U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1651

1.
Maryalice Stetler-Stevenson, Bruno Paiva, Lloyd Stoolman, Pei Lin, Jeffrey L. Jorgensen, Alberto Orfao, Jacques Van Dongen, Andy C. Rawstron
Cytometry B Clin Cytom.
Published in final edited form as: Cytometry B Clin Cytom. 2016 Jan; 90(1): 26–30. Published online 2015 Jul 6. doi: 10.1002/cyto.b.21249
PMCID:
PMC7511978
2.
Shu‐Qiang Yuan, Run‐Cong Nie, You‐Sheng Huang, Ying‐Bo Chen, Si‐Yu Wang, Xiao‐Wei Sun, Yuan‐Fang Li, Ze‐Kun Liu, Yan‐Xing Chen, Yi‐Chen Yao, Yu Xu, Hai‐Bo Qiu, Yao Liang, Wei Wang, Ze‐Xian Liu, Qi Zhao, Rui‐Hua Xu, Zhi‐Wei Zhou, Feng Wang
Cancer Commun (Lond) 2023 Dec; 43(12): 1312–1325. Published online 2023 Oct 14. doi: 10.1002/cac2.12494
PMCID:
PMC10693304
3.
Jia Chen, Myriam Labopin, Thomas Pabst, Xi Zhang, Erlie Jiang, Alessandra Tucci, Jan Cornelissen, Ellen Meijer, Irma Khevelidze, Emmanuelle Polge, Depei Wu, Mohamad Mohty, Norbert-Claude Gorin
Bone Marrow Transplant. 2023; 58(12): 1322–1330. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.1038/s41409-023-02070-9
PMCID:
PMC10691968
4.
Alexander F. I. Osman, Nissren M. Tamam
J Appl Clin Med Phys. 2023 Dec; 24(12): e14120. Published online 2023 Aug 8. doi: 10.1002/acm2.14120
PMCID:
PMC10691635
5.
Ilze Ose, Katarina Levic, Lau Caspar Thygesen, Orhan Bulut, Thue Bisgaard, Ismail Gögenur, Tine Plato Kuhlmann
Int J Colorectal Dis. 2023; 38(1): 274. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1007/s00384-023-04570-y
PMCID:
PMC10689518
6.
Haipin Chen, Miner Gu, Juan Liang, Hua Song, Jingying Zhang, Weiqun Xu, Fenying Zhao, Diying Shen, Heping Shen, Chan Liao, Yongmin Tang, Xiaojun Xu
Nat Commun. 2023; 14: 7468. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.1038/s41467-023-43171-9
PMCID:
PMC10656538
7.
Qiantong Dong, Chenbin Chen, Yuanbo Hu, Weiteng Zhang, Xinxin Yang, Yingxue Qi, Chan Zhu, Xiaodong Chen, Xian Shen, Weiping Ji
Cancer Biol Ther. 2023; 24(1): 2274123. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1080/15384047.2023.2274123
PMCID:
PMC10653633
8.
Danny Lascano, Michael J. Zobel, William G. Lee, Stephanie Y. Chen, Abigail Zamora, Grace E. Asuelime, So Yung Choi, Antonios Chronopoulos, Shahab Asgharzadeh, Araz Marachelian, Jinseok Park, Michael A. Sheard, Eugene S. Kim
Sci Rep. 2023; 13: 19915. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1038/s41598-023-46968-2
PMCID:
PMC10645976
9.
Sungmin Woo, Anton S. Becker, Jeeban P. Das, Soleen Ghafoor, Yuki Arita, Nicole Benfante, Natalie Gangai, Min Yuen Teo, Alvin C. Goh, Hebert A. Vargas
Cancer Imaging. 2023; 23: 110. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1186/s40644-023-00632-0
PMCID:
PMC10644594
10.
Yanyan Cao, Tao Sun, Bo Sun, Guilin Zhang, Jiayun Liu, Bin Liang, Chuansheng Zheng, Xuefeng Kan
J Nanobiotechnology. 2023; 21: 404. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1186/s12951-023-02170-0
PMCID:
PMC10623833
11.
陈 颖
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2023 Oct 15; 25(10): 1072–1077. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2304040
PMCID:
PMC10621050
12.
Omran Saifi, William G. Breen, Scott C. Lester, William G. Rule, Bradley J. Stish, Allison Rosenthal, Javier Munoz, Yi Lin, Radhika Bansal, Matthew A. Hathcock, Patrick B. Johnston, Stephen M. Ansell, Jonas Paludo, Arushi Khurana, Jose C Villasboas, Yucai Wang, Madiha Iqbal, Muhamad Alhaj Moustafa, Hemant S. Murthy, Mohamed A. Kharfan-Dabaja, Jennifer L. Peterson, Bradford S. Hoppe
Haematologica. 2023 Nov 1; 108(11): 2982–2992. Published online 2023 Jun 15. doi: 10.3324/haematol.2023.283311
PMCID:
PMC10620596
13.
Xiaofen Wen, Donatella Coradduzza, Jiaxin Shen, Antonio Mario Scanu, Maria Rosaria Muroni, Matteo Massidda, Vincenzo Rallo, Ciriaco Carru, Andrea Angius, Maria Rosaria De Miglio
Medicina (Kaunas) 2023 Oct; 59(10): 1886. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.3390/medicina59101886
PMCID:
PMC10608819
14.
Haidy Elazzamy, Monika Bhatt, Paul Mazzara, Mohammed Barawi, Amer Zeni, Amr Aref
Medicina (Kaunas) 2023 Oct; 59(10): 1807. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.3390/medicina59101807
PMCID:
PMC10608064
15.
Chong Chen, Chang Hu, Baixun He, Yongchang Bai, Feng He, Shuang Li, Cherie S. Tan
Biosensors (Basel) 2023 Oct; 13(10): 920. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.3390/bios13100920
PMCID:
PMC10605222
16.
祥福 孟, 纯林 俞, 啸林 杨, 子毅 杨, 邓 刘
Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2023 Oct 25; 40(5): 867–875. Chinese. doi: 10.7507/1001-5515.202304055
PMCID:
PMC10600436
17.
Pedram Fadavi, Maryam Garousi, Sepideh Soltani, Fatemeh Montazer, Maryam Abolhasani, Salar Asgari, Elahe Mirzaee
Cancer Rep (Hoboken) 2023 Oct; 6(10): e1891. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1002/cnr2.1891
PMCID:
PMC10598255
18.
Caroline Bodet-Milin, Cyrille Morvant, Thomas Carlier, Gauthier Frecon, Olivier Tournilhac, Violaine Safar, Françoise Kraeber-Bodere, Steven Le Gouill, Elizabeth Macintyre, Clément Bailly
Sci Rep. 2023; 13: 18177. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1038/s41598-023-45215-y
PMCID:
PMC10598231
19.
Sami B. Kanaan, Francesca Urselli, Jerald P. Radich, J. Lee Nelson
Blood Adv. 2023 Oct 24; 7(20): 6066–6079. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.1182/bloodadvances.2023010332
PMCID:
PMC10582300
20.
Shushan Zhang, Yongquan Huang, Songying Pi, Hui Chen, Feile Ye, Chaoqun Wu, Liujun Li, Qing Ye, Yuhong Lin, Zhongzhen Su
J Nanobiotechnology. 2023; 21: 360. Published online 2023 Oct 3. doi: 10.1186/s12951-023-02067-y
PMCID:
PMC10548684

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center