U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 142

1.
Clara Musicco, Gennaro Cormio, Vito Pesce, Vera Loizzi, Ettore Cicinelli, Leonardo Resta, Girolamo Ranieri, Antonella Cormio
Int J Mol Sci. 2018 Jul; 19(7): 2076. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.3390/ijms19072076
PMCID:
PMC6073675
2.
Giuseppe Punzi, Vito Porcelli, Matteo Ruggiu, Md F Hossain, Alessio Menga, Pasquale Scarcia, Alessandra Castegna, Ruggiero Gorgoglione, Ciro L Pierri, Luna Laera, Francesco M Lasorsa, Eleonora Paradies, Isabella Pisano, Carlo M T Marobbio, Eleonora Lamantea, Daniele Ghezzi, Valeria Tiranti, Sergio Giannattasio, Maria A Donati, Renzo Guerrini, Luigi Palmieri, Ferdinando Palmieri, Anna De Grassi
Hum Mol Genet. 2018 Feb 1; 27(3): 499–504. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.1093/hmg/ddx419
PMCID:
PMC5886107
3.
Rasika Vartak, Janice Deng, Hezhi Fang, Yidong Bai
Biochim Biophys Acta.
Published in final edited form as: Biochim Biophys Acta. 2015 Jul; 1852(7): 1531–1539. Published online 2015 Apr 15. doi: 10.1016/j.bbadis.2015.04.008
PMCID:
PMC4433823
4.
Steven J. Mullett, David A. Hinkle
J Neurochem.
Published in final edited form as: J Neurochem. 2011 May; 117(3): 375–387. Published online 2011 Jan 28. doi: 10.1111/j.1471-4159.2011.07175.x
PMCID:
PMC3076514
5.
Lin Yang, Xinping Pang, Wenbo Guo, Chengjiang Zhu, Lei Yu, Xianghu Song, Kui Wang, Chaoyang Pang
Int J Mol Sci. 2023 Jun; 24(12): 10111. Published online 2023 Jun 14. doi: 10.3390/ijms241210111
PMCID:
PMC10299292
6.
Yu Ding, Shunrong Zhang, Qinxian Guo, Jianhang Leng
Biomolecules. 2023 Jun; 13(6): 907. Published online 2023 May 30. doi: 10.3390/biom13060907
PMCID:
PMC10296257
7.
CJ Kelly, Reid K Couch, Vivian T Ha, Camille M Bodart, Judy Wu, Sydney Huff, Nicole T Herrel, Hyunsung D Kim, Azaad O Zimmermann, Jessica Shattuck, Yu-Chen Pan, Matt Kaeberlein, Anthony S Grillo
eLife. 2023; 12: e75825. Published online 2023 Feb 17. doi: 10.7554/eLife.75825
PMCID:
PMC10030112
8.
Shengqi Huo, Qian Wang, Wei Shi, Lulu Peng, Yue Jiang, Mengying Zhu, Junyi Guo, Dewei Peng, Moran Wang, Lintong Men, Bingyu Huang, Jiagao Lv, Li Lin
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(2): 1667. Published online 2023 Jan 14. doi: 10.3390/ijms24021667
PMCID:
PMC9862315
9.
Shi-Kai Cao, Rui Liu, Miaodi Wang, Feng Sun, Aqib Sayyed, Hong Shi, Xiaomin Wang, Bao-Cai Tan
Plant Physiol. 2022 Nov; 190(3): 1763–1776. Published online 2022 Aug 17. doi: 10.1093/plphys/kiac379
PMCID:
PMC9614438
10.
Ionica Masgras, Giuseppe Cannino, Francesco Ciscato, Carlos Sanchez-Martin, Fereshteh Babaei Darvishi, Francesca Scantamburlo, Marco Pizzi, Alessio Menga, Dolores Fregona, Alessandra Castegna, Andrea Rasola
Cell Death Differ. 2022 Oct; 29(10): 1996–2008. Published online 2022 Apr 7. doi: 10.1038/s41418-022-00991-4
PMCID:
PMC9525706
11.
John O. Onukwufor, M. Arsalan Farooqi, Anežka Vodičková, Shon A. Koren, Aksana Baldzizhar, Brandon J. Berry, Gisela Beutner, George A. Porter, Jr, Vsevolod Belousov, Alan Grossfield, Andrew P. Wojtovich
Nat Commun. 2022; 13: 2403. Published online 2022 May 3. doi: 10.1038/s41467-022-30169-y
PMCID:
PMC9064984
12.
Jennifer H. Yang, Marisa W. Friederich, Katarzyna A. Ellsworth, Aliya Frederick, Emily Foreman, Denise Malicki, David Dimmock, Jerica Lenberg, Chitra Prasad, Andrea C. Yu, C. Anthony Rupar, Robert A. Hegele, Kandamurugu Manickam, Daniel C. Koboldt, Erin Crist, Samantha S. Choi, Sali M.K. Farhan, Helen Harvey, Shifteh Sattar, Natalya Karp, Terence Wong, Richard Haas, Johan L.K. Van Hove, Kristen Wigby
Hum Mutat.
Published in final edited form as: Hum Mutat. 2022 Mar; 43(3): 305–315. Published online 2022 Jan 19. doi: 10.1002/humu.24330
PMCID:
PMC8863643
13.
Sayo Horibe, Kaori Ishikawa, Kazuto Nakada, Masaki Wake, Norihiko Takeda, Toru Tanaka, Shoji Kawauchi, Naoto Sasaki, Yoshiyuki Rikitake
Oncol Rep. 2022 Feb; 47(2): 32. Published online 2021 Dec 20. doi: 10.3892/or.2021.8243
PMCID:
PMC8717125
14.
Brittany E. Jewell, An Xu, Dandan Zhu, Mo-Fan Huang, Linchao Lu, Mo Liu, Erica L. Underwood, Jun Hyoung Park, Huihui Fan, Julian A. Gingold, Ruoji Zhou, Jian Tu, Zijun Huo, Ying Liu, Weidong Jin, Yi-Hung Chen, Yitian Xu, Shu-Hsia Chen, Nino Rainusso, Nathaniel K. Berg, Danielle A. Bazer, Christopher Vellano, Philip Jones, Holger K. Eltzschig, Zhongming Zhao, Benny Abraham Kaipparettu, Ruiying Zhao, Lisa L. Wang, Dung-Fang Lee
PLoS Genet. 2021 Dec; 17(12): e1009971. Published online 2021 Dec 29. doi: 10.1371/journal.pgen.1009971
PMCID:
PMC8716051
15.
Eleanor Hay, Louise C. Wilson, Bethan Hoskins, Martin Samuels, Pinki Munot, Shamima Rahman
Eur J Hum Genet. 2021 Oct; 29(10): 1536–1541. Published online 2021 Jul 20. doi: 10.1038/s41431-021-00932-8
PMCID:
PMC8484625
16.
Yingying Shi, You Wang, Huangang Jiang, Xuehua Sun, Hui Xu, Xue Wei, Yan Wei, Guohui Xiao, Zhiyin Song, Fuxiang Zhou
Cell Death Dis. 2021 Sep; 12(9): 837. Published online 2021 Sep 6. doi: 10.1038/s41419-021-03984-2
PMCID:
PMC8421510
17.
Juanjuan Zhang, Yanchun Ji, Jie Chen, Man Xu, Guoping Wang, Xiaorui Ci, Bing Lin, Jun Q. Mo, Xiangtian Zhou, Min-Xin Guan
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Jul; 62(9): 38. Published online 2021 Jul 26. doi: 10.1167/iovs.62.9.38
PMCID:
PMC8322717
18.
Liuyang Tian, Chao Zhu, Huanwan Yang, Yang Li, Yuqi Liu
Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 4728714. Published online 2021 Jul 20. doi: 10.1155/2021/4728714
PMCID:
PMC8315857
19.
Yoshihito Kishita, Kaori Ishikawa, Kazuto Nakada, Jun-Ichi Hayashi, Takuya Fushimi, Masaru Shimura, Masakazu Kohda, Akira Ohtake, Kei Murayama, Yasushi Okazaki
Sci Rep. 2021; 11: 11123. Published online 2021 May 27. doi: 10.1038/s41598-021-90196-5
PMCID:
PMC8160132
20.
Subrata Kumar Shil, Yoshiteru Kagawa, Banlanjo Abdulaziz Umaru, Fumika Nanto-Hara, Hirofumi Miyazaki, Yui Yamamoto, Shuhei Kobayashi, Chitose Suzuki, Takaaki Abe, Yuji Owada
Sci Rep. 2021; 11: 10969. Published online 2021 May 26. doi: 10.1038/s41598-021-90127-4
PMCID:
PMC8155116

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center