U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 71

1.
Silvia Cipriani, Marta Guerrero‐Valero, Stefano Tozza, Edward Zhao, Veith Vollmer, Danique Beijer, Matt Danzi, Cristina Rivellini, Dejan Lazarevic, Giovanni Battista Pipitone, Bianca Rose Grosz, Costanza Lamperti, Stefania Bianchi Marzoli, Paola Carrera, Marcella Devoto, Chiara Pisciotta, Davide Pareyson, Marina Kennerson, Stefano C. Previtali, Stephan Zuchner, Steven S. Scherer, Fiore Manganelli, Martin Bähler, Alessandra Bolino
Eur J Neurol. 2023 Feb; 30(2): 511–526. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.1111/ene.15601
PMCID:
PMC10099703
2.
Yue Cheng, Qing Tong, Yongsheng Yuan, Xinna Song, Wenwen Jiang, Yueping Wang, Wenjie Li, Yangxia Li, Kezhong Zhang
J Neuroinflammation. 2023; 20: 36. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.1186/s12974-023-02720-1
PMCID:
PMC9926693
3.
Clare Quigley, Kirk A. J. Stephenson, Paul Kenna, Lorraine Cassidy
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(2): 1068. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.3390/ijms24021068
PMCID:
PMC9864201
4.
Masahiro Ando, Yujiro Higuchi, Junhui Yuan, Akiko Yoshimura, Takaki Taniguchi, Jun Takei, Mika Takeuchi, Yu Hiramatsu, Fumitaka Shimizu, Masaya Kubota, Akari Takeshima, Takehiro Ueda, Kishin Koh, Utako Nagaoka, Takashi Tokashiki, Setsu Sawai, Yusuke Sakiyama, Akihiro Hashiguchi, Ryota Sato, Takashi Kanda, Yuji Okamoto, Hiroshi Takashima
Ann Clin Transl Neurol. 2022 Jul; 9(7): 902–911. Published online 2022 Jun 22. doi: 10.1002/acn3.51603
PMCID:
PMC9268887
5.
Robert A. Hyde, Jason C. Park, Evelina Kratunova, J. Jason McAnany
Ophthalmic Genet.
Published in final edited form as: Ophthalmic Genet. 2022 Apr; 43(2): 268–276. Published online 2021 Dec 7. doi: 10.1080/13816810.2021.2002916
PMCID:
PMC9081144
6.
刘 梅歌, 方 朴, 王 严, 丛 璐, 范 洋溢, 袁 远, 徐 燕, 张 俊, 洪 道俊
Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021 Oct 18; 53(5): 957–963. Chinese. Published online 2021 May 12. doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2021.05.025
PMCID:
PMC8517674
7.
Siming Wang, Tamaki Ishima, Youge Qu, Jiajing Shan, Lijia Chang, Yan Wei, Jiancheng Zhang, Yaoyu Pu, Yuko Fujita, Yunfei Tan, Xingming Wang, Li Ma, Xiayun Wan, Bruce D. Hammock, Kenji Hashimoto
J Affect Disord.
Published in final edited form as: J Affect Disord. 2021 Sep 1; 292: 565–573. Published online 2021 Jun 11. doi: 10.1016/j.jad.2021.06.006
PMCID:
PMC8282729
8.
Jiaxi Yu, Xing‐hua Luan, Meng Yu, Wei Zhang, He Lv, Li Cao, Lingchao Meng, Min Zhu, Binbin Zhou, Xiao‐rong Wu, Pidong Li, Qiang Gang, Jing Liu, Xin Shi, Wei Liang, Zhirong Jia, Sheng Yao, Yun Yuan, Jianwen Deng, Daojun Hong, Zhaoxia Wang
Ann Clin Transl Neurol. 2021 Jun; 8(6): 1330–1342. Published online 2021 May 4. doi: 10.1002/acn3.51371
PMCID:
PMC8164861
9.
Andreas Sailer, Geoffrey T. Swanson, Isabel Pérez-Otaño, Lora O’Leary, Shelle A. Malkmus, Richard H. Dyck, Heather Dickinson-Anson, Hans H. Schiffer, Cornelia Maron, Tony L. Yaksh, Fred H. Gage, Stephen O’Gorman, Stephen F. Heinemann
J Neurosci. 1999 Oct 15; 19(20): 8757–8764. doi: 10.1523/JNEUROSCI.19-20-08757.1999
PMCID:
PMC6782774
10.
Henri Burnet, Michelle Bévengut, Fouad Chakri, Céline Bou-Flores, Patrice Coulon, Susana Gaytán, Rosario Pásaro, Gérard Hilaire
J Neurosci. 2001 Jul 15; 21(14): 5212–5221. doi: 10.1523/JNEUROSCI.21-14-05212.2001
PMCID:
PMC6762858
11.
Izhak Nir, Joseph M. Harrison, Rashidul Haque, Malcolm J. Low, David K. Grandy, Marcelo Rubinstein, P. Michael Iuvone
J Neurosci. 2002 Mar 15; 22(6): 2063–2073. doi: 10.1523/JNEUROSCI.22-06-02063.2002
PMCID:
PMC6758276
12.
Miriam Sanz-Rodriguez, Agnès Gruart, Juan Escudero-Ramirez, Fernando de Castro, José María Delgado-García, Francisco Wandosell, Beatriz Cubelos
J Neurosci. 2018 May 30; 38(22): 5096–5110. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3364-17.2018
PMCID:
PMC6705947
13.
Carlos G. Vanoye, Masayoshi Sakakura, Rose M. Follis, Alexandra J. Trevisan, Malathi Narayan, Jun Li, Charles R. Sanders, Bruce D. Carter
J Biol Chem. 2019 Aug 9; 294(32): 12054–12065. Published online 2019 Jun 18. doi: 10.1074/jbc.RA118.006248
PMCID:
PMC6690708
14.
Kenji Amano, Morimitsu Fujii, Satoru Arata, Takuro Tojima, Masaharu Ogawa, Noriyuki Morita, Atsushi Shimohata, Teiichi Furuichi, Shigeyoshi Itohara, Hiroyuki Kamiguchi, Julie R. Korenberg, Akiko Arata, Kazuhiro Yamakawa
J Neurosci. 2009 Mar 4; 29(9): 2984–2996. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3624-08.2009
PMCID:
PMC6666194
15.
Karolina Rasi, Merja Hurskainen, Mika Kallio, Saara Stavén, Raija Sormunen, Anthony M. Heape, Robin L. Avila, Daniel Kirschner, Anu Muona, Uolevi Tolonen, Heikki Tanila, Pirkko Huhtala, Raija Soininen, Taina Pihlajaniemi
J Neurosci. 2010 Oct 27; 30(43): 14490–14501. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2644-10.2010
PMCID:
PMC6634795
16.
Y Zhong, J Shanley
J Neurosci. 1995 Oct 1; 15(10): 6679–6687. doi: 10.1523/JNEUROSCI.15-10-06679.1995
PMCID:
PMC6577989
17.
Wenmei Shi, Randy S. Wymore, Hong-Sheng Wang, Zongming Pan, Ira S. Cohen, David McKinnon, Jane E. Dixon
J Neurosci. 1997 Dec 15; 17(24): 9423–9432. doi: 10.1523/JNEUROSCI.17-24-09423.1997
PMCID:
PMC6573403
18.
Sarah Kurtenbach, Garrett M. Goss, Stefania Goncalves, Rhea Choi, Joshua M. Hare, Nirupa Chaudhari, Bradley J. Goldstein
Stem Cell Reports. 2019 Jun 11; 12(6): 1354–1365. Published online 2019 May 30. doi: 10.1016/j.stemcr.2019.05.001
PMCID:
PMC6565856
19.
Wen-Li Deng, Mei-Ling Gao, Xin-Lan Lei, Ji-Neng Lv, Huan Zhao, Kai-Wen He, Xi-Xi Xia, Ling-Yun Li, Yu-Chen Chen, Yan-Ping Li, Deng Pan, Tian Xue, Zi-Bing Jin
Stem Cell Reports. 2018 Apr 10; 10(4): 1267–1281. Published online 2018 Mar 8. doi: 10.1016/j.stemcr.2018.02.003
PMCID:
PMC5998840
20.
Pawan K. Shahi, Xinling Liu, Bryce Aul, Andrea Moyer, Akshita Pattnaik, Jerod Denton, De-Ann M. Pillers, Bikash R. Pattnaik
Sci Rep. 2017; 7: 10651. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1038/s41598-017-11034-1
PMCID:
PMC5587531

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center