U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2714

1.
Johanna Melin, Elina Holopainen, Hanna Savolainen‐Peltonen
Cancer Med. 2024 Feb; 13(3): e7034. Published online 2024 Feb 24. doi: 10.1002/cam4.7034
PMCID:
PMC10891448
2.
Meng Gao, Tuo Zhang, Tengxiang Chen, Ziqi Chen, Zijian Zhu, Yang Wen, Shaogang Qin, Yibing Bao, Ting Zhao, Hengxing Li, Longping Liu, Ming Hao, Jianbin Wang, Fengchao Wang, Haibin Wang, Bo Zhou, Hua Zhang, Guoliang Xia, Chao Wang
Theranostics. 2024; 14(4): 1371–1389. Published online 2024 Jan 27. doi: 10.7150/thno.89878
PMCID:
PMC10879878
3.
Parul Sharma, Ambika Jhanwar, Kamlesh Kumari, Jyoti Arya, Bhavna Bharti, Bushra Majeed, Daxita Dabas
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52170. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.7759/cureus.52170
PMCID:
PMC10859148
4.
Yagmur Ergun, Aysegul Gizem Imamoglu, Mauro Cozzolino, Cem Demirkiran, Murat Basar, Akanksha Garg, Raziye Melike Yildirim, Emre Seli
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(3): 1866. Published online 2024 Feb 3. doi: 10.3390/ijms25031866
PMCID:
PMC10855406
5.
Xia Wang, Shuting Yuan, Changjian Wang, Wei Yan, Gang Xie, Cuifang Wang, Shijun Qiu, Jianxin Wu, Xing Wang Deng, Chunjue Xu, Xiaoyan Tang
Rice (N Y) 2024; 17: 12. Published online 2024 Feb 4. doi: 10.1186/s12284-024-00688-x
PMCID:
PMC10838886
6.
Fanlin Kong, Feiran Wang, Yijia Zhang, Shuo Wang, Wei Wang, Shengli Li
J Anim Sci Biotechnol. 2024; 15: 17. Published online 2024 Feb 4. doi: 10.1186/s40104-023-00963-9
PMCID:
PMC10838461
7.
Anushri Vijay, Neha Tiwari, Amita Sharma, Geeta Pandey
J Midlife Health. 2023 Jul-Sep; 14(3): 165–169. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.4103/jmh.jmh_151_23
PMCID:
PMC10836443
8.
Hui-Hui Shen, Yang-Yang Zhang, Xuan-Yu Wang, Cheng-Jie Wang, Ying Wang, Jiang-Feng Ye, Ming-Qing Li
Biomolecules. 2024 Jan; 14(1): 116. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.3390/biom14010116
PMCID:
PMC10813709
9.
Junhua Shi, Xingjie Wu, Haiou Qi, Xin Xu, Shihao Hong
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1315099. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.3389/fendo.2023.1315099
PMCID:
PMC10810415
10.
Yueying Feng, Wei Zhang, Xiaowei Xu, Wanzhen Wang, Yuanyuan Xu, Mengqi Wang, Jinfeng Zhang, Hengyi Xu, Fen Fu
J Ovarian Res. 2024; 17: 24. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1186/s13048-024-01353-z
PMCID:
PMC10809788
11.
Lei Zheng, Lixian Yang, Ziru Guo, Nan Yao, Shiyu Zhang, Pengpeng Pu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1326546. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.3389/fendo.2023.1326546
PMCID:
PMC10803652
12.
Christopher Garcia, Leandro M. Velez, Naveena Ujagar, Zena Del Mundo, Thu Nguyen, Chelsea Fox, Adam Mark, Kathleen M. Fisch, Mark A. Lawson, Antoni J. Duleba, Marcus M. Seldin, Dequina A. Nicholas
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1279878. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.3389/fendo.2023.1279878
PMCID:
PMC10801245
13.
Tsirizani Mwalimu Kaombe
BMC Womens Health. 2024; 24: 55. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.1186/s12905-024-02891-w
PMCID:
PMC10799448
14.
Pengfei Zeng, Hanxiao Zhang, Liyue Lu, Yanting Li, Tong Yu, Jun Zhang, Hang Zhou
BMC Womens Health. 2024; 24: 54. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1186/s12905-024-02888-5
PMCID:
PMC10797979
15.
Mizuki Ohashi, Shunichiro Tsuji, Kyoko Kasahara, Ryoko Oe, Yumiko Tateoka, Takashi Murakami
Womens Health Rep (New Rochelle) 2024; 5(1): 22–29. Published online January 2024. doi: 10.1089/whr.2023.0109
PMCID:
PMC10797175
16.
Nazanin Izadi, Omid Aminian, Kiana Ghafourian, AmirHossein Aghdaee, Shadi Samadanian
BMC Womens Health. 2024; 24: 44. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1186/s12905-024-02890-x
PMCID:
PMC10792822
17.
Yassi Hafezi, Arsen Omurzakov, Jolie A. Carlisle, Ian V. Caldas, Mariana F. Wolfner, Andrew G. Clark
Commun Biol. 2024; 7: 90. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.1038/s42003-023-05717-x
PMCID:
PMC10786823
18.
Ijeoma V Ezeome, Simisola O Akintola, Ayodele S Jegede
Afr Health Sci. 2023 Jun; 23(2): 659–669. doi: 10.4314/ahs.v23i2.76
PMCID:
PMC10782302
19.
Annie Chen, Alex Handzel, Lillian Sau, Laura Cui, Scott T. Kelley, Varykina G. Thackray
Endocrinol Diabetes Metab. 2024 Jan; 7(1): e443. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.1002/edm2.443
PMCID:
PMC10782063
20.
Jacinda M. Nicklas, Laura Pyle, Andrey Soares, Jennifer A. Leiferman, Sheana S. Bull, Suhong Tong, Ann E. Caldwell, Nanette Santoro, Linda A. Barbour
PLoS One. 2024; 19(1): e0296244. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.1371/journal.pone.0296244
PMCID:
PMC10775990

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center