U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 36

1.
Tomomi Kogiso, Yuri Ogasawara, Kentaro Horiuchi, Makiko Taniai, Katsutoshi Tokushige
Cancer Med. 2023 Sep; 12(17): 17798–17807. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.1002/cam4.6410
PMCID:
PMC10524060
2.
Zixuan Yang, Naping Tang, Minhui Zheng, Yan Chang
Turk J Gastroenterol. 2023 Jul; 34(7): 674–680. Published online 2023 Jul 1. doi: 10.5152/tjg.2023.22741
PMCID:
PMC10441155
3.
Yanfei Zhang, Jiayu Jin, Heming Wu, Jingwen Huang, Shuting Ye, Jinhua Qiu, Gaoliang Ouyang, Tiantian Wu, Fan Liu, Yingfu Liu
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2023; 15(6): 1475–1504. Published online 2023 Feb 18. doi: 10.1016/j.jcmgh.2023.02.005
PMCID:
PMC10149225
4.
Stephan Buch, Hamish Innes, Philipp Ludwig Lutz, Hans Dieter Nischalke, Jens U Marquardt, Janett Fischer, Karl Heinz Weiss, Jonas Rosendahl, Astrid Marot, Marcin Krawczyk, Markus Casper, Frank Lammert, Florian Eyer, Arndt Vogel, Silke Marhenke, Johann von Felden, Rohini Sharma, Stephen Rahul Atkinson, Andrew McQuillin, Jacob Nattermann, Clemens Schafmayer, Andre Franke, Christian Strassburg, Marcella Rietschel, Heidi Altmann, Stefan Sulk, Veera Raghavan Thangapandi, Mario Brosch, Carolin Lackner, Rudolf E Stauber, Ali Canbay, Alexander Link, Thomas Reiberger, Mattias Mandorfer, Georg Semmler, Bernhard Scheiner, Christian Datz, Stefano Romeo, Stefano Ginanni Corradini, William Lucien Irving, Joanne R Morling, Indra Neil Guha, Eleanor Barnes, M Azim Ansari, Jocelyn Quistrebert, Luca Valenti, Sascha A Müller, Marsha Yvonne Morgan, Jean-François Dufour, Jonel Trebicka, Thomas Berg, Pierre Deltenre, Sebastian Mueller, Jochen Hampe, Felix Stickel
Gut. 2023 Feb; 72(2): 381–391. Published online 2022 Jul 4. doi: 10.1136/gutjnl-2022-327196
PMCID:
PMC9872243
5.
Josephine Mun-Yee Ko, Chen Guo, Conghui Liu, Lvwen Ning, Wei Dai, Lihua Tao, Anthony Wing-Ip Lo, Carissa Wing-Yan Wong, Ian Yu-Hong Wong, Fion Siu-Yin Chan, Claudia Lai-Yin Wong, Kwan Kit Chan, Tsz Ting Law, Nikki Pui-Yue Lee, Zhichao Liu, Haoyao Jiang, Zhigang Li, Simon Law, Maria Li Lung
Br J Cancer. 2022 Dec 7; 127(12): 2166–2174. Published online 2022 Oct 19. doi: 10.1038/s41416-022-01995-0
PMCID:
PMC9726980
6.
Senbang Yao, Wenjun Chen, He Zuo, Ziran Bi, Xiuqing Zhang, Lulian Pang, Yanyan Jing, Xiangxiang Yin, Huaidong Cheng
Biochem Genet. 2022; 60(4): 1274–1297. Published online 2021 Dec 20. doi: 10.1007/s10528-021-10178-0
PMCID:
PMC9270301
7.
Gabriella Assante, Sriram Chandrasekaran, Stanley Ng, Aikaterini Tourna, Carolina H. Chung, Kowsar A. Isse, Jasmine L. Banks, Ugo Soffientini, Celine Filippi, Anil Dhawan, Mo Liu, Steven G. Rozen, Matthew Hoare, Peter Campbell, J. William O. Ballard, Nigel Turner, Margaret J. Morris, Shilpa Chokshi, Neil A. Youngson
Genome Med. 2022; 14: 67. Published online 2022 Jun 23. doi: 10.1186/s13073-022-01071-5
PMCID:
PMC9219160
8.
Constance Marié, Grégory Fouquet, Anoïsia Courtois, Rabbind Singh Amrathlal, Nicolas Jankovsky, Hakim Ouled-Haddou, Riad Tebbakha, Hicham Bouhlal, Éric Nguyen-Khac, Mickaël Naassila, Ingrid Marcq
Cell Mol Life Sci. 2022; 79(7): 366. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.1007/s00018-022-04387-y
PMCID:
PMC9205837
9.
Michael Schonfeld, Janice Averilla, Sumedha Gunewardena, Steven A. Weinman, Irina Tikhanovich
Hepatol Commun. 2022 Jun; 6(6): 1373–1391. Published online 2022 Jan 27. doi: 10.1002/hep4.1895
PMCID:
PMC9134811
10.
Ying Liao, Xia-Ting Tong, Yi-Jing Jia, Qiao-Yun Liu, Yan-Xia Wu, Wen-Qiong Xue, Yong-Qiao He, Tong-Min Wang, Xiao-Hui Zheng, Mei-Qi Zheng, Wei-Hua Jia
Int J Environ Res Public Health. 2022 May; 19(9): 5729. Published online 2022 May 8. doi: 10.3390/ijerph19095729
PMCID:
PMC9103016
11.
Hamish Innes, Hans Dieter Nischalke, Indra Neil Guha, Karl Heinz Weiss, Will Irving, Daniel Gotthardt, Eleanor Barnes, Janett Fischer, M. Azim Ansari, Jonas Rosendahl, Shang‐Kuan Lin, Astrid Marot, Vincent Pedergnana, Markus Casper, Jennifer Benselin, Frank Lammert, John McLauchlan, Philip L. Lutz, Victoria Hamill, Sebastian Mueller, Joanne R. Morling, Georg Semmler, Florian Eyer, Johann von Felden, Alexander Link, Arndt Vogel, Jens U. Marquardt, Stefan Sulk, Jonel Trebicka, Luca Valenti, Christian Datz, Thomas Reiberger, Clemens Schafmayer, Thomas Berg, Pierre Deltenre, Jochen Hampe, Felix Stickel, Stephan Buch
Hepatol Commun. 2022 May; 6(5): 1213–1226. Published online 2021 Dec 27. doi: 10.1002/hep4.1886
PMCID:
PMC9035556
12.
John B. Whitfield, Tae-Hwi Schwantes-An, Rebecca Darlay, Guruprasad P. Aithal, Stephen R. Atkinson, Ramon Bataller, Greg Botwin, Naga P. Chalasani, Heather J. Cordell, Ann K. Daly, Christopher P. Day, Florian Eyer, Tatiana Foroud, Dermot Gleeson, David Goldman, Paul S. Haber, Jean-Marc Jacquet, Tiebing Liang, Suthat Liangpunsakul, Steven Masson, Philippe Mathurin, Romain Moirand, Andrew McQuillin, Christophe Moreno, Marsha Y. Morgan, Sebastian Mueller, Beat Müllhaupt, Laura E. Nagy, Pierre Nahon, Bertrand Nalpas, Sylvie Naveau, Pascal Perney, Munir Pirmohamed, Helmut K. Seitz, Michael Soyka, Felix Stickel, Andrew Thompson, Mark R. Thursz, Eric Trépo, Timothy R. Morgan, Devanshi Seth
J Hepatol.
Published in final edited form as: J Hepatol. 2022 Feb; 76(2): 275–282. Published online 2021 Oct 14. doi: 10.1016/j.jhep.2021.10.005
Correction in:
volume 76 on page 1244
PMCID:
PMC8803006
13.
Armando ZEPEDA-BASTIDA, Juan OCAMPO-LÓPEZ, Brisa Rodope ALARCÓN-SÁNCHEZ, Osiris Germán IDELFONSO-GARCÍA, Sandra ROSAS-MADRIGAL, Diana Ivette APARICIO-BAUTISTA, Julio Isael PÉREZ-CARREÓN, Saúl VILLA-TREVIÑO, Jaime ARELLANES-ROBLEDO
J Zhejiang Univ Sci B. 2021 Dec 15; 22(12): 1045–1052. Chinese. doi: 10.1631/jzus.B2100201
PMCID:
PMC8669325
14.
Jasmine D. Peake, Chiaki Noguchi, Baicheng Lin, Amber Theriault, Margaret O'Connor, Shivani Sheth, Koji Tanaka, Hiroshi Nakagawa, Eishi Noguchi
Mol Oncol. 2021 Nov; 15(11): 3109–3124. Published online 2021 Aug 8. doi: 10.1002/1878-0261.13072
PMCID:
PMC8564632
15.
Jia’ning Shi, Shupeng Song, Shuangxing Li, Kaili Zhang, Yinghua Lan, Yongguo Li
Cancer Med. 2021 May; 10(10): 3346–3357. Published online 2021 May 1. doi: 10.1002/cam4.3832
PMCID:
PMC8124102
16.
Wenqing Rao, Zheng Lin, Shuang Liu, Zhihui Zhang, Qianwen Xie, Huilin Chen, Xi Lin, Yuanmei Chen, Huimin Yang, Kaili Yu, Zhijian Hu
BMC Microbiol. 2021; 21: 73. Published online 2021 Mar 6. doi: 10.1186/s12866-021-02137-x
PMCID:
PMC7936487
17.
Yue Luo, Jiaxiang Ye, Jiazhang Wei, Jinyan Zhang, Yongqiang Li
Mol Med Rep. 2020 Aug; 22(2): 997–1007. Published online 2020 May 22. doi: 10.3892/mmr.2020.11179
PMCID:
PMC7339747
18.
Young-Joo Jin, Seyoun Byun, Seonggyun Han, John Chamberlin, Dongwook Kim, Min Jung Kim, Younghee Lee
BMC Med Genomics. 2019; 12(Suppl 8): 175. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.1186/s12920-019-0635-z
PMCID:
PMC6923823
19.
Musaffe Tuna, Christopher I. Amos, Gordon B. Mills
Neoplasia. 2019 Feb; 21(2): 197–205. Published online 2019 Jan 4. doi: 10.1016/j.neo.2018.12.002
PMCID:
PMC6321975
20.
Amit G. Singal, Hema Manjunath, Adam C. Yopp, Muhammad S. Beg, Jorge A. Marrero, Purva Gopal, Akbar K. Waljee
Am J Gastroenterol.
Published in final edited form as: Am J Gastroenterol. 2014 Mar; 109(3): 325–334. Published online 2014 Jan 21. doi: 10.1038/ajg.2013.476
PMCID:
PMC5610907

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center