U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 56

1.
David E. F. W. M. van Toledo, Joep E.G. IJspeert, Hannah Boersma, Alex R. Musler, Arne G. C. Bleijenberg, Evelien Dekker, Carel J. M. van Noesel
Clin Transl Gastroenterol. 2023 Aug; 14(8): e00611. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.14309/ctg.0000000000000611
PMCID:
PMC10461936
2.
K. Sandeep Prabhu
J Clin Invest. 2023 Jul 3; 133(13): e171885. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.1172/JCI171885
PMCID:
PMC10313358
3.
Yu-Jie Zhou, Xiao-Fan Lu, Huimin Chen, Xin-Yuan Wang, Wenxuan Cheng, Qing-Wei Zhang, Jin-Nan Chen, Xiao-Yi Wang, Jing-Zheng Jin, Fang-Rong Yan, Haoyan Chen, Xiao-Bo Li
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2023; 15(2): 393–424. Published online 2022 Oct 8. doi: 10.1016/j.jcmgh.2022.10.001
PMCID:
PMC9791140
4.
Alaina M Bever, Dong Hang, Xiaosheng He, Amit D Joshi, Ming Ding, Kana Wu, Andrew T Chan, Edward L Giovannucci, Mingyang Song
Dig Dis Sci.
Published in final edited form as: Dig Dis Sci. 2022 Aug; 67(8): 4078–4085. Published online 2021 Aug 17. doi: 10.1007/s10620-021-07193-x
PMCID:
PMC9255950
5.
Bob Chen, Cherie’ R. Scurrah, Eliot T. McKinley, Alan J. Simmons, Marisol A. Ramirez-Solano, Xiangzhu Zhu, Nicholas O. Markham, Cody N. Heiser, Paige N. Vega, Andrea Rolong, Hyeyon Kim, Quanhu Sheng, Julia L. Drewes, Yuan Zhou, Austin N. Southard-Smith, Yanwen Xu, James Ro, Angela L. Jones, Frank Revetta, Lynne D. Berry, Hiroaki Niitsu, Mirazul Islam, Karin Pelka, Matan Hofree, Jonathan H. Chen, Siranush Sarkizova, Kimmie Ng, Marios Giannakis, Genevieve M. Boland, Andrew J. Aguirre, Ana C. Anderson, Orit Rozenblatt-Rosen, Aviv Regev, Nir Hacohen, Kenta Kawasaki, Toshiro Sato, Jeremy A. Goettel, William M. Grady, Wei Zheng, M. Kay Washington, Qiuyin Cai, Cynthia L. Sears, James R. Goldenring, Jeffrey L. Franklin, Timothy Su, Won Jae Huh, Simon Vandekar, Joseph T. Roland, Qi Liu, Robert J. Coffey, Martha J. Shrubsole, Ken S. Lau
Cell.
Published in final edited form as: Cell. 2021 Dec 22; 184(26): 6262–6280.e26. Published online 2021 Dec 14. doi: 10.1016/j.cell.2021.11.031
PMCID:
PMC8941949
6.
Francesca Galuppini, Matteo Fassan, Luca Mastracci, Roberta Gafà, Marcello Lo Mele, Stefano Lazzi, Andrea Remo, Paola Parente, Alessandro D’Amuri, Claudia Mescoli, Fabiana Tatangelo, Giovanni Lanza
Pathologica. 2021 Jun; 113(3): 218–229. Published online 2021 Jun 1. doi: 10.32074/1591-951X-270
PMCID:
PMC8299322
7.
Rosimeri Kühl Svoboda Baldin, Carmen Austrália Paredes Marcondes Ribas, Lúcia de Noronha, Claudia Caroline Veloso da Silva-Camargo, Vanessa Santos Sotomaior, Ana Paula Martins Sebastião, Ana Paula Vasconcelos de Castilho, Mário Rodrigues Montemor Netto
J Histochem Cytochem. 2021 Jul; 69(7): 437–449. Published online 2021 Jun 15. doi: 10.1369/00221554211026296
PMCID:
PMC8246528
8.
Yasmijn J van Herwaarden, Lieke M Koggel, Femke Simmer, Elisa M. Vink‐Börger, Polat Dura, Gerrit A Meijer, Fokko M Nagengast, Nicoline Hoogerbrugge, Tanya M Bisseling, Iris D Nagtegaal
Histopathology. 2021 Apr; 78(5): 749–758. Published online 2020 Dec 25. doi: 10.1111/his.14286
PMCID:
PMC8048817
9.
Dong Hang, Amit D Joshi, Xiaosheng He, Andrew T Chan, Manol Jovani, Manish K Gala, Shuji Ogino, Peter Kraft, Constance Turman, Ulrike Peters, Stephanie A Bien, Yi Lin, Zhibin Hu, Hongbing Shen, Kana Wu, Edward L Giovannucci, Mingyang Song
Int J Epidemiol. 2020 Feb; 49(1): 259–269. Published online 2019 Apr 30. doi: 10.1093/ije/dyz096
PMCID:
PMC7426026
10.
Hua Sui, Lu Zhang, Kaijuan Gu, Ni Chai, Qing Ji, Lihong Zhou, Yan Wang, Junze Ren, Limei Yang, Bimeng Zhang, Jing Hu, Qi Li
Cell Commun Signal. 2020; 18: 113. Published online 2020 Jul 16. doi: 10.1186/s12964-020-00596-9
PMCID:
PMC7367414
11.
Xiaoxuan Xia, William Ka Kei Wu, Sunny Hei Wong, Dabin Liu, Thomas Ngai Yeung Kwong, Geicho Nakatsu, Pearlly S. Yan, Yu-Ming Chuang, Michael Wing-Yan Chan, Olabisi Oluwabukola Coker, Zigui Chen, Yun Kit Yeoh, Liuyang Zhao, Xiansong Wang, Wing Yin Cheng, Matthew Tak Vai Chan, Paul Kay Sheung Chan, Joseph Jao Yiu Sung, Maggie Haitian Wang, Jun Yu
Microbiome. 2020; 8: 108. Published online 2020 Jul 16. doi: 10.1186/s40168-020-00847-4
PMCID:
PMC7367367
12.
Fa Wang, Xiyu Duan, Jing Chen, Zhenghong Gao, Juan Zhou, Xiaoli Wu, Tse-Shao Chang, Miki Lee, Gaoming Li, Asma Nusrat, Rork Kuick, Henry D. Appelman, Thomas D. Wang
Clin Transl Gastroenterol. 2020 Jan; 11(1): e00089. Published online 2020 Jan 9. doi: 10.14309/ctg.0000000000000089
PMCID:
PMC7056050
13.
Tzu-Wei Yang, Wei-Hsiang Lee, Siang-Jyun Tu, Wei-Chih Huang, Hui-Mei Chen, Ting-Hsuan Sun, Ming-Chang Tsai, Chi-Chih Wang, Hsuan-Yi Chen, Chi-Chou Huang, Bei-Hao Shiu, Tzu-Ling Yang, Hsin-Tzu Huang, Yu-Pao Chou, Chih-Hung Chou, Ya-Rong Huang, Yi-Run Sun, Chao Liang, Feng-Mao Lin, Shinn-Ying Ho, Wen-Liang Chen, Shun-Fa Yang, Kwo-Chang Ueng, Hsien-Da Huang, Chien-Ning Huang, Yuh-Jyh Jong, Chun-Che Lin
Sci Rep. 2019; 9: 10923. Published online 2019 Jul 29. doi: 10.1038/s41598-019-45588-z
PMCID:
PMC6662695
14.
Borahm Kim, Dongju Won, Mi Jang, Hoguen Kim, Jong Rak Choi, Tae Il Kim, Seung-Tae Lee
BMC Med Genomics. 2019; 12: 103. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1186/s12920-019-0553-0
PMCID:
PMC6610853
15.
CARLOS A RUBIO
In Vivo. 2018 Nov-Dec; 32(6): 1473–1475. Published online 2018 Nov 3. doi: 10.21873/invivo.11401
PMCID:
PMC6365757
16.
Hannah R. Parker, Stephany Orjuela, Andreia Martinho Oliveira, Fabrizio Cereatti, Matthias Sauter, Henriette Heinrich, Giulia Tanzi, Achim Weber, Paul Komminoth, Stephan Vavricka, Luca Albanese, Federico Buffoli, Mark D. Robinson, Giancarlo Marra
Epigenetics. 2018; 13(10-11): 1088–1105. Published online 2018 Nov 22. doi: 10.1080/15592294.2018.1543504
PMCID:
PMC6342079
17.
Liesbeth Van Wesenbeeck, Leen Janssens, Hanne Meeuws, Ole Lagatie, Lieven Stuyver
Epigenetics. 2018; 13(3): 207–213. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1080/15592294.2018.1448679
PMCID:
PMC5997148
18.
Chung Wah Wu, Jared M. Evans, Shengbing Huang, Douglas W. Mahoney, Brian A. Dukek, William R. Taylor, Tracy C. Yab, Thomas C. Smyrk, Jin Jen, John B. Kisiel, David A. Ahlquist
BMC Genomics. 2018; 19: 401. Published online 2018 May 25. doi: 10.1186/s12864-018-4794-7
PMCID:
PMC5970459
19.
Bishnu P. Joshi, Zhenzhen Dai, Zhenghong Gao, Jeong Hoon Lee, Navin Ghimire, Jing Chen, Anoop Prabhu, Erik J. Wamsteker, Richard S. Kwon, Grace H. Elta, Elena M. Stoffel, Asha Pant, Tonya Kaltenbach, Roy M. Soetikno, Henry D. Appelman, Rork Kuick, D. Kim Turgeon, Thomas D. Wang
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2017 Apr; 152(5): 1002–1013.e9. Published online 2016 Dec 22. doi: 10.1053/j.gastro.2016.12.009
PMCID:
PMC5771498
20.
Piotr Lewitowicz, Stanislaw Gluszek, Dorota Koziel, Agata Horecka-Lewitowicz, Magdalena Chrapek, Przemyslaw Wolak, Justyna Klusek, Anna Nasierowska-Guttmejer
PLoS One. 2017; 12(2): e0172381. Published online 2017 Feb 24. doi: 10.1371/journal.pone.0172381
PMCID:
PMC5325232

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center