U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 54

1.
Yun Liu, Jia Cao, Qi Yang, Linqi Zhu, Wenjun Zhao, Xiuping Wang, Jun Yao, Yong Zhou, Shihe Shao
Biol Direct. 2023; 18: 51. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.1186/s13062-023-00402-9
PMCID:
PMC10463649
2.
Wenping Wang, Yujuan Liu, Yamei Yang, Jiaojiao Ren, Honggui Zhou
BMC Infect Dis. 2023; 23: 3. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1186/s12879-022-07937-8
PMCID:
PMC9814320
3.
Zhenhao Wang, Jin Zhang, Zhaonian Hao, Li Meng, Zhiqiang Han, Zhenya Hong
Medicine (Baltimore) 2022 Sep 2; 101(35): e30283. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000030283
PMCID:
PMC9439727
4.
Xin Chen, Xiaodong Wang, Feng Zhu, Chao Qian, Fanggui Xu, Xin Huang, Wenjie Zhang, Beicheng Sun
J Immunol Res. 2022; 2022: 8785567. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.1155/2022/8785567
PMCID:
PMC9427290
5.
Xinchun Zhang, Ning Wang, Wenyan Wei, Yangsheng Li
Virol J. 2022; 19: 133. Published online 2022 Aug 9. doi: 10.1186/s12985-022-01862-7
PMCID:
PMC9361612
6.
Wanhui Dong, Dezhen Wu, Sheng Xu, Qingming Sun, Xueping Ci
Dis Markers. 2022; 2022: 2192001. Published online 2022 Jul 5. doi: 10.1155/2022/2192001
PMCID:
PMC9277152
7.
Juanni Li, Xiaofang Zhang, Lei Yao, Kuan Hu
Aging (Albany NY) 2022 May 31; 14(10): 4513–4529. Published online 2022 May 27. doi: 10.18632/aging.204093
PMCID:
PMC9186757
8.
Xinrui Wu, Aiwen Jian, Haidan Tang, Wangrui Liu, Fengyuan Liu, Shifan Liu, Huiqun Wu
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 880636. Published online 2022 May 10. doi: 10.3389/fcimb.2022.880636
PMCID:
PMC9127319
9.
Ismail D. Legason, Martin D. Ogwang, Clara Chamba, Elifuraha Mkwizu, Claire El Mouden, Hadija Mwinula, Lulu Chirande, Anna Schuh, Faraja Chiwanga
BMC Cancer. 2022; 22: 484. Published online 2022 May 2. doi: 10.1186/s12885-022-09553-w
PMCID:
PMC9059110
10.
Xiaoyan Ding, Nan Ye, Minyue Qiu, Hongxia Guo, Junjie Li, Xiaoyang Zhou, Maocheng Yang, Jing Xi, Yongjie Liang, Yuanxin Gong, Jintao Li
Chem Biol Interact. 2022 Feb 1; 353: 109796. Published online 2022 Jan 7. doi: 10.1016/j.cbi.2022.109796
PMCID:
PMC8739361
11.
Nizar J. Bahlis, Rachid Baz, Simon J. Harrison, Hang Quach, Shir-Jing Ho, Annette Juul Vangsted, Torben Plesner, Philippe Moreau, Simon D. Gibbs, Sheryl Coppola, Xiaoqing Yang, Abdullah Al Masud, Jeremy A. Ross, Orlando Bueno, Jonathan L. Kaufman
J Clin Oncol. 2021 Nov 10; 39(32): 3602–3612. Published online 2021 Aug 13. doi: 10.1200/JCO.21.00443
PMCID:
PMC8577687
12.
Ai-Ru Hsieh, Cathy S J Fann, Hung-Chun Lin, Jennifer Tai, Sen-Yung Hsieh, Dar-In Tai
World J Gastroenterol. 2021 Oct 7; 27(37): 6262–6276. Published online 2021 Oct 7. doi: 10.3748/wjg.v27.i37.6262
PMCID:
PMC8515798
13.
Shuo Wu, Xing Lv, Yan Zhang, Xi Xu, Feng Zhao, Yao Zhang, Lizhan Chen, Haifeng ou-Yang, Xinyu Ti
Biosci Rep. 2021 Sep 30; 41(9): BSR20210523. Published online 2021 Sep 17. doi: 10.1042/BSR20210523
PMCID:
PMC8450313
14.
Lianxiang Luo, Manshan Li, Jiating Su, Xinyue Yao, Hui Luo
Clin Exp Med. 2022; 22(3): 371–384. Published online 2021 Sep 12. doi: 10.1007/s10238-021-00760-6
PMCID:
PMC8435175
15.
Zhihui Li, Shuo Meng, Qinlong Zheng, Tong Wu
Medicine (Baltimore) 2021 Jun 25; 100(25): e26446. Published online 2021 Jun 25. doi: 10.1097/MD.0000000000026446
PMCID:
PMC8238287
16.
Kuan Hu, Juanni Li, Geting Wu, Lei Zhou, Xiang Wang, Yuanliang Yan, Zhijie Xu
Aging (Albany NY) 2021 Mar 15; 13(5): 6662–6680. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.18632/aging.202519
PMCID:
PMC7993694
17.
Rina Kawahara, Takuma Fujii, Iwao Kukimoto, Hiroyuki Nomura, Rie Kawasaki, Eiji Nishio, Ryoko Ichikawa, Tetsuya Tsukamoto, Aya Iwata
Sci Rep. 2021; 11: 2156. Published online 2021 Jan 25. doi: 10.1038/s41598-020-80176-6
PMCID:
PMC7835242
18.
Abdus Samad, Tamanna Jafar, Jahirul Hasnat Rafi
Genomics. 2020 Nov; 112(6): 4912–4923. Published online 2020 Sep 8. doi: 10.1016/j.ygeno.2020.09.002
PMCID:
PMC7831469
19.
Rongming Wang, Weiwei Zang, Bobin Hu, Deli Deng, Xiaozhang Ling, Huikun Zhou, Minghua Su, Jianning Jiang
Technol Cancer Res Treat. 2020; 19: 1533033820980785. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1177/1533033820980785
PMCID:
PMC7739072
20.
Yu-Jun Dai, Wei-Na Zhang, Wei-Da Wang, Si-Yuan He, Cheng-Cai Liang, Da-Wei Wang
Int J Biol Sci. 2020; 16(15): 3028–3036. Published online 2020 Sep 30. doi: 10.7150/ijbs.51234
PMCID:
PMC7545701

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center