U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 89

1.
Elif Yılmaz, David G. Mann, Romain Gastineau, Rosa Trobajo, Cüneyt Nadir Solak, Ewa Górecka, Monique Turmel, Claude Lemieux, Nesil Ertorun, Andrzej Witkowski
PhytoKeys. 2024; 241: 27–48. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3897/phytokeys.241.118903
PMCID:
PMC11019260
2.
Ke Ma, Lei Deng, Haizhen Wu, Jianhua Fan
Bioresour Bioprocess. 2022 Dec; 9(1): 83. Published online 2022 Aug 13. doi: 10.1186/s40643-022-00568-6
PMCID:
PMC10992328
3.
Junyue Wang, Xueyao Yin, Mingyang Xu, Yifan Chen, Nanjing Ji, Haifeng Gu, Yuefeng Cai, Xin Shen
Front Microbiol. 2022; 13: 1091561. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.3389/fmicb.2022.1091561
PMCID:
PMC9814975
4.
Elvira E. Ziganshina, Svetlana S. Bulynina, Ksenia A. Yureva, Ayrat M. Ziganshin
Plants (Basel) 2022 Dec; 11(24): 3583. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.3390/plants11243583
PMCID:
PMC9786779
5.
Lidan Wang, Shenglu Zhang, Jinjin Fang, Xinjie Jin, Reyim Mamut, Pan Li
Genes (Basel) 2022 Oct; 13(10): 1840. Published online 2022 Oct 12. doi: 10.3390/genes13101840
PMCID:
PMC9601494
6.
Huiyin Song, Yang Chen, Feng Liu, Nansheng Chen
Front Microbiol. 2021; 12: 676447. Published online 2021 Jul 2. doi: 10.3389/fmicb.2021.676447
PMCID:
PMC8283788
7.
Kevin P. Dillon, Florence Correa, Celine Judon, Martine Sancelme, Donna E. Fennell, Anne-Marie Delort, Pierre Amato
Appl Environ Microbiol. 2021 Jan; 87(1): e01850-20. Prepublished online 2020 Oct 23. Published online 2020 Dec 17. doi: 10.1128/AEM.01850-20
PMCID:
PMC7755241
8.
Yan-Bin Li, Yan-Zhen Zhang, Ying Jin, Hong Zeng, Jia-Yu Duan, Ling-Xiao Liu, Yun-Guo Liu, Zhi-Hai Sui
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(2): 1204–1205. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.1080/23802359.2020.1731371
PMCID:
PMC7510814
9.
Chihiro Sarai, Goro Tanifuji, Takuro Nakayama, Ryoma Kamikawa, Kazuya Takahashi, Euki Yazaki, Eriko Matsuo, Hideaki Miyashita, Ken-ichiro Ishida, Mitsunori Iwataki, Yuji Inagaki
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 10; 117(10): 5364–5375. Published online 2020 Feb 24. doi: 10.1073/pnas.1911884117
PMCID:
PMC7071878
10.
Elisa Banchi, Claudio G Ametrano, Samuele Greco, David Stanković, Lucia Muggia, Alberto Pallavicini
Database (Oxford) 2020; 2020: baz155. Published online 2020 Feb 4. doi: 10.1093/database/baz155
PMCID:
PMC6997939
11.
Monique Turmel, Christian Otis, Claude Lemieux
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 548–550. Published online 2020 Jan 14. doi: 10.1080/23802359.2019.1710283
PMCID:
PMC7748506
12.
J. R. Woodward, J. W. Pitchford, M. A. Bees
J R Soc Interface. 2019 Aug; 16(157): 20190247. Published online 2019 Aug 7. doi: 10.1098/rsif.2019.0247
PMCID:
PMC6731511
13.
Irina A. Milyutina, Tatyana A. Belevich, Lyudmila V. Ilyash, Aleksey V. Troitsky
Microbiologyopen. 2019 Oct; 8(10): e892. Published online 2019 Jun 11. doi: 10.1002/mbo3.892
PMCID:
PMC6813492
14.
Emmanuel Noutahi, Virginie Calderon, Mathieu Blanchette, Nadia El-Mabrouk, Bernd Franz Lang
Mol Biol Evol. 2019 Apr; 36(4): 766–783. Published online 2019 Jan 29. doi: 10.1093/molbev/msz016
PMCID:
PMC6551751
15.
Jong Im Kim, Hwan Su Yoon, Gangman Yi, Woongghi Shin, John M. Archibald
BMC Genomics. 2018; 19: 275. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s12864-018-4626-9
PMCID:
PMC5910586
16.
Christopher Jackson, Andrew H. Knoll, Cheong Xin Chan, Heroen Verbruggen
Sci Rep. 2018; 8: 1523. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1038/s41598-017-18805-w
PMCID:
PMC5784168
17.
Monique Turmel, Jean-Charles de Cambiaire, Christian Otis, Claude Lemieux
PLoS One. 2016; 11(2): e0148934. Published online 2016 Feb 5. doi: 10.1371/journal.pone.0148934
PMCID:
PMC4743939
18.
Claude Lemieux, Antony T. Vincent, Aurélie Labarre, Christian Otis, Monique Turmel
BMC Evol Biol. 2015; 15: 264. Published online 2015 Dec 1. doi: 10.1186/s12862-015-0544-5
PMCID:
PMC4665822
19.
Rosanna E. B. Young, Saul Purton
Plant Biotechnol J. 2016 May; 14(5): 1251–1260. Published online 2015 Oct 15. doi: 10.1111/pbi.12490
PMCID:
PMC5102678
20.
Michael A. Ruggiero, Dennis P. Gordon, Thomas M. Orrell, Nicolas Bailly, Thierry Bourgoin, Richard C. Brusca, Thomas Cavalier-Smith, Michael D. Guiry, Paul M. Kirk
PLoS One. 2015; 10(6): e0130114. Published online 2015 Jun 11. doi: 10.1371/journal.pone.0130114
PMCID:
PMC5159126

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center