Harry Yoon, Jong Gwang Kim, Keun-Wook Lee, Sang Chul Oh, Atsuo Takashima, Anna Kryzhanivska, Yee Chao, Ludovic Evesque, Michael Schenker, Arlo McGinn, Yufan Zhao, Jennifer Lee, Lucjan Wyrwicz, Narikazu Boku
Gastric Cancer. 2024; 27(2): 375–386. Published online 2024 Jan 28. doi: 10.1007/s10120-023-01455-5
PMCID:
PMC10896803
4.
Maria Elisa Ruffolo Magliari, Renata Telles Rudge de Aquino, Anna Luiza Lobão Gonçalves, Fábio Marioni, Fabíola del Carlo Bernardi, Sérgio Brasil, Joaquim Antonio da Fonseca Almeida, Benedito Juarez Andrade, Carlos Sérgio Chiattone, Carlos Alberto da Conceição Lima
Sao Paulo Med J. 2012; 130(2): 126–129. Published online 2012 Apr 3. doi: 10.1590/S1516-31802012000200010
PMCID:
PMC10896564
5.
Jingjing Zhang, Lei Wang, Shasha Zhang, Ruijie Cao, Yufei Zhao, Yue Zhao, Yanrong Song, Zhanjun Guo
BMC Cancer. 2024; 24: 266. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.1186/s12885-024-11999-z
PMCID:
PMC10895833
6.
Wen-Ting An, Yu-Xia Hao, Hong-Xia Li, Xing-Kang Wu
World J Clin Cases. 2024 Feb 16; 12(5): 951–965. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.12998/wjcc.v12.i5.951
PMCID:
PMC10895622
7.
Constance McGraw, Abigale Briscoe, Cassandra Reynolds, Matthew Carrick, Carlos H Palacio, William Waswick, April Miller, Laura Trujillo, David Bar-Or
Trauma Surg Acute Care Open. 2024; 9(1): e001285. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1136/tsaco-2023-001285
PMCID:
PMC10895230
8.
Furui Zhang, Linhan Ni, Zhen Zhang, Xuegang Luo, Xuequan Wang, Wenmiao Zhou, Jiale Chen, Jing Liu, Yuliang Qu, Kunmei Liu, Le Guo
Microb Cell Fact. 2024; 23: 61. Published online 2024 Feb 24. doi: 10.1186/s12934-024-02321-4
PMCID:
PMC10893618
9.
Iulia Semenescu, Diana Similie, Zorita Diaconeasa, Corina Danciu
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Feb; 17(2): 212. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.3390/ph17020212
PMCID:
PMC10892689
10.
Wanying Qi, Ru Zhang, Zaishang Wang, Haitao Du, Yiwu Zhao, Bin Shi, Yi Wang, Xin Wang, Ping Wang
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Feb; 17(2): 242. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3390/ph17020242
PMCID:
PMC10892510
11.
Cecilia Fiore, Federico Antoniciello, Davide Roncarati, Vincenzo Scarlato, Fabrizia Grepioni, Dario Braga
Pharmaceutics. 2024 Feb; 16(2): 203. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.3390/pharmaceutics16020203
PMCID:
PMC10892363
12.
Elda Victoria Rodríguez-Negrete, Ángel Morales-González, Eduardo Osiris Madrigal-Santillán, Karina Sánchez-Reyes, Isela Álvarez-González, Eduardo Madrigal-Bujaidar, Carmen Valadez-Vega, German Chamorro-Cevallos, Luis Fernando Garcia-Melo, José A. Morales-González
Plants (Basel) 2024 Feb; 13(4): 523. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3390/plants13040523
PMCID:
PMC10892216
13.
Alhumaidi B. Alabbas
Saudi J Biol Sci. 2024 Apr; 31(4): 103960. Published online 2024 Feb 18. doi: 10.1016/j.sjbs.2024.103960
PMCID:
PMC10891342
14.
Sanhita Roy, Bharathi Bhogapurapu, Sreyanki Chandra, Karishma Biswas, Priyasha Mishra, Abhijit Ghosh, Anirban Bhunia
J Biol Chem. 2024 Mar; 300(3): 105701. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1016/j.jbc.2024.105701
PMCID:
PMC10891332
15.
Furui Zhang, Tianyi Shi, Zhen Zhang, Shue Wang, Jing Liu, Yonghong Li, Xuequan Wang, Kunmei Liu, Le Guo
Appl Microbiol Biotechnol. 2024; 108(1): 231. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1007/s00253-024-13070-0
PMCID:
PMC10891252
16.
Binli Wang, Weitao Yu, Zheyu Zhang, Weili Jin, Haojun Chen, Linfeng Wang, Min Xu, Chaoqun Hou, Zhiquan Qian, Ziyue Qiu, Sheng Zhang
Sci Rep. 2024; 14: 4442. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1038/s41598-024-55224-0
PMCID:
PMC10891164
17.
Marie-Luise Vollstädt, Laura Stein, Nora Brunner, Salah Amasheh
Membranes (Basel) 2024 Feb; 14(2): 40. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3390/membranes14020040
PMCID:
PMC10890460
18.
Mingxia Zhao, Zhiqiang Yang, Xinyue Li, Yaqi Liu, Yingying Zhang, Mengqian Zhang, Yangli Li, Xincheng Wang, Zixin Deng, Kui Hong, Dongqing Zhu
Mar Drugs. 2024 Feb; 22(2): 94. Published online 2024 Feb 18. doi: 10.3390/md22020094
PMCID:
PMC10890193
19.
Massimiliano Cazzaniga, Marco Cardinali, Francesco Di Pierro, Giordano Bruno Zonzini, Chiara Maria Palazzi, Aurora Gregoretti, Nicola Zerbinati, Luigina Guasti, Alexander Bertuccioli
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(4): 2306. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3390/ijms25042306
PMCID:
PMC10889689
20.
Alina Mititelu, Minodora-Cezarina Onisâi, Adrian Roșca, Ana Maria Vlădăreanu
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(4): 2163. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.3390/ijms25042163
PMCID:
PMC10889445

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center