U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 520

1.
Dona Maria George, Saloni Naresh Shah
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57896. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.7759/cureus.57896
PMCID:
PMC11079707
2.
Bing Tan, Yu-hao Zheng, Chao Lei, Jian-yuan Ouyang, Yan-bo Wen, Zhuo-hua Shi, Qi-Yuan Yang
Front Neurol. 2024; 15: 1366357. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.3389/fneur.2024.1366357
PMCID:
PMC11076726
3.
Mingzi Zhang, Yiding Xiao, Guojing Chang, Hao Liu, Xiao Long
Am J Case Rep. 2024; 25: e943803-1–e943803-6. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.12659/AJCR.943803
PMCID:
PMC11068072
4.
Ihsan Oesman, Evelina Kodrat, Anissa Feby Canintika, Ilham Suryo Wibowo Antono, Indra Kusuma Jaya, Kevin Jonathan Adhimulia
Int J Surg Case Rep. 2024 Jun; 119: 109694. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.1016/j.ijscr.2024.109694
PMCID:
PMC11067318
5.
Hiroshi Yamazaki, Yohei Minato, Deepak Madhu, Toshifumi Iida, Susumu Banjyoya, Tomoya Kimura, Koichi Furuta, Shinya Nagae, Yohei Itou, Nao Takeuchi, Shunya Takayanagi, Yoshiaki Kimoto, Yuki Kano, Takashi Sakuno, Kohei Ono, Ken Ohata
DEN Open. 2025 Apr; 5(1): e375. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1002/deo2.375
PMCID:
PMC11058687
6.
Federico De Maria, Caterina Marra, Claudio Gio Francesco Blessent, Marta Starnoni, Marco Pappalardo, Giorgio De Santis
Case Reports Plast Surg Hand Surg. 2024; 11(1): 2335275. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.1080/23320885.2024.2335275
PMCID:
PMC11047211
7.
Dmytro Ishchenko, Iryna Benzar, Andrii Holoborodko
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Apr 15; 7(16): CASE23772. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.3171/CASE23772
PMCID:
PMC11023008
8.
Wenfei Liu, Tianyu Zhou, Xiaoying Zhu, Jianlin Wu, Jing Yu, Qing Zhang
Am J Case Rep. 2024; 25: e942527-1–e942527-6. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.12659/AJCR.942527
PMCID:
PMC10977814
9.
Pawel Szychta, Henryk Witmanowski
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024 Mar; 12(3): e5701. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1097/GOX.0000000000005701
PMCID:
PMC10977562
10.
Marco Pavanello, Liliana Piro, Arianna Roggero, Andrea Rossi, Matteo Cataldi, Gianluca Piatelli
Childs Nerv Syst. 2024; 40(4): 1251–1258. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1007/s00381-024-06279-x
PMCID:
PMC10972915
11.
Zhengqiang Liu, Huili Cai, Hongwei Zhao, Lei Tang, Siyu Jia, Zhenyu Zhou, Can Zhuo, Haidan Chen
Front Surg. 2024; 11: 1309202. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3389/fsurg.2024.1309202
PMCID:
PMC10963396
12.
Adrian M Gonzalez-Gil, Marco A Ruiz-Santillan, Bahar K Force, Ruchi Gaba
JCEM Case Rep. 2024 Mar; 2(3): luae030. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1210/jcemcr/luae030
PMCID:
PMC10911399
13.
Dapeng Zong, Xin Xu, Kai Yan, Nianbiao Xu, Xingkang Jiang, Guoping Xu, Baojie Ma
IJU Case Rep. 2024 Mar; 7(2): 181–184. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1002/iju5.12698
PMCID:
PMC10909137
14.
Akanksha Yachmaneni, Suhas Jajoo, Chandrashekhar Mahakalkar, Shivani Kshirsagar, Shubham Durge
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e53317. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.7759/cureus.53317
PMCID:
PMC10906935
15.
Hongrui Chen, Bin Sun, Wenwen Xia, Yajing Qiu, Wei Gao, Chen Hua, Xiaoxi Lin
Head Face Med. 2024; 20: 13. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1186/s13005-024-00412-6
PMCID:
PMC10877823
16.
Gopalaswamy Guntupalli, Rithika Ramadugu, Tarun K Suvvari, Shivani Ravipati, Vimal Thomas
J Surg Case Rep. 2024 Feb; 2024(2): rjae037. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1093/jscr/rjae037
PMCID:
PMC10847404
17.
Giuseppe Cicero, Francesco Marcello Arico, Silvio Mazziotti
Diagnostics (Basel) 2024 Jan; 14(2): 176. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.3390/diagnostics14020176
PMCID:
PMC10814968
18.
Maria Inês Borges, João M Abreu, Fátima Ramalhosa, Simão Nogueira, Ana Corte Real
Cureus. 2023 Dec; 15(12): e50847. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.7759/cureus.50847
PMCID:
PMC10798650
19.
Andres A Maldonado, Mark A Mahan, Jodi M Carter, Kimberly K Amrami, Tomas Marek, Robert J Spinner
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Jan 15; 7(3): CASE23661. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.3171/CASE23661
PMCID:
PMC10791554
20.
Tomas Marek, Noah D Spinner, Robert J Spinner
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Jan 15; 7(3): CASE23609. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.3171/CASE23609
PMCID:
PMC10791550

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center