U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 232

1.
Tai Qian, Zhiwei Zhou, Qiongxia Zhang, Yu-Light Liou, Honghao Zhou
Medicine (Baltimore) 2023 Dec 15; 102(50): e36583. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1097/MD.0000000000036583
PMCID:
PMC10727677
2.
Sanket Desai
Cancer Rep (Hoboken) 2023 Nov; 6(11): e1846. Published online 2023 Jun 15. doi: 10.1002/cnr2.1846
PMCID:
PMC10644332
3.
Barbora Bulanova Pekova, Vlasta Sykorova, Karolina Mastnikova, Eliska Vaclavikova, Jitka Moravcova, Petr Vlcek, Lucie Lancova, Petr Lastuvka, Rami Katra, Petr Bavor, Daniela Kodetova, Martin Chovanec, Jana Drozenova, Radoslav Matej, Jaromir Astl, Jiri Hlozek, Petr Hrabal, Josef Vcelak, Bela Bendlova
Endocr Relat Cancer. 2023 Dec 1; 30(12): e230117. Prepublished online 2023 Sep 28. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1530/ERC-23-0117
PMCID:
PMC10620462
4.
Shunsuke NOGUCHI, Kosuke TOYOTA, Miki OZAKI, Yusuke WADA, Yuki TAKAMI, Miyuu TANAKA, Mitsuru KUWAMURA, Terumasa SHIMADA
J Vet Med Sci. 2023 Oct; 85(10): 1074–1076. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.1292/jvms.23-0273
PMCID:
PMC10600532
5.
Huiying Hu, Huanyu Jiang, Zhenwen Zhu, Honglin Yin, Kai Liu, Lijuan Chen, Mengyuan Zhao, Zhenkun Yu
PLoS One. 2023; 18(8): e0290004. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.1371/journal.pone.0290004
PMCID:
PMC10420351
6.
Anna I. Mäkinen, Vincent Y. Pappalardo, Mark J. Buijs, Bernd W. Brandt, Antti A. Mäkitie, Jukka H. Meurman, Egija Zaura
Microbiome. 2023; 11: 171. Published online 2023 Aug 5. doi: 10.1186/s40168-023-01613-y
PMCID:
PMC10403937
7.
Ye Lei, Hong-Fen Shen, Qi-Wen Li, Sheng Yang, Hong-Ting Xie, Xu-Feng Li, Mei-Ling Chen, Jia-Wei Xia, Sheng-Chun Wang, Guan-Qi Dai, Ying Zhou, Ying-Chun Li, Shi-Hao Huang, Dan-Hua He, Zhi-Hao Zhou, Jin-Ge Cong, Xiao-Lin Lin, Tao-Yan Lin, Ai-Bing Wu, Dong Xiao, Sheng-Jun Xiao, Xin-Ke Zhang, Jun-Shuang Jia
Aging (Albany NY) 2023 May 31; 15(10): 4391–4410. Published online 2023 May 22. doi: 10.18632/aging.204742
PMCID:
PMC10258013
8.
Shuai Zhang, Xiao-Peng Huang, Hai-Hong Li, Ze-Tan Chen
J Int Med Res. 2023 May; 51(5): 03000605231173839. Published online 2023 May 19. doi: 10.1177/03000605231173839
PMCID:
PMC10201389
9.
Lisa M. Rooper, Jeffrey Gagan, Justin A. Bishop
Head Neck Pathol. 2023 Mar; 17(1): 253–258. Published online 2022 Sep 28. doi: 10.1007/s12105-022-01488-9
PMCID:
PMC10063715
10.
Galateia Liouta, Maria Adamaki, Antonis Tsintarakis, Panagiotis Zoumpourlis, Anastasia Liouta, Sofia Agelaki, Vassilis Zoumpourlis
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2996. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3390/ijms24032996
PMCID:
PMC9917637
11.
Francesca Gabanella, Andrea Colizza, Maria Chiara Mottola, Silvia Francati, Giovanna Blaconà, Carla Petrella, Christian Barbato, Antonio Greco, Massimo Ralli, Marco Fiore, Nicoletta Corbi, Giampiero Ferraguti, Alessandro Corsi, Antonio Minni, Marco de Vincentiis, Claudio Passananti, Maria Grazia Di Certo
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(2): 1794. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.3390/ijms24021794
PMCID:
PMC9864193
12.
Clemens P. Spielvogel, Stefan Stoiber, Laszlo Papp, Denis Krajnc, Marko Grahovac, Elisabeth Gurnhofer, Karolina Trachtova, Vojtech Bystry, Asha Leisser, Bernhard Jank, Julia Schnoell, Lorenz Kadletz, Gregor Heiduschka, Thomas Beyer, Marcus Hacker, Lukas Kenner, Alexander R. Haug
Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2023; 50(2): 546–558. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.1007/s00259-022-05973-9
PMCID:
PMC9816299
13.
Chunli Huang, Jifeng Liu
Genet Res (Camb) 2022; 2022: 6880760. Published online 2022 Dec 28. doi: 10.1155/2022/6880760
PMCID:
PMC9812599
14.
Yu Hao, Zhi Zeng, Xian Peng, Ping Ai, Qi Han, Biao Ren, Mingyun Li, Haohao Wang, Xinxuan Zhou, Xuedong Zhou, Yue Ma, Lei Cheng
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 1013920. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3389/fcimb.2022.1013920
PMCID:
PMC9748088
15.
Shadi Basyuni, Gareth Nugent, Ashley Ferro, Eleanor Barker, Ian Reddin, Oliver Jones, Matt Lechner, Ben O’Leary, Terry Jones, Liam Masterson, Tim Fenton, Andrew Schache
Sci Rep. 2022; 12: 20776. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.1038/s41598-022-25291-2
PMCID:
PMC9715723
16.
Zhechen Yuan, Juntao Huang, Bing Mei Teh, Shiyu Hu, Yi Hu, Yi Shen
J Clin Lab Anal. 2022 Nov; 36(11): e24722. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.1002/jcla.24722
PMCID:
PMC9701875
17.
Yujie Shen, Qiang Huang, Mengyou Ji, Chi-Yao Hsueh, Liang Zhou
BMC Cancer. 2022; 22: 1093. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.1186/s12885-022-10161-x
PMCID:
PMC9594873
18.
Jun Lu, Ruichao Li, Minghao Fang, Shun Ke
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 6027058. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1155/2022/6027058
PMCID:
PMC9553368
19.
Wendy P. G. Wolters, Koen M. A. Dreijerink, Rachel H. Giles, Anouk N. A. van der Horst‐Schrivers, Bernadette van Nesselrooij, Wouter T. Zandee, Henri J. L. M. Timmers, Tatjana Seute, Wouter W. de Herder, Annemarie A. Verrijn Stuart, Emine Kilic, Willem M. Brinkman, Patricia J. Zondervan, W. Peter Vandertop, Anthony B. Daniels, Tijmen Wolbers, Thera P. Links, Rachel S. van Leeuwaarde
Cancer. 2022 Aug 1; 128(15): 2871–2879. Published online 2022 May 17. doi: 10.1002/cncr.34265
PMCID:
PMC9542729
20.
Xin Xu, Yuming Wang, Yongrui Bai, Jun Lu, Yuntao Guo, Xiaohang Wang, Ling Rong, Jianmin Tang, Xiumei Ma, Jun Ma, Lei Zhang
Front Immunol. 2022; 13: 1001173. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.3389/fimmu.2022.1001173
PMCID:
PMC9478485

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center