U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 243

1.
Miruna Florina Stefan, Catalin Gabriel Herghelegiu, Stefania Lucia Magda
Life (Basel) 2023 Aug; 13(8): 1631. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.3390/life13081631
PMCID:
PMC10455250
2.
Jocelyn Cervantes, Jenny E. Kanter
Front Cardiovasc Med. 2023; 10: 1213177. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.3389/fcvm.2023.1213177
PMCID:
PMC10291141
3.
Xingming Zhong, Rong He, Shaohua You, Bo Liu, Xiujie Wang, Jieming Mao
Acta Cardiol Sin. 2023 Mar; 39(2): 309–318. doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20221027A
PMCID:
PMC9999187
4.
Diana Popescu, Elena Rezus, Minerva Codruta Badescu, Nicoleta Dima, Petronela Nicoleta Seritean Isac, Ioan-Teodor Dragoi, Ciprian Rezus
Life (Basel) 2023 Feb; 13(2): 319. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.3390/life13020319
PMCID:
PMC9965162
5.
Raquel Griñán, Joan Carles Escolà-Gil, Josep Julve, Sonia Benítez, Noemí Rotllan
Int J Mol Sci. 2022 Oct; 23(20): 12452. Published online 2022 Oct 18. doi: 10.3390/ijms232012452
PMCID:
PMC9604464
6.
Sachiko Kobayashi, Shunbun Kita, Daisuke Okuzaki, Yuya Fujishima, Michio Otsuki, Hisashi Kato, Yasuko Nishizawa, Kazuya Miyashita, Chieko Yokoyama, Atsunori Fukuhara, Eiichi Morii, Iichiro Shimomura
iScience. 2022 Nov 18; 25(11): 105252. Published online 2022 Oct 2. doi: 10.1016/j.isci.2022.105252
PMCID:
PMC9587315
7.
Rhea Raj, Sneha Thomas, Vasavi Gorantla
Version 2. F1000Res. 2022; 11: 466. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.12688/f1000research.112921.2
PMCID:
PMC9551388
8.
Liping Xie, Yue Gu, Mingliang Wen, Shuang Zhao, Wan Wang, Yan Ma, Guoliang Meng, Yi Han, Yuhui Wang, George Liu, Philip K. Moore, Xin Wang, Hong Wang, Zhiren Zhang, Ying Yu, Albert Ferro, Zhengrong Huang, Yong Ji
Diabetes. 2016 Oct; 65(10): 3171–3184. Published online 2016 Jun 22. doi: 10.2337/db16-0020
PMCID:
PMC8928786
9.
Xin Dai, Si Liu, Lokyu Cheng, Ting Huang, Honghui Guo, Dongliang Wang, Min Xia, Wenhua Ling, Yunjun Xiao
Nutrients. 2022 Feb; 14(3): 718. Published online 2022 Feb 8. doi: 10.3390/nu14030718
PMCID:
PMC8840105
10.
Fengqi Duan, Cheng Zeng, Sijun Liu, Jianfeng Gong, Jia Hu, Hongyu Li, Hongmei Tan
Front Cell Dev Biol. 2021; 9: 724699. Published online 2021 Aug 18. doi: 10.3389/fcell.2021.724699
PMCID:
PMC8416509
11.
Yaser Ammar, Amira Mohamed, Gihane Khalil, Dalia Maharem
Int J Nephrol Renovasc Dis. 2021; 14: 331–347. Published online 2021 Aug 27. doi: 10.2147/IJNRD.S326399
PMCID:
PMC8407679
12.
Yi Yan, Ting Li, Zhonghao Li, Mingyuan He, Dejiang Wang, Yingyi Xu, Xuewen Yang, Yuanyuan Bai, Yi Lao, Zhiyong Zhang, Wei Wu
Front Cardiovasc Med. 2021; 8: 690627. Published online 2021 Jul 23. doi: 10.3389/fcvm.2021.690627
PMCID:
PMC8342753
13.
Metka Koren Krajnc, Radovan Hojs, Iztok Holc, Željko Knez, Artur Pahor
Bosn J Basic Med Sci. 2021 Aug; 21(4): 477–483. doi: 10.17305/bjbms.2020.5176
PMCID:
PMC8292859
14.
Brenna D. Appleton, Amy S. Major
Curr Opin Rheumatol.
Published in final edited form as: Curr Opin Rheumatol. 2021 Mar 1; 33(2): 211–218. doi: 10.1097/BOR.0000000000000773
PMCID:
PMC8049098
15.
Anna V. Mathew, Lixia Zeng, Kevin B. Atkins, Kiana N. Sadri, Jaeman Byun, Hideaki Fujiwara, Pavan Reddy, Subramaniam Pennathur
J Biol Chem. 2021 Jan-Jun; 296: 100120. Published online 2020 Dec 3. doi: 10.1074/jbc.RA120.014095
PMCID:
PMC7948401
16.
Xiangxue Lu, Han Li, Shixiang Wang
Front Mol Biosci. 2020; 7: 615816. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.3389/fmolb.2020.615816
PMCID:
PMC7903246
17.
Xiangxue Lu, Shixiang Wang, Sujuan Feng, Han Li
BMC Nephrol. 2020; 21: 527. Published online 2020 Dec 4. doi: 10.1186/s12882-020-02183-z
PMCID:
PMC7716493
18.
JIM C. OATES, VISWANATHAN RAMAKRISHNAN, PAUL J. NIETERT, J. DAVID SPENCE, THOMAS W. FLEURY, MARGARET MARKIEWICZ, DAYVIA L. RUSSELL, MARIA F. LOPES-VIRELLA
Trans Am Clin Climatol Assoc. 2020; 131: 157–177.
PMCID:
PMC7358516
19.
Muzamil Olamide Hassan, Therese Dix-Peek, Raquel Duarte, Caroline Dickens, Sagren Naidoo, Ahmed Vachiat, Sacha Grinter, Pravin Manga, Saraladevi Naicker
PLoS One. 2020; 15(7): e0232741. Published online 2020 Jul 10. doi: 10.1371/journal.pone.0232741
PMCID:
PMC7351182
20.
Qiao Zheng, Lihong Pan, Yong Ji
J Biomed Res. 2020 Mar; 34(2): 94–102. doi: 10.7555/JBR.33.20190071
PMCID:
PMC7183300

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center