U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 93

1.
Natalia Carasek, Danielle Cristovão, Lucas Alves Teixeira Oliveira, Fernanda Ferreira Caldas, Fernando Massa Correia, Thais Gomes Abrahão Elias, Rivadávio Amorim, Fayez Bahmad Jr
J Clin Med. 2023 Nov; 12(22): 7139. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.3390/jcm12227139
PMCID:
PMC10672219
2.
Michał W. Łuczak, Karolina Dżaman, Łukasz Zaręba, Katarzyna Czerwaty, Jacek Siewiera, Alicja Głuszko, Ewa Olszewska, Jacek Brzost, Ireneusz Kantor, Mirosław J. Szczepański, Nils Ludwig
Diagnostics (Basel) 2023 Nov; 13(22): 3469. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.3390/diagnostics13223469
PMCID:
PMC10669961
3.
Chisei Satoh, Koh-ichiro Yoshiura, Hiroyuki Mishima, Haruo Yoshida, Haruo Takahashi, Yoshihiko Kumai
BMC Med Genomics. 2023; 16: 288. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1186/s12920-023-01640-6
PMCID:
PMC10647096
4.
林 锋, 吴 倩如, 张 毅博, 戴 春富
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2023 Aug 3; 37(8): 670–672. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2023.08.015
PMCID:
PMC10645530
5.
Yu Lei, Junjun An, Qingchun Ren, Minjun Wang, Mingzhu Gao
Medicine (Baltimore) 2023 Oct 27; 102(43): e35538. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1097/MD.0000000000035538
PMCID:
PMC10615539
6.
Eugen Horatiu Stefanescu, Nicolae Constantin Balica, Sorin Bogdan Motoi, Laura Grigorita, Madalina Georgescu, Gheorghe Iovanescu
Medicina (Kaunas) 2023 Oct; 59(10): 1712. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.3390/medicina59101712
PMCID:
PMC10608348
7.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 9753435. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1155/2023/9753435
PMCID:
PMC10567422
8.
Cristiane Bazaga Botelho, Rafaella Tortoriello, Sandra Nogueira Koch, Natália Lôres Lopes, Ronaldo Lucas, Julio Israel Fernandes
JFMS Open Rep. 2023 Jul-Dec; 9(2): 20551169231196528. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1177/20551169231196528
PMCID:
PMC10540574
9.
Shumin Xie, Li Jin, Jun He, Jinfeng Fu, Tuanfang Yin, Jihao Ren, Wei Liu
Front Genet. 2023; 14: 1188048. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.3389/fgene.2023.1188048
PMCID:
PMC10441234
10.
Jing Yang, Wei Yan, Susu Tang, Zhikun Huang, Mingyuan Ye, Zheng Lu, Qianxu Liu
J Int Adv Otol. 2023 May; 19(3): 212–216. Published online 2023 May 1. doi: 10.5152/iao.2023.22863
PMCID:
PMC10331635
11.
12.
Dongliang Liu, Hang Zhang, Xiulan Ma, Yaodong Dong
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2023 May; 16(2): 99–114. Published online 2022 Dec 20. doi: 10.21053/ceo.2022.01319
PMCID:
PMC10208852
13.
Qiulin Liang, Ruiqing Long, Shuling Li, Chaowu Jiang, Jingyu Gao, Sheng Cheng, Zhuohui Liu, Biao Ruan
Funct Integr Genomics. 2023; 23(2): 138. Published online 2023 Apr 27. doi: 10.1007/s10142-023-01068-2
PMCID:
PMC10140134
14.
胡 瑞利, 张 晓辰, 耿 鹤群, 李 栋, 张 青俊, 林 彦涛
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2021 Nov 5; 35(11): 961–965. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2021.11.001
PMCID:
PMC10128368
15.
鑫 温, 英鸾 宋, 珊 权, 爱萍 黄, 永青 周
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2022 Feb 3; 36(2): 139–141. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2022.02.013
PMCID:
PMC10128317
16.
徐 继峰, 蒋 雯, 刘 洁, 王 浩, 赵 泽祺, 刘 稳, 李 巍
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2022 May 3; 36(5): 376–381. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.2096-7993.2022.05.011
PMCID:
PMC10128251
17.
李 陈, 王 冰, 张 韩, 杨 双元, 杨 婷, 韩 想利, 刘 晖, 张 文
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2021 Oct 5; 35(10): 952–956. Chinese.
PMCID:
PMC10127695
18.
Zenghua Cai, Yu Shao, Yu Wu
Medicine (Baltimore) 2023 Apr 14; 102(15): e33561. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.1097/MD.0000000000033561
PMCID:
PMC10101292
19.
Satish Nair, J. G. Aishwarya, Pooja K. Vasu, Aditya Karthikeyan, Martina Shalini
Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2022 Dec; 74(Suppl 3): 4200–4211. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1007/s12070-021-02869-2
PMCID:
PMC9895727
20.
Joon Pyo Hong, Min-Beom Kim
J Audiol Otol. 2023 Jan; 27(1): 45–50. Published online 2022 Apr 12. doi: 10.7874/jao.2022.00031
PMCID:
PMC9884991

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center