U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 28

1.
Barbara Grzechocińska, Damian Warzecha, Maria Wypchło, Rafal Ploski, Mirosław Wielgoś
BMC Med Genet. 2019; 20: 132. Published online 2019 Jul 31. doi: 10.1186/s12881-019-0865-0
PMCID:
PMC6670140
2.
Abhinav Kumar Gupta, Deepak Chand Gupta, Saqib Ahmad Khan, Syed Mohd Razi
J ASEAN Fed Endocr Soc. 2017; 32(1): 68–71. Published online 2017 May 9. doi: 10.15605/jafes.032.01.13
PMCID:
PMC7784145
3.
Shanshan Hu, Junjing Guo, Binbin Wang, Jing Wang, Zhou Zhou, Guangkai Zhou, Xuchen Ding, Xu Ma, Yanhua Qi
Mol Vis. 2011; 17: 436–442. Published online 2011 Feb 9.
PMCID:
PMC3038209
4.
Zhi-Bo Lin, Zhen-Ji Chen, Hui Yang, Xing-Ru Ding, Jin Li, An-Peng Pan, Hai-Sen Sun, A.-Yong Yu, Shi-Hao Chen
BMC Ophthalmol. 2023; 23: 446. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.1186/s12886-023-03189-5
PMCID:
PMC10629009
5.
Yuan Wang, Qian Wu, Wenhong Cao, Lijuan Huang, Wen Liu, Cheng Li, Ningdong Li
Mol Vis. 2022; 28: 352–358. Published online 2022 Oct 6.
PMCID:
PMC9603904
6.
Cécile Méjécase, Chandni Nigam, Mariya Moosajee, John C. Bladen
Genes (Basel) 2021 Mar; 12(3): 364. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.3390/genes12030364
PMCID:
PMC7998575
7.
Jingmei Hu, Hanni Ke, Wei Luo, Yajuan Yang, Hongli Liu, Guangyu Li, Yingying Qin, Jinlong Ma, Shidou Zhao
J Assist Reprod Genet. 2020 Jan; 37(1): 223–229. Published online 2019 Dec 10. doi: 10.1007/s10815-019-01651-2
PMCID:
PMC7000634
8.
Wei-Hsiung Yang, Ninoska M. Gutierrez, Lizhong Wang, Buffy S. Ellsworth, Chiung-Min Wang
Biol Reprod. 2010 Nov 1; 83(5): 842–851. doi: 10.1095/biolreprod.110.085621
PMCID:
PMC6322431
9.
Lu Zhou, Jiaqi Wang, Tailing Wang
BMC Med Genet. 2018; 19: 121. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1186/s12881-018-0631-8
PMCID:
PMC6053710
10.
Peiwei Chai, Fang Li, Jiayan Fan, Ruobin Jia, He Zhang, Xianqun Fan
Int J Biol Sci. 2017; 13(8): 1019–1028. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.7150/ijbs.19532
PMCID:
PMC5599907
11.
Mira Park, Eunkyoung Shin, Miae Won, Jae-Hong Kim, Hayoung Go, Hyun-Lee Kim, Jeong-Jae Ko, Kangseok Lee, Jeehyeon Bae
Mol Endocrinol. May 1, 2010; 24(5): 1024–1036. doi: 10.1210/me.2009-0375
PMCID:
PMC5417491
12.
Hanyong Jin, Miae Won, Si Eun Park, Seunghwa Lee, Mira Park, Jeehyeon Bae
PLoS One. 2016; 11(7): e0159112. Published online 2016 Jul 14. doi: 10.1371/journal.pone.0159112
PMCID:
PMC4944948
13.
Min Xue, Jie Zheng, Qing Zhou, J. Fielding Hejtmancik, Yuan Wang, Shouling Li
BMC Med Genet. 2015; 16: 73. Published online 2015 Sep 1. doi: 10.1186/s12881-015-0217-7
PMCID:
PMC4593235
14.
Mara Marongiu, Loredana Marcia, Emanuele Pelosi, Mario Lovicu, Manila Deiana, Yonqing Zhang, Alessandro Puddu, Angela Loi, Manuela Uda, Antonino Forabosco, David Schlessinger, Laura Crisponi
BMC Dev Biol. 2015; 15: 27. Published online 2015 Jul 2. doi: 10.1186/s12861-015-0072-y
PMCID:
PMC4489133
15.
Xing-Long Liu, Yu-Han Meng, Jian-Li Wang, Biao-Bing Yang, Fan Zhang, Sheng-Jian Tang
Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(4): 1534–1543. Published online 2014 Mar 15.
PMCID:
PMC4014233
16.
Jae-Hong KIM, Jeehyeon BAE
J Reprod Dev. 2014 Feb; 60(1): 14–20. Published online 2013 Nov 15. doi: 10.1262/jrd.2013-090
PMCID:
PMC3958583
17.
Hannah Verdin, Barbara D'haene, Diane Beysen, Yana Novikova, Björn Menten, Tom Sante, Pablo Lapunzina, Julian Nevado, Claudia M. B. Carvalho, James R. Lupski, Elfride De Baere
PLoS Genet. 2013 Mar; 9(3): e1003358. Published online 2013 Mar 14. doi: 10.1371/journal.pgen.1003358
PMCID:
PMC3597517
18.
Haiou Jiang, Xueshuang Huang, Zhiguang Su, Libing Rao, Sisi Wu, Ting Zhang, Kang Li, Qingli Quan, Kang Zhang
Mol Vis. 2013; 19: 418–423. Published online 2013 Feb 20.
PMCID:
PMC3580973
19.
Alireza Haghighi, Hannah Verdin, Hamidreza Haghighi-Kakhki, Niloofar Piri, Nasrollah Saleh Gohari, Elfride De Baere
Mol Vis. 2012; 18: 211–218. Published online 2012 Jan 26.
PMCID:
PMC3272052
20.
Adrien Georges, Bérénice A. Benayoun, Mara Marongiu, Aurélie Dipietromaria, David L'Hôte, Anne-Laure Todeschini, Jana Auer, Laura Crisponi, Reiner A. Veitia
PLoS One. 2011; 6(10): e25463. Published online 2011 Oct 12. doi: 10.1371/journal.pone.0025463
PMCID:
PMC3192040

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center