U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 817655

1.
Farzaneh Ahrari, Morteza Nazifi, Fatemeh Mazhari, Kiarash Ghazvini, Shaho Menbari, Reza Fekrazad, Kourosh Babaei, Ahmad Banihashemrad
J Lasers Med Sci. 2024; 15: e7. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.34172/jlms.2024.07
PMCID:
PMC11033858
2.
Joseph L. Pegler, John W. Patrick, Benjamin McDermott, Anthony Brown, Jackson M. J. Oultram, Christopher P. L. Grof, John M. Ward
Plant Direct. 2024 Apr; 8(4): e585. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1002/pld3.585
PMCID:
PMC11033725
3.
Tanner Schwarz, Chitra, Katherine Jennings, Adrienne Gorny
J Nematol. 2024 Mar; 56(1): 20240017. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.2478/jofnem-2024-0017
PMCID:
PMC11033719
4.
Xinzhuang Zhang, Aopan Geng, Di Cao, Manglai Dugarjaviin
Front Mol Biosci. 2024; 11: 1353387. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fmolb.2024.1353387
PMCID:
PMC11033687
5.
C. L. Schollaert, M. E. Marlier, J. D. Marshall, J. T. Spector, T. Busch Isaksen
Geohealth. 2024 Apr; 8(4): e2023GH000961. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1029/2023GH000961
PMCID:
PMC11033669
6.
Nisha Kharel, Anuj Dangol, Ashmita Shrestha, Hemanti Airi, Anjana Devkota, Lal Bahadur Thapa, Bharat Babu Shrestha
Ecol Evol. 2024 Apr; 14(4): e11312. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1002/ece3.11312
PMCID:
PMC11033625
7.
Hana N. Merchant, Steven J. Portugal, Nigel C. Bennett, Andries K. Janse van Vuuren, Chris G. Faulkes, James Bowen, Daniel W. Hart
Ecol Evol. 2024 Apr; 14(4): e11301. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.1002/ece3.11301
PMCID:
PMC11033624
8.
Linchun Shi, Gang Zhang, Tapan Kumar Mohanta, Weijun Kong, Baozhong Duan
Front Plant Sci. 2024; 15: 1341528. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fpls.2024.1341528
PMCID:
PMC11033622
9.
Chella Krishna Vadivel, Andreas Willerslev-Olsen, Martin R. J. Namini, Ziao Zeng, Lang Yan, Maria Danielsen, Maria Gluud, Emil M. H. Pallesen, Karolina Wojewoda, Amra Osmancevic, Signe Hedebo, Yun-Tsan Chang, Lise M. Lindahl, Sergei B. Koralov, Larisa J. Geskin, Susan E. Bates, Lars Iversen, Thomas Litman, Rikke Bech, Marion Wobser, Emmanuella Guenova, Maria R. Kamstrup, Niels Ødum, Terkild B. Buus
Blood. 2024 Apr 11; 143(15): 1496–1512. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1182/blood.2023021671
PMCID:
PMC11033614
10.
Mark K. L. Wong, Jane M. McRae
Zookeys. 2024; 1197: 171–182. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.3897/zookeys.1197.114072
PMCID:
PMC11033553
11.
Fangfang Jiao, Xiaowei Wang, Aiqin Zhang
Ecol Evol. 2024 Apr; 14(4): e11284. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.1002/ece3.11284
PMCID:
PMC11033550
12.
Masoumeh Moradi, Dara Dastan, Mohammad Fallah, Manizhe Kashi Nahanji, Mohammad Matini
Iran J Parasitol. 2024 Jan-Mar; 19(1): 18–27. doi: 10.18502/ijpa.v19i1.15189
PMCID:
PMC11033537
13.
Yukiko Nakase, Hiroaki Murakami, Michiko Suma, Kaho Nagano, Airi Wakuda, Teppei Kitagawa, Tomohiro Matsumoto
Biol Open. 2024 Apr 15; 13(4): bio060287. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.1242/bio.060287
PMCID:
PMC11033524
14.
Genki Minegishi, Yuka Kobayashi, Mayu Fujikura, Ayane Sano, Yasuhiro Kazuki, Kaoru Kobayashi
Pharmacol Res Perspect. 2024 Jun; 12(3): e1197. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.1002/prp2.1197
PMCID:
PMC11033495
15.
Cunwei Che, Mingjun Zhang, Wanmin Yang, Shengjie Wang, Yu Zhang, Lingling Liu
Front Plant Sci. 2024; 15: 1357472. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fpls.2024.1357472
PMCID:
PMC11033483
16.
Wenyuan Shen, Renju Liu, Jiazheng Wang, Maolan Yang, Tuo Qi, Guosong Shu, Min He, Xuewei Chen
Front Microbiol. 2024; 15: 1298781. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fmicb.2024.1298781
PMCID:
PMC11033478
17.
Zhiyuan Liu, Zhenjiang Fan, Lei Wang, Siyue Zhang, Weichen Xu, Sijie Zhao, Sijia Fang, Mei Liu, Sackitey Mark Kofi, Shuangxi Zhang, Ningning Kang, Hao Ai, Ruining Li, Tingting Feng, Shuya Wei, Heming Zhao
Front Genet. 2024; 15: 1381690. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fgene.2024.1381690
PMCID:
PMC11033443
18.
Guozhen Zhang, Qiang Wang, Bing Jiang, Lihe Yao, Wenjuan Wu, Xiaoyan Zhang, Dongjun Wan, Youquan Gu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1374445. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fphar.2024.1374445
PMCID:
PMC11033413
19.
Jiaming Lei, Jianbao Yang, Cuiyu Bao, Feifei Lu, Qing Wu, Zihan Wu, Hong Lv, Yanhong Zhou, Yifei Liu, Ni Zhu, You Yu, Zhipeng Zhang, Meichun Hu, Li Lin
Front Pharmacol. 2024; 15: 1309178. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fphar.2024.1309178
PMCID:
PMC11033395
20.
Fuxing Shu, Dongdong Wang, Surendra Sarsaiya, Leilei Jin, Kai Liu, Mengru Zhao, Xin Wang, Zhaoxu Yao, Guoguang Chen, Jishuang Chen
Front Plant Sci. 2024; 15: 1343222. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fpls.2024.1343222
PMCID:
PMC11033377

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center