U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 4455

1.
Anna Skorczyk-Werner, Dorota Raczynska, Anna Wawrocka, Dinara Zholdybayeva, Nurgul Yakhiyayeva, Maciej Robert Krawczynski
Intractable Rare Dis Res. 2021 Aug; 10(3): 202–206. doi: 10.5582/irdr.2021.01042
PMCID:
PMC8397824
2.
Panfeng Wang, Shiqiang Li, Wenming Sun, Xueshan Xiao, Xiaoyun Jia, Mengchu Liu, Lieqiang Xu, Yuxi Long, Qingjiong Zhang
Transl Vis Sci Technol. 2019 Mar; 8(2): 21. Published online 2019 Apr 25. doi: 10.1167/tvst.8.2.21
PMCID:
PMC6497090
3.
Sun Ho Lee, Hyeong Gon Yu, Jong Mo Seo, Sang Woong Moon, Jun Woong Moon, Sang Jin Kim, Hum Chung
J Korean Med Sci. 2010 Jun; 25(6): 918–923. Published online 2010 May 24. doi: 10.3346/jkms.2010.25.6.918
PMCID:
PMC2877238
4.
Ivan Seah, Debbie Goh, Hwei Wuen Chan, Xinyi Su
Genes (Basel) 2022 Feb; 13(2): 344. Published online 2022 Feb 14. doi: 10.3390/genes13020344
PMCID:
PMC8872446
5.
Jian-Kang Li, Wei Li, Feng-Juan Gao, Shou-Fang Qu, Fang-Yuan Hu, Sheng-Hai Zhang, Li-Li Li, Zi-Wei Wang, Yong Qiu, Lu-Sheng Wang, Jie Huang, Ji-Hong Wu, Fang Chen
Transl Vis Sci Technol. 2020 Jul; 9(8): 11. Published online 2020 Jul 8. doi: 10.1167/tvst.9.8.11
PMCID:
PMC7422818
6.
Cochrane Database Syst Rev. 2020; 2020(6): CD008428. Published online 2020 Jun 23. doi: 10.1002/14651858.CD008428.pub3
PMCID:
PMC7388842
7.
Zilin Zhong, Min Yan, Wan Sun, Zehua Wu, Liyun Han, Zheng Zhou, Fang Zheng, Jianjun Chen
Sci Rep. 2016; 6: 37840. Published online 2016 Nov 25. doi: 10.1038/srep37840
PMCID:
PMC5122955
8.
Hasan Alhaddad, Barbara Gandolfi, Robert A. Grahn, Hyung-Chul Rah, Carlyn B. Peterson, David J. Maggs, Kathryn L. Good, Niels C. Pedersen, Leslie A. Lyons
Mamm Genome. 2014; 25(7): 354–362. Published online 2014 Apr 29. doi: 10.1007/s00335-014-9517-z
PMCID:
PMC4105591
9.
Juan Wang, Shiqiang Li, Xueshan Xiao, Panfeng Wang, Xiangming Guo, Qingjiong Zhang
Mol Vis. 2010; 16: 1146–1153. Published online 2010 Jun 22.
PMCID:
PMC2901192
10.
Hongwei Ma, David Stanford, Willard M. Freeman, Xi-Qin Ding
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7435. Published online 2024 Jul 6. doi: 10.3390/ijms25137435
PMCID:
PMC11242393
11.
Marta García-López, Lydia Jiménez-Vicente, Raquel González-Jabardo, Helena Dorado, Irene Gómez-Manjón, Miguel Ángel Martín, Carmen Ayuso, Joaquín Arenas, María Esther Gallardo
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7240. Published online 2024 Jun 30. doi: 10.3390/ijms25137240
PMCID:
PMC11242102
12.
Elena Caminos, Susana López-López, Juan R. Martinez-Galan
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7251. Published online 2024 Jun 30. doi: 10.3390/ijms25137251
PMCID:
PMC11242081
13.
Chang Shen, Qianjie Yang, Kuangqi Chen, Huiling Ma, Xiawei Wang, Jianping Tong, Ye Shen, Hongguang Cui
Cell Commun Signal. 2024; 22: 359. Published online 2024 Jul 11. doi: 10.1186/s12964-024-01710-x
PMCID:
PMC11241923
14.
Malwina Lisek, Julia Tomczak, Julia Swiatek, Aleksandra Kaluza, Tomasz Boczek
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 6910. Published online 2024 Jun 24. doi: 10.3390/ijms25136910
PMCID:
PMC11241206
15.
Joseline Serrano‐González, Ingrid Montes‐Rodríguez, Jessicca Y. Renta, Ricardo Rojas, Carmen L. Cadilla
Mol Genet Genomic Med. 2024 Jul; 12(7): e2493. Published online 2024 Jul 12. doi: 10.1002/mgg3.2493
PMCID:
PMC11240142
16.
Adwaita Nag, Vikas Khetan
Indian J Ophthalmol. 2024 Jun; 72(6): 778–788. Published online 2024 May 24. doi: 10.4103/IJO.IJO_2414_23
PMCID:
PMC11232864
17.
Eleanor J. McKay, Ineke Luijten, Sophie Broadway-Stringer, Adrian Thomson, Xiong Weng, Katya Gehmlich, Gillian A. Gray, Robert K. Semple
Dis Model Mech. 2024 Jun 1; 17(6): dmm050561. Published online 2024 Jun 28. doi: 10.1242/dmm.050561
PMCID:
PMC11225586
18.
Giacomo M. Bacci, Elisa Marziali, Sara Bargiacchi, Michel Paques, Gianni Virgili, Pina Fortunato, Marine Durand, Camilla Rocca, Angelica Pagliazzi, Viviana Palazzo, Lucia Tiberi, Debora Vergani, Samuela Landini, Angela Peron, Rosangela Artuso, Bianca Pacini, Monica Stabile, Andrea Sodi, Roberto Caputo
Sci Rep. 2024; 14: 15454. Published online 2024 Jul 4. doi: 10.1038/s41598-024-66326-0
PMCID:
PMC11224352
19.
Nuno Gouveia, Oluji Chukwunalu, Carolina Oliveira, C. Henrique Alves, Rufino Silva, Joaquim Murta, João Pedro Marques
Sci Rep. 2024; 14: 15189. Published online 2024 Jul 2. doi: 10.1038/s41598-024-66170-2
PMCID:
PMC11220147
20.
Zahra Nouri, Akram Sarmadi, Sina Narrei, Hamidreza Kianersi, Farzan Kianersi, Mohammad Amin Tabatabaiefar
BMC Med Genomics. 2024; 17: 173. Published online 2024 Jul 1. doi: 10.1186/s12920-024-01942-3
PMCID:
PMC11218353

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center