U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 134

1.
Toshirou Nishida, Yoichi Naito, Tsuyoshi Takahashi, Takuro Saito, Shigeo Hisamori, Dai Manaka, Katsuhiro Ogawa, Seiichi Hirota, Hitoshi Ichikawa
Cancer Sci. 2024 Mar; 115(3): 894–904. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1111/cas.16058
PMCID:
PMC10920999
2.
Olivier T Giger, Rogier ten Hoopen, David Shorthouse, Shukri Abdullahi, Venkata Ramesh Bulusu, Saili Jadhav, Eamonn R Maher, Ruth T Casey
J Clin Pathol. 2024 Jan; 77(1): 34–39. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.1136/jcp-2022-208462
PMCID:
PMC10804026
3.
Maryam Abdullah Al Saleem, Nida Mirzaman Khan, Tarek Mohammad ElSharkawy
J Med Case Rep. 2023; 17: 546. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1186/s13256-023-04262-9
PMCID:
PMC10722813
4.
Valli Priya, Niraj Kumari, Narendra Krishnani
Turk Patoloji Derg. 2020; 36(2): 116–125. Published online 2020 May 15. doi: 10.5146/tjpath.2019.01470
PMCID:
PMC10511256
5.
Yuze Wei, Zaiming Lu, Ying Ren
Technol Cancer Res Treat. 2023; 22: 15330338231181260. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.1177/15330338231181260
PMCID:
PMC10272646
6.
Asimina S. Courelli, Ashwyn K. Sharma, Lisa Madlensky, Yoon Young Choi, Sam Li, Shirley Sarno, Kaitlyn Kelly, Winta Mehtsun, Santiago Horgan, Olivier Harismendy, Joel M. Baumgartner, Jason K. Sicklick
Ann Surg Oncol.
Published in final edited form as: Ann Surg Oncol. 2022 Nov; 29(12): 7542–7548. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.1245/s10434-022-12211-x
PMCID:
PMC10226389
7.
Ying Wu, Beibei Gao, Qin Xia, Yili Zhu, Na Wang, Xiaona Chang, Bo Huang, Danju Luo, Jiwei Zhang, Peng Zhang, Heshui Shi, Jun Fan, Xiu Nie
World J Surg Oncol. 2023; 21: 138. Published online 2023 Apr 29. doi: 10.1186/s12957-023-03019-4
PMCID:
PMC10148552
8.
Keiichi Ohshima, Takeshi Nagashima, Keiichi Fujiya, Keiichi Hatakeyama, Yuko Watanabe, Kimiko Morimoto, Fukumi Kamada, Yuji Shimoda, Sumiko Ohnami, Akane Naruoka, Masakuni Serizawa, Shumpei Ohnami, Hirotsugu Kenmotsu, Akio Shiomi, Yasuhiro Tsubosa, Etsuro Bando, Teiichi Sugiura, Takashi Sugino, Masanori Terashima, Katsuhiko Uesaka, Kenichi Urakami, Yasuto Akiyama, Ken Yamaguchi
Cancer Res Commun. 2023 Apr; 3(4): 684–696. Published online 2023 Apr 24. doi: 10.1158/2767-9764.CRC-22-0364
PMCID:
PMC10124575
9.
Yoichi Naito, Toshirou Nishida, Toshihiko Doi
Gastric Cancer. 2023; 26(3): 339–351. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1007/s10120-023-01381-6
PMCID:
PMC10115693
10.
Yongjian Zhou, Chunling Zeng, Xiaofeng Sun, Jun Zhang, Hongyan Qu, Xinhua Zhang, Ye Zhou, Zimin Liu, Xiaojun Wu, Xin Wu, Xuelong Jiao, Lin Shen, Yanbing Zhou, Yuexiang Wang, Jian Li
Oncologist. 2023 Apr; 28(4): e191–e197. Published online 2023 Feb 13. doi: 10.1093/oncolo/oyac271
PMCID:
PMC10078906
11.
Jiaqi Yan, Xin He, Chaoyong Shen, Yan Zou, Huijiao Chen, Yuan Tang
BMC Cancer. 2023; 23: 217. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1186/s12885-023-10684-x
PMCID:
PMC9993699
12.
Jian Li, Xinhua Zhang, Yanhong Deng, Xin Wu, Zhichao Zheng, Yongjian Zhou, Shirong Cai, Yanqiao Zhang, Jun Zhang, Kaixiong Tao, Yuehong Cui, Hui Cao, Kuntang Shen, Jiren Yu, Ye Zhou, Wenxiao Ren, Chenglin Qu, Wanqi Zhao, Jin Hu, Wei Wang, Jason Yang, Lin Shen
Oncologist. 2023 Feb; 28(2): 187–e114. Published online 2022 Dec 7. doi: 10.1093/oncolo/oyac242
PMCID:
PMC9907038
13.
Qichao Ge, Yang Liu, Fan Yang, Guangwei Sun, Jintao Guo, Siyu Sun
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(1): 830. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.3390/ijms24010830
PMCID:
PMC9820900
14.
Romain Stammler, Dany Anglicheau, Bruno Landi, Tchao Meatchi, Emilia Ragot, Eric Thervet, Hélène Lazareth
World J Gastroenterol. 2022 Sep 14; 28(34): 5076–5085. Published online 2022 Sep 14. doi: 10.3748/wjg.v28.i34.5076
PMCID:
PMC9494929
15.
Li-Ying OuYang, Zi-Jian Deng, Yu-Feng You, Jia-Ming Fang, Xi-Jie Chen, Jun-Jie Liu, Xian-Zhe Li, Lei Lian, Shi Chen
Front Immunol. 2022; 13: 977894. Published online 2022 Aug 16. doi: 10.3389/fimmu.2022.977894
PMCID:
PMC9424497
16.
Anas Chennouf, Elie Zeidan, Martin Borduas, Maxime Noël-Lamy, John Kremastiotis, Annie Beaudoin
Curr Oncol. 2022 Aug; 29(8): 5933–5941. Published online 2022 Aug 20. doi: 10.3390/curroncol29080468
PMCID:
PMC9406627
17.
Yan Chen, Rui Zhang, Dandan Mi, Qiuju Wang, Tingwenli Huang, Xinwei Dong, Hongwei Zhang, Hongtao Xiao, Sanjun Shi
Gastric Cancer. 2023; 26(1): 26–43. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.1007/s10120-022-01332-7
PMCID:
PMC9398498
18.
Yifan Zhang, Sara Renberg, Andri Papakonstantinou, Felix Haglund de Flon
Cancer Med. 2022 Jul; 11(14): 2729–2734. Published online 2022 Mar 17. doi: 10.1002/cam4.4630
PMCID:
PMC9302265
19.
Chunyan-Zou, Yanpeng-He, Changshun-Xie, Fulai-Gao, Xiaoli-Xie, Xiukun-Chai, Chenxi-He, Dongqiang-Zhao
J Immunol Res. 2022; 2022: 9019097. Published online 2022 May 24. doi: 10.1155/2022/9019097
PMCID:
PMC9155966
20.
Qianqian Wang, Chao Huang, Ying Ding, Shaodi Wen, Xin Wang, Shuwei Guo, Qiuzhi Gao, Zhihong Chen, Yuanyuan Zhao, Mei Wang, Bo Shen, Wei Zhu
Front Immunol. 2022; 13: 884373. Published online 2022 Apr 27. doi: 10.3389/fimmu.2022.884373
PMCID:
PMC9095388

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center