U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
P. Jimenez, J. Cantón, A. Concha, T. Cabrera, M. Fernández, L. M. Real, A. García, A. Serrano, F. Garrido, F. Ruiz-Cabello
Cancer Immunol Immunother. 2000 Feb; 48(12): 684–690. doi: 10.1007/s002620050017
PMCID:
PMC11037143
2.
Isabel Maleno, Miguel López-Nevot, Teresa Cabrera, José Salinero, Federico Garrido
Cancer Immunol Immunother. 2002 Sep; 51(7): 389–396. Published online 2002 Jun 28. doi: 10.1007/s00262-002-0296-0
PMCID:
PMC11032975
3.
Zixi Wang, Huaiyuan Zong, Weiwei Liu, Wei Lin, Anjiang Sun, Zhao Ding, Xu Chen, Xiaofeng Wan, Yanyan Liu, Zhongdong Hu, Hongbing Zhang, Hongwu Li, Yehai Liu, Dapeng Li, Sumei Zhang, Xiaojun Zha
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 112. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.1186/s13046-024-03039-2
PMCID:
PMC11015652
4.
Silva G. Kyurkchiyan, Gergana Stancheva, Veronika Petkova, Stiliana Panova, Venera Dobriyanova, Iglika Stancheva, Venelin Marinov, Zahari Zahariev, Radka P. Kaneva, Todor M. Popov
Cells. 2024 Apr; 13(7): 633. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3390/cells13070633
PMCID:
PMC11011860
5.
Qingwen Zhu, Xinyu Zhang, Fei Lu, Siyu Miao, Chunyang Zhang, Zhenzhen Liu, Zejun Gao, Meihao Qi, Xiaogang An, Panling Geng, Sufang Wang, Hongbo Ren, Fugen Han, Ruyue Zhang, DingJun Zha
Cell Commun Signal. 2024; 22: 227. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1186/s12964-024-01605-x
PMCID:
PMC11010429
6.
Fan Guo, Wulin Wen, Zhipeng Mi, Chao Long, Qiangyou Shi, Meihua Yang, Jia Zhao, Ruixia Ma
Cancer Biol Ther. 2024; 25(1): 2334463. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1080/15384047.2024.2334463
PMCID:
PMC10993921
7.
Xueying Wang, Kui Cao, Erliang Guo, Xionghui Mao, Changming An, Lunhua Guo, Cong Zhang, Junnan Guo, Xianguang Yang, Ji Sun, Weiwei Yang, Xiaomei Li, Susheng Miao
Cancer Immunol Immunother. 2022 May; 71(5): 1199–1220. Published online 2021 Oct 13. doi: 10.1007/s00262-021-03071-7
PMCID:
PMC10992030
8.
Enar Jumaniyazova, Anna Aghajanyan, Sergey Kurevlev, Leyla Tskhovrebova, Andrey Makarov, Konstantin Gordon, Anastasiya Lokhonina, Timur Fatkhudinov
Genes (Basel) 2024 Mar; 15(3): 281. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.3390/genes15030281
PMCID:
PMC10970621
9.
Leonhard Stark, Atsuko Kasajima, Fabian Stögbauer, Benedikt Schmidl, Jakob Rinecker, Katharina Holzmann, Sarah Färber, Nicole Pfarr, Katja Steiger, Barbara Wollenberg, Jürgen Ruland, Christof Winter, Markus Wirth
Clin Epigenetics. 2024; 16: 47. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.1186/s13148-024-01657-3
PMCID:
PMC10964705
10.
Zhenjie Guan, Jie Liu, Lian Zheng
Sci Rep. 2024; 14: 6304. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.1038/s41598-024-56753-4
PMCID:
PMC10943217
11.
廖 非非, 曹 雨鑫, 黄 美响, 初 令, 王 天生
Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Feb 28; 48(2): 165–171. Chinese. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2023.220421
PMCID:
PMC10930344
12.
Bo Kou, Yuhan Shi, Zhaoyue Zhou, Yanning Yun, Qun Wu, Jinsong Zhou, Wei Liu
Int J Med Sci. 2024; 21(4): 623–632. Published online 2024 Jan 21. doi: 10.7150/ijms.92182
PMCID:
PMC10920846
13.
Hongliang Liu, Wenjing Hao, Xinfang Wang, Yuliang Zhang, Long He, Xuting Xue, Jiao Yang, Chunming Zhang
Int J Mol Med. 2024 Apr; 53(4): 39. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.3892/ijmm.2024.5363
PMCID:
PMC10914310
14.
Zhengtao Guo, Qinggang Xie, Qiqi Ren, Yang Liu, Kaifeng Li, Bailiang Li, Jufang Li
Front Immunol. 2024; 15: 1271926. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fimmu.2024.1271926
PMCID:
PMC10902112
15.
Zengpei Li, Dajun Li, Tianbin Yang, Chen Yao
Cancer Biol Ther. 2023; 24(1): 2274143. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1080/15384047.2023.2274143
PMCID:
PMC10898813
16.
Tomas Jakstas, Agne Bartnykaite, Evaldas Padervinskis, Aurelija Vegiene, Elona Juozaityte, Virgilijus Uloza, Rasa Ugenskiene
BMC Cancer. 2024; 24: 214. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.1186/s12885-024-11953-z
PMCID:
PMC10870611
17.
Ilaria Grossi, Claudia Assoni, Luigi Lorini, Davide Smussi, Cristina Gurizzan, Salvatore Grisanti, Alberto Paderno, Davide Mattavelli, Cesare Piazza, Iulia Andreea Pelisenco, Giuseppina De Petro, Alessandro Salvi, Paolo Bossi
Oncol Rep. 2024 Mar; 51(3): 52. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.3892/or.2024.8711
PMCID:
PMC10865173
18.
Jinling Li, Huan Cao, Jianwang Yang, Baoshan Wang
Sci Rep. 2024; 14: 3014. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1038/s41598-024-53422-4
PMCID:
PMC10847447
19.
Ewelina Kowal-Wisniewska, Katarzyna Jaskiewicz, Anna Bartochowska, Katarzyna Kiwerska, Adam Ustaszewski, Tomasz Gorecki, Maciej Giefing, Jaroslaw Paluszczak, Malgorzata Wierzbicka, Malgorzata Jarmuz-Szymczak
Sci Rep. 2024; 14: 2251. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.1038/s41598-024-52031-5
PMCID:
PMC10817923
20.
Marzieh Sajadian, Bijan Khademi, Leila Moinzadeh, Abbas Ghaderi, Abdollah Jafarzadeh, Mahboobeh Razmkhah
Indian J Med Res. 2023 Oct; 158(4): 432–438. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.4103/ijmr.ijmr_3148_21
PMCID:
PMC10793821

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center