U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1645

1.
Yan Zhang, Xue-Ying Zhang, Shan-Rui Shi, Chao-Nan Ma, Yun-Peng Lin, Wen-Gang Song, Shou-Dong Guo
Front Cardiovasc Med. 2024; 11: 1372055. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3389/fcvm.2024.1372055
PMCID:
PMC11064802
2.
Shan Jiang, Pengfei Jiang, Dingding Feng, Meiran Jin, Hang Qi
Food Chem X. 2024 Jun 30; 22: 101325. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.1016/j.fochx.2024.101325
PMCID:
PMC11063391
3.
Xiaoyu Zhang, Jia Wang, Tingting Zhang, Shuqin Li, Junyu Liu, Mingyue Li, Jingyang Lu, Min Zhang, Haixia Chen
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Apr; 17(4): 456. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3390/ph17040456
PMCID:
PMC11053653
4.
João Cotas, Silvia Lomartire, Leonel Pereira, Ana Valado, João Carlos Marques, Ana M. M. Gonçalves
Mar Drugs. 2024 Apr; 22(4): 168. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.3390/md22040168
PMCID:
PMC11051413
5.
Yingying Sun, Yang Mu, Tianhuan Li, Siyu Wang, Yuxiang Li, Jie Liu, Piaopiao Xing
Mar Drugs. 2024 Apr; 22(4): 144. Published online 2024 Mar 24. doi: 10.3390/md22040144
PMCID:
PMC11051132
6.
Filippo Lixi, Livio Vitiello, Giuseppe Giannaccare
Mar Drugs. 2024 Apr; 22(4): 155. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/md22040155
PMCID:
PMC11050997
7.
Zhuyu Yang, Yahui Liu, Fan Bai, Jinlin Wang, Ruichang Gao, Yuanhui Zhao, Xinxing Xu
Food Chem X. 2024 Jun 30; 22: 101391. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.1016/j.fochx.2024.101391
PMCID:
PMC11046078
8.
Taru Negi, Anil Kumar, Satish Kumar Sharma, Neha Rawat, Deepa Saini, Ranjna Sirohi, Om Prakash, Ashutosh Dubey, Anuradha Dutta, Navin Chand Shahi
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28784. Published online 2024 Mar 30. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28784
PMCID:
PMC11015381
9.
Obie Farobie, Apip Amrullah, Novi Syaftika, Asep Bayu, Edy Hartulistiyoso, Widya Fatriasari, Asep Bayu Dani Nandiyanto
ACS Omega. 2024 Apr 9; 9(14): 16665–16675. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1021/acsomega.4c00678
PMCID:
PMC11008229
10.
Ka Iong Chan, Siyuan Zhang, Guodong Li, Yida Xu, Liao Cui, Yitao Wang, Huanxing Su, Wen Tan, Zhangfeng Zhong
Aging Dis. 2024 Apr 1; 15(2): 640–697. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.14336/AD.2023.0520
PMCID:
PMC10917530
11.
Thirukanthan Chandra Segaran, Mohamad Nor Azra, Mohd Iqbal Mohd Noor, Muhd Danish-Daniel, Juris Burlakovs, Fathurrahman Lananan, Juntian Xu, Zulhisyam Abdul Kari, Lee Seong Wei
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28418. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28418
PMCID:
PMC10981124
12.
Nida Khan, K. Sudhakar, R. Mamat
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28208. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28208
PMCID:
PMC10981073
13.
Queency N. Okechukwu, Feyisayo O. Adepoju, Osman N. Kanwugu, Parise Adadi, Ángel Serrano-Aroca, Vladimir N. Uversky, Charles Odilichukwu R. Okpala
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Mar; 17(3): 328. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.3390/ph17030328
PMCID:
PMC10975954
14.
Caba Siladji, Vesna Djordjevic, Jelena Babic Milijasevic, Volker Heinz, Nino Terjung, Weizheng Sun, Igor Tomasevic
Foods. 2024 Mar; 13(6): 826. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.3390/foods13060826
PMCID:
PMC10968896
15.
Samuel T. Kim, Sean D. Conklin, Benjamin W. Redan, Kacie K.H.Y. Ho
ACS Food Sci Technol.
Published in final edited form as: ACS Food Sci Technol. 2024; 4(3): 595–605. Published online 2024 Feb 29. doi: 10.1021/acsfoodscitech.3c00476
PMCID:
PMC10961648
16.
Mirosława Püsküllüoğlu, Izabela Michalak
Front Pharmacol. 2024; 15: 1349242. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1349242
PMCID:
PMC10944949
17.
Mika Miyamori, Akihiro Hamuro, Kohei Kitada, Takuya Misugi, Daisuke Tachibana
Cureus. 2024 Feb; 16(2): e54278. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.7759/cureus.54278
PMCID:
PMC10944566
18.
Jiyuan Yang, Yuefan Song, Weihua Jin, Ke Xia, Grace C. Burnett, Wanjin Qiao, John T. Bates, Vitor H. Pomin, Chunyu Wang, Mingqiang Qiao, Robert J. Linhardt, Jonathan S. Dordick, Fuming Zhang
Viruses. 2024 Feb; 16(2): 237. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3390/v16020237
PMCID:
PMC10892611
19.
Xinye Zhao, Yu Guo, Jiayang Li, Zhenhua Ma, Gang Yu, Chuanxin Qin
Biology (Basel) 2024 Feb; 13(2): 65. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.3390/biology13020065
PMCID:
PMC10886290
20.
Kyung-Wuk Park, Jeong-Ho Kim, Beom-Gyun Jeong, Jun-Ki Park, Ho-Yeol Jang, Yun-Seo Oh, Kyung-Yun Kang
Plants (Basel) 2024 Feb; 13(3): 463. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.3390/plants13030463
PMCID:
PMC10856821

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center