U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 46

1.
Mohan Liu, Yihong Yang, Yan Wang, Suren Chen, Ying Shen
Hum Mol Genet. 2022 Apr 1; 31(7): 1013–1021. Published online 2021 Aug 27. doi: 10.1093/hmg/ddab242
PMCID:
PMC8976425
2.
Yong Li, Wei-Li Wang, Chao-Feng Tu, Lan-Lan Meng, Tong-Yao Hu, Juan Du, Ge Lin, Hong-Chuan Nie, Yue-Qiu Tan
Asian J Androl. 2021 Mar-Apr; 23(2): 197–204. Published online 2020 Oct 2. doi: 10.4103/aja.aja_56_20
PMCID:
PMC7991825
3.
Shu Gang LI, Yu Song DING, Qiang NIU, Shang Zhi XU, Li Juan PANG, Ru Lin MA, Ming Xia JING, Gang Ling FENG, Jia Ming LIU, Shu Xia GUO
Biomed Environ Sci. 2015 Apr; 28(4): 272–280. Published online 2015 Jun 18. doi: 10.3967/bes2015.038
PMCID:
PMC7135117
4.
Elisa Innocenzi, Emanuela De Domenico, Fabio Ciccarone, Michele Zampieri, Gabriele Rossi, Rosella Cicconi, Roberta Bernardini, Maurizio Mattei, Paola Grimaldi
Sci Rep. 2019; 9: 17034. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1038/s41598-019-53579-3
PMCID:
PMC6863860
5.
Ludwig Stenz, Rita Rahban, Julien Prados, Serge Nef, Ariane Paoloni-Giacobino
PLoS One. 2019; 14(6): e0208371. Published online 2019 Jun 10. doi: 10.1371/journal.pone.0208371
PMCID:
PMC6557477
6.
Taichi Noda, Yoshitaka Fujihara, Takafumi Matsumura, Seiya Oura, Sumire Kobayashi, Masahito Ikawa
Biol Reprod. 2019 Apr; 100(4): 1035–1045. Published online 2018 Nov 18. doi: 10.1093/biolre/ioy247
PMCID:
PMC6483057
7.
Feng Zhu, Peipei Yan, Jingjing Zhang, Yiqiang Cui, Meimei Zheng, Yiwei Cheng, Yueshuai Guo, Xiaoyu Yang, Xuejiang Guo, Hui Zhu
J Cell Mol Med. 2019 Apr; 23(4): 2583–2594. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1111/jcmm.14149
PMCID:
PMC6433727
8.
Maria Giebler, Thomas Greither, Lisa Müller, Carina Mösinger, Hermann M Behre
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 260–264. Published online 2017 Dec 26. doi: 10.4103/aja.aja_58_17
PMCID:
PMC5952480
9.
Jianwei Bai, Hua Han, Feng Wang, Liyu Su, Hongwei Ding, Xiyin Hu, Binli Hu, Hong Li, Wei Zheng, Yan Li
Toxicology.
Published in final edited form as: Toxicology. 2017 Aug 15; 389: 13–20. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1016/j.tox.2017.07.005
Correction in:
on page 153616
PMCID:
PMC5584558
10.
Jian Zhao, Lingling Zhai, Zheng Liu, Shuang Wu, Liping Xu
Oxid Med Cell Longev. 2014; 2014: 190945. Published online 2014 Apr 14. doi: 10.1155/2014/190945
PMCID:
PMC4009340
11.
Pao-Lin Kuo, Han-Sun Chiang, Ya-Yun Wang, Yung-Che Kuo, Mei-Feng Chen, I-Shing Yu, Yen-Ni Teng, Shu-Wha Lin, Ying-Hung Lin
Int J Mol Sci. 2013 Nov; 14(11): 22102–22116. Published online 2013 Nov 7. doi: 10.3390/ijms141122102
PMCID:
PMC3856054
12.
Geraldine Delbès, Donovan Chan, Pirjo Pakarinen, Jacquetta M. Trasler, Barbara F. Hales, Bernard Robaire
Biol Reprod. 2009 Feb; 80(2): 320–327. Prepublished online 2008 Nov 5. doi: 10.1095/biolreprod.108.072108
PMCID:
PMC2848733
13.
Ying-Hung Lin, Yung-Ming Lin, Ya-Yun Wang, I-Shing Yu, Yi-Wen Lin, Yun-Han Wang, Ching-Ming Wu, Hsien-An Pan, Shin-Chih Chao, Pauline H. Yen, Shu-Wha Lin, Pao-Lin Kuo
Am J Pathol. 2009 May; 174(5): 1857–1868. doi: 10.2353/ajpath.2009.080955
PMCID:
PMC2671274
14.
Xiang Liu, Yaya Ai, Mingchen Xiao, Cao Wang, Zhen Shu, Jia Yin, Yu Chu, Qing Xiao, Bin Liu
Environ Sci Pollut Res Int. 2023; 30(51): 111051–111061. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.1007/s11356-023-30150-2
PMCID:
PMC10625507
15.
Anju Sharma, Arigesavan Kaninathan, Sumedha Dahal, Susmita Kumari, Bibha Choudhary, Sathees C. Raghavan
Front Genet. 2022; 13: 1047746. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3389/fgene.2022.1047746
PMCID:
PMC9729358
16.
Oladele Ayobami Afolabi, Babatunde Adebola Alabi, Richard Adedamola Ajike, Olubunmi Simeon Oyekunle, Wakeel Adegoke, Abodunrin Adebayo Ojetola
Saudi J Biol Sci. 2023 Jan; 30(1): 103495. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.1016/j.sjbs.2022.103495
PMCID:
PMC9694087
17.
Yasushi Yumura, Teppei Takeshima, Mitsuru Komeya, Shinnosuke Kuroda, Tomoki Saito, Jurii Karibe
Reprod Med Biol. 2022 Jan-Dec; 21(1): e12481. Published online 2022 Aug 6. doi: 10.1002/rmb2.12481
PMCID:
PMC9356720
18.
19.
Kai Zhang, Junhua Guo, Yong Zhu, Rui Zhang
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 7174399. Published online 2022 Feb 22. doi: 10.1155/2022/7174399
PMCID:
PMC8888053
20.
Lihua Ren, Jianjun Jiang, Jing Huang, Yu Zang, Qifang Huang, Lianshuang Zhang, Jialiu Wei, Hong Lu, Shaowei Wu, Xianqing Zhou
Toxicol Res (Camb) 2022 Feb; 11(1): 226–234. Published online 2022 Jan 26. doi: 10.1093/toxres/tfab116
PMCID:
PMC8882805

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center