U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 44

1.
Yian Gu, Yuanyuan Ye, Hua Shu, Lina Chang, Yinghui Xie, Fengao Li, Tiehong Zhu, Ming Liu, Qing He
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1330185. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.3389/fendo.2024.1330185
PMCID:
PMC10859429
2.
Rana Tora, James Welch, Jian Sun, Sunita K Agarwal, Debra A Bell, Maria Merino, Lee S Weinstein, William F Simonds, Smita Jha
J Clin Endocrinol Metab. 2023 Dec; 108(12): 3165–3177. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1210/clinem/dgad368
PMCID:
PMC10655532
3.
Smita Jha, James Welch, Rana Tora, Justin Lack, Andrew Warner, Jaydira del Rivero, Samira M Sadowski, Naris Nilubol, Laura S Schmidt, W Marston Linehan, Lee S Weinstein, William F Simonds, Sunita K Agarwal
J Clin Endocrinol Metab. 2023 Oct; 108(10): 2686–2698. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.1210/clinem/dgad136
PMCID:
PMC10505536
4.
Smita Jha, William F Simonds
Endocr Rev. 2023 Oct; 44(5): 779–818. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.1210/endrev/bnad009
PMCID:
PMC10502601
5.
Maria‐Veronica Teleanu, Carmina T. Fuss, Nagarajan Paramasivam, Sebastian Pirmann, Andreas Mock, Christoph Terkamp, Stefan Kircher, Laura‐Sophie Landwehr, Christina Lenschow, Nicolas Schlegel, Albrecht Stenzinger, Arne Jahn, Martin Fassnacht, Hanno Glimm, Daniel Hübschmann, Stefan Fröhling, Matthias Kroiss
Mol Oncol. 2023 Jul; 17(7): 1343–1355. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.1002/1878-0261.13398
PMCID:
PMC10323885
6.
Xiaohui Tao, Tian Xu, Xiaoyun Lin, Shuqin Xu, Youben Fan, Bomin Guo, Xianzhao Deng, Qiong Jiao, Lihui Chen, Zhe Wei, Chengkun Chen, Wendi Yang, Zhenlin Zhang, Xiangtian Yu, Hua Yue
J Clin Endocrinol Metab. 2023 Jul; 108(7): 1768–1775. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.1210/clinem/dgad002
PMCID:
PMC10271222
7.
Yingyu Chen, An Song, Min Nie, Yan Jiang, Mei Li, Weibo Xia, Ou Wang, Xiaoping Xing
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1027598. Published online 2023 Jan 26. doi: 10.3389/fendo.2023.1027598
PMCID:
PMC9908593
8.
Chinthana Dematapitiya, Chiara Perera, Sivatharshiya Pathmanathan, Vindya Subasinghe, Gayani Anandagoda, Vajira Dissanayaka, Umesha Wijenayake, Preethi Dissanayake, Kavinga Gamage, Piyumi Wijewickrama, Manilka Sumanatilleke
BMC Endocr Disord. 2022; 22: 259. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.1186/s12902-022-01169-2
PMCID:
PMC9594882
9.
Giovanni Almadori, Antonella Coli, Eugenio De Corso, Dario Antonio Mele, Stefano Settimi, Giovanni Di Cintio, Francesca Brigato, Domenico Scannone, Libero Lauriola, Franco Oreste Ranelletti
BMC Cancer. 2022; 22: 704. Published online 2022 Jun 27. doi: 10.1186/s12885-022-09748-1
PMCID:
PMC9235225
10.
Yuan Zhao, Jie Yu, Yiwen Liu, Lu Lyu, Fan Ping, Lingling Xu, Wei Li, Ou Wang, Qiang Xu, Wenming Wu, Huabing Zhang, Yuxiu Li
Orphanet J Rare Dis. 2022; 17: 219. Published online 2022 Jun 13. doi: 10.1186/s13023-022-02370-1
PMCID:
PMC9195405
11.
Hye-Sun Park, Yeon Hee Lee, Namki Hong, Dongju Won, Yumie Rhee
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 853171. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fendo.2022.853171
PMCID:
PMC9109676
12.
Francesca Marini, Francesca Giusti, Gaia Palmini, Giuliano Perigli, Roberto Santoro, Maria Luisa Brandi
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 834362. Published online 2022 Feb 24. doi: 10.3389/fendo.2022.834362
PMCID:
PMC8908968
13.
Hai-Ning Chen, Yang Shu, Fei Liao, Xue Liao, Hongying Zhang, Yun Qin, Zhu Wang, Maochao Luo, Qiuluo Liu, Zhinan Xue, Minyuan Cao, Shouyue Zhang, Wei-Han Zhang, Qianqian Hou, Xuyang Xia, Han Luo, Yan Zhang, Lie Yang, Jian-Kun Hu, Xianghui Fu, Bo Liu, Hongbo Hu, Canhua Huang, Yong Peng, Wei Cheng, Lunzhi Dai, Li Yang, Wei Zhang, Biao Dong, Yuan Li, Yuquan Wei, Heng Xu, Zong-Guang Zhou
Gut. 2022 Feb; 71(2): 322–332. Published online 2021 Feb 25. doi: 10.1136/gutjnl-2020-323703
PMCID:
PMC8762014
14.
Carolina Chaves, Tiago Nunes da Silva, Bernardo Dias Pereira, João Anselmo, Isabel Claro, Branca M. Cavaco, Ana Saramago, Valeriano Leite
Medicine (Baltimore) 2021 Dec 10; 100(49): e28145. Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1097/MD.0000000000028145
PMCID:
PMC8663848
15.
Monica De Luise, Luisa Iommarini, Lorena Marchio, Greta Tedesco, Camelia Alexandra Coadă, Andrea Repaci, Daniela Turchetti, Maria Lucia Tardio, Nunzio Salfi, Uberto Pagotto, Ivana Kurelac, Anna Maria Porcelli, Giuseppe Gasparre
Cells. 2021 Nov; 10(11): 2920. Published online 2021 Oct 28. doi: 10.3390/cells10112920
PMCID:
PMC8616364
16.
Ruoting Lin, Conor E. Fogarty, Bowei Ma, Hejie Li, Guoying Ni, Xiaosong Liu, Jianwei Yuan, Tianfang Wang
BMC Genomics. 2021; 22: 576. Published online 2021 Jul 27. doi: 10.1186/s12864-021-07895-6
PMCID:
PMC8314640
17.
Chaonan Sun, Shenglong Li
J Cell Mol Med. 2021 Apr; 25(7): 3175–3181. Published online 2021 Mar 6. doi: 10.1111/jcmm.16420
PMCID:
PMC8034476
18.
Jing Yang, Yanping Gong, Shuping Yan, Hui Chen, Siqin Qin, Rixiang Gong
Endocrine. 2020; 67(1): 44–57. Published online 2019 Oct 26. doi: 10.1007/s12020-019-02117-2
PMCID:
PMC6969012
19.
Ya Hu, Xiang Zhang, Ming Cui, Mengyi Wang, Zhe Su, Quan Liao, Yupei Zhao
RNA Biol. 2019 Sep; 16(9): 1228–1236. Published online 2019 Jun 18. doi: 10.1080/15476286.2019.1622962
PMCID:
PMC6693544
20.
Xavier M. Keutgen, Naris Nilubol, Sunita Agarwal, James Welch, Craig Cochran, Steve J. Marx, Lee S. Weinstein, William F. Simonds, Electron Kebebew
Ann Surg Oncol.
Published in final edited form as: Ann Surg Oncol. 2016 Dec; 23(Suppl 5): 701–707. Published online 2016 Jul 27. doi: 10.1245/s10434-016-5467-x
PMCID:
PMC6415766

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center