U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Jihong Song, Xinru Yang, Jieling Wu, Zilan Wu, Litao Zhuo, Jinsheng Hong, Li Su, Wenlong Lyu, Jinru Ye, Yan Fang, Zhiying Zhan, Hairong Zhang, Xiaomei Li
Cancer Med. 2024 Apr; 13(8): e7191. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.1002/cam4.7191
PMCID:
PMC11043677
2.
Shih-Han Hung, Tzong-Hann Yang, Yen-Fu Cheng, Chin-Shyan Chen, Herng-Ching Lin
Cancers (Basel) 2023 Aug; 15(16): 4082. Published online 2023 Aug 13. doi: 10.3390/cancers15164082
PMCID:
PMC10452438
3.
Thinh Gia Nguyen, Hung Dinh Kieu, Dung Thuy Thi Truong, Khoa Xuan Ngo, Shunya Ikeda, Ngoan Tran Le
Sci Rep. 2023; 13: 13237. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.1038/s41598-023-40253-y
PMCID:
PMC10425396
4.
Ruhai Bai, Jianzhong Sun, Yan Xu, Zhonghe Sun, Xiaoyan Zhao
BMC Public Health. 2022; 22: 1351. Published online 2022 Jul 15. doi: 10.1186/s12889-022-13688-7
PMCID:
PMC9284805
5.
Antonio Rueda Domínguez, Beatriz Cirauqui, Almudena García Castaño, Ruth Alvarez Cabellos, Alberto Carral Maseda, Beatriz Castelo Fernández, Leticia Iglesias Rey, Jordi Rubió-Casadevall, Virginia Arrazubi, Ricard Mesía
Clin Transl Oncol. 2022; 24(4): 670–680. Published online 2022 Mar 18. doi: 10.1007/s12094-022-02814-x
PMCID:
PMC8986714
6.
Zhong-Guo Liang, Fan Zhang, Ye Li, Ling Li, Song Qu, Fang Su, Bin-Bin Yu, Ying Guan, Lu Han, Kai-Guo Li, Xiao-Dong Zhu
Front Oncol. 2021; 11: 724467. Published online 2021 Nov 11. doi: 10.3389/fonc.2021.724467
PMCID:
PMC8632146
7.
Vonetta M. Williams, Upendra Parvathaneni, George E. Laramore, Saif Aljabab, Tony P. Wong, Jay J. Liao
Int J Part Ther. 2021 Fall; 8(2): 28–40. Published online 2021 Apr 22. doi: 10.14338/IJPT-20-00057.1
PMCID:
PMC8489486
8.
Sang Kyu Lee, Sheng Huang, Lei Zhang, Ase M. Ballangrud, Michalis Aristophanous, Laura I. Cervino Arriba, Guang Li
J Appl Clin Med Phys. 2021 May; 22(5): 48–57. Published online 2021 Mar 31. doi: 10.1002/acm2.13241
PMCID:
PMC8130230
9.
Seung Gyu Park, Yong Chan Ahn, Dongryul Oh, Jae Myoung Noh, Sang Gyu Ju, Dongyeol Kwon, Kwanghyun Jo, Kwangzoo Chung, Eunah Chung, Woojin Lee, Seyjoon Park
Cancer Sci. 2019 Sep; 110(9): 2867–2874. Published online 2019 Jul 10. doi: 10.1111/cas.14115
PMCID:
PMC6726680
10.
Won Kyung Cho, Dongryul Oh, Eonju Lee, Tae Gyu Kim, Hyebin Lee, Heerim Nam, Jae Myoung Noh, Yong Chan Ahn
Cancer Res Treat. 2019 Apr; 51(2): 603–610. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.4143/crt.2018.240
PMCID:
PMC6473294
11.
Lingling Sun, Jingjing Song, Qingli Huang
Medicine (Baltimore) 2019 Mar; 98(11): e14602. Published online 2019 Mar 15. doi: 10.1097/MD.0000000000014602
PMCID:
PMC6426621
12.
Kevin Lee Min Chua, Eugenia Li Ling Yeo, Waseem Ahamed Shihabudeen, Sze Huey Tan, Than Than Shwe, Enya Hui Wen Ong, Paula Yeng Po Lam, Khee Chee Soo, Yoke Lim Soong, Kam Weng Fong, Terence Wee Kiat Tan, Joseph Tien Seng Wee, Melvin Lee Kiang Chua
BMC Cancer. 2018; 18: 1095. Published online 2018 Nov 12. doi: 10.1186/s12885-018-5005-2
PMCID:
PMC6233280
13.
Noureddine Bouaouina, Sarra Ouni, Samia Belajouza Kanoun, Abir Ben Neffeti, Wassim Kermani, Mohamed Abdelkefi
Pan Afr Med J. 2018; 29: 155. French. Publication en ligne 2018 mars 15. DOI : 10.11604/pamj.2018.29.155.11257
PMCID:
PMC6057577
14.
M. Pastor, A. Lopez Pousa, E. del Barco, P. Perez Segura, B. Gonzalez Astorga, B. Castelo, T. Bonfill, J. Martinez Trufero, J. Jose Grau, R. Mesia
Clin Transl Oncol. 2018; 20(1): 84–88. Published online 2017 Nov 2. doi: 10.1007/s12094-017-1777-0
PMCID:
PMC5785612
15.
Neda Mahdavifar, Farhad Towhidi, Behnam Reza Makhsosi, Reza Pakzad, Ali Moini, Abbas Ahmadi, Sarah Lotfi, Hamid Salehiniya
World J Oncol. 2016 Dec; 7(5-6): 109–118. Published online 2016 Dec 23. doi: 10.14740/wjon980w
PMCID:
PMC5624652
16.
Yvonne Y Li, Grace T. Y. Chung, Vivian W. Y. Lui, Ka-Fai To, Brigette B. Y. Ma, Chit Chow, John K, S. Woo, Kevin Y. Yip, Jeongsun Seo, Edwin P. Hui, Michael K. F. Mak, Maria Rusan, Nicole G. Chau, Yvonne Y. Y. Or, Marcus H. N. Law, Peggy P. Y. Law, Zoey W. Y. Liu, Hoi-Lam Ngan, Pok-Man Hau, Krista R. Verhoeft, Peony H. Y. Poon, Seong-Keun Yoo, Jong-Yeon Shin, Sau-Dan Lee, Samantha W. M. Lun, Lin Jia, Anthony W. H. Chan, Jason Y. K. Chan, Paul B. S. Lai, Choi-Yi Fung, Suet-Ting Hung, Lin Wang, Ann Margaret V. Chang, Simion I. Chiosea, Matthew L. Hedberg, Sai-Wah Tsao, Andrew C. van Hasselt, Anthony T. C. Chan, Jennifer R. Grandis, Peter S. Hammerman, Kwok-Wai Lo
Nat Commun. 2017; 8: 14121. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1038/ncomms14121
PMCID:
PMC5253631
17.
Neda Mahdavifar, Mahshid Ghoncheh, Abdollah Mohammadian-Hafshejani, Bahman Khosravi, Hamid Salehiniya
Osong Public Health Res Perspect. 2016 Dec; 7(6): 360–372. Published online 2016 Nov 16. doi: 10.1016/j.phrp.2016.11.002
PMCID:
PMC5194228
18.
Guangsheng Liu, Sumei Zhang, Yuzhuo Ma, Qingyuan Wang, Xingxiu Chen, Lingling Zhang, Fengmei Ma
Pak J Med Sci. 2016 Jan-Feb; 32(1): 95–100. doi: 10.12669/pjms.321.9218
PMCID:
PMC4795898
19.
Yuning Sun, Caibo Sun, Endong Zhang
Med Sci Monit. 2015; 21: 4068–4073. Published online 2015 Dec 28. doi: 10.12659/MSM.894951
PMCID:
PMC4699620
20.
Elif Aktas, Burcu Sahin, Nazan Ciledag, Kemal Niyazi Arda, Emrah Caglar, Inci Ergurhan Ilhan
Pol J Radiol. 2015; 80: 555–560. Published online 2015 Dec 25. doi: 10.12659/PJR.895315
PMCID:
PMC4694707

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center