U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 7903

1.
So Mi Jemma Cho, Satoshi Koyama, Michael C Honigberg, Ida Surakka, Sara Haidermota, Shriienidhie Ganesh, Aniruddh P Patel, Romit Bhattacharya, Hokyou Lee, Hyeon Chang Kim, Pradeep Natarajan
Eur Heart J. 2023 Sep 21; 44(36): 3456–3465. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1093/eurheartj/ehad380
PMCID:
PMC10516626
2.
T. Alnima, R. I. Meijer, H. M.H. Spronk, M. Warlé, H. ten Cate
Cardiovasc Diabetol. 2023; 22: 257. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1186/s12933-023-01990-6
PMCID:
PMC10514957
3.
Neela D. Thangada, Dongxue Zhang, Lu Tian, Lihui Zhao, W. Jack Rejeski, Karen J. Ho, Luigi Ferrucci, Bonnie Spring, Melina R. Kibbe, Tamar S. Polonsky, Michael H. Criqui, Mary M. McDermott
JAMA Netw Open. 2023 Sep; 6(9): e2334590. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.34590
PMCID:
PMC10514734
4.
Reham Hammad, Maisa A Abdel Wahab, Nehal Farouk, Mohamed Yahia Zakaria, Mona A Eldosoky, Asmaa A Elmadbouly, Sara A Tahoun, Eman Mahmoud, Seham K Khirala, Amena Rezk Mohammed, Wafaa Abdelaziz Emam, Asmaa A Abo Elqasem, Fatma M Kotb, Rasha Abd Elaziz Abd Elghany
J Diabetes Investig. 2023 Oct; 14(10): 1192–1201. Published online 2023 Jul 2. doi: 10.1111/jdi.14048
PMCID:
PMC10512914
5.
Anna Nowaczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Maria Teresa Szewczyk
Med Sci Monit. 2023; 29: e941673-1–e941673-10. Prepublished online 2023 Aug 15. Published online 2023 Sep 18. doi: 10.12659/MSM.941673
PMCID:
PMC10512747
6.
Jenny Danielsbacka, Caroline Feldthusen, Maria Bäck
BMC Health Serv Res. 2023; 23: 1017. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1186/s12913-023-09997-1
PMCID:
PMC10512603
7.
Filip Hammaréus, Lennart Nilsson, Kwok-Leung Ong, Margareta Kristenson, Karin Festin, Anna K Lundberg, Rosanna W S Chung, Eva Swahn, Joakim Alfredsson, Signe Holm Nielsen, Lena Jonasson
BMJ Open. 2023; 13(9): e073561. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.1136/bmjopen-2023-073561
PMCID:
PMC10510861
8.
Morgan Roué, Alexis F. Guédon, Nathanaël Lapidus, Keyvan Razazi, Geoffroy Hariri, Elise Morawiec, Cyrielle Desnos, Stéphane Ederhy, Ariel Cohen, Armand Mekontso Dessap, Muriel Fartoukh, Vincent Labbé
Ann Intensive Care. 2023; 13: 87. Published online 2023 Sep 19. doi: 10.1186/s13613-023-01188-9
PMCID:
PMC10509106
9.
DANIELLE AKEMI BERGARA KURAMOTO, LUIZ FERNANDO SANTETTI ZANIN, RONALD LUIZ GOMES FLUMIGNAN, CAROLINA DUTRA QUEIROZ FLUMIGNAN, MARCELLO ERICH REICHER, REBECA MANGABEIRA CORREIA, LUÍS CARLOS UTA NAKANO
Rev Col Bras Cir. 2023; 50: e20233482. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.1590/0100-6991e-20233482-en
PMCID:
PMC10508677
10.
Wenwen Yuan, Yan Shao, Dong Zhao, Bin Zhang
PeerJ. 2023; 11: e16069. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.7717/peerj.16069
PMCID:
PMC10506588
11.
Xiayan Xu, Yun Xie, Xia Gu, Yang Zhou, Yu Kang, Jin Liu, Wenguang Lai, Hongyu Lu, Shiqun Chen, Jun-yan Xu, Feng Lin, Yong Liu
J Inflamm Res. 2023; 16: 4031–4042. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.2147/JIR.S425189
PMCID:
PMC10505030
12.
Lin Zhao, Yan Zeng, Lin Sun, ZengLei Zhang, KunQi Yang, ZuoZhi Li, Man Wang, XianLiang Zhou, WeiXian Yang
J Inflamm Res. 2023; 16: 4019–4030. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.2147/JIR.S427992
PMCID:
PMC10505029
13.
Vasudha S Garg, Mihir H Sojitra, Tyagi J Ubhadiya, Nidhi Dubey, Karan Shah, Siddharth Kamal Gandhi, Priyansh Patel
Cureus. 2023 Aug; 15(8): e43621. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.7759/cureus.43621
PMCID:
PMC10504680
14.
Monika Sah, Latheef SAA, Venkataramana P
Bioinformation. 2023; 19(1): 19–23. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.6026/97320630019019
PMCID:
PMC10504511
15.
Claudio Chiastra, Marco Zuin, Gianluca Rigatelli, Fabrizio D’Ascenzo, Gaetano Maria De Ferrari, Carlos Collet, Yiannis S. Chatzizisis, Diego Gallo, Umberto Morbiducci
Front Cardiovasc Med. 2023; 10: 1216796. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.3389/fcvm.2023.1216796
PMCID:
PMC10501454
16.
Li Zhang, Wenqiang Zhang, Lin He, Huijie Cui, Yutong Wang, Xueyao Wu, Xunying Zhao, Peijing Yan, Chao Yang, Changfeng Xiao, Mingshuang Tang, Lin Chen, Chenghan Xiao, Yanqiu Zou, Yunjie Liu, Yanfang Yang, Ling Zhang, Yuqin Yao, Jiayuan Li, Zhenmi Liu, Chunxia Yang, Xia Jiang, Ben Zhang
BMC Med. 2023; 21: 353. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.1186/s12916-023-03072-6
PMCID:
PMC10500913
17.
Chiung-Ray Lu, Shang-Yeh Lu, Shi-Yi Lin, Hei-Tung Yip, Chia-Hao Liu, Kai-Cheng Hsu, Shih-Sheng Chang
Acta Cardiol Sin. 2023 Sep; 39(5): 755–764. doi: 10.6515/ACS.202309_39(5).20230118A
PMCID:
PMC10499954
18.
Philip Düsing, Nadine N. Heinrich, Baravan Al-Kassou, Katharina Gutbrod, Peter Dörmann, Georg Nickenig, Felix Jansen, Andreas Zietzer
BMC Cardiovasc Disord. 2023; 23: 454. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.1186/s12872-023-03454-x
PMCID:
PMC10498560
19.
Bo Kong, Lemei Hu, Quanjun Liu, Cheng Jiang, Yuting Liu, Anbang Liu, Haochen Wang, Bingqing Bai, Fengyao Liu, Lan Guo, Huan Ma, Qingshan Geng
Quant Imaging Med Surg. 2023 Sep 1; 13(9): 5877–5886. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.21037/qims-23-109
PMCID:
PMC10498236
20.
An Viet Tran, Nguyet Minh Nguyen, Toan Hoang Ngo, Bao Lam Thai Tran, Phong Thanh Pham, Hieu Minh Trinh Phan, Phuong Minh Nguyen
J Taibah Univ Med Sci. 2023 Dec; 18(6): 1599–1607. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1016/j.jtumed.2023.07.007
PMCID:
PMC10497993

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center