U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 387

1.
Ylva Lindroth, Louise Pedersen, Jacob Alssamaray, Tim Berglund, Avalon Sundqvist, Christer Borgfeldt, Ola Forslund
Acta Obstet Gynecol Scand. 2024 Feb; 103(2): 378–386. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1111/aogs.14707
PMCID:
PMC10823397
2.
Rafał Watrowski, Mario Palumbo, Serena Guerra, Alessandra Gallo, Brunella Zizolfi, Pierluigi Giampaolino, Giuseppe Bifulco, Attilio Di Spiezio Sardo, Maria Chiara De Angelis
Medicina (Kaunas) 2024 Jan; 60(1): 179. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.3390/medicina60010179
PMCID:
PMC10820159
3.
Yan Qin, Junyi Deng, Yuexian Ling, Tao Chen, Hongyi Gao
Diagn Pathol. 2024; 19: 22. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.1186/s13000-023-01428-3
PMCID:
PMC10811820
4.
Mingxin Shi, Nikola Sekulovski, Allison E. Whorton, James A. MacLean, II, Erin Greaves, Kanako Hayashi
FASEB J.
Published in final edited form as: FASEB J. 2021 May; 35(5): e21584. doi: 10.1096/fj.202002541RRR
PMCID:
PMC10777336
5.
Chaoshuang Ye, Pei Chen, Bingning Xu, Yang Jin, Yongchao Pan, Tianyu Wu, Yongjiang Du, Jingxia Mao, Ruijin Wu
Eur J Med Res. 2023; 28: 209. Published online 2023 Jul 1. doi: 10.1186/s40001-023-01180-w
PMCID:
PMC10314411
6.
Jianing Yang, Joel E. Barkley, Bikash Bhattarai, Kameron Firouzi, Bradley J. Monk, Dean V. Coonrod, Frederic Zenhausern
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(10): 8683. Published online 2023 May 12. doi: 10.3390/ijms24108683
PMCID:
PMC10218319
7.
Xiao Ma, Jing Wang, Likai Wang, Laiqing Yan, Yunjie Liu, Wenkui Ma, Pengyun Ji, Lu Zhang, Guoshi Liu
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 7127. Published online 2023 Apr 12. doi: 10.3390/ijms24087127
PMCID:
PMC10139237
8.
Angad Jolly, Haowei Du, Christelle Borel, Na Chen, Sen Zhao, Christopher M. Grochowski, Ruizhi Duan, Jawid M. Fatih, Moez Dawood, Sejal Salvi, Shalini N. Jhangiani, Donna M. Muzny, André Koch, Konstantinos Rouskas, Stavros Glentis, Efthymios Deligeoroglou, Flora Bacopoulou, Carol A. Wise, Jennifer E. Dietrich, Ignatia B. Van den Veyver, Antigone S. Dimas, Sara Brucker, V. Reid Sutton, Richard A. Gibbs, Stylianos E. Antonarakis, Nan Wu, Zeynep H. Coban-Akdemir, Lan Zhu, Jennifer E. Posey, James R. Lupski
HGG Adv. 2023 Jul 13; 4(3): 100188. Published online 2023 Mar 29. doi: 10.1016/j.xhgg.2023.100188
PMCID:
PMC10130500
9.
Yun Wan, Richeng Yu, Jianhua Luo, Ping Huang, Xingju Zheng, Liqun Sun, Kui Hu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1059159. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.3389/fendo.2023.1059159
PMCID:
PMC10098359
10.
Lena Schreiberhuber, Chiara Herzog, Charlotte D. Vavourakis, Elisa Redl, Christine Kastner, Allison Jones, Iona Evans, Michal Zikan, David Cibula, Peter Widschwendter, Karin Pfau, Barbara Math, Martin Seewald, Sylvain Amory, Peter Obrist, Martin Widschwendter
Int J Cancer. 2023 Mar 15; 152(6): 1269–1274. Published online 2022 Oct 1. doi: 10.1002/ijc.34275
PMCID:
PMC10092332
11.
曹 芳, 钟 明, 刘 从容
Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Apr 18; 55(2): 370–374. Chinese. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2023.02.026
PMCID:
PMC10091252
12.
José M. Murrieta-Coxca, Emanuel Barth, Paulina Fuentes-Zacarias, Ruby N. Gutiérrez-Samudio, Tanja Groten, Alexandra Gellhaus, Angela Köninger, Manja Marz, Udo R. Markert, Diana M. Morales-Prieto
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1021640. Published online 2023 Mar 3. doi: 10.3389/fendo.2023.1021640
PMCID:
PMC10022468
13.
Junyu Zhai, Shang Li, Sushmita Sen, Júlia Vallvé-Juanico, Juan C. Irwin, Kim Chi Vo, Jipeng Wan, Yanzhi Du, Zi-Jiang Chen, Linda C. Giudice
Reprod Biomed Online.
Published in final edited form as: Reprod Biomed Online. 2022 Sep; 45(3): 519–530. Published online 2022 May 17. doi: 10.1016/j.rbmo.2022.05.007
PMCID:
PMC9976941
14.
Chengxiu Xie, Jian Cai, Nan Li, Ping Hua, Zexuan Yang, Xia Yu, Dongmei Tang, Yu Hu, Qingsong Liu
BMC Pregnancy Childbirth. 2023; 23: 58. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1186/s12884-022-05317-3
PMCID:
PMC9872390
15.
Xiao Tang, Min Feng, Yangmei Shen, Qijun Chen
Diagn Pathol. 2023; 18: 7. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.1186/s13000-023-01290-3
PMCID:
PMC9841702
16.
Ikuko Sakamoto, Yosuke Hirotsu, Kenji Amemiya, Takahiro Nozaki, Hitoshi Mochizuki, Masao Omata
J Gynecol Oncol. 2023 Jan; 34(1): e6. Published online 2022 Oct 6. doi: 10.3802/jgo.2023.34.e6
PMCID:
PMC9807354
17.
Furong Tang, Guanlin Dai, Xing Huang, Danqing Wang
Medicine (Baltimore) 2022 Dec 16; 101(50): e32141. Published online 2022 Dec 16. doi: 10.1097/MD.0000000000032141
PMCID:
PMC9771253
18.
Erin L. Reinl, Peinan Zhao, Wenjie Wu, Xiaofeng Ma, Chinwendu Amazu, Rachael C. Bok, K. Joseph Hurt, Yong Wang, Sarah K. ENGLAND
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2018; 48(2): 503–515. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1159/000491805
PMCID:
PMC9639199
19.
Subhransu S. Sahoo, Mitzi Aguilar, Yan Xu, Elena Lucas, Valerie Miller, Hao Chen, Wenxin Zheng, Ileana C. Cuevas, Hao-Dong Li, David Hitrys, Megan B. Wachsmann, Justin A. Bishop, Brandi Cantarell, Jeffrey Gagan, Prasad Koduru, Jeffrey A. SoRelle, Diego H. Castrillon
Mod Pathol. 2022; 35(11): 1702–1712. Published online 2022 Jul 7. doi: 10.1038/s41379-022-01124-5
PMCID:
PMC9596374
20.
Zizhen Guo, Yuqing Wang, Xiaoyang Wen, Xinxin Xu, Lei Yan
Int J Mol Sci. 2022 Oct; 23(19): 11294. Published online 2022 Sep 25. doi: 10.3390/ijms231911294
PMCID:
PMC9569898

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center