U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Bernadette R Gochuico, Mahin Hossain, Sara K Talvacchio, Mei Xing G Zuo, Mark Barton, An Ngoc Dang Do, Joan C Marini
J Med Genet.
Published in final edited form as: J Med Genet. 2023 Nov; 60(11): 1067–1075. Published online 2023 May 16. doi: 10.1136/jmg-2022-109009
PMCID:
PMC11151334
2.
Huiying Liu, Pengcheng Wang, Feng Xu, Qixing Nie, Sen Yan, Zhipeng Zhang, Yi Zhang, Changtao Jiang, Xiaomei Qin, Yanli Pang
Adv Sci (Weinh) 2024 Jun; 11(21): 2309525. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.1002/advs.202309525
PMCID:
PMC11151041
3.
L. Dhers, L. Ducassou, J.-L. Boucher, D. Mansuy
Cell Mol Life Sci. 2017 May; 74(10): 1859–1869. Published online 2017 Jan 12. doi: 10.1007/s00018-016-2443-3
PMCID:
PMC11107762
4.
Ruiqi Zhang, Meili Ding, Xingyao Zhu, Xiang Li, Qi Hu, Lin Tao, Wenhao Hu, Hong Zou
Diagn Pathol. 2024; 19: 66. Published online 2024 May 10. doi: 10.1186/s13000-024-01476-3
PMCID:
PMC11084048
5.
Silva G. Kyurkchiyan, Gergana Stancheva, Veronika Petkova, Stiliana Panova, Venera Dobriyanova, Iglika Stancheva, Venelin Marinov, Zahari Zahariev, Radka P. Kaneva, Todor M. Popov
Cells. 2024 Apr; 13(7): 633. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3390/cells13070633
PMCID:
PMC11011860
6.
Fatma Mabrouk Ali, Jieyu Zhou, Mingyan Wang, Qiuxia Wang, Lulu Sun, Mansour Maulid Mshenga, Hongyan Lu
BMC Pediatr. 2024; 24: 242. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.1186/s12887-024-04715-0
PMCID:
PMC10996244
7.
Valerie S LeBleu, Keizo Kanasaki, Sara Lovisa, Joseph L Alge, Jiha Kim, Yang Chen, Yingqi Teng, Behzad Gerami-Naini, Hikaru Sugimoto, Noritoshi Kato, Ignacio Revuelta, Nicole Grau, Jonathan P Sleeman, Gangadhar Taduri, Akane Kizu, Shahin Rafii, Konrad Hochedlinger, Susan E Quaggin, Raghu Kalluri
Life Sci Alliance. 2024 Jun; 7(6): e202402664. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.26508/lsa.202402664
PMCID:
PMC10985218
8.
Lauren E. Limbach, Rocky L. Penick, Rudy S. Casseday, Maddelyn A. Hyland, Erika A. Pontillo, Afomia N. Ayele, Kristen M. Pitts, Sarah D. Ackerman, Breanne L. Harty, Amy L. Herbert, Kelly R. Monk, Sarah C. Petersen
Dev Biol.
Published in final edited form as: Dev Biol. 2022 Oct; 490: 37–49. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1016/j.ydbio.2022.07.001
PMCID:
PMC10935611
9.
Asuman Koparir, Caroline Lekszas, Kemal Keseroglu, Thalia Rose, Lena Rappl, Aboulfazl Rad, Reza Maroofian, Nakul Narendran, Atefeh Hasanzadeh, Ehsan Ghayoor Karimiani, Felix Boschann, Uwe Kornak, Eva Klopocki, Ertuğrul M. Özbudak, Barbara Vona, Thomas Haaf, Daniel Liedtke
Hum Genomics. 2024; 18: 23. Published online 2024 Mar 6. doi: 10.1186/s40246-024-00593-w
PMCID:
PMC10916241
10.
Rosa Antón, Miguel Á. Treviño, David Pantoja-Uceda, Sara Félix, María Babu, Eurico J. Cabrita, Markus Zweckstetter, Philip Tinnefeld, Andrés M. Vera, Javier Oroz
Nat Commun. 2024; 15: 1925. Published online 2024 Mar 2. doi: 10.1038/s41467-024-46236-5
PMCID:
PMC10908835
11.
Yu Huang, Zhiyong Xiong, Jianjun Wang, Yafen Gao, Qi Cao, Decai Wang, Jian Shi, Zhixian Chen, Xiong Yang
J Transl Med. 2024; 22: 212. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.1186/s12967-024-05015-y
PMCID:
PMC10900628
12.
Yizhi Cao, Xuelong Wang, Yang Liu, Pengyi Liu, Jiejie Qin, Youwei Zhu, Shuyu Zhai, Yongsheng Jiang, Yihao Liu, Lijie Han, Jiaxin Luo, Ronghao Zhang, Minmin Shi, Liwen Wang, Xiaomei Tang, Meilin Xue, Jia Liu, Weishen Wang, Chenlei Wen, Xiaxing Deng, Chenghong Peng, Hao Chen, Dongfeng Cheng, Lingxi Jiang, Baiyong Shen
Adv Sci (Weinh) 2024 Feb; 11(7): 2306298. Published online 2023 Dec 8. doi: 10.1002/advs.202306298
PMCID:
PMC10870036
13.
Paulo Ricardo Gazzola Zen, Rafael Fabiano Machado Rosa, Rosana Cardoso Manique Rosa, Carla Graziadio, Giorgio Adriano Paskulin
Sao Paulo Med J. 2011; 129(6): 428–432. Published online 2011 Dec 1. doi: 10.1590/S1516-31802011000600010
PMCID:
PMC10868921
14.
Huixin Guo, Chengwen Hang, Bowen Lin, Zheyi Lin, Hui Xiong, Mingshuai Zhang, Renhong Lu, Junyang Liu, Dan Shi, Duanyang Xie, Yi Liu, Dandan Liang, Jian Yang, Yi-Han Chen
Stem Cell Res Ther. 2024; 15: 31. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1186/s13287-024-03649-9
PMCID:
PMC10845658
15.
Yiting Liu, Jing Sun, Caiqi Zhang, Yi Wu, Siyuan Ma, Xuechun Li, Xiaoshan Wu, Qingping Gao
BMC Oral Health. 2024; 24: 136. Published online 2024 Jan 27. doi: 10.1186/s12903-024-03888-5
PMCID:
PMC10822191
16.
Sina Reinartz, Christine Weiß, Maike Heppelmann, Marion Hewicker-Trautwein, Maren Hellige, Laure Willen, Karsten Feige, Pascal Schneider, Ottmar Distl
Genes (Basel) 2024 Jan; 15(1): 8. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.3390/genes15010008
PMCID:
PMC10815684
17.
Erica L. Harris, Vincent Roy, Martin Montagne, Ailsa M.S. Rose, Helen Livesey, Margot R.F. Reijnders, Emma Hobson, Francis H. Sansbury, Marjolein H. Willemsen, Rolph Pfundt, Daniel Warren, Vernon Long, Ian M. Carr, Han G. Brunner, Eamonn G. Sheridan, Helen V. Firth, Pierre Lavigne, James A. Poulter
Am J Hum Genet. 2024 Jan 4; 111(1): 119–132. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1016/j.ajhg.2023.11.010
PMCID:
PMC10806738
18.
林 静琦, 李 牛, 姚 如恩, 郁 婷婷, 王 秀敏, 王 剑
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Dec 25; 52(6): 693–700. Chinese. Published online 2023 Dec 12. doi: 10.3724/zdxbyxb-2023-0457
PMCID:
PMC10764188
19.
Jacques S. Fritze, Felizitas F. Stiehler, Uwe Wolfrum
Int J Mol Sci. 2023 Dec; 24(24): 17608. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.3390/ijms242417608
PMCID:
PMC10744108
20.
Hugo H. Abarca-Barriga, Renzo Punil Luciano, Flor Vásquez Sotomayor
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2212. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.3390/genes14122212
PMCID:
PMC10742884

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center