U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Sini Keskinen, Teija Paakkola, Mirjami Mattila, Marja Hietala, Hannele Koillinen, Jukka Laine, Maria K. Haanpää
Pediatr Dev Pathol. 2024 Mar-Apr; 27(2): 181–186. Published online 2023 Nov 19. doi: 10.1177/10935266231210155
PMCID:
PMC11015708
2.
Frances Strobl, Melissa Ann Theurich
J Hum Lact. 2024 May; 40(2): 270–275. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.1177/08903344241227226
PMCID:
PMC11015704
3.
Xi Luo, Yunhua Dong, Haishan Zheng, Xiaoting Zhou, Lujuan Rong, Xiaoping Liu, Yun Bai, Yunxiu Li, Ze Wu
J Ovarian Res. 2024; 17: 79. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1186/s13048-024-01407-2
PMCID:
PMC11015649
4.
Hongjun Zhao, Lijing Wang, Mengfei Zhang, Huakun Wang, Sizhe Zhang, Junjiao Wu, Yu Tang
J Cell Mol Med. 2024 Apr; 28(8): e18307. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.1111/jcmm.18307
PMCID:
PMC11015392
5.
Wanyan Ouyang, Shi-Wei Jin, Nan Xu, Wei-Yang Liu, Han Zhao, Liuqingqing Zhang, Liqing Kang, Yi Tao, Yuanfang Liu, Yan Wang, Jin Wang, Feng Liu, Lei Yu, Zhiqiang Liu, Jian-Qing Mi
J Immunother Cancer. 2024; 12(4): e008429. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.1136/jitc-2023-008429
PMCID:
PMC11015237
6.
Han Zhao, Shaohang Cai, Yanhua Xiao, Muye Xia, Hongjie Chen, Zhiman Xie, Xiaoping Tang, Haolan He, Jie Peng, Juanjuan Chen
Cancer Med. 2024 Apr; 13(7): e7195. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.1002/cam4.7195
PMCID:
PMC11015146
7.
Shiming Gan, Shumin Zhou, Jinzhe Ma, Mengneng Xiong, Wenjing Xiong, Xu Fan, Kuan Liu, Yiqian Gui, Bei Chen, Beibei Zhang, Xiaoli Wang, Fengli Wang, Zhean Li, Wei Yan, Meisheng Ma, Shuiqiao Yuan
EMBO Rep. 2024 Apr; 25(4): 2045–2070. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.1038/s44319-024-00112-x
PMCID:
PMC11015022
8.
Masaki Shoji, Takuto Ohashi, Saki Nagase, Haato Yuri, Kenta Ichihashi, Teruhisa Takagishi, Yuji Nagata, Yuki Nomura, Ayako Fukunaka, Sae Kenjou, Hatsuna Miyake, Takafumi Hara, Emi Yoshigai, Yoshio Fujitani, Hidetoshi Sakurai, Heloísa G. dos Santos, Toshiyuki Fukada, Takashi Kuzuhara
Sci Rep. 2024; 14: 8052. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1038/s41598-024-56912-7
PMCID:
PMC11014994
9.
Callum Dark, Nashia Ali, Sofya Golenkina, Vaibhav Dhyani, Ronnie Blazev, Benjamin L Parker, Kate T Murphy, Gordon S Lynch, Tarosi Senapati, S Sean Millard, Sarah M Judge, Andrew R Judge, Lopamudra Giri, Sarah M Russell, Louise Y Cheng
EMBO Rep. 2024 Apr; 25(4): 1835–1858. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1038/s44319-024-00102-z
PMCID:
PMC11014992
10.
Anthony M. Musolf, Cristina M. Justice, Zeynep Erdogan-Yildirim, Seppe Goovaerts, Araceli Cuellar, John R. Shaffer, Mary L. Marazita, Peter Claes, Seth M. Weinberg, Jae Li, Craig Senders, Marike Zwienenberg, Emil Simeonov, Radka Kaneva, Tony Roscioli, Lorena Di Pietro, Marta Barba, Wanda Lattanzi, Michael L. Cunningham, Paul A. Romitti, Simeon A. Boyadjiev
Sci Rep. 2024; 14: 8533. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1038/s41598-024-58343-w
PMCID:
PMC11014861
11.
Guo-Li Li, Ying-Qian Han, Bing-Qian Su, Hai-Shen Yu, Shuang Zhang, Guo-Yu Yang, Jiang Wang, Fang Liu, Sheng-Li Ming, Bei-Bei Chu
PLoS Pathog. 2024 Apr; 20(4): e1012123. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1371/journal.ppat.1012123
PMCID:
PMC11014436
12.
Pia Bernardo, Claudia Cuccurullo, Marica Rubino, Gabriella De Vita, Gaetano Terrone, Leonilda Bilo, Antonietta Coppola
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 4110. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3390/ijms25074110
PMCID:
PMC11012983
13.
Stephen S. Prime, Piotr Darski, Keith D. Hunter, Nicola Cirillo, E. Kenneth Parkinson
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 4092. Published online 2024 Apr 7. doi: 10.3390/ijms25074092
PMCID:
PMC11012950
14.
Renata C. Ferreira, Camila R. Rodrigues, James R. Broach, Marcelo R. S. Briones
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 3785. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/ijms25073785
PMCID:
PMC11012180
15.
Ionut Flaviu Faur, Amadeus Dobrescu, Ioana Adelina Clim, Paul Pasca, Catalin Prodan-Barbulescu, Cristi Tarta, Andreea-Adriana Neamtu, Dan Brebu, Carmen Neamtu, Mihai Rosu, Ciprian Duta, Andreea Clim, Gabriel Lazar, Bogdan Totolici
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 3911. Published online 2024 Mar 31. doi: 10.3390/ijms25073911
PMCID:
PMC11012133
16.
Vanessa G. P. Souza, Nikita Telkar, Wan L. Lam, Patricia P. Reis
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 3779. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/ijms25073779
PMCID:
PMC11012108
17.
Alba Guglielmo, Corrado Zengarini, Claudio Agostinelli, Giovanna Motta, Elena Sabattini, Alessandro Pileri
Cells. 2024 Apr; 13(7): 584. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/cells13070584
PMCID:
PMC11012008
18.
Leon-Phillip Szepanowski, Wasco Wruck, Julia Kapr, Andrea Rossi, Ellen Fritsche, Jean Krutmann, James Adjaye
Cells. 2024 Apr; 13(7): 591. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/cells13070591
PMCID:
PMC11011893
19.
Gaelle Brideau, Lydie Cheval, Camille Griveau, Wung-Man Evelyne Ling, Loïc Lievre, Gilles Crambert, Dominik Müller, Jovana Broćić, Emeline Cherchame, Pascal Houillier, Caroline Prot-Bertoye
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 4008. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3390/ijms25074008
PMCID:
PMC11011785
20.
Evelina Rogges, Sabrina Pelliccia, Camilla Savio, Gianluca Lopez, Irene Della Starza, Giacinto La Verde, Arianna Di Napoli
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 3775. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/ijms25073775
PMCID:
PMC11011749

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center