U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 469

2.
Xiao JIN, Bingxin WU, Huanlin WU, Danping XU
J Tradit Chin Med. 2023 Oct 25; 43(6): 1227–1233. Published online 2023 Oct 8. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20231008.001
PMCID:
PMC10623256
3.
Haci Ali Kurklu, Turkan Seda Tan, Nil Ozyuncu, Emir Baskovski, Cagdas Ozdol
Diagnostics (Basel) 2023 Oct; 13(20): 3249. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.3390/diagnostics13203249
PMCID:
PMC10606625
4.
Yunjuan Jiao, Fanming Meng, Gaoen Ma, Hetian Lei, Junwen Liu
Clinics (Sao Paulo) 2023 Jan-Dec; 78: 100289. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1016/j.clinsp.2023.100289
PMCID:
PMC10585623
5.
Journal of Healthcare Engineering
J Healthc Eng. 2023; 2023: 9857271. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1155/2023/9857271
PMCID:
PMC10584556
6.
Ruli Feng, Qian Lin, Dawei Wei, Yan Li, Rong Zhang, Kaixin Jiang, Yuxuan Li, Long Xie, Junyan Xia, Peixun Zheng, Xiang Ji, Wujiao Wang, Xinyan Qu, Qun Gao, Yi Pan, Jing Liu
Medicine (Baltimore) 2023 Oct 13; 102(41): e35405. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.1097/MD.0000000000035405
PMCID:
PMC10578693
7.
Quan Guo, Zhenzhou Zhao, Fan Yang, Zhiwen Zhang, Xiaoyu Rao, Jing Cui, Qingbo Shi, Kaiyuan Liu, Kang Zhao, Haiyu Tang, Liang Peng, Cao Ma, Jun Pu, Muwei Li
BMC Med. 2023; 21: 324. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.1186/s12916-023-03041-z
PMCID:
PMC10463998
8.
Toby C. Trujillo
J Manag Care Pharm. 2006 Oct; 12(8 Suppl A): 10.18553/jmcp.2006.12.S8-A.S10. doi: 10.18553/jmcp.2006.12.S8-A.S10
PMCID:
PMC10438177
9.
Paul P. Dobesh
J Manag Care Pharm. 2006 Oct; 12(8 Suppl A): 10.18553/jmcp.2006.12.S8-A.S4. doi: 10.18553/jmcp.2006.12.S8-A.S4
PMCID:
PMC10438074
10.
Indu Dhar, Gard FT. Svingen, Espen Ø. Bjørnestad, Arve Ulvik, Sahrai Saeed, Ottar K. Nygård
Am J Clin Nutr. 2023 Jul; 118(1): 77–84. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.1016/j.ajcnut.2023.04.033
PMCID:
PMC10375456
11.
Computational and Mathematical Methods in Medicine
Comput Math Methods Med. 2023; 2023: 9817238. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.1155/2023/9817238
PMCID:
PMC10356261
12.
Wencong CAO, Shaojun LIAO, Yuanwen ZHANG, Li ZHOU, Geng LI, Wenwei OUYANG, Zehuai WEN
J Tradit Chin Med. 2023 Aug 15; 43(4): 815–823. Published online 2023 May 17. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20230517.001
PMCID:
PMC10320441
13.
Amol Bhore, Prasad Shah, Suhas Hardas, Madhusudan Asawa
Indian Heart J. 2023 May-Jun; 75(3): 177–184. Published online 2023 Mar 7. doi: 10.1016/j.ihj.2023.03.002
PMCID:
PMC10258409
14.
Mengying Zhang, Wenjia Wang, He Sun, Jingbo Zhai, Yunhui Hu
Front Cardiovasc Med. 2023; 10: 1168730. Published online 2023 May 22. doi: 10.3389/fcvm.2023.1168730
PMCID:
PMC10240178
15.
Linghua Yu, Zihan Wang, Chenxi Xu, Anxiang Liu, Tong Li, Yubi Wang, Xiaoyan Lu, Hao Xu
Front Cardiovasc Med. 2023; 10: 1194082. Published online 2023 May 19. doi: 10.3389/fcvm.2023.1194082
PMCID:
PMC10235782
16.
18.
Jiesuck Park, Yeonyee Yoon, Youngjin Cho, Joonghee Kim
JMIR Cardio. 2023; 7: e44791. Published online 2023 May 2. doi: 10.2196/44791
PMCID:
PMC10189614
19.
Tingchun Wu, Sijing Li, Ziru Li, Wenjie Long, Qingqing Liu, Huimin Tang, Xi Huang, Yaqin Tang, Xiaoming Dong, Yile Ning, Shui Tian, Tao Xu, Shao-Xiang Xian, Huili Liao, Yu Hong, Zhongqi Yang
BMJ Open. 2023; 13(5): e055263. Published online 2023 May 10. doi: 10.1136/bmjopen-2021-055263
PMCID:
PMC10174030
20.
Joyce M. Heutinck, Iris A. De Koning, Tom Vromen, Robert-Jan M. Van Geuns, Dick H.J. Thijssen, Hareld M.C. Kemps, On behalf of the PRO-FIT Research Group
BMC Cardiovasc Disord. 2023; 23: 238. Published online 2023 May 5. doi: 10.1186/s12872-023-03266-z
PMCID:
PMC10163688

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center