U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 987

1.
Weichen Yuan, Xiangrui Li, Guan Wang, Bo Qu, Fangkun Zhao
Front Immunol. 2024; 15: 1325868. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3389/fimmu.2024.1325868
PMCID:
PMC10995295
2.
刘 双喜, 车 娜, 金 玲, 王 扬, 范 锴, 赖 菊, 余 少卿
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2023 Nov 3; 37(11): 856–863. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2023.11.002
PMCID:
PMC10985663
3.
Jiunn-Min Shieh, Yih-Jeng Tsai, Ming-Chieh Ma, Chih-Li Chen, Wen-Bin Wu
Sci Rep. 2024; 14: 7559. Published online 2024 Mar 30. doi: 10.1038/s41598-024-58143-2
PMCID:
PMC10981736
4.
Xiangting Bu, Ming Wang, Jing Yuan, Jing Song, Ge Luan, Jiaqi Yu, Yang Wang, Ying Li, Chengshuo Wang, Luo Zhang
J Immunol Res. 2024; 2024: 8553447. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.1155/2024/8553447
PMCID:
PMC10978078
5.
Michał Michalik, Beata Krawczyk
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(6): 3201. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.3390/ijms25063201
PMCID:
PMC10970433
6.
雷 诚, 王 荣春, 杨 丹晖, 郭 婷, 罗 红
Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022 Jan 28; 47(1): 116–122. Chinese. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2022.210379
PMCID:
PMC10930489
7.
Emily Rätsep, Davor Ojkic
J Vet Diagn Invest. 2024 Mar; 36(2): 287–290. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.1177/10406387241229436
PMCID:
PMC10929627
8.
Jun Dai, Keyu Xia, De Huai, Shuo Li, Lili Zhou, Shoufeng Wang, Li Chen
Front Immunol. 2024; 15: 1348391. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.3389/fimmu.2024.1348391
PMCID:
PMC10926906
9.
Yuxiao Li, Ran An, Mingjin Wu, Jiayan He, Xiaoguang He
Anal Cell Pathol (Amst) 2024; 2024: 5531970. Published online 2024 Feb 29. doi: 10.1155/2024/5531970
PMCID:
PMC10919974
10.
Siyuan Zhang, Zhenlin Wang
Biosci Rep. 2024 Mar 29; 44(3): BSR20230410. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1042/BSR20230410
PMCID:
PMC10912480
11.
Bangyu Deng, Yunxia zhao, Jisheng Liu
Funct Integr Genomics. 2024; 24(2): 48. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1007/s10142-024-01318-x
PMCID:
PMC10912270
12.
Yilin Hou, Changhui Chen, Zhengqi Li, Tong Lu, Lin Sun, Yi Wei, Jian Li, Weiping Wen
Int Arch Allergy Immunol. 2024 Mar; 185(3): 274–285. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.1159/000534226
PMCID:
PMC10911172
13.
Takashi Ishino, Takashi Oda, Tomohiro Kawasumi, Kota Takemoto, Manabu Nishida, Yuichiro Horibe, Nobuyuki Chikuie, Takayuki Taruya, Takao Hamamoto, Tsutomu Ueda, Sachio Takeno
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(4): 2113. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.3390/ijms25042113
PMCID:
PMC10889510
14.
Lorena Tuchscherr, Sindy Wendler, Rakesh Santhanam, Juliane Priese, Annett Reissig, Elke Müller, Rida Ali, Sylvia Müller, Bettina Löffler, Stefan Monecke, Ralf Ehricht, Orlando Guntinas-Lichius
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(4): 2229. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3390/ijms25042229
PMCID:
PMC10888669
15.
Junhao Tu, Jinyang Wen, Qing Luo, Xin Li, Deyun Wang, Jing Ye
Respir Res. 2024; 25: 94. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1186/s12931-024-02720-6
PMCID:
PMC10880354
16.
Pengcheng Sun, Xing Liu, Yi Wang, Rongmin Shen, Xuemei Chen, Zhuqing Li, Diankun Cui, Ji Wang, Qi Wang
Medicine (Baltimore) 2024 Feb 16; 103(7): e36892. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000036892
PMCID:
PMC10869101
17.
Peishan Yao, Xiaomin Liao, Junming Huang, Yi Dang, Haixing Jiang
Medicine (Baltimore) 2024 Feb 16; 103(7): e37054. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000037054
PMCID:
PMC10869099
18.
Li-Fang Hsu, Nutthakarn Ratanasereeprasert, Shih-Kai Wang, Jung-Tsu Chen, Yi-Jane Chen, Te-Huei Yeh, Hsiang-Hsuan Sung, Chung-Chen Jane Yao
Sci Rep. 2024; 14: 2616. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1038/s41598-024-51544-3
PMCID:
PMC10830476
19.
Qi Yi Ambrose Wong, Jun Jie Lim, Jun Yan Ng, Yi Ying Eliza Lim, Yang Yie Sio, Fook Tim Chew
J Physiol Anthropol. 2024; 43: 6. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1186/s40101-024-00356-5
PMCID:
PMC10826209
20.
Yakun Wang, Zufei Li, Jun Lu
Sci Rep. 2024; 14: 2270. Published online 2024 Jan 27. doi: 10.1038/s41598-024-52341-8
PMCID:
PMC10821928

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center