U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 19

1.
Rui-Bing Feng, Qiao-Zhi Zhou, Rui Cheng, Peng Li, Sheng-Tao Zhu, Li Min, Shu-Tian Zhang
Bioengineered. 2022; 13(2): 3275–3283. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1080/21655979.2022.2025685
PMCID:
PMC8973974
2.
Natalie Küsters, Katharina Grupp, Julia-Kristin Grass, Kai Bachmann, Tarik Ghadban, Faik G. Uzunoglu, Michael Tachezy, Daniel Perez, Matthias Reeh, Jakob R. Izbicki, Nathaniel Melling
J Cancer Res Clin Oncol. 2022; 148(4): 837–844. Published online 2022 Jan 8. doi: 10.1007/s00432-022-03917-2
PMCID:
PMC8930885
3.
Hongtao Luo, Zhen Yang, Qiuning Zhang, Lihua Shao, Shihong Wei, Ruifeng Liu, Zheng Li, Yichao Geng, Chengcheng Li, Xiaohu Wang
Front Public Health. 2020; 8: 579705. Published online 2020 Nov 20. doi: 10.3389/fpubh.2020.579705
PMCID:
PMC7714757
4.
Judong Luo, Xifa Zhou, Xin Ge, Pengfei Liu, Jianping Cao, Xujing Lu, Yang Ling, Shuyu Zhang
Cancer Sci. 2013 Nov; 104(11): 1544–1551. Published online 2013 Sep 5. doi: 10.1111/cas.12248
PMCID:
PMC7656543
5.
Jian Gao, Wenjun Ren, Chunhong Xiao, Lie Wang, Qiaojia Huang, Zaizhong Zhang, Yuan Dang, Pengcheng Weng, Hui Wang, Xuehong Fang, Minxian Zhuang, Liying Lin, Shaoquan Chen
BMC Cancer. 2019; 19: 1069. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.1186/s12885-019-6222-z
PMCID:
PMC6839152
6.
NAOTOMO HIGO, HIROSHI OKUMURA, YASUTO UCHIKADO, ITARU OMOTO, KEN SASAKI, YOSHIAKI KITA, DESAKI RYOSUKE, MASAHIRO NODA, TETSUHIRO OWAKI, SUMIYA ISHIGAMI, SHOJI NATSUGOE
In Vivo. 2018 Jul-Aug; 32(4): 835–838. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.21873/invivo.112316
PMCID:
PMC6117787
7.
Christopher J Hanley, Massimiliano Mellone, Kirsty Ford, Steve M Thirdborough, Toby Mellows, Steven J Frampton, David M Smith, Elena Harden, Cedric Szyndralewiez, Marc Bullock, Fergus Noble, Karwan A Moutasim, Emma V King, Pandurangan Vijayanand, Alex H Mirnezami, Timothy J Underwood, Christian H Ottensmeier, Gareth J Thomas
J Natl Cancer Inst. 2018 Jan; 110(1): 109–120. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1093/jnci/djx121
PMCID:
PMC5903651
8.
Xiaobin Cui, Xi Chen, Weiwei Wang, Aimin Chang, Lan Yang, Chunxia Liu, Hao Peng, Yutao Wei, Weihua Liang, Shugang Li, Ning Wang, Wei Liu, Jianming Hu, Wenjie Zhang, Lidong Wang, Yunzhao Chen, Feng Li
Epigenetics. 2017; 12(8): 698–707. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1080/15592294.2017.1349045
PMCID:
PMC5687329
9.
Teng Xiong, Mengyao Wang, Jing Zhao, Qing Liu, Chao Yang, Wen Luo, Xiangchun Li, Huanming Yang, Karsten Kristiansen, Bhaskar Roy, Yong Zhou
Oncotarget. 2017 Jul 25; 8(30): 49851–49860. Published online 2017 May 18. doi: 10.18632/oncotarget.17989
PMCID:
PMC5564812
10.
Zhenxu Liu, Yi Lu, Ying Pu, Jun Liu, Bo Liu, Bo Yu, Ke Chen, Ting Fu, Chaoyong James Yang, Huixia Liu, Weihong Tan
Sci Rep. 2015; 5: 18516. Published online 2015 Dec 21. doi: 10.1038/srep18516
PMCID:
PMC4685197
11.
Sakineh Kazemi-Noureini, Sergio Colonna-Romano, Abed-Ali Ziaee, Mohammad-Ali Malboobi, Mansour Yazdanbod, Parviz Setayeshgar, Bruno Maresca
World J Gastroenterol. 2004 Jun 15; 10(12): 1716–1721. Published online 2004 Jun 15. doi: 10.3748/wjg.v10.i12.1716
PMCID:
PMC4572255
12.
Ying-Jia Ren, Qing-Yun Zhang
World J Gastroenterol. 2006 Apr 7; 12(13): 2006–2010. Published online 2006 Apr 7. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2006
PMCID:
PMC4087676
13.
An-Guo Chen, Zai-Cheng Yu, Xin-Feng Yu, Wen-Feng Cao, Fang Ding, Zhi-Hua Liu
World J Gastroenterol. 2006 Dec 28; 12(48): 7859–7863. Published online 2006 Dec 28. doi: 10.3748/wjg.v12.i48.7859
PMCID:
PMC4087556
14.
Luís Carlos Moreira Antunes, João Carlos Prolla, Antonio de Barros Lopes, Marta Pires da Rocha, Renato Borges Fagundes
World J Gastroenterol. 2013 Oct 21; 19(39): 6598–6603. Published online 2013 Oct 21. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6598
PMCID:
PMC3801374
15.
Yang Wang, Shijie Sheng, Jianzhi Zhang, Sijana Dzinic, Shaolei Li, Fang Fang, Nan Wu, Qingfeng Zheng, Yue Yang
PLoS One. 2013; 8(5): e63581. Published online 2013 May 22. doi: 10.1371/journal.pone.0063581
PMCID:
PMC3661574
16.
T Miyazaki, H Kato, M Nakajima, M Sohda, Y Fukai, N Masuda, R Manda, M Fukuchi, K Tsukada, H Kuwano
Br J Cancer. 2003 Jul 7; 89(1): 140–145. Published online 2003 Jul 1. doi: 10.1038/sj.bjc.6601050
PMCID:
PMC2394235
17.
Fu-Shing Liu, Jung-Ta Chen, Jin-Tang Dong, Yeun-Ting Hsieh, Ai-Jane Lin, Esther Shih-Chu Ho, Man-Jung Hung, Chien-Hsing Lu
Am J Pathol. 2001 Nov; 159(5): 1629–1634. doi: 10.1016/s0002-9440(10)63009-x
PMCID:
PMC1867068
18.
R Naidoo, A Ramburan, A Reddi, R Chetty
J Clin Pathol. 2005 Mar; 58(3): 281–284. doi: 10.1136/jcp.2003.014290
PMCID:
PMC1770598
19.
Shinji Tanaka, Tsuyoshi Akiyoshi, Masaki Mori, Jack R. Wands, Keizo Sugimachi
Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Aug 18; 95(17): 10164–10169. doi: 10.1073/pnas.95.17.10164
PMCID:
PMC21479

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center