U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 20

1.
Hee-Jin Kim, Hong-Hee Won, Kyoung-Jin Park, Sung Hwa Hong, Chang-Seok Ki, Sang Sun Cho, Hanka Venselaar, Gert Vriend, Jong-Won Kim
PLoS One. 2013; 8(11): e79063. Published online 2013 Nov 18. doi: 10.1371/journal.pone.0079063
PMCID:
PMC3832514
2.
Rob W.J. Collin, Ramesh Chellappa, Robert-Jan Pauw, Gert Vriend, Jaap Oostrik, Wendy van Drunen, Patrick L. Huygen, Ronald Admiraal, Lies H. Hoefsloot, Frans P.M. Cremers, Mengqing Xiang, Cor W.R.J. Cremers, Hannie Kremer
Hum Mutat.
Published in final edited form as: Hum Mutat. 2008 Apr; 29(4): 545–554. doi: 10.1002/humu.20693
PMCID:
PMC2453783
3.
Sigal Weiss, Irit Gottfried, Itay Mayrose, Suvarna L. Khare, Mengqing Xiang, Sally J. Dawson, Karen B. Avraham
Mol Cell Biol. 2003 Nov; 23(22): 7957–7964. doi: 10.1128/MCB.23.22.7957-7964.2003
PMCID:
PMC262385
4.
Sushma Singh, Cindy Penney, Anne Griffin, Geoffrey Woodland, Salem Werdyani, Tammy A. Benteau, Nelly Abdelfatah, Jessica Squires, Beverly King, Jim Houston, Matthew J. Dyer, Nicole M. Roslin, Daniel Vincent, Pascale Marquis, Darren D. O’Rielly, Kathy Hodgkinson, Taylor Burt, Ashley Baker, Susan G. Stanton, Terry-Lynn Young
Eur J Hum Genet. 2023 Jul; 31(7): 815–823. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1038/s41431-023-01358-0
PMCID:
PMC10325993
5.
Guang-Jie Zhu, Sihao Gong, Deng-Bin Ma, Tao Tao, Wei-Qi He, Linqing Zhang, Fang Wang, Xiao-Yun Qian, Han Zhou, Chi Fan, Pei Wang, Xin Chen, Wei Zhao, Jie Sun, Huaqun Chen, Ye Wang, Xiang Gao, Jian Zuo, Min-Sheng Zhu, Xia Gao, Guoqiang Wan
PLoS Genet. 2020 Sep; 16(9): e1009040. Published online 2020 Sep 24. doi: 10.1371/journal.pgen.1009040
PMCID:
PMC7553308
6.
Xue Gao, Jin-Cao Xu, Wei-Qian Wang, Yong-Yi Yuan, Dan Bai, Sha-Sha Huang, Guo-Jian Wang, Yu Su, Jia Li, Dong-Yang Kang, Mei-Guang Zhang, Xi Lin, Pu Dai
Biomed Res Int. 2018; 2018: 5370802. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1155/2018/5370802
PMCID:
PMC5904794
7.
Tomohiro Kitano, Maiko Miyagawa, Shin-ya Nishio, Hideaki Moteki, Kiyoshi Oda, Kenji Ohyama, Hiromitsu Miyazaki, Hiroshi Hidaka, Ken-ichi Nakamura, Takaaki Murata, Rina Matsuoka, Yoko Ohta, Nobuhiro Nishiyama, Kozo Kumakawa, Sakiko Furutate, Satoshi Iwasaki, Takechiyo Yamada, Yumi Ohta, Natsumi Uehara, Yoshihiro Noguchi, Shin-ichi Usami
PLoS One. 2017; 12(5): e0177636. Published online 2017 May 17. doi: 10.1371/journal.pone.0177636
PMCID:
PMC5435223
8.
Lidia Frejo, Ina Giegling, Roberto Teggi, Jose A. Lopez-Escamez, Dan Rujescu
J Neurol. 2016; 263: 45–53. Published online 2016 Apr 15. doi: 10.1007/s00415-015-7988-9
PMCID:
PMC4833787
9.
Chrysostomos Tornari, Emily R. Towers, Jonathan E. Gale, Sally J. Dawson
PLoS One. 2014; 9(11): e112247. Published online 2014 Nov 5. doi: 10.1371/journal.pone.0112247
PMCID:
PMC4221282
10.
Mirko Aldè, Giovanna Cantarella, Diego Zanetti, Lorenzo Pignataro, Ignazio La Mantia, Luigi Maiolino, Salvatore Ferlito, Paola Di Mauro, Salvatore Cocuzza, Jérôme René Lechien, Giannicola Iannella, Francois Simon, Antonino Maniaci
Biomedicines. 2023 Jun; 11(6): 1616. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3390/biomedicines11061616
PMCID:
PMC10296186
11.
Peiliang Lei, Qingwen Zhu, Wenrong Dong, Siqi Zhang, Yanyan Sun, Xitong Du, Meng Geng, Yuan Jiang
PLoS One. 2022; 17(11): e0276233. Published online 2022 Nov 9. doi: 10.1371/journal.pone.0276233
PMCID:
PMC9645625
12.
Qiong Li, Shujuan Wang, Pengfei Liang, Wei Li, Jian Wang, Bei Fan, Yang Yang, Xiaogang An, Jun Chen, Dingjun Zha
BMC Med Genomics. 2022; 15: 163. Published online 2022 Jul 21. doi: 10.1186/s12920-022-01315-8
PMCID:
PMC9306051
13.
Weixun Zhang, Jing Song, Busheng Tong, Mengye Ma, Luo Guo, Yasheng Yuan, Juanmei Yang
BMC Med Genomics. 2022; 15: 113. Published online 2022 May 16. doi: 10.1186/s12920-022-01269-x
PMCID:
PMC9109401
14.
Shin-ya Nishio, Shin-ichi Usami
Hum Genet. 2022; 141(3-4): 929–937. Published online 2021 Sep 14. doi: 10.1007/s00439-021-02364-2
PMCID:
PMC9034981
15.
Roxane Van Heurck, Maria Teresa Carminho-Rodrigues, Emmanuelle Ranza, Caterina Stafuzza, Lina Quteineh, Corinne Gehrig, Eva Hammar, Michel Guipponi, Marc Abramowicz, Pascal Senn, Nils Guinand, Helene Cao-Van, Ariane Paoloni-Giacobino
Genes (Basel) 2021 Aug; 12(8): 1277. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.3390/genes12081277
PMCID:
PMC8391342
16.
Gema García-García, Alba Berzal-Serrano, Piedad García-Díaz, Rebeca Villanova-Aparisi, Sara Juárez-Rodríguez, Carlos de Paula-Vernetta, Laura Cavallé-Garrido, Teresa Jaijo, Miguel Armengot-Carceller, José M Millán, Elena Aller
Genes (Basel) 2020 Dec; 11(12): 1467. Published online 2020 Dec 7. doi: 10.3390/genes11121467
PMCID:
PMC7762334
17.
Tian-Yi Cui, Xue Gao, Sha-Sha Huang, Yan-Yan Sun, Si-Qi Zhang, Xin-Xia Jiang, Yan-Zhong Yang, Dong-Yang Kang, Qing-Wen Zhu, Yong-Yi Yuan
Neural Plast. 2020; 2020: 6137083. Published online 2020 Jul 1. doi: 10.1155/2020/6137083
PMCID:
PMC7349627
18.
Kevin T. Booth, Hela Azaiez, Richard J. H. Smith
Int J Mol Sci. 2020 Jun; 21(11): 3951. Published online 2020 May 31. doi: 10.3390/ijms21113951
PMCID:
PMC7312536
19.
Haihua Bai, Xukui Yang, Temuribagen, Guilan, Suyalatu, Narisu Narisu, Huiguang Wu, Yujie Chen, Yangjian Liu, Qizhu Wu
BMC Med Genet. 2014; 15: 34. Published online 2014 Mar 19. doi: 10.1186/1471-2350-15-34
PMCID:
PMC3994966
20.
Gibeom Park, Jungsoo Gim, Arheum Kim, Kyu-Hee Han, Hyo-Sang Kim, Seung-Ha Oh, Taesung Park, Woong-Yang Park, ByungYoon Choi
BMC Genomics. 2013; 14: 191. Published online 2013 Mar 18. doi: 10.1186/1471-2164-14-191
PMCID:
PMC3608096

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center