U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 206

1.
Akane Masumoto, Kota Yokoyama, Meika Namba, Kazuma Sasamura, Ryo-ichi Yoshimura
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52283. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.7759/cureus.52283
PMCID:
PMC10865071
2.
Mingyue Qu, Qican He, Baoshi Guo
Food Sci Nutr. 2024 Jan; 12(1): 534–546. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.1002/fsn3.3794
PMCID:
PMC10804090
3.
Jing Hou, Yun He, Handong Li, Zhaodong Ai, Qiang Lu, Biao Zeng, Chuanmiao Xie, Xiaoping Yu
Radiat Oncol. 2024; 19: 9. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1186/s13014-024-02400-1
PMCID:
PMC10797916
4.
Sarah Rieken, Lea Louisa Kronziel, Thorsten Langer, Dirk Rades, Tobias Boppel, Peter Trillenberg, Judith Gebauer
J Cancer Res Clin Oncol. 2023; 149(20): 17865–17879. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1007/s00432-023-05480-w
PMCID:
PMC10725355
5.
Jordan Eber, Cyrille Blondet, Clara Le Fevre, Isabelle Chambrelant, Fabrice Hubele, Olivier Morel, Delphine Antoni, Georges Noel
Front Oncol. 2023; 13: 1240889. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.3389/fonc.2023.1240889
PMCID:
PMC10591197
6.
Junqi Men, Li Zhang, Ruiyun Peng, Yanyang Li, Meng Li, Hui Wang, Li Zhao, Jing Zhang, Haoyu Wang, Xinping Xu, Ji Dong, Juan Wang, Binwei Yao, Jiabin Guo
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(15): 12250. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3390/ijms241512250
PMCID:
PMC10418945
7.
Emmanouil Panagiotou, Andriani Charpidou, Eleni Fyta, Vasiliki Nikolaidou, Lamprini Stournara, Alexandros Syrigos, Ioannis Gkiozos
CNS Oncol. 2023 Sep; 12(3): CNS98. Published online 2023 May 4. doi: 10.2217/cns-2023-0002
PMCID:
PMC10410693
8.
Rei Umezawa, Hideki Ota, Hidenobu Takagi, Noriyuki Kadoya, Yujiro Nakajima, Noriyoshi Takahashi, Takaya Yamamoto, Kei Takase, Keiichi Jingu
J Radiat Res. 2023 Jul; 64(4): 702–710. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.1093/jrr/rrad040
PMCID:
PMC10354843
9.
Jiayan Li, Xiaodan Chen, Lin Ren, Xijuan Chen, Tong Wu, Yun Wang, Xianyue Ren, Bin Cheng, Juan Xia
Cell Prolif. 2023 Jul; 56(7): e13406. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1111/cpr.13406
PMCID:
PMC10334283
10.
Nan Zhang, Gui-yuan Song, Yong-jian Hu, Xia Wang, Tian-zhu Chao, Yao-yao Wu, Ping Xu
J Inflamm Res. 2023; 16: 2387–2399. Published online 2023 Jun 3. doi: 10.2147/JIR.S397327
PMCID:
PMC10246569
11.
Josly Pierre-Louis Odoom, Margaret A. T. Freeberg, Sarah V. Camus, Robin Toft, Barbara B. Szomju, Rose Marie Sanchez Rosado, Peter D. Jackson, Jeremy C. Allegood, Scott Silvey, Jinze Liu, L. Ashley Cowart, Elisabeth Weiss, Thomas H. Thatcher, Patricia J. Sime
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2023 Jun 1; 324(6): L863–L869. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.1152/ajplung.00439.2022
PMCID:
PMC10243533
12.
Li-Ya Chiu, Qing Sun, Frank T. Zenke, Andree Blaukat, Lyubomir T. Vassilev
Aging (Albany NY) 2023 Jan 31; 15(2): 492–512. Published online 2023 Jan 17. doi: 10.18632/aging.204487
PMCID:
PMC9925676
13.
T. Sasagasako, H. Mori, E.Y. Hattori, T. Ikedo, E. Hamano, K. Shimonaga, Y. Kushi, K. Iihara, H. Kataoka
AJNR Am J Neuroradiol. 2023 Feb; 44(2): 143–149. doi: 10.3174/ajnr.A7772
PMCID:
PMC9891338
14.
Yifan Huang, Minghan Cheng, Xiaoye Wang, Hongliang Dong, Jian Gao
Front Pharmacol. 2022; 13: 1086206. Published online 2023 Jan 9. doi: 10.3389/fphar.2022.1086206
PMCID:
PMC9868149
15.
Hyeon‐Hwa Nam, Sohi Kang, Yun‐Soo Seo, Jun Lee, Byeong Cheol Moon, Hae June Lee, Ji Hye Lee, Bohye Kim, Sueun Lee, Joong‐Sun Kim
Food Sci Nutr. 2022 Nov; 10(11): 3969–3978. Published online 2022 Sep 20. doi: 10.1002/fsn3.2992
PMCID:
PMC9632216
16.
Yan Gao, Xue Hou, Yuyin Dai, Ting Yang, Kexin Chen
Front Cell Dev Biol. 2022; 10: 957363. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.3389/fcell.2022.957363
PMCID:
PMC9449371
17.
Haiyan Zhao, Xiaochun Yang, Juan Liu, Fang Han, Zhengrong Yang, Zhongyin Hu, Mingzhi Liu, Yan Mei
Ann Transl Med. 2022 May; 10(9): 517. doi: 10.21037/atm-21-3897
PMCID:
PMC9347044
18.
Samer Ellahham, Amani Khalouf, Mohammed Elkhazendar, Nour Dababo, Yosef Manla
Radiat Oncol J. 2022 Jun; 40(2): 89–102. Published online 2022 Jun 21. doi: 10.3857/roj.2021.00766
PMCID:
PMC9262704
19.
Juan Yang, Rui Xu, Yingying Luan, Hancheng Fan, Shuo Yang, Jun Liu, Huihong Zeng, Lijian Shao
Front Cell Dev Biol. 2022; 10: 783884. Published online 2022 Apr 25. doi: 10.3389/fcell.2022.783884
PMCID:
PMC9081527
20.
Ruijie Qian, Kun Wang, Yawen Guo, Hongyan Li, Ziyang Zhu, Xiaojuan Huang, Chengpeng Gong, Yu Gao, Rong Guo, Biao Yang, Chenyang Wang, Dawei Jiang, Xiaoli Lan, Rui An, Zairong Gao
J Nanobiotechnology. 2022; 20: 203. Published online 2022 Apr 27. doi: 10.1186/s12951-022-01401-0
PMCID:
PMC9044600

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center