U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 53

1.
Dominic Burg, Masakuni Yamamoto, Masato Namekata, Joseph Haklani, Koichiro Koike, Maria Halasz
Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017; 10: 71–85. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.2147/CCID.S123401
PMCID:
PMC5338843
2.
赵 云静, 麻 宏伟
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2018 May 25; 20(5): 387–391. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2018.05.010
PMCID:
PMC7389061
3.
Xiaohua Li, Rui Xiao, Baiyu Chen, Guanglu Yang, Xiaomeng Zhang, Zhuo Fu, Junxian Fu, Mengli Zhuang, Yinglong Huang
Medicine (Baltimore) 2018 Dec; 97(52): e13758. Published online 2018 Dec 28. doi: 10.1097/MD.0000000000013758
PMCID:
PMC6314651
4.
Imen Rejeb, Houweyda Jilani, Yasmina Elaribi, Syrine Hizem, Lamia Hila, Julia Lauer Zillahrdt, Jamel Chelly, Lamia Benjemaa
BMC Med Genet. 2017; 18: 134. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.1186/s12881-017-0493-5
PMCID:
PMC5693559
5.
Maksim Plikus, Wen Pin Wang, Jian Liu, Xia Wang, Ting-Xin Jiang, Cheng-Ming Chuong
Am J Pathol. 2004 Mar; 164(3): 1099–1114. doi: 10.1016/S0002-9440(10)63197-5
PMCID:
PMC1614723
6.
Meijia Li, Kaipan Qu, Qiang Lei, Mingrui Chen, Donghui Bian
Aesthetic Plast Surg. 2024; 48(5): 977–984. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.1007/s00266-023-03603-9
PMCID:
PMC10980625
7.
Bo Liao, Yan Cui, Sijiu Yu, Junfeng He, Xue Yang, Shengnan Zou, Sijie Li, Pengfei Zhao, Hongwei Xu, Min Long, Xiaoyan Wang
Front Vet Sci. 2023; 10: 1277586. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.3389/fvets.2023.1277586
PMCID:
PMC10691264
8.
Seoyoon Ham, Young In Lee, In Ah Kim, Jangmi Suk, Inhee Jung, Jong‐Moon Jeong, Ju Hee Lee
Skin Res Technol. 2023 Sep; 29(9): e13448. Published online 2023 Aug 22. doi: 10.1111/srt.13448
PMCID:
PMC10443189
9.
Ramona B. Damalerio, Ruiqi Lim, Yuan Gao, Tan-Tan Zhang, Ming-Yuan Cheng
Sensors (Basel) 2023 May; 23(9): 4453. Published online 2023 May 2. doi: 10.3390/s23094453
PMCID:
PMC10181682
10.
Wolfgang Mayer, Michaela Weibel, Chiara De Luca, Galina Ibragimova, Ilya Trakhtman, Zaira Kharaeva, Danny L. Chandler, Liudmila Korkina
Biomolecules. 2023 Apr; 13(4): 699. Published online 2023 Apr 20. doi: 10.3390/biom13040699
PMCID:
PMC10136211
11.
Mario Cruciani, Francesca Masiello, Ilaria Pati, Giuseppe Marano, Simonetta Pupella, Vincenzo De Angelis
Blood Transfus. 2023 Jan; 21(1): 24–36. Prepublished online 2021 Nov 15. doi: 10.2450/2021.0216-21
PMCID:
PMC9918380
12.
Carr Cai, Bill Zeng, Lydia Lin, Miranda Zheng, Carolina Burki, Susanne Grether‐Beck, Jean Krutmann
Health Sci Rep. 2023 Jan; 6(1): e1045. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.1002/hsr2.1045
PMCID:
PMC9817492
13.
Shadi Zari
Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021; 14: 1725–1736. Published online 2021 Nov 19. doi: 10.2147/CCID.S334807
PMCID:
PMC8610382
14.
Pan Gong, Xianru Jiao, Dan Yu, Zhixian Yang
Front Genet. 2021; 12: 649556. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.3389/fgene.2021.649556
PMCID:
PMC8277933
15.
Panpicha Sattasathuchana, Chunyaput Bumrungpun, Naris Thengchaisri
Vet World. 2020 Dec; 13(12): 2798–2805. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.14202/vetworld.2020.2798-2805
PMCID:
PMC7811543
16.
Evyatar Evron, Margit Juhasz, Arash Babadjouni, Natasha Atanaskova Mesinkovska
Skin Appendage Disord. 2020 Nov; 6(6): 329–337. Published online 2020 Aug 23. doi: 10.1159/000509905
PMCID:
PMC7706486
17.
E A Beseris, S E Naleway, D R Carrier
Integr Org Biol. 2020; 2(1): obaa005. Published online 2020 Apr 15. doi: 10.1093/iob/obaa005
PMCID:
PMC7671116
18.
尹 泽西, 贺 湘玲, 邹 润英
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2018 Dec 25; 20(12): 1050–1054. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2018.12.014
PMCID:
PMC7389504
19.
Hyun Ah Oh, Jihye Kwak, Beom Joon Kim, Hye Jin Jin, Won Seok Park, Soo Jin Choi, Wonil Oh, Soyoun Um
Cells. 2020 Jun; 9(6): 1344. Published online 2020 May 28. doi: 10.3390/cells9061344
PMCID:
PMC7349163
20.
Sandra Widaty, Erdina HD Pusponegoro, Githa Rahmayunita, Rinadewi Astriningrum, Adinda Meidisa Akhmad, Caroline Oktarina, Eliza Miranda, Triana Agustin
Int J Trichology. 2019 Mar-Apr; 11(2): 43–48. doi: 10.4103/ijt.ijt_86_18
PMCID:
PMC6463453

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center