U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 309

1.
Mohammad S Salehpoor, Matthew R Paluska, Ricardo Falcon, Marcus A Kuikka, Timothy R Petersen, Codruta N Soneru
Cureus. 2023 Oct; 15(10): e47198. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.7759/cureus.47198
PMCID:
PMC10580836
2.
Youjie Wang, Enhui Zhang, Chen Ye, Bo Wu
Brain Sci. 2023 Jul; 13(7): 1080. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.3390/brainsci13071080
PMCID:
PMC10377322
3.
Makayla S. Lancaster, Brett H. Graham
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10725. Published online 2023 Jun 27. doi: 10.3390/ijms241310725
PMCID:
PMC10342173
4.
Tingting Dong, Zai‐Qiang Zhang, Li‐Hong Sun, Weilong Zhang, Zhaohui Zhu, Lin Lin, Lin Yang, An Lv, Chunying Liu, Qing Li, Rui‐Feng Yang, Xiuru Zhang, Yamei Niu, Hou‐Zao Chen, De‐Pei Liu, Wei‐Min Tong
Brain Pathol. 2023 Jul; 33(4): e13157. Published online 2023 Mar 28. doi: 10.1111/bpa.13157
PMCID:
PMC10307528
5.
Ram C. Subedi, Raju Paudel, Sharma Paudel, Lekhjung Thapa, Subash Phuyal, Naresh kharbuja, Ayush Adhikari
Ann Med Surg (Lond) 2023 Jun; 85(6): 3026–3030. Published online 2023 May 3. doi: 10.1097/MS9.0000000000000712
PMCID:
PMC10289576
6.
Nam Quang Tran, Chien Cong Phan, Tran Bao Vuong, Thang Viet Tran, Phat Tung Ma
Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2023 Apr 1; 2023(2): 22-0416. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.1530/EDM-22-0416
PMCID:
PMC10241238
7.
Jian-Wei Wang, Xiao-Bo Yuan, Hong-Fang Chen
World J Clin Cases. 2023 May 16; 11(14): 3275–3281. Published online 2023 May 16. doi: 10.12998/wjcc.v11.i14.3275
PMCID:
PMC10237123
8.
龙 海珊, 黄 丽辉, 王 佳伟, 李 杨, 傅 新星, 文 铖
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2021 Jun 5; 35(6): 529–534. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2021.06.010
PMCID:
PMC10128600
9.
Eugenia Borgione, Mariangela Lo Giudice, Sandro Santa Paola, Marika Giuliano, Francesco Domenico Di Blasi, Vincenzo Di Stefano, Antonino Lupica, Filippo Brighina, Rosa Pettinato, Corrado Romano, Carmela Scuderi
Life (Basel) 2023 Feb; 13(2): 554. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.3390/life13020554
PMCID:
PMC9963529
10.
Helin Zheng, Xuemei Zhang, Lu Tian, Bo Liu, Xiaoya He, Longlun Wang, Shuang Ding, Yi Guo, Jinhua Cai
Front Neurosci. 2022; 16: 1028762. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3389/fnins.2022.1028762
PMCID:
PMC9853426
11.
Ana Barisic, Dina Ljubas Kelecic, Darija Vranesic Bender, Irena Karas, Marko Brinar, Vladimir Miletic, Zeljko Krznaric
Front Nutr. 2022; 9: 983873. Published online 2022 Nov 7. doi: 10.3389/fnut.2022.983873
PMCID:
PMC9676446
12.
Haishan Long, Cheng Wen, Juan Zhao, Jiawei Wang, Yang Li, Xinxing Fu, Lihui Huang
Eur J Med Res. 2022; 27: 221. Published online 2022 Oct 29. doi: 10.1186/s40001-022-00832-7
PMCID:
PMC9617352
13.
Qian Zhou, Meiqun Tian, Huan Yang, Yue-Bei Luo
Brain Sci. 2022 Oct; 12(10): 1377. Published online 2022 Oct 11. doi: 10.3390/brainsci12101377
PMCID:
PMC9599545
14.
Ahmad F. Alenezi, Mariam A. Almelahi, Feten Fekih-Romdhana, Haitham A. Jahrami
J Med Case Rep. 2022; 16: 361. Published online 2022 Oct 10. doi: 10.1186/s13256-022-03613-2
PMCID:
PMC9549677
15.
Zaraq Rashid Khan, Alvina Karam, Mian Ayaz ul Haq, Aleena Aman, Ahmad Sharjeel Karam
J Med Case Rep. 2022; 16: 363. Published online 2022 Oct 3. doi: 10.1186/s13256-022-03582-6
PMCID:
PMC9528126
16.
Xiao Yang, Le-Jun Fu
World J Clin Cases. 2022 Sep 26; 10(27): 9945–9953. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9945
PMCID:
PMC9516927
17.
Sema Kalkan Uçar, Havva Yazıcı, Ebru Canda, Esra Er, Fatma Derya Bulut, Cenk Eraslan, Hüseyin Onay, Bridget Elizabeth Bax, Mahmut Çoker
JIMD Rep. 2022 Sep; 63(5): 484–493. Published online 2022 Jul 10. doi: 10.1002/jmd2.12315
PMCID:
PMC9458607
18.
Gemma Crundwell, Peter Kullar, Manohar Bance
J Int Adv Otol. 2022 Jan; 18(1): 71–73. Published online 2022 Jan 1. doi: 10.5152/iao.2022.21316
PMCID:
PMC9450100
19.
Tayfun Sugur, Hayri Fatih Metinyurt, Ali Sait Kavakli, Nilgun Kavrut Ozturk, Sadik Ozmen
Braz J Anesthesiol. 2021 Jan-Feb; 71(1): 84–86. Published online 2020 Dec 28. doi: 10.1016/j.bjane.2020.09.010
PMCID:
PMC9373567
20.
Elisa Boschetti, Leonardo Caporali, Roberto D’Angelo, Carolina Malagelada, Anna Accarino, Maria Teresa Dotti, Roberta Costa, Giovanna Cenacchi, Loris Pironi, Rita Rinaldi, Vincenzo Stanghellini, Stefano Ratti, Lucia Manzoli, Valerio Carelli, Roberto De Giorgio
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(15): 8792. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.3390/ijms23158792
PMCID:
PMC9369323

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center