U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 15

1.
Shixiong Mai, Yue Wang, Xuemei Wang, Wei Yang, Haicheng Gao, Zhenan Xu, Lei Xu, Li Xu, Qiuxiang Ou, Hanlin Chen, Zhenxing Wang
Thorac Cancer. 2022 Aug; 13(15): 2275–2278. Published online 2022 Jul 12. doi: 10.1111/1759-7714.14558
PMCID:
PMC9346166
2.
Mackenzie L Davenport, John B Echols, Austin D Silva, Joshua C Anderson, Philip Owens, Clayton Yates, Qing Wei, Shuko Harada, Douglas R Hurst, Mick D Edmonds
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2021 Apr 15; 81(8): 1942–1953. Published online 2021 Feb 8. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-2769
PMCID:
PMC8137562
3.
Li-Hui Tseng, Federico De Marchi, Aparna Pallavajjalla, Erika Rodriguez, Rena Xian, Deborah Belchis, Christopher D Gocke, James R Eshleman, Peter Illei, Ming-Tseh Lin
Am J Clin Pathol. 2019 Oct; 152(5): 570–581. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1093/ajcp/aqz077
PMCID:
PMC6779251
4.
Chuangzhou Rao, Liangqin Nie, Xiaobo Miao, Analyn Lizaso, Guofang Zhao
Diagn Pathol. 2019; 14: 101. Published online 2019 Sep 4. doi: 10.1186/s13000-019-0874-5
PMCID:
PMC6727526
5.
Masahide Takeda, Kazuhiro Sato, Sho Sakamoto, Maya Suzuki, Yuka Izumiya, Naho Kumagai, Kazuhisa Sudo, Yuji Okuda, Mariko Asano, Masaaki Sano, Yasufumi Omori, Katsutoshi Nakayama
J Med Case Rep. 2019; 13: 118. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1186/s13256-019-2054-3
PMCID:
PMC6487583
6.
Ji Yun Lee, Xu Qing, Wei Xiumin, Bai Yali, Sangah Chi, So Hyeon Bak, Ho Yun Lee, Jong-Mu Sun, Se-Hoon Lee, Jin Seok Ahn, Eun Kyung Cho, Dong-Wan Kim, Hye Ryun Kim, Young Joo Min, Sin-Ho Jung, Keunchil Park, Mao Mao, Myung-Ju Ahn
Oncotarget. 2016 Feb 9; 7(6): 6984–6993. Published online 2016 Jan 9. doi: 10.18632/oncotarget.6874
PMCID:
PMC4872763
7.
Paweł Krawczyk, Rodryg Ramlau, Joanna Chorostowska-Wynimko, Tomasz Powrózek, Marzena Anna Lewandowska, Janusz Limon, Bartosz Wasąg, Juliusz Pankowski, Jerzy Kozielski, Ewa Kalinka-Warzocha, Aleksandra Szczęsna, Kamila Wojas-Krawczyk, Michał Skroński, Rafał Dziadziuszko, Paulina Jaguś, Ewelina Antoszewska, Justyna Szumiło, Bożena Jarosz, Aldona Woźniak, Wojciech Jóźwicki, Wojciech Dyszkiewicz, Monika Pasieka-Lis, Dariusz M. Kowalski, Maciej Krzakowski, Jacek Jassem, Janusz Milanowski
J Cancer Res Clin Oncol. 2015; 141(1): 61–68. Published online 2014 Aug 3. doi: 10.1007/s00432-014-1789-x
PMCID:
PMC4282872
8.
Marcin Nicoś, Tomasz Powrózek, Paweł Krawczyk, Bożena Jarosz, Beata Pająk, Marek Sawicki, Krzysztof Kucharczyk, Tomasz Trojanowski, Janusz Milanowski
Med Oncol. 2014; 31(10): 176. Published online 2014 Aug 31. doi: 10.1007/s12032-014-0176-4
PMCID:
PMC4180903
9.
Weidong Hu, Yue Liu, Wenhui Zhou, Lianlian Si, Liang Ren
PLoS One. 2014; 9(6): e99056. Published online 2014 Jun 4. doi: 10.1371/journal.pone.0099056
PMCID:
PMC4045941
10.
Jennie P. Mather, Penelope E. Roberts, Zhuangyu Pan, Francine Chen, Jeffrey Hooley, Peter Young, Xiaolin Xu, Douglas H. Smith, Ann Easton, Panjing Li, Ezio Bonvini, Scott Koenig, Paul A. Moore
PLoS One. 2013; 8(12): e79456. Published online 2013 Dec 4. doi: 10.1371/journal.pone.0079456
PMCID:
PMC3850920
11.
D. Ross Camidge, Scott A. Kono, Xian Lu, Sonia Okuyama, Anna E. Barón, Ana B. Oton, Angela M. Davies, Marileila Varella-Garcia, Wilbur Franklin, Robert C. Doebele
J Thorac Oncol.
Published in final edited form as: J Thorac Oncol. 2011 Apr; 6(4): 774–780. doi: 10.1097/JTO.0b013e31820cf053
PMCID:
PMC3626562
12.
I. Kinoshita, H. Dosaka-Akita, M. Shindoh, M. Fujino, K. Akie, M. Kato, K. Fujinaga, Y. Kawakami
Br J Cancer. 1995 Feb; 71(2): 344–349. doi: 10.1038/bjc.1995.69
PMCID:
PMC2033613
13.
X. Han, R. Lyle, D. L. Eustace, R. J. Jewers, J. M. Parrington, A. Das, T. Chana, B. Dagg, S. Money, T. D. Bates, et al.
Br J Cancer. 1991 Oct; 64(4): 645–654. doi: 10.1038/bjc.1991.376
PMCID:
PMC1977698
14.
Fu-Shing Liu, Jung-Ta Chen, Jin-Tang Dong, Yeun-Ting Hsieh, Ai-Jane Lin, Esther Shih-Chu Ho, Man-Jung Hung, Chien-Hsing Lu
Am J Pathol. 2001 Nov; 159(5): 1629–1634. doi: 10.1016/s0002-9440(10)63009-x
PMCID:
PMC1867068
15.
Shuying Liu, Makiko Umezu-Goto, Mandi Murph, Yiling Lu, Wenbin Liu, Fan Zhang, Shuangxing Yu, L. Clifton Stephens, Xiaojiang Cui, George Murrow, Kevin Coombes, William Muller, Mien-Chie Hung, Charles M. Perou, Adrian V. Lee, Xianjun Fang, Gordon B. Mills
Cancer Cell.
Published in final edited form as: Cancer Cell. 2009 Jun 2; 15(6): 539–550. doi: 10.1016/j.ccr.2009.03.027
Correction in:
volume 16 on page 172
PMCID:
PMC4157573

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center