U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 14192

1.
Takanobu Kato, Michiko Miyamoto, Tomoko Date, Kotaro Yasui, Choji Taya, Hiromichi Yonekawa, Chiharu Ohue, Shintaro Yagi, Ekihiro Seki, Tadamichi Hirano, Jiro Fujimoto, Tomoyuki Shirai, Takaji Wakita
Cancer Sci. 2003 Aug; 94(8): 679–685. Published online 2005 Aug 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2003.tb01502.x
PMCID:
PMC11160254
2.
Tomohiro Kitamura, Masaki Itoh, Tetsuo Noda, Kousuke Tani, Michiyoshi Kobayashi, Takayuki Maruyama, Kaoru Kobayashi, Shuichi Ohuchida, Takashi Sugimura, Keiji Wakabayashi
Cancer Sci. 2003 Jul; 94(7): 618–621. Published online 2005 Aug 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2003.tb01492.x
PMCID:
PMC11160211
3.
Takatsugu Ishimoto, Hiroko Oshima, Masanobu Oshima, Kazuharu Kai, Ryota Torii, Takashi Masuko, Hideo Baba, Hideyuki Saya, Osamu Nagano
Cancer Sci. 2010 Mar; 101(3): 673–678. Published online 2009 Nov 11. doi: 10.1111/j.1349-7006.2009.01430.x
PMCID:
PMC11159848
4.
Fa‐Qing Tang, Chao‐Jun Duan, Da‐Mao Huang, Wei‐Wei Wang, Chun‐Lei Xie, Jing‐Jing Meng, Lei Wang, Hai‐Ying Jiang, De‐Yun Feng, Shang‐Hui Wu, Huan‐Hua Gu, Mo‐Yu Li, Fu‐Liang Deng, Zhi‐Jun Gong, Hui Zhou, Yong‐Hao Xu, Can Tan, Xin Zhang, Ya Cao
Cancer Sci. 2009 Feb; 100(2): 216–224. Published online 2008 Dec 5. doi: 10.1111/j.1349-7006.2008.01028.x
PMCID:
PMC11159833
5.
Guolin Chai, Ning Liu, Junrong Ma, Hua Li, Janet L. Oblinger, Agasanur K. Prahalad, Meng Gong, Long‐Sheng Chang, Margaret Wallace, David Muir, Abhijit Guha, Roger J. Phipps, Janet M. Hock, Xijie Yu
Cancer Sci. 2010 Sep; 101(9): 1997–2004. Published online 2010 May 12. doi: 10.1111/j.1349-7006.2010.01616.x
PMCID:
PMC11159772
6.
Jin C. Kim, Young K. Cho, Seon A. Roh, Chang S. Yu, Gyungyub Gong, Se J. Jang, Seon Y. Kim, Yong S. Kim
Cancer Sci. 2008 Jul; 99(7): 1348–1354. Published online 2008 Apr 16. doi: 10.1111/j.1349-7006.2008.00819.x
PMCID:
PMC11159463
7.
Nobuyasu Komazawa, Akira Suzuki, Shigetoshi Sano, Kyoji Horie, Nariaki Matsuura, Tak Wah Mak, Toru Nakano, Junji Takeda, Gen Kondoh
Cancer Sci. 2004 Aug; 95(8): 639–643. Published online 2005 Aug 31. doi: 10.1111/j.1349-7006.2004.tb03322.x
PMCID:
PMC11159272
8.
Makoto Osanai, Masaki Murata, Nami Nishikiori, Hideki Chiba, Takashi Kojima, Norimasa Sawada
Cancer Sci. 2007 Jul; 98(7): 1027–1034. Published online 2007 Apr 24. doi: 10.1111/j.1349-7006.2007.00494.x
PMCID:
PMC11159030
9.
Atanas Ignatov, Joachim Bischoff, Tanja Ignatov, Christa Schwarzenau, Thomas Krebs, Doerthe Kuester, Serban D. Costa, Albert Roessner, Andrzej Semczuk, Regine Schneider‐Stock
Cancer Sci. 2010 Feb; 101(2): 321–327. Published online 2009 Oct 12. doi: 10.1111/j.1349-7006.2009.01397.x
PMCID:
PMC11158934
10.
Katsuya Tsuchihara, Tsutomu Ogura, Rumi Fujioka, Satoshi Fujii, Wataru Kuga, Marie Saito, Takahiro Ochiya, Atsushi Ochiai, Hiroyasu Esumi
Cancer Sci. 2008 Apr; 99(4): 677–682. Published online 2008 Feb 27. doi: 10.1111/j.1349-7006.2008.00734.x
PMCID:
PMC11158890
11.
Richard G. Painter, Nicholas A. Lanson, Jr, Zhengmin Jin, Frank Park, Guoshun Wang
Cancer Sci. 2005 Sep; 96(9): 607–613. Published online 2005 Aug 26. doi: 10.1111/j.1349-7006.2005.00085.x
PMCID:
PMC11158881
12.
Ron Firestein, Gil Blander, Shaday Michan, Philipp Oberdoerffer, Shuji Ogino, Jennifer Campbell, Anupama Bhimavarapu, Sandra Luikenhuis, Rafael de Cabo, Charles Fuchs, William C. Hahn, Leonard P. Guarente, David A. Sinclair
PLoS One. 2024; 19(6): e0305277. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1371/journal.pone.0305277
PMCID:
PMC11156279
13.
Huizi Li, Jin Liu, Jie Lai, Xinyao Su, Xiaofeng Wang, Jiaqing Cao, Shengxun Mao, Tong Zhang, Qiuping Gu
J Transl Med. 2024; 22: 537. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1186/s12967-024-05324-2
PMCID:
PMC11155165
14.
An-Bu Liu, Jia Liu, Sheng Wang, Lei Ma, Jun-Fei Zhang
Cancer Cell Int. 2024; 24: 198. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.1186/s12935-024-03355-9
PMCID:
PMC11151593
15.
Li Huang, Xiaoting Zhong, An Li, Fuping Tu, Miao He, Xueming Xu, Xiaohui Liu, Xiaoli Zeng, Jun Chi, Tian Tian, Chunli Wang, Xiangcai Wang, Jianming Ye
Cancer Cell Int. 2024; 24: 197. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.1186/s12935-024-03377-3
PMCID:
PMC11149193
16.
Elena Meuser, Kyle Chang, Angharad Walters, Joanna J. Hurley, Hannah D. West, Iain Perry, Matthew Mort, Laura Reyes-Uribe, Rebekah Truscott, Nicholas Jones, Rachel Lawrence, Gareth Jenkins, Peter Giles, Sunil Dolwani, Bilal Al-Sarireh, Neil Hawkes, Emma Short, Geraint T. Williams, Melissa W. Taggart, Kim Luetchford, Patrick M. Lynch, Diantha Terlouw, Maartje Nielsen, Sarah-Jane Walton, Andrew Latchford, Susan K. Clark, Julian R. Sampson, Eduardo Vilar, Laura E. Thomas
Mol Cancer Res. 2024 Jun 4; 22(6): 515–523. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-23-0810
PMCID:
PMC11148540
17.
Haruna Fujimori, Mao Shima‐Nakamura, Shin‐Ichiro Kanno, Rie Shibuya‐Takahashi, Mai Mochizuki, Masamichi Mizuma, Michiaki Unno, Yuta Wakui, Makoto Abue, Wataru Iwai, Daisuke Fukushi, Kennich Satoh, Kazunori Yamaguchi, Norihisa Shindo, Jun Yasuda, Keiichi Tamai
Cancer Sci. 2024 Jun; 115(6): 1896–1909. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1111/cas.16140
PMCID:
PMC11145136
18.
Dan Du, Mingxia Zhou, Chenxi Ju, Jie Yin, Chang Wang, Xinyu Xu, Yunqing Yang, Yun Li, Le Cui, Zhengyang Wang, Yuqing Lei, Hongle Li, Fucheng He, Jing He
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 154. Published online 2024 May 31. doi: 10.1186/s13046-024-03076-x
PMCID:
PMC11140866
19.
P. Mehlen, C. Furne
Cell Mol Life Sci. 2005 Nov; 62(22): 2599. Published online 2005 Sep 15. doi: 10.1007/s00018-005-5191-3
PMCID:
PMC11139161
20.
A. M. Karst, G. Li
Cell Mol Life Sci. 2007 Feb; 64(3): 318–330. Published online 2006 Dec 27. doi: 10.1007/s00018-006-6364-4
PMCID:
PMC11138425

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center