U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 36

1.
Maurizio Mazzei, Mario Forzan, Vito Carlucci, Antonio G Anfossi, Alberto Alberti, Francesco Albanese, Diana Binanti, Francesca Millanta, Lisa Baroncini, Andrea Pirone, Francesca Abramo
J Feline Med Surg. 2018 Aug; 20(8): 772–779. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1177/1098612X17732255
PMCID:
PMC11104150
2.
Sigrid Regauer, Mikhail Ermakov, Karl Kashofer
Am J Surg Pathol. 2023 Dec; 47(12): 1449–1460. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1097/PAS.0000000000002130
PMCID:
PMC10642695
3.
Lauren K. Shea, Neal S. Akhave, Leslie A. Sutton, Leigh A. Compton, Conner York, Sai Mukund Ramakrishnan, Christopher A. Miller, Lukas D. Wartman, David Y. Chen
J Invest Dermatol.
Published in final edited form as: J Invest Dermatol. 2023 Feb; 143(2): 232–241.e6. Published online 2022 Aug 31. doi: 10.1016/j.jid.2022.08.037
PMCID:
PMC10334302
4.
Wenhao Xu, Yuhao Wu, Wangrui Liu, Aihetaimujiang Anwaier, Xi Tian, Jiaqi Su, Haineng Huang, Gaomeng Wei, Yuanyuan Qu, Hailiang Zhang, Dingwei Ye
Int J Biol Sci. 2022; 18(13): 4884–4900. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.7150/ijbs.74647
PMCID:
PMC9379407
5.
Zhao-wei Gao, Lan Yang, Chong Liu, Xi Wang, Wen-tao Guo, Hui-zhong Zhang, Ke Dong
Front Immunol. 2022; 13: 903461. Published online 2022 May 18. doi: 10.3389/fimmu.2022.903461
PMCID:
PMC9157497
6.
Megan E. Spurgeon, Jingwei Cheng, Ella Ward-Shaw, Frederick A. Dick, James A. DeCaprio, Paul F. Lambert
PLoS Pathog. 2022 May; 18(5): e1010551. Published online 2022 May 13. doi: 10.1371/journal.ppat.1010551
PMCID:
PMC9132321
7.
Shira Fishbach, George Steinhardt, Chao Jie Zhen, Rutika Puranik, Jeremy P. Segal, Nicole A. Cipriani
Head Neck Pathol. 2022 Mar; 16(1): 236–247. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.1007/s12105-021-01349-x
PMCID:
PMC9018939
8.
Zhiyang Zhou, Bi Peng, Juanni Li, Kewa Gao, Yuan Cai, Zhijie Xu, Yuanliang Yan
Sci Rep. 2021; 11: 18366. Published online 2021 Sep 15. doi: 10.1038/s41598-021-97840-0
PMCID:
PMC8443600
9.
Xinke Zhang, Yingying Wang, Gari A, Chunhua Qu, Jiewei Chen
Front Immunol. 2021; 12: 721030. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.3389/fimmu.2021.721030
PMCID:
PMC8438309
10.
David Schrama, Leopold Groesser, Selma Ugurel, Christian Hafner, Diana V. Pastrana, Christopher B. Buck, Lorenzo Cerroni, Anna Theiler, Jürgen C. Becker
JAMA Dermatol.
Published in final edited form as: JAMA Dermatol. 2014 Nov; 150(11): 1180–1186. doi: 10.1001/jamadermatol.2014.1116
PMCID:
PMC8369517
11.
Aihua Lan, Chunxia Ren, Xiaoling Wang, Guoqing Tong, Gong Yang
BMC Cancer. 2021; 21: 423. Published online 2021 Apr 17. doi: 10.1186/s12885-021-08163-2
PMCID:
PMC8052856
12.
Muhammad Asif Qureshi, Saeed Khan, Muhammad Sohaib Tauheed, Sofia Ali Syed, Ikram Din Ujjan, Amanullah Lail, Shaheen Sharafat
Asian Pac J Cancer Prev. 2020 Nov; 21(11): 3199–3209. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.11.3199
PMCID:
PMC8033114
13.
Xin Cheng, Xiaowei Wang, Kechao Nie, Lin Cheng, Zheyu Zhang, Yang Hu, Weijun Peng
Front Immunol. 2021; 12: 646523. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.3389/fimmu.2021.646523
PMCID:
PMC7925850
14.
Hongpan Zhang, Zhihao Yang, Guobo Du, Lu Cao, BangXian Tan
Technol Cancer Res Treat. 2021; 20: 1533033820980088. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1177/1533033820980088
PMCID:
PMC7887689
15.
Shixuan Shen, Hao Li, Jingwei Liu, Liping Sun, Yuan Yuan
Cancer Med. 2020 Dec; 9(23): 9064–9080. Published online 2020 Oct 17. doi: 10.1002/cam4.3489
PMCID:
PMC7724489
16.
Bo Ye, Jianxin Shi, Huining Kang, Olufunmilola Oyebamiji, Deirdre Hill, Hui Yu, Scott Ness, Fei Ye, Jie Ping, Jiapeng He, Jeremy Edwards, Ying-Yong Zhao, Yan Guo
RNA Biol. 2020; 17(11): 1666–1673. Published online 2019 Oct 18. doi: 10.1080/15476286.2019.1679585
PMCID:
PMC7567505
17.
Bigang Liu, Xiaojun Xia, Feng Zhu, Eunmi Park, Steve Carbajal, Kaoru Kiguchi, John DiGiovanni, Susan Fischer, Yinling Hu
Cancer Cell.
Published in final edited form as: Cancer Cell. 2008 Sep 9; 14(3): 212–225. doi: 10.1016/j.ccr.2008.07.017
PMCID:
PMC7263012
18.
Anastasia Hodorogea, Andreea Calinescu, Mihaela Antohe, Mihaela Balaban, Roxana Ioana Nedelcu, Gabriela Turcu, Daniela Adriana Ion, Ioana Anca Badarau, Catalin Mihai Popescu, Raluca Popescu, Cristiana Popp, Mirela Cioplea, Luciana Nichita, Ionela Hulea, Alice Brinzea
Anal Cell Pathol (Amst) 2019; 2019: 3851576. Published online 2019 Dec 16. doi: 10.1155/2019/3851576
PMCID:
PMC6942705
19.
Soojeong Chang, Sujin Yim, Hyunsung Park
Exp Mol Med. 2019 Jun; 51(6): 66. Published online 2019 Jun 20. doi: 10.1038/s12276-019-0230-6
PMCID:
PMC6586683
20.
Guochun Jiang, Emanual Maverakis, Michelle Y. Cheng, Maher M. Elsheikh, Claire Deleage, Gema Méndez-Lagares, Michiko Shimoda, Steven A. Yukl, Dennis J. Hartigan-O’Connor, George R. Thompson, III, Jacob D. Estes, Joseph K. Wong, Satya Dandekar
JCI Insight. 2019 Apr 4; 4(7): e126027. Published online 2019 Apr 4. doi: 10.1172/jci.insight.126027
PMCID:
PMC6483647

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center