U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Yong Park, Byung Bae Park, Ji Yun Jeong, Wook Youn Kim, Seongsoo Jang, Bong Kyung Shin, Dong Soon Lee, Jae Ho Han, Chan-Jeoung Park, Cheolwon Suh, Insun Kim, Hyun-Sook Chi
Korean J Intern Med. 2016 Nov; 31(6): 1030–1041. Published online 2016 Nov 1. doi: 10.3904/kjim.2015.006
PMCID:
PMC5094919
2.
Nozomi Niitsu, Masataka Okamoto, Ikuo Miura, Masami Hirano
Cancer Sci. 2009 Feb; 100(2): 233–237. Published online 2008 Nov 25. doi: 10.1111/j.1349-7006.2008.01035.x
PMCID:
PMC11159956
3.
Nozomi Niitsu, Masataka Okamoto, Hirokazu Nakamine, Masami Hirano
Cancer Sci. 2010 May; 101(5): 1309–1313. Published online 2010 Jan 28. doi: 10.1111/j.1349-7006.2010.01517.x
PMCID:
PMC11159245
4.
Lu Zhang, Yu Hu, Chun‐yan Sun, Jiang Li, Tao Guo, Jing Huang, Zhang‐bo Chu
Cancer Sci. 2010 May; 101(5): 1117–1124. Published online 2010 Jan 28. doi: 10.1111/j.1349-7006.2010.01515.x
PMCID:
PMC11158522
5.
A. Marrone, P. J. Mason
Cell Mol Life Sci. 2003 Mar; 60(3): 507–517. doi: 10.1007/s000180300042
PMCID:
PMC11138805
6.
Elena-Codruta Cozma, Laura Mădălina Banciu, Ana Maria Celarel, Elena Soare, Bahadar S. Srichawla, Vincent Kipkorir, Mihnea-Alexandru Găman
Medicine (Baltimore) 2024 May 24; 103(21): e38202. Published online 2024 May 24. doi: 10.1097/MD.0000000000038202
PMCID:
PMC11124606
7.
Hye Jin Jin, Hae Yun Nam, Yun Kyong Bae, Soo Yeon Kim, I. Rang Im, Wonil Oh, Yoon Sun Yang, Soo Jin Choi, Seong Who Kim
Cell Mol Life Sci. 2010 Jun; 67(11): 1845–1858. Published online 2010 Feb 18. doi: 10.1007/s00018-010-0292-z
PMCID:
PMC11115935
8.
Sahar Jalilivand, Mehrdad Izadirad, Nader Vazifeh Shiran, Ahmad Gharehbaghian, Sina Naserian
Clin Exp Med. 2024; 24(1): 108. Published online 2024 May 22. doi: 10.1007/s10238-024-01364-6
PMCID:
PMC11111499
9.
Fengting Liang, Xuelan Liang, Lingang Pan, Qianni Jin, Ju Deng, Minglin Hong, Wei Wei, Zhuanghui Hao, Huanying Ren, Hongwei Wang, Xiuhua Chen
Clin Exp Med. 2024; 24(1): 106. Published online 2024 May 21. doi: 10.1007/s10238-024-01363-7
PMCID:
PMC11108956
10.
Jennifer Hillis, Michael O’Dwyer, Adrienne M. Gorman
Cell Mol Life Sci. 2016 Jan; 73(1): 41–56. Published online 2015 Sep 23. doi: 10.1007/s00018-015-2046-4
PMCID:
PMC11108515
11.
Yiguo Hu, Shaoguang Li
Cell Mol Life Sci. 2016 Mar; 73(5): 1039–1050. Published online 2015 Dec 19. doi: 10.1007/s00018-015-2108-7
PMCID:
PMC11108378
12.
Jeong-In Park, Seung-Youn Jung, Kyung-Hee Song, Dong-Hyeon Lee, Jiyeon Ahn, Sang-Gu Hwang, In-Su Jung, Dae-Seog Lim, Jie-Young Song
Int J Mol Med. 2024 Jun; 53(6): 56. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3892/ijmm.2024.5380
PMCID:
PMC11093554
13.
Yan Jia, Xiyu LI, Lulu Chen, Ling Li, Suzhen zhang, Wenhui Huang, Hao Zhang
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2024 Apr 25; 56(4): 597–606. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.3724/abbs.2024022
PMCID:
PMC11090854
14.
Fábio Alessandro de Freitas, Débora Levy, Cadiele Oliana Reichert, Juliana Sampaio-Silva, Pedro Nogueira Giglio, Luís Alberto de Pádua Covas Lage, Marco Kawamura Demange, Juliana Pereira, Sérgio Paulo Bydlowski
Int J Mol Sci. 2024 May; 25(9): 4748. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.3390/ijms25094748
PMCID:
PMC11084554
15.
Merve Uslu, Fatih Kocabaş
Cell Mol Life Sci. 2022 Jan; 79(1): 68. Published online 2021 Dec 31. doi: 10.1007/s00018-021-04031-1
PMCID:
PMC11072120
16.
Xinping Huang, Yongfeng Yang, Dan Zhu, Yan Zhao, Min Wei, Ke Li, Hong-hu Zhu, Xiaofeng Zheng
Cell Mol Life Sci. 2022 Jun; 79(6): 319. Published online 2022 May 27. doi: 10.1007/s00018-022-04358-3
PMCID:
PMC11072021
17.
Martin Kuric, Susanne Beck, Doris Schneider, Wyonna Rindt, Marietheres Evers, Jutta Meißner-Weigl, Sabine Zeck, Melanie Krug, Marietta Herrmann, Tanja Nicole Hartmann, Ellen Leich, Maximilian Rudert, Denitsa Docheva, Anja Seckinger, Dirk Hose, Franziska Jundt, Regina Ebert
Cancer Res Commun. 2024 Apr; 4(4): 1150–1164. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.1158/2767-9764.CRC-23-0411
PMCID:
PMC11057410
18.
Rui Ma, Xuemeng Zhou, Xiaohui Zhai, Chuyue Wang, Rong Hu, You Chen, Liyang Shi, Xing Fang, Yuan Liao, Lifeng Ma, Mengmeng Jiang, Junqing Wu, Renying Wang, Jiao Chen, Taiyuan Cao, Ge Du, Yingying Zhao, Weili Wu, Haide Chen, Shanshan Li, Qizhou Lian, Guoji Guo, Jian Xiao, Andrew P. Hutchins, Ping Yuan
Cell Prolif. 2024 May; 57(5): e13591. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1111/cpr.13591
PMCID:
PMC11056698
19.
Paulina Kwaśnik, Joanna Zaleska, Dorota Link-Lenczowska, Magdalena Zawada, Hubert Wysogląd, Bogdan Ochrem, Grażyna Bober, Ewa Wasilewska, Iwona Hus, Monika Szarejko, Witold Prejzner, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Agnieszka Klonowska-Szymczyk, Ewa Mędraś, Michał Kiełbus, Tomasz Sacha, Krzysztof Giannopoulos
Cells. 2024 Apr; 13(8): 723. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.3390/cells13080723
PMCID:
PMC11048908
20.
JinYing Xiang, Bo Liu, Yan Li, Yinying Ren, Yuehan Li, Mi Zhou, Jinyue Yu, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Zhou Fu, Fengxia Ding
Respir Res. 2024; 25: 182. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.1186/s12931-024-02806-1
PMCID:
PMC11046778

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center