U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2343

1.
Kiyoshi Misawa, Hideya Kawasaki, Rieko Matsuo, Kenichi Sugiyama, Daiki Mochizuki, Shiori Endo, Atushi Imai, Yuki Misawa, Takashi Yamatodani, Kunihiro Mizuta, Hiroyuki Mineta
Springerplus. 2016; 5(1): 1847. Published online 2016 Oct 22. doi: 10.1186/s40064-016-3501-x
PMCID:
PMC5075329
2.
Wolfram E. Samlowski, James Moon, Ralph J. Tuthill, Michael C. Heinrich, Naomi S. Balzer-Haas, Stuart A. Merl, Ronald C. DeConti, John A Thompson, Merle T. Witter, Lawrence E. Flaherty, Vernon K. Sondak
Am J Clin Oncol.
Published in final edited form as: Am J Clin Oncol. 2010 Oct; 33(5): 495–499. doi: 10.1097/COC.0b013e3181b9cf04
PMCID:
PMC2978644
3.
Jasmine Tidwell, Bianca Thakkar, Minh Thu T. Nguyen, Susan Parker, Adam Schoenfeld
ACG Case Rep J. 2024 Jul; 11(7): e01411. Published online 2024 Jul 11. doi: 10.14309/crj.0000000000001411
PMCID:
PMC11239148
4.
Haoyang Shen, Yunru Gu, Yuan Fang, Tingting Xu, Yangyue Xu, Xi Wu, Yongqian Shu, Pei Ma
J Gastrointest Oncol. 2024 Jun 30; 15(3): 921–930. Published online 2024 Jun 20. doi: 10.21037/jgo-24-64
PMCID:
PMC11231865
5.
Axle D Untalan, FNU Arty, Mahrukh A Khan, Vishakha Sirpal, Shazia M Shah
Cureus. 2024 Jul; 16(7): e63781. Published online 2024 Jul 3. doi: 10.7759/cureus.63781
PMCID:
PMC11226226
6.
Lukasz Dzialach, Agnieszka Wojciechowska-Luzniak, Maria Maksymowicz, Przemysław Witek
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1399930. Published online 2024 Jun 14. doi: 10.3389/fendo.2024.1399930
PMCID:
PMC11211248
7.
Feng Yang, Shoujun Liang, Chuanzhong Liu, Yeping Wei, Liying Zhang
Gynecol Oncol Rep. 2024 Aug; 54: 101429. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.1016/j.gore.2024.101429
PMCID:
PMC11208911
8.
Wenhao Luo, Hao Chen, Taiping Zhang
Onco Targets Ther. 2024; 17: 509–519. Published online 2024 Jun 22. doi: 10.2147/OTT.S466213
PMCID:
PMC11204791
9.
Georgios Evangelou, Ioannis P. Trontzas, Ioannis Gkiozos, Ioannis Vamvakaris, Christina Paraskeva, Maria Grammoustianou, Georgia Gomatou, Ioannis Tsamis, Ioannis Vathiotis, Maximillian Anagnostakis, Vasiliki Koliaraki, Kostas Syrigos
Biomedicines. 2024 Jun; 12(6): 1161. Published online 2024 May 23. doi: 10.3390/biomedicines12061161
PMCID:
PMC11200835
10.
Saumya Sara Sunny, Julie Hephzibah, Raju Titus Chacko, Thomas Alex Kodiatte
World J Nucl Med. 2024 Jun; 23(2): 141–146. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.1055/s-0044-1785461
PMCID:
PMC11199026
11.
Pan Gao, Xinyu Li, Ziqiu He, Yifan Xu, Zhi Zhang
Res Rep Urol. 2024; 16: 137–142. Published online 2024 Jun 13. doi: 10.2147/RRU.S470653
PMCID:
PMC11184159
12.
Zhiqing Wu, Ran Zhuo, Xiaobo Liu, Bin Wu, Jian Wang
Front Pediatr. 2024; 12: 1405780. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fped.2024.1405780
PMCID:
PMC11183801
13.
Feng Liu, Wentao Miao, Jiang Nan, Zhiyong Shi, Anhong Zhang, Yunfeng Bo, Jun Xu
World J Surg Oncol. 2024; 22: 157. Published online 2024 Jun 14. doi: 10.1186/s12957-024-03436-z
PMCID:
PMC11177431
14.
Sarah Obiedat, Khaled Murshed, Lajos Szabados, Khaled Al Rumaihi, Issam Al Bozom
Diagn Pathol. 2024; 19: 81. Published online 2024 Jun 14. doi: 10.1186/s13000-024-01490-5
PMCID:
PMC11177430
15.
Abdul Qahar Khan Yasinzai, Marjan Khan, Abdullah Chandasir, Diego Olavarria-Bernal, Amir Humza Sohail, Agha Wali, Bisma Tareen, Tena Nguyen, Ashley D. Fox, Aman Goyal, Israr Khan, Abdul Waheed, Asif Iqbal, Nabin Raj Karki, Kanak Das, Asad Ullah
Cancers (Basel) 2024 Jun; 16(11): 1998. Published online 2024 May 24. doi: 10.3390/cancers16111998
PMCID:
PMC11171326
16.
Katherine V. Katsivalis, Jessica L. Jacobson, Rakhee Bowker, Andrew Berenz, Sara Hovey, Kristen W. Click
J Pediatr Pharmacol Ther. 2024 Jun; 29(3): 278–285. Published online 2024 Jun 10. doi: 10.5863/1551-6776-29.3.278
PMCID:
PMC11163909
17.
Yumi Yokota, Hiroyuki Anzai, Yuzo Nagai, Hirofumi Sonoda, Takahide Shinagawa, Yuichiro Yoshioka, Shinya Abe, Yuichiro Yokoyama, Hiroyuki Matsuzaki, Shigenobu Emoto, Koji Murono, Kazuhito Sasaki, Hiroaki Nozawa, Tetsuo Ushiku, Soichiro Ishihara
Ann Coloproctol. 2024 May; 40(Suppl 1): S32–S37. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.3393/ac.2022.00801.0114
PMCID:
PMC11162842
18.
Hye Sook Kim, Jong Kwang Kim, Jeong Hyeon Lee, Young Joo Lee, Geon-Kuk Lee, Ji-Youn Han
JCO Precis Oncol. 2024; 8: e2300495. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.1200/PO.23.00495
PMCID:
PMC11161257
19.
Xiangnan Niu, Shiwei Sun, Wenjuan Fan, Peng Yue, Wei Yao, Yue Wang, Xiaoqian Deng, Fuyu Guo, Yangang Zhang
PLoS One. 2024; 19(6): e0303440. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.1371/journal.pone.0303440
PMCID:
PMC11152281
20.
Uğur Can Dülger, Şahin Erdem, Emine Sena Cünük, Fatih Altıntoprak
J Surg Case Rep. 2024 Jun; 2024(6): rjae386. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.1093/jscr/rjae386
PMCID:
PMC11146206

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center