U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 40

1.
Li Lei, Sean P Gordon, Lifeng Liu, Nir Sade, John T Lovell, Maria Del Mar Rubio Wilhelmi, Vasanth Singan, Avinash Sreedasyam, Rachel Hestrin, Jeremy Phillips, Bryan T Hernandez, Kerrie Barry, Shengqiang Shu, Jerry Jenkins, Jeremy Schmutz, David M Goodstein, Roger Thilmony, Eduardo Blumwald, John P Vogel
G3 (Bethesda) 2024 Jan; 14(1): jkad245. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1093/g3journal/jkad245
PMCID:
PMC10755203
2.
Maarten J. M. Christenhusz, Michael F. Fay, Royal Botanic Gardens Kew Genome Acquisition Lab, Darwin Tree of Life Barcoding collective, Plant Genome Sizing collective, Wellcome Sanger Institute Tree of Life programme, Wellcome Sanger Institute Scientific Operations: DNA Pipelines collective, Tree of Life Core Informatics collective, Darwin Tree of Life Consortium
Version 1. Wellcome Open Res. 2023; 8: 447. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.12688/wellcomeopenres.20003.1
PMCID:
PMC10674090
3.
Koppolu Raja Rajesh Kumar
Front Plant Sci. 2023; 14: 1231678. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.3389/fpls.2023.1231678
PMCID:
PMC10419180
4.
Sisi Chen, Ting Wang, Jiangping Shu, Qiaoping Xiang, Tuo Yang, Xianchun Zhang, Yuehong Yan
Genes (Basel) 2022 Jul; 13(7): 1280. Published online 2022 Jul 19. doi: 10.3390/genes13071280
PMCID:
PMC9316050
5.
Uche Maryann Chukwudulue, Alfred Francis Attah, Festus Basden Chiedu Okoye
Phytochem Rev. 2022; 21(5): 1577–1604. Published online 2022 Jan 4. doi: 10.1007/s11101-021-09798-6
PMCID:
PMC8723915
6.
Shengguan Cai, Yuqing Huang, Fei Chen, Xin Zhang, Emily Sessa, Chenchen Zhao, D. Blaine Marchant, Dawei Xue, Guang Chen, Fei Dai, James H. Leebens‐Mack, Guoping Zhang, Sergey Shabala, John M. Christie, Michael R. Blatt, Eviatar Nevo, Pamela S. Soltis, Douglas E. Soltis, Peter J. Franks, Feibo Wu, Zhong‐Hua Chen
New Phytol. 2021 May; 230(3): 1201–1213. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1111/nph.17135
PMCID:
PMC8048903
7.
Hiro Takahashi, Noriya Hayashi, Yuta Hiragori, Shun Sasaki, Taichiro Motomura, Yui Yamashita, Satoshi Naito, Anna Takahashi, Kazuyuki Fuse, Kenji Satou, Toshinori Endo, Shoko Kojima, Hitoshi Onouchi
BMC Genomics. 2020; 21: 260. Published online 2020 Mar 30. doi: 10.1186/s12864-020-6662-5
PMCID:
PMC7106846
8.
One Thousand Plant Transcriptomes Initiative
Nature. 2019; 574(7780): 679–685. Published online 2019 Oct 23. doi: 10.1038/s41586-019-1693-2
PMCID:
PMC6872490
9.
Qi Song, Fang Lv, Muhammad Tahir ul Qamar, Feng Xing, Run Zhou, Huan Li, Ling-Ling Chen
Int J Mol Sci. 2019 Jun; 20(11): 2685. Published online 2019 May 31. doi: 10.3390/ijms20112685
PMCID:
PMC6600660
10.
Wensheng Wang, Ramil Mauleon, Zhiqiang Hu, Dmytro Chebotarov, Shuaishuai Tai, Zhichao Wu, Min Li, Tianqing Zheng, Roven Rommel Fuentes, Fan Zhang, Locedie Mansueto, Dario Copetti, Millicent Sanciangco, Kevin Christian Palis, Jianlong Xu, Chen Sun, Binying Fu, Hongliang Zhang, Yongming Gao, Xiuqin Zhao, Fei Shen, Xiao Cui, Hong Yu, Zichao Li, Miaolin Chen, Jeffrey Detras, Yongli Zhou, Xinyuan Zhang, Yue Zhao, Dave Kudrna, Chunchao Wang, Rui Li, Ben Jia, Jinyuan Lu, Xianchang He, Zhaotong Dong, Jiabao Xu, Yanhong Li, Miao Wang, Jianxin Shi, Jing Li, Dabing Zhang, Seunghee Lee, Wushu Hu, Alexander Poliakov, Inna Dubchak, Victor Jun Ulat, Frances Nikki Borja, John Robert Mendoza, Jauhar Ali, Jing Li, Qiang Gao, Yongchao Niu, Zhen Yue, Ma. Elizabeth B. Naredo, Jayson Talag, Xueqiang Wang, Jinjie Li, Xiaodong Fang, Ye Yin, Jean-Christophe Glaszmann, Jianwei Zhang, Jiayang Li, Ruaraidh Sackville Hamilton, Rod A. Wing, Jue Ruan, Gengyun Zhang, Chaochun Wei, Nickolai Alexandrov, Kenneth L. McNally, Zhikang Li, Hei Leung
Nature. 2018; 557(7703): 43–49. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1038/s41586-018-0063-9
PMCID:
PMC6784863
11.
Per K I Wilhelmsson, Cornelia Mühlich, Kristian K Ullrich, Stefan A Rensing
Genome Biol Evol. 2017 Dec; 9(12): 3384–3397. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.1093/gbe/evx258
PMCID:
PMC5737466
12.
Anastasiia I. Evkaikina, Lidija Berke, Marina A. Romanova, Estelle Proux-Wéra, Alexandra N. Ivanova, Catarina Rydin, Katharina Pawlowski, Olga V. Voitsekhovskaja
Genome Biol Evol. 2017 Sep; 9(9): 2444–2460. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1093/gbe/evx169
PMCID:
PMC5622374
13.
Florencia Berruezo, Flávio S. J. de Souza, Pablo I. Picca, Sergio I. Nemirovsky, Leandro Martínez Tosar, Mercedes Rivero, Alejandro N. Mentaberry, Alicia M. Zelada
PLoS One. 2017; 12(5): e0177573. Published online 2017 May 11. doi: 10.1371/journal.pone.0177573
PMCID:
PMC5426797
14.
Hanxiao Tang, Tianwen Zhao, Yunjie Sheng, Ting Zheng, Lingzhu Fu, Yongsheng Zhang
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 7436259. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/7436259
PMCID:
PMC5366227
15.
Shu-Ye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Genome Biol Evol. 2016 Apr; 8(4): 1165–1184. Published online 2016 Mar 29. doi: 10.1093/gbe/evw067
PMCID:
PMC4860697
16.
Juliana Félix-Silva, Raquel Brandt Giordani, Arnóbio Antonio da Silva-Jr, Silvana Maria Zucolotto, Matheus de Freitas Fernandes-Pedrosa
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 369204. Published online 2014 Jun 5. doi: 10.1155/2014/369204
PMCID:
PMC4070477
17.
Tomer Altman, Michael Travers, Anamika Kothari, Ron Caspi, Peter D Karp
BMC Bioinformatics. 2013; 14: 112. Published online 2013 Mar 27. doi: 10.1186/1471-2105-14-112
PMCID:
PMC3665663
18.
Elena Feraru, Stanislav Vosolsobě, Mugurel I. Feraru, Jan Petrášek, Jürgen Kleine-Vehn
Front Plant Sci. 2012; 3: 227. Published online 2012 Oct 12. doi: 10.3389/fpls.2012.00227
PMCID:
PMC3470039
19.
Peter J. Franks, Rob P. Freckleton, Jeremy M. Beaulieu, Ilia J. Leitch, David J. Beerling
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012 Feb 19; 367(1588): 556–564. doi: 10.1098/rstb.2011.0269
PMCID:
PMC3248711
20.
Christian Roth, David A Liberles
BMC Plant Biol. 2006; 6: 12. Published online 2006 Jun 19. doi: 10.1186/1471-2229-6-12
PMCID:
PMC1540423

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center