U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 111

1.
Anas Zaher, Amneet K. Hans, Dana J. Lukin
ACG Case Rep J. 2024 Jan; 11(1): e01258. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.14309/crj.0000000000001258
PMCID:
PMC10805412
2.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2024; 2024: 9841931. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.1155/2024/9841931
PMCID:
PMC10791251
3.
Koki Satake, Hisaaki Uchikado, Natsuko Miyahara, Takehiro Makizono, Motohiro Morioka, Takahiro Miyahara
Surg Neurol Int. 2023; 14: 355. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.25259/SNI_728_2023
PMCID:
PMC10629332
4.
Jiaqi Wang, Bangqi Wu, Yibing Li, Xuhui Wang, Zhaojun Lu, Wenqing Wang
Libyan J Med. 2023; 18(1): 2251640. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.1080/19932820.2023.2251640
PMCID:
PMC10469484
5.
Evangelia Akoumianaki, Maria Bolaki, Georgios Prinianakis, Ioannis Konstantinou, Meropi Panagiotarakou, Katerina Vaporidi, Dimitrios Georgopoulos, Eumorfia Kondili
J Pers Med. 2023 Jun; 13(6): 984. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.3390/jpm13060984
PMCID:
PMC10301282
6.
Mengxue Mei, Ming Fang, Ye Mao, He Chen, Long Huang
Open Med (Wars) 2023; 18(1): 20230664. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1515/med-2023-0664
PMCID:
PMC9999114
7.
Na Zhang, Hao Liang, Xibing Wang, Hong Wang
Medicine (Baltimore) 2023 Feb 17; 102(7): e33053. Published online 2023 Feb 17. doi: 10.1097/MD.0000000000033053
PMCID:
PMC9936028
8.
Utsow Saha, Anid Hassan, Chowdhury F Zaman, Sabrina Afroz, Ridwan Faruq
Cureus. 2022 Sep; 14(9): e29677. Published online 2022 Sep 28. doi: 10.7759/cureus.29677
PMCID:
PMC9614580
9.
Die Wang, Changyan Zi, Baocheng Zhang, Baojia Wang, Tao Chen, Long Wang, Yongxiang Gao
BMJ Open. 2022; 12(10): e059887. Published online 2022 Oct 6. doi: 10.1136/bmjopen-2021-059887
PMCID:
PMC9540848
10.
Dimitra Bacharaki, Panagiotis Giannakopoulos, Konstantinos Markakis, Christos Papas, Aikaterini Theodorou, Vasiliki Zoi, Georgios Tsivgoulis, Sophia Lionaki
World J Virol. 2022 Jul 25; 11(4): 198–203. Published online 2022 Jul 25. doi: 10.5501/wjv.v11.i4.198
PMCID:
PMC9372788
11.
Prakash Poudel Jaishi, Sandhya Kiran Neupane, Divyaa Koirala, Kusum Joshi, Arjun kandel, Prabhat Kiran Neupane
Ann Med Surg (Lond) 2022 Aug; 80: 104312. Published online 2022 Aug 4. doi: 10.1016/j.amsu.2022.104312
PMCID:
PMC9351212
12.
Jing Wang, Qinghua Zhu, Shuyan Zhang, Lisha Wen, Li Wang
Biomed Res Int. 2022; 2022: 6563193. Published online 2022 Jul 11. doi: 10.1155/2022/6563193
PMCID:
PMC9338746
13.
Lan Hou, Li Wan, Hongshan Li, Zhehui Wang, Hongzhi Guan, Haitao Ren, Pei Wang
BMC Neurol. 2022; 22: 281. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.1186/s12883-022-02797-w
PMCID:
PMC9327253
14.
Victoria Bîrluţiu, Ciprian Radu Şofariu
Germs. 2022 Mar; 12(1): 107–111. Published online 2022 Mar 31. doi: 10.18683/germs.2022.1312
PMCID:
PMC9113683
15.
Ahmed Serkan EMEKLİ, Hasmet A. HANAGASI
Noro Psikiyatr Ars. 2021; 58(3): 253–254. Published online 2019 Nov 13. doi: 10.29399/npa.23625
PMCID:
PMC8419724
16.
Johann Mathew, Shiqian Shen, Henry Liu
Transl Perioper Pain Med.
Published in final edited form as: Transl Perioper Pain Med. 2020; 7(1): 145–151. Published online 2019 Oct 14. doi: 10.31480/2330-4871/103
PMCID:
PMC8048698
17.
Nader Bakheet, Rabab Fouad, Abdel Meguid Kassem, Wessam Hussin, Mostafa El-Shazly
Respir Investig. 2021 Mar; 59(2): 263–265. Published online 2020 Nov 30. doi: 10.1016/j.resinv.2020.11.003
PMCID:
PMC7703547
18.
Xiao-Xing Liao, Jiang-Hua Yang, Nian-Zeng Xing
Int J Surg Case Rep. 2020; 67: 134–138. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1016/j.ijscr.2019.12.013
PMCID:
PMC7021515
19.
Bin Wang, Qing Yin, Ying-yan Wang, Yan Tu, Yuchen Han, Min Gao, Mingming Pan, Yan Yang, Yufang Xue, Li Zhang, Liuping Zhang, Hong Liu, Rining Tang, Xiaoliang Zhang, Jingjie xiao, Xiaonan H. Wang, Bi-Cheng Liu
Sci Rep. 2019; 9: 19382. Published online 2019 Dec 18. doi: 10.1038/s41598-019-56035-4
PMCID:
PMC6920450
20.
Ryo Itabashi, Kaoru Endo, Takuya Saito, Kazuki Fukuma, Yukako Yazawa
Brain Behav. 2019 Nov; 9(11): e01439. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1002/brb3.1439
PMCID:
PMC6851807

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center