U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1908

1.
2.
Jeong Kyun Yeo, Hun Choi, Jae Hyun Bae, Jae Heon Kim, Seong Ok Yang, Chul Young Oh, Young Sam Cho, Kyoung Woo Kim, Hyung Ji Kim
Investig Clin Urol. 2016 Jan; 57(1): 30–44. Published online 2016 Jan 11. doi: 10.4111/icu.2016.57.1.30
PMCID:
PMC4778754
3.
Jing Mao, Juan Wang, Rong Li, Juan Xiang, Turong Zhao, Lin Chen, Gang Li
Medicine (Baltimore) 2024 Apr 5; 103(14): e37386. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.1097/MD.0000000000037386
PMCID:
PMC10994479
4.
Sung Jin Kim, Donghyun Lee, Sung Gon Park, Sahyun Pak, Young Goo Lee, Sung Tae Cho
Int Neurourol J. 2024 Mar; 28(1): 44–51. Published online 2024 Mar 31. doi: 10.5213/inj.2448064.032
PMCID:
PMC10990761
5.
Wei-Syun Hu, Cheng-Li Lin
Medicine (Baltimore) 2022 Sep 9; 101(36): e30437. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.1097/MD.0000000000030437
PMCID:
PMC10980485
6.
Hyo Bin Kim, Chang-Hyun Han, Ju Hyun Jeon, Eunseok Kim, Ojin Kwon, Young Eun Choi, Changsop Yang, Yang Chun Park, Young Il Kim
Medicine (Baltimore) 2022 Sep 9; 101(36): e30386. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.1097/MD.0000000000030429
PMCID:
PMC10980475
7.
Yi-Yi Wang, Guo-Qiang Zhu, Kun Xia, Hong-Bo Zeng, Yun-Hui He, Hui Xie, Zhen-Xing Wang, Ran Xu
Mol Med. 2024; 30: 41. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1186/s10020-024-00805-y
PMCID:
PMC10960431
8.
Peilin Zou, Chang Liu, Yucong Zhang, Chao Wei, Xiaming Liu, Shengfei Xu, Qing Ling, Zhong Chen, Guanghui Du, Xiaoyi Yuan
Syst Rev. 2024; 13: 93. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1186/s13643-024-02514-3
PMCID:
PMC10958878
9.
Jing Zhou, Zhu-Feng Peng, Lu-Chen Yang, Sheng-Zhuo Liu, Pan Song, Zheng-Huan Liu, Lin-Chun Wang, Jun-Hao Chen, Kai Ma, Yun-Fei Yu, Liang-Ren Liu, Qiang Dong
Aging Clin Exp Res. 2024; 36(1): 71. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.1007/s40520-024-02708-8
PMCID:
PMC10940401
10.
See Min Choi, Chang Seok Kang, Dae Hyun Kim, Jae Hwi Choi, Chunwoo Lee, Seong Uk Jeh, Sung Chul Kam, Jeong Seok Hwa, Jae Seog Hyun
Investig Clin Urol. 2024 Mar; 65(2): 148–156. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.4111/icu.20230276
PMCID:
PMC10925731
11.
Ziqiang Wang, Qian Mao, Yong Yuan, Chuan Wang, Hao Wei
Int Urol Nephrol. 2024; 56(4): 1259–1271. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1007/s11255-023-03874-w
PMCID:
PMC10923981
12.
Li Ruan
Medicine (Baltimore) 2024 Mar 1; 103(9): e37361. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1097/MD.0000000000037361
PMCID:
PMC10906597
13.
Anna S. Pollack, Christian A. Kunder, Noah Brazer, Zhewei Shen, Sushama Varma, Robert B. West, Gerald R. Cunha, Laurence S. Baskin, James D. Brooks, Jonathan R. Pollack
JCI Insight. 2024 Jan 23; 9(2): e176479. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1172/jci.insight.176479
PMCID:
PMC10906230
14.
Seyedeh Neda Mousavi, Maryam Nouri, Esmaeil Yousefi Rad, Reza Kazemi, Mehdi Birjandi, Shelly Coe, Somayeh Saboori
J Health Popul Nutr. 2024; 43: 35. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1186/s41043-024-00531-5
PMCID:
PMC10905850
15.
Zhifu Liu, Senmao Li, Shengbin Chen, Jindong Sheng, Zheng Li, Tianjing Lv, Wei Yu, Yu Fan, Jinlong Wang, Wei Liu, Shuai Hu, Jie Jin
iScience. 2024 Mar 15; 27(3): 109125. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1016/j.isci.2024.109125
PMCID:
PMC10901089
16.
Go Anan, Takahiro Nitta, Hirotaka Kanoh, Makoto Sato, Jin-Ichi Inokuchi
Transl Androl Urol. 2024 Jan 31; 13(1): 104–108. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.21037/tau-23-414
PMCID:
PMC10891385
17.
Nischal Mahaveer Chand, Poornima K. Tekumalla, Matt T. Rosenberg, Albert Dobi, Amina Ali, Gregory M. Miller, Juan J. Aristizabal-Henao, Elder Granger, Stephen J. Freedland, Mark D. Kellogg, Shiv Srivastava, David G. McLeod, Niven R. Narain, Michael A. Kiebish
Cancers (Basel) 2024 Feb; 16(4): 712. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.3390/cancers16040712
PMCID:
PMC10887407
18.
Jiaren Li, Youyou Li, Liang Zhou, Hongming Li, Tengfei Wan, Jin Tang, Lei Zhou, Hui Xie, Long Wang
Virulence. 2024; 15(1): 2313410. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1080/21505594.2024.2313410
PMCID:
PMC10880505
19.
James P. Daniels, Devin N. Patel, Gloria Cecilia Galvan, Nadine A. Friedrich, Sanjay Das, Arash Akhavein, Timothy Daskivich, David Josephson, Premal Desai, Cosimo De Nunzio, Stephen J. Freedland
Prostate Cancer Prostatic Dis. 2024; 27(1): 150–152. Published online 2023 Jul 8. doi: 10.1038/s41391-023-00692-0
PMCID:
PMC10876473
20.
Ahmed A Al Rashed, Qasim M Isa, Amina Mahdi, Mohamed Ebrahim, Khalid Abdulaziz, Omran Hasan, Basma D Malalla, Abdolsalam Ahmadi, Nader Awad
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52541. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.7759/cureus.52541
PMCID:
PMC10874488

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center