U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 370

1.
Ruiting Zhang, Chih-Hao Chen, Sophie Tezenas Du Montcel, Jessica Lebenberg, Yu-Wen Cheng, Martin Dichgans, Sung-Chun Tang, Hugues Chabriat
Neurology. 2023 Oct 24; 101(17): e1665–e1677. doi: 10.1212/WNL.0000000000207713
PMCID:
PMC10624497
2.
Jing W Goh, Satyaki Kundu, Ragunath Durairajan
Cureus. 2023 Oct; 15(10): e46482. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.7759/cureus.46482
PMCID:
PMC10624329
3.
Oliwia Szymanowicz, Izabela Korczowska-Łącka, Bartosz Słowikowski, Małgorzata Wiszniewska, Ada Piotrowska, Ulyana Goutor, Paweł P. Jagodziński, Wojciech Kozubski, Jolanta Dorszewska
Neurol Int. 2023 Dec; 15(4): 1238–1252. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.3390/neurolint15040078
PMCID:
PMC10594416
4.
Fatima Bostanova, Polina Tsygankova, Ilya Nagornov, Elena Dadali, Lyudmila Bessonova, Aleksey Kulesh, Viktor Drobakha, Irina Danchenko, Ilya Kanivets, Ekaterina Zakharova
Genes (Basel) 2023 Sep; 14(9): 1715. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.3390/genes14091715
PMCID:
PMC10531103
5.
Sheng Liu, Xuejiao Men, Yang Guo, Wei Cai, Ruizhen Wu, Rongsui Gao, Weicong Zhong, Huating Guo, Hengfang Ruan, Shuli Chou, Junrui Mai, Suning Ping, Chao Jiang, Hongwei Zhou, Xiangyu Mou, Wenjing Zhao, Zhengqi Lu
Microbiome. 2023; 11: 202. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1186/s40168-023-01638-3
PMCID:
PMC10486110
6.
Jun Takei, Yujiro Higuchi, Masahiro Ando, Akiko Yoshimura, Jun-Hui Yuan, Natsumi Fujisaki, Takashi Tokashiki, Naomi Kanzato, Manabu Jonosono, Takeshi Sueyoshi, Naoaki Kanda, Hideki Matsuoka, Ryuichi Okubo, Masahito Suehara, Eiji Matsuura, Hiroshi Takashima
Front Neurol. 2023; 14: 1241678. Published online 2023 Aug 23. doi: 10.3389/fneur.2023.1241678
PMCID:
PMC10480842
7.
Juyi Li, Tao Luo, Xiufang Wang, Mengjie Wang, Tao Zheng, Xiao Dang, Aiping Deng, Youzhi Zhang, Sheng Ding, Ping Jing, Lin Zhu
Front Genet. 2023; 14: 1273023. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.3389/fgene.2023.1273023
PMCID:
PMC10465789
8.
Paul J. Dunn, Rodney A. Lea, Neven Maksemous, Robert A. Smith, Heidi G. Sutherland, Larisa M. Haupt, Lyn R. Griffiths
Hum Genet. 2023; 142(9): 1361–1373. Published online 2023 Jul 8. doi: 10.1007/s00439-023-02584-8
PMCID:
PMC10449969
9.
Xiuqin Jia, Yingying Li, Yunqing Ying, Xuejia Jia, Weijun Tang, Yueyan Bian, Jiajia Zhang, Danny J.J. Wang, Xin Cheng, Qi Yang
Neuroimage Clin. 2023; 39: 103485. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1016/j.nicl.2023.103485
PMCID:
PMC10407949
10.
서 예린, 이 호규, 정 경호, 이 정석, 최 재철
J Korean Soc Radiol. 2023 Jul; 84(4): 855–865. Korean. 온라인 발행 2023. 7. 10. . doi: 10.3348/jksr.2023.0004
PMCID:
PMC10407072
11.
Alan P. Pan, Thomas Potter, Abdulaziz Bako, Jonika Tannous, Sudha Seshadri, Louise D. McCullough, Farhaan S. Vahidy
Front Neurol. 2023; 14: 1203985. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.3389/fneur.2023.1203985
PMCID:
PMC10375407
12.
Bhrugun Anisetti, Elena Greco, Eldina Stojadinovic, Eric D. Goldstein, Amra Sakusic, Mohammed K. Badi, Michael D Liu, Michelle P. Lin, Chia-Chun Chiang, Fanny M Elahi, Bradford B Worrall, Derek Petrosian, Owen Ross, James F. Meschia
Cereb Circ Cogn Behav. 2023; 5: 100170. Published online 2023 Jun 11. doi: 10.1016/j.cccb.2023.100170
PMCID:
PMC10333271
13.
Soo Jung Lee, Xiaojie Zhang, Emily Wu, Richard Sukpraphrute, Catherine Sukpraphrute, Andrew Ye, Michael M. Wang
J Biol Chem. 2023 Jun; 299(6): 104838. Published online 2023 May 19. doi: 10.1016/j.jbc.2023.104838
PMCID:
PMC10318516
14.
Renata Nogueira, Christian Marques Couto, Pérola de Oliveira, Bernardo José Alves Ferreira Martins, Vinícius Viana Abreu Montanaro
Arq Neuropsiquiatr. 2023 May; 81(5): 417–425. Published online 2023 May 8. doi: 10.1055/s-0042-1758756
PMCID:
PMC10232034
15.
Valérie Krivosic, Michel Paques, Dominique Hervé, Cedric Duliére, Abbas Taleb, Nathalie Gastellier, Eric Jouvent, Jessica Lebenberg, Ramin Tadayoni, Hugues Chabriat
BMJ Neurol Open. 2023; 5(1): e000417. Published online 2023 May 8. doi: 10.1136/bmjno-2023-000417
PMCID:
PMC10173959
16.
Mahmod Panahi, Yoshiki Hase, Xavier Gallart-Palau, Sumonto Mitra, Atsushi Watanabe, Roger C Low, Yumi Yamamoto, Diego Sepulveda-Falla, Atticus H Hainsworth, Masafumi Ihara, Siu Kwan Sze, Matti Viitanen, Homira Behbahani, Raj N Kalaria
Acta Neuropathol Commun. 2023; 11: 76. Published online 2023 May 8. doi: 10.1186/s40478-023-01558-1
PMCID:
PMC10169505
17.
Maria Servito, Isha Gill, Joshua Durbin, Nader Ghasemlou, Aron-Frederik Popov, Christopher D. Stephen, Mohammad El-Diasty
Medicina (Kaunas) 2023 Mar; 59(3): 586. Published online 2023 Mar 16. doi: 10.3390/medicina59030586
PMCID:
PMC10059795
18.
Monika Modrzejewska, Patrycja Woźniak, Wiktoria Bosy-Gąsior, Adam Kaniewski
J Clin Med. 2023 Mar; 12(5): 1964. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.3390/jcm12051964
PMCID:
PMC10004637
19.
S. Reyes, A. Jabouley, N. Alili, M. H. De Sanctis, C. Machado, A. Taleb, D. Herve, N. Dias-Gastellier, H. Chabriat
J Neurol. 2023; 270(5): 2370–2379. Published online 2023 Mar 4. doi: 10.1007/s00415-023-11648-8
PMCID:
PMC9985090
20.
Ying Chu, Qi Wang, Yue Ma, Linying Xu, Kexin Ren, Jiahui Liu, Dingbo Tao, Hua Cao, Xiaofei Ji
J Clin Lab Anal. 2023 Jan; 37(2): e24840. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1002/jcla.24840
PMCID:
PMC9937875

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center