U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Kazuyuki Numakura, Ryoma Igarashi, Makoto Takahashi, Taketoshi Nara, Sohei Kanda, Mitsuru Saito, Shintaro Narita, Takamitsu Inoue, Takenori Niioka, Masatomo Miura, Tomonori Habuchi
Cancer Biol Ther. 2024; 25(1): 2312602. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1080/15384047.2024.2312602
PMCID:
PMC10857686
2.
Amir Pozner, Li Li, Shiv Prakash Verma, Shuxin Wang, Jared J. Barrott, Mary L. Nelson, Jamie S. E. Yu, Gian Luca Negri, Shane Colborne, Christopher S. Hughes, Ju-Fen Zhu, Sydney L. Lambert, Lara S. Carroll, Kyllie Smith-Fry, Michael G. Stewart, Sarmishta Kannan, Bodrie Jensen, Cini M. John, Saif Sikdar, Hongrui Liu, Ngoc Ha Dang, Jennifer Bourdage, Jinxiu Li, Jeffery M. Vahrenkamp, Katelyn L. Mortenson, John S. Groundland, Rosanna Wustrack, Donna L. Senger, Franz J. Zemp, Douglas J. Mahoney, Jason Gertz, Xiaoyang Zhang, Alexander J. Lazar, Martin Hirst, Gregg B. Morin, Torsten O. Nielsen, Peter S. Shen, Kevin B. Jones
Nat Commun. 2024; 15: 1165. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1038/s41467-024-45280-5
PMCID:
PMC10850509
3.
Xiao Jing, Xiangcheng Qin, Hao Liu, Huanhuan Liu, Huina Wang, Jiayue Qin, Yanui Zhang, Shanbo Cao, Xiaodong Fan
Eur J Med Res. 2024; 29: 107. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1186/s40001-024-01678-x
PMCID:
PMC10848511
4.
Bao Wang, Yuang Wei, Tian Han, Peng Ji, Haoqi Miao, Xiangzheng Wu, Jian Qian, Pengfei Shao
Eur J Med Res. 2024; 29: 103. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1186/s40001-024-01690-1
PMCID:
PMC10848470
5.
Fangzhen Cai, Jianwei Li, Yanmei Zhang, Sihuai Huang, Wenbin Liu, Weifeng Zhuo, Chengzhi Qiu
BMC Cancer. 2024; 24: 175. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1186/s12885-024-11907-5
PMCID:
PMC10840195
6.
Markus Krebs, Mischa J. Kotlyar, Julian Fahl, Sudha Janaki Raman, Florian Röhrig, André Marquardt, Hubert Kübler, Burkhard Kneitz, Almut Schulze, Charis Kalogirou
Urol Int. 2024 Jan; 108(1): 49–59. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1159/000535025
PMCID:
PMC10836959
7.
Congzhe Ren, Qihua Wang, Zhunan Xu, Yang Pan, Shangren Wang, Xiaoqiang Liu
J Cancer Res Clin Oncol. 2024; 150(2): 64. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1007/s00432-024-05611-x
PMCID:
PMC10834599
8.
Yousef Zakharia, Eric A. Singer, Satwik Acharyya, Rohan Garje, Monika Joshi, David Peace, Veera Baladandayuthapani, Annesha Majumdar, Xiong Li, Claudia Lalancette, Ilona Kryczek, Weiping Zou, Ajjai Alva
Nat Commun. 2024; 15: 972. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1038/s41467-024-45216-z
PMCID:
PMC10834488
9.
Binghao Gong, Yuan Huang, Zhenting Wang, Bangbei Wan, Yaohui Zeng, Cai Lv
Eur J Med Res. 2024; 29: 93. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1186/s40001-024-01687-w
PMCID:
PMC10832118
10.
Manja Friese-Hamim, Maria J. Ortiz Ruiz, Olga Bogatyrova, Marina Keil, Felix Rohdich, Beatrix Blume, Birgitta Leuthner, Frank Czauderna, Diane Hahn, Julia Jabs, Frank Jaehrling, Timo Heinrich, Roland Kellner, Katherine Chan, Amy H.Y. Tong, Dirk Wienke, Jason Moffat, Andree Blaukat, Frank T. Zenke
Mol Cancer Ther. 2024 Feb 1; 23(2): 159–173. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-23-0102
PMCID:
PMC10831447
11.
Jing Zhang, Qian Zhao, Hongwei Huang, Xuhong Lin
BMC Urol. 2024; 24: 26. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1186/s12894-024-01404-z
PMCID:
PMC10829319
12.
Tamás Pancsa, Borbála Dénes, Áron Somorácz, Dóra Kelemen, Ferenc Salamon, Fanni Sánta, Levente Kuthi
Diagn Pathol. 2024; 19: 24. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1186/s13000-024-01444-x
PMCID:
PMC10829294
13.
Sze Kiat Tan, Helen Y. Hougen, Jaime R. Merchan, Mark L. Gonzalgo, Scott M. Welford
Nat Rev Urol.
Published in final edited form as: Nat Rev Urol. 2023 Jan; 20(1): 48–60. Published online 2022 Oct 3. doi: 10.1038/s41585-022-00654-6
PMCID:
PMC10826284
14.
Haifeng Gao, Hang Sun, Aifeng He, Hui Liu, Zihang Zhang, Dongling Li, Weipu Mao, Jinke Qian
Eur J Med Res. 2024; 29: 89. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1186/s40001-024-01689-8
PMCID:
PMC10825992
15.
Shenglin Mei, Adele M. Alchahin, Ioanna Tsea, Youmna Kfoury, Taghreed Hirz, Nathan Elias Jeffries, Ting Zhao, Yanxin Xu, Hanyu Zhang, Hirak Sarkar, Shulin Wu, Alexander O. Subtelny, John Inge Johnsen, Yida Zhang, Keyan Salari, Chin-Lee Wu, Mark A. Randolph, David T. Scadden, Douglas M. Dahl, John Shin, Peter V. Kharchenko, Philip J. Saylor, David B. Sykes, Ninib Baryawno
Genome Med. 2024; 16: 1. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.1186/s13073-023-01272-6
PMCID:
PMC10823713
16.
Mingyu Kim, Hyung Ho Lee, So Dam Won, YeonSue Jang, Baek Gil Kim, Nam Hoon Cho, Young Deuk Choi, Jin Soo Chung, Hyun Ho Han
Medicina (Kaunas) 2024 Jan; 60(1): 181. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.3390/medicina60010181
PMCID:
PMC10820170
17.
Deqian Xie, Shijin Wang, Bowen Jiang, Guandu Li, Guangzhen Wu
Aging (Albany NY) 2024 Jan 15; 16(1): 246–266. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.18632/aging.205364
PMCID:
PMC10817410
18.
Ping Xi, Zhicheng Zhang, Yifu Liu, Yechen Nie, Binbin Gong, Ji Liu, Hao Huang, Ziwen Liu, Ting Sun, Wenjie Xie
Aging (Albany NY) 2024 Jan 15; 16(1): 367–388. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.18632/aging.205372
PMCID:
PMC10817401
19.
Jill Dybiec, Weronika Frąk, Joanna Kućmierz, Julita Tokarek, Armanda Wojtasińska, Ewelina Młynarska, Jacek Rysz, Beata Franczyk
Genes (Basel) 2024 Jan; 15(1): 78. Published online 2024 Jan 7. doi: 10.3390/genes15010078
PMCID:
PMC10815875
20.
Ana Beatriz Sánchez-Heras, Estela Dámaso, Adela Castillejo, Mercedes Robledo, Alexandre Teulé, Conxi Lázaro, Rosario Sánchez-Martínez, Ángel Zúñiga, Adrià López-Fernández, Judith Balmaña, Luis Robles, Teresa Ramon y Cajal, M. Isabel Castillejo, Raquel Perea Ibañez, Carmen Martínez Sevila, Andrea Sánchez-Mira, Inés Escandell, Luís Gómez, Pere Berbel, José Luis Soto
Orphanet J Rare Dis. 2024; 19: 26. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.1186/s13023-024-03017-z
PMCID:
PMC10811853

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center