U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 21

1.
Shan-Shan Hong, Yang Li, Yu-Yi Lin, San-Gang Wu, Li-Ying Chen, Juan Zhou
Int J Womens Health. 2024; 16: 401–410. Published online 2024 Mar 6. doi: 10.2147/IJWH.S450457
PMCID:
PMC10924845
2.
Anan Bseiso, Muhammad Saqib, Muhammad Sherdil Saigol, Aribah Rehman, Almatou Sare, Ahmed Elmustafa Yagoub, Hassan Mumtaz
Ann Med Surg (Lond) 2023 Nov; 85(11): 5328–5336. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1097/MS9.0000000000001288
PMCID:
PMC10617902
3.
Yoko Harima, Takuro Ariga, Yuko Kaneyasu, Hitoshi Ikushima, Sunao Tokumaru, Shigetoshi Shimamoto, Takeo Takahashi, Noriko Ii, Kayoko Tsujino, Anneyuko I. Saito, Hiroki Ushijima, Takafumi Toita, Tatsuya Ohno
PLoS One. 2021; 16(11): e0259235. Published online 2021 Nov 2. doi: 10.1371/journal.pone.0259235
PMCID:
PMC8562853
4.
Hang Shu, Yaqin Dong, Zhonghua Xu, Weiwei Luo, Lei Xu, Haochen Zhu, Linghui Cheng, Yin Lv
Front Oncol. 2021; 11: 723193. Published online 2021 Aug 13. doi: 10.3389/fonc.2021.723193
PMCID:
PMC8414882
5.
Bing Liu, Zhen Sun, Wan-Ling Ma, Jing Ren, Guang-Wen Zhang, Meng-Qi Wei, Wei-Huan Hou, Bing-Xin Hou, Li-Chun Wei, Yi Huan, Min-Wen Zheng
Front Oncol. 2020; 10: 585738. Published online 2020 Oct 29. doi: 10.3389/fonc.2020.585738
PMCID:
PMC7658627
6.
Xi Yang, Jusheng An, Yuanyuan Zhang, Yong Yang, Siye Chen, Manni Huang, Lingying Wu
Front Oncol. 2020; 10: 591700. Published online 2020 Oct 20. doi: 10.3389/fonc.2020.591700
PMCID:
PMC7606940
7.
Wenxing Yan, Lihui Si, Yaming Ding, Shuang Qiu, Qi Zhang, Linlin Liu
Medicine (Baltimore) 2019 Sep; 98(39): e17234. Published online 2019 Sep 27. doi: 10.1097/MD.0000000000017234
PMCID:
PMC6775422
8.
Yan-Yang Wang, Zhou-Lan Bai, Jian-Li He, Yan Yang, Ren Zhao, Ping Hai, Hong Zhe
Dis Markers. 2016; 2016: 3740794. Published online 2016 Mar 20. doi: 10.1155/2016/3740794
PMCID:
PMC4818798
9.
Xinqiong Huang, Miaomiao Liu, Hong Sun, Fengjun Wang, Xiaoxue Xie, Xiang Chen, Juan Su, Yuxiang He, Youyi Dai, Haijun Wu, Liangfang Shen
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(4): 4054–4063. Published online 2015 Apr 1.
PMCID:
PMC4466980
10.
Zhou-lan Bai, Yan-yang Wang, Hong Zhe, Jian-li He, Ping Hai
Radiat Oncol. 2012; 7: 221. Published online 2012 Dec 23. doi: 10.1186/1748-717X-7-221
PMCID:
PMC3536645
11.
Xin-Qiong Huang, Xiang Chen, Xiao-Xue Xie, Qin Zhou, Kai Li, Shan Li, Liang-Fang Shen, Juan Su
Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(4): 1651–1666. Published online 2014 Mar 15.
PMCID:
PMC4014246
12.
Feng‐Yuan Liu, Wei‐Chun Chen, Yu‐Bin Pan, Chun‐Chieh Wang, Yun‐Hsin Tang, Hung‐Hsueh Chou, Angel Chao, Lan‐Yan Yang, Chyong‐Huey Lai
Cancer Med. 2024 Jan; 13(1): e6746. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.1002/cam4.6746
PMCID:
PMC10807568
13.
Kazuki Yamano, Kentaro Sekiyama, Masayo Ukita, Yoshitsugu Chigusa, Sachiko Minamiguchi, Masaki Mandai
Int Cancer Conf J. 2023 Jan; 12(1): 63–68. Published online 2022 Oct 17. doi: 10.1007/s13691-022-00579-2
PMCID:
PMC9807689
14.
Xiao-Li Yu, Miao-Fang Wu, Lin Ding, Jin Yang, Shou-Min Bai
Cancer Manag Res. 2021; 13: 9297–9304. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.2147/CMAR.S343602
PMCID:
PMC8866986
15.
Feng-Ju Zhao, Qun Su, Wei Zhang, Wen-Cui Yang, Lin Zhao, Li-Ying Gao
World J Clin Cases. 2021 Sep 26; 9(27): 8061–8070. Published online 2021 Sep 26. doi: 10.12998/wjcc.v9.i27.8061
PMCID:
PMC8462205
16.
Chenfei Zhou, Yanmei Zhang, Ruiming Yan, Lei Huang, Andrew L. Mellor, Yang Yang, Xiaojing Chen, Wenfei Wei, Xiangguang Wu, Lan Yu, Luojiao Liang, Dan Zhang, Sha Wu, Wei Wang
Cell Death Differ. 2021 Feb; 28(2): 715–729. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1038/s41418-020-00618-6
PMCID:
PMC7862304
17.
Ke Hu, Weiping Wang, Xiaoliang Liu, Qingyu Meng, Fuquan Zhang
Radiat Oncol. 2018; 13: 249. Published online 2018 Dec 17. doi: 10.1186/s13014-018-1197-5
PMCID:
PMC6296025
18.
Jinju Oh, Hyun Joo Lee, Tae Sung Lee, Ju Hyun Kim, Suk Bong Koh, Youn Seok Choi
Obstet Gynecol Sci. 2016 Jul; 59(4): 269–278. Published online 2016 Jul 13. doi: 10.5468/ogs.2016.59.4.269
PMCID:
PMC4958672
19.
Xinqiong Huang, Yujie Qian, Hainan Wu, Xiaoxue Xie, Qin Zhou, Ying Wang, Weilu Kuang, Lin Shen, Kai Li, Juan Su, Liangfang Shen, Xiang Chen
J Histochem Cytochem. 2015 Feb; 63(2): 88–98. Published online 2014 Nov 7. doi: 10.1369/0022155414561329
PMCID:
PMC4305512
20.
Maria M Caffarel, Anasuya Chattopadhyay, Angela M Araujo, Julien Bauer, Cinzia G Scarpini, Nicholas Coleman
J Pathol. 2013 Oct; 231(2): 168–179. Published online 2013 Sep 10. doi: 10.1002/path.4222
PMCID:
PMC4288975

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center