U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1202

1.
James Bowles, Joshua Martin, Penni L Russell, Amy Bailey, David J Holland
Eur Heart J Case Rep. 2024 Jun; 8(6): ytae248. Published online 2024 May 16. doi: 10.1093/ehjcr/ytae248
PMCID:
PMC11156195
2.
Victoria Korobova, Yulia Kruglova
Vet Sci. 2024 May; 11(5): 214. Published online 2024 May 13. doi: 10.3390/vetsci11050214
PMCID:
PMC11125783
3.
Lina Li, Jie Gao, Xin Liu, Bi-Xi Chen, Pixiong Su, Boqia Xie
Eur Heart J Case Rep. 2024 May; 8(5): ytae189. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1093/ehjcr/ytae189
PMCID:
PMC11071445
4.
Ekrem Yetiskul, Mohammad M Hussain, Danyal F Khan, Salman Khan, Jonathan Spagnola
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57437. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.7759/cureus.57437
PMCID:
PMC11063810
5.
Cong Chen, Yang Liu, Songwei Yang, Ming Chen, Jing Liao
Medicine (Baltimore) 2024 May 3; 103(18): e37969. Published online 2024 May 3. doi: 10.1097/MD.0000000000037969
PMCID:
PMC11062727
6.
Mi Zhou, Zhaolong Li, Yun Liu, Yuehua Fang, Le Qin, Wenjie Yang, Fuhua Yan, Qiang Zhao
J Cardiothorac Surg. 2024; 19: 205. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.1186/s13019-024-02677-z
PMCID:
PMC11015544
7.
Sneha Reddy, Ashish Varma, Amar Taksande
Cureus. 2024 Mar; 16(3): e55823. Published online 2024 Mar 8. doi: 10.7759/cureus.55823
PMCID:
PMC10999888
8.
Jian Liu, Tong Tan, Peijian Wei, Jianrui Ma, Lishan Zhong, Hailong Qiu, Shengwen Wang, Jian Zhuang, Wei Zhu, Huiming Guo, Jimei Chen
Front Cardiovasc Med. 2024; 11: 1395480. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.3389/fcvm.2024.1395480
PMCID:
PMC10992451
9.
Anthony J. Kanelidis, Jeremy A. Slivnick, Rachel Campagna, Bryan Smith, Sara Kalantari, Nitasha Sarswat, Gene Kim
JACC Case Rep. 2024 Mar 20; 29(6): 102236. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1016/j.jaccas.2024.102236
PMCID:
PMC10966361
10.
Bo Shan, Jing Li, Zhangwei Shi, Chao Han, Juan Zhang, Jia Zhao, Rui Hu, Liwen Liu, Shengjun Ta
BMC Cardiovasc Disord. 2024; 24: 177. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1186/s12872-024-03844-9
PMCID:
PMC10958927
11.
Veysel Oktay, Sukru Arslan, Muhammed Heja Gecit, Zubeyir Bulat, Mehmet Emin Gokce
J Clin Med. 2024 Mar; 13(5): 1444. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.3390/jcm13051444
PMCID:
PMC10932242
12.
廖 礼义, 汤 瀚泽, 胡 琳, 周 胜华, 李 旭平
Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Dec 28; 48(12): 1914–1919. Chinese. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2023.230249
PMCID:
PMC10930745
13.
Julie J Cunningham, Andrew S Braun, Patrick Hussey, Amit Momaya, Promil Kukreja
Cureus. 2024 Feb; 16(2): e53862. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.7759/cureus.53862
PMCID:
PMC10927159
14.
Yin‐ge He, Yong Dong, Shao‐hua Yang, Fan Yang, Jin‐Lei Yin, Hui‐qin Zhao, Yu‐jie Zhao
Clin Cardiol. 2024 Mar; 47(3): e24217. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1002/clc.24217
PMCID:
PMC10912792
15.
Yongchang Shi, Chengchao Zuo, Yiwen Zhang, Chao Zhou, Fengjiao Zhang, Xuelian Zhao
Medicine (Baltimore) 2024 Mar 1; 103(9): e37199. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1097/MD.0000000000037199
PMCID:
PMC10906583
16.
Taiki Ito, Satoru Wakasa, Koji Sato, Shinji Abe, Taro Minamida
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2024; 30(1): 23-00176. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.5761/atcs.nm.23-00176
PMCID:
PMC10902854
17.
Julian J. Berg, Jan Eckstein, Marcus-André Deutsch, Jan F. Gummert, Masatoshi Hata
J Cardiothorac Surg. 2024; 19: 105. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.1186/s13019-024-02529-w
PMCID:
PMC10885471
18.
Jason Galo, Rafey Feroze
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52401. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.7759/cureus.52401
PMCID:
PMC10869175
19.
Mustafa Karaarslan, Osman Fehmi Beyazal, Mehmed Yanartaş
Braz J Cardiovasc Surg. 2024 Jan-Feb; 39(1): e20230205. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.21470/1678-9741-2023-0205
PMCID:
PMC10836913
20.
Angelika Batzner, Patrick Hahn, Caroline Morbach, Stefan Störk, Christoph Maack, Nicolas Verheyen, Brenda Gerull, Stefan Frantz, Hubert Seggewiss
Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2024 Feb; 25(2): 213–219. Published online 2023 Sep 19. doi: 10.1093/ehjci/jead236
PMCID:
PMC10824478

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center