U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 423

1.
Kohei Nakamura, Hideyuki Hayashi, Ryutaro Kawano, Marin Ishikawa, Eriko Aimono, Takaaki Mizuno, Hajime Kuroda, Yasuyuki Kojima, Naoki Niikura, Aya Kawanishi, Kei Takeshita, Shinsuke Suzuki, Shinichi Ueno, Kosuke Okuwaki, Jiichiro Sasaki, Masatoshi Yamaguchi, Kenta Masuda, Tatsuyuki Chiyoda, Wataru Yamagami, Chihiro Okada, Sachio Nohara, Shigeki Tanishima, Hiroshi Nishihara
Cancer Sci. 2024 Feb; 115(2): 635–647. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1111/cas.16033
PMCID:
PMC10859608
2.
Junyi Li, Yuanjie Cao, Yancheng Liu, Lu Yu, Zhen Zhang, Xiaofeng Wang, Hui Bai, Yuhan Zhang, Shaochuan Liu, Miaomiao Gao, Chenglu Lu, Chen Li, Yong Guan, Zhen Tao, Zhiqiang Wu, Jie Chen, Zhiyong Yuan
J Immunother Cancer. 2024; 12(1): e008355. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.1136/jitc-2023-008355
PMCID:
PMC10806547
3.
S. Joris, H. Denys, J. Collignon, M. Rasschaert, D. T’Kint de Roodenbeke, F.P. Duhoux, J.-L. Canon, S. Tejpar, J. Mebis, L. Decoster, P. Aftimos, J. De Grève
ESMO Open. 2023 Dec; 8(6): 102041. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1016/j.esmoop.2023.102041
PMCID:
PMC10774963
4.
Sanae Uehara, Atsushi Naganuma, Nozomi Furuichi, Ai Furusawa, Takuya Kaburagi, Hiroaki Naruse, Shota Tomaru, Nozomi Sano, Yuhei Suzuki, Tomoyuki Masuda, Takashi Hoshino, Hidetoshi Yasuoka, Yuko Tanaka, Shuichi Saito, Takeshi Hatanaka, Satoru Kakizaki
Intern Med. 2023 Nov 1; 62(21): 3151–3156. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.2169/internalmedicine.1610-23
PMCID:
PMC10686744
5.
Xuesong Bai, Jiemin Chen, Wenqin Zhang, Shengnan Zhou, Liangbo Dong, Jianhao Huang, Xiaodong He
Cancer Sci. 2023 Nov; 114(11): 4299–4313. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.1111/cas.15953
PMCID:
PMC10637062
6.
Rahul Saxena, Baskar Chakrapani, M. P. Sarath Krishnan, Amit Gupta, Sweety Gupta, Jayanta Das, Subash C. Gupta, Anissa A. Mirza, Shalinee Rao, Bela Goyal
Sci Rep. 2023; 13: 19101. Published online 2023 Nov 4. doi: 10.1038/s41598-023-44767-3
PMCID:
PMC10625549
7.
Changhao Wu, Chenglong Zheng, Shiyu Chen, Zhiwei He, Hao Hua, Chengyi Sun, Chao Yu
Cell Death Dis. 2023 Oct; 14(10): 699. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1038/s41419-023-06207-y
PMCID:
PMC10598070
8.
Xing He, Yaorong Peng, Gui He, Huilin Ye, Liqiang Liu, Qixian Zhou, Juanyi Shi, Sha Fu, Jie Wang, Zhenyu Zhou, Wenbin Li
J Transl Med. 2023; 21: 717. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1186/s12967-023-04589-3
PMCID:
PMC10571407
9.
Hanrui Shao, Jiahai Zhu, Ya Zhu, Lixin Liu, Songling Zhao, Qiang Kang, Yunxia Liu, Hao Zou
BMC Med Genomics. 2023; 16: 240. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1186/s12920-023-01663-z
PMCID:
PMC10566037
10.
Danmei Zhang, Klara Dorman, Kathrin Heinrich, Lena Weiss, Myrto Boukovala, Michael Haas, Philipp A. Greif, Frank Ziemann, Georg Beyer, Daniel Roessler, Elisabetta Goni, Bernhard Renz, Jan G. D’Haese, Wolfgang G. Kunz, Max Seidensticker, Stefanie Corradini, Maximilian Niyazi, Steffen Ormanns, Jörg Kumbrink, Andreas Jung, Andreas Mock, Martina Rudelius, Frederick Klauschen, Jens Werner, Julia Mayerle, Michael von Bergwelt-Baildon, Stefan Boeck, Volker Heinemann, C. Benedikt Westphalen
Target Oncol. 2023; 18(5): 767–776. Published online 2023 Aug 18. doi: 10.1007/s11523-023-00985-3
PMCID:
PMC10517894
11.
Zeyu Wang, Weijian Li, Xue Wang, Qin Zhu, Liguo Liu, Shimei Qiu, Lu Zou, Ke Liu, Guoqiang Li, Huijie Miao, Yang Yang, Chengkai Jiang, Yong Liu, Rong Shao, Xu'an Wang, Yingbin Liu
Chin Med J (Engl) 2023 Sep 20; 136(18): 2210–2220. Published online 2023 Jul 24. doi: 10.1097/CM9.0000000000002675
PMCID:
PMC10508381
12.
Wei Jia, Chao Wang
Aging (Albany NY) 2023 Jul 31; 15(14): 7008–7022. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.18632/aging.204889
PMCID:
PMC10415569
13.
Subotheni Thavaneswaran, Maya Kansara, Frank Lin, David Espinoza, John P. Grady, Chee Khoon Lee, Mandy L. Ballinger, Lucille Sebastian, Theresa Corpuz, Min Ru Qiu, Piyushkumar Mundra, Charles G. Bailey, Ulf Schmitz, John Simes, Anthony M. Joshua, David M. Thomas
Br J Cancer. 2023 Aug 24; 129(3): 475–485. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1038/s41416-023-02311-0
PMCID:
PMC10403555
14.
AMIR IBUKIĆ, SNJEŽANA RAMIĆ, MARIO ZOVAK, ZDENKO BILIĆ, DAVOR TOMAS, ALMA DEMIROVIĆ
In Vivo. 2023 Jul-Aug; 37(4): 1828–1837. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.21873/invivo.13274
PMCID:
PMC10347917
15.
Mohd Adnan Siddiqui, Navneet Dwivedi, Mohammed Haris Siddiqui, S. V. Rana, Anil Sharma, N. R. Dash, Rebala Pradeep, Ranjit Vijayahari, Anu Behari, V. K. Kapoor, Neeraj Sinha
PLoS One. 2023; 18(6): e0286979. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1371/journal.pone.0286979
PMCID:
PMC10289436
16.
Ernesto Lopez, Sofía Hidalgo, Eduardo Roa, Javiera Gómez, Carlos Hermansen Truan, Evy Sanders, Cristian Carrasco, Rodrigo Pacheco, Flavio Salazar-Onfray, Manuel Varas-Godoy, Vincenzo Borgna, Alvaro Lladser
Oncoimmunology. 2023; 12(1): 2225291. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.1080/2162402X.2023.2225291
PMCID:
PMC10288912
17.
Simone Conci, Giovanni Catalano, Diletta Roman, Camilla Zecchetto, Eleonora Lucin, Mario De Bellis, Marzia Tripepi, Alfredo Guglielmi, Michele Milella, Andrea Ruzzenente
Int J Med Sci. 2023; 20(7): 858–869. Published online 2023 May 11. doi: 10.7150/ijms.82008
PMCID:
PMC10266048
18.
Chandan Kumar-Sinha, Pankaj Vats, Nguyen Tran, Dan R. Robinson, Valerie Gunchick, Yi-Mi Wu, Xuhong Cao, Yu Ning, Rui Wang, Erica Rabban, Janice Bell, Sunita Shankar, Rahul Mannan, Yuping Zhang, Mark M. Zalupski, Arul M. Chinnaiyan, Vaibhav Sahai
Neoplasia. 2023 Aug; 42: 100910. Published online 2023 May 31. doi: 10.1016/j.neo.2023.100910
PMCID:
PMC10245336
19.
Michael LaPelusa, Thatcher Heumann, Laura Goff, Rajiv Agarwal
Chin Clin Oncol.
Published in final edited form as: Chin Clin Oncol. 2023 Apr; 12(2): 14. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.21037/cco-22-93
PMCID:
PMC10175163
20.
Lingxiao Zhang, Lin Jiang, Ling Zeng, Zhaohui Jin, Xuanjia Dong, Yuhan Zhang, Litian Chen, Yijun Shu, Yingbin Liu, Ying Huang
J Transl Med. 2023; 21: 306. Published online 2023 May 5. doi: 10.1186/s12967-023-04157-9
PMCID:
PMC10163693

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center