U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 35

1.
Sigrid Regauer, Mikhail Ermakov, Karl Kashofer
Am J Surg Pathol. 2023 Dec; 47(12): 1449–1460. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1097/PAS.0000000000002130
PMCID:
PMC10642695
2.
Lauren K. Shea, Neal S. Akhave, Leslie A. Sutton, Leigh A. Compton, Conner York, Sai Mukund Ramakrishnan, Christopher A. Miller, Lukas D. Wartman, David Y. Chen
J Invest Dermatol.
Published in final edited form as: J Invest Dermatol. 2023 Feb; 143(2): 232–241.e6. Published online 2022 Aug 31. doi: 10.1016/j.jid.2022.08.037
PMCID:
PMC10334302
3.
Wenhao Xu, Yuhao Wu, Wangrui Liu, Aihetaimujiang Anwaier, Xi Tian, Jiaqi Su, Haineng Huang, Gaomeng Wei, Yuanyuan Qu, Hailiang Zhang, Dingwei Ye
Int J Biol Sci. 2022; 18(13): 4884–4900. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.7150/ijbs.74647
PMCID:
PMC9379407
4.
Zhao-wei Gao, Lan Yang, Chong Liu, Xi Wang, Wen-tao Guo, Hui-zhong Zhang, Ke Dong
Front Immunol. 2022; 13: 903461. Published online 2022 May 18. doi: 10.3389/fimmu.2022.903461
PMCID:
PMC9157497
5.
Megan E. Spurgeon, Jingwei Cheng, Ella Ward-Shaw, Frederick A. Dick, James A. DeCaprio, Paul F. Lambert
PLoS Pathog. 2022 May; 18(5): e1010551. Published online 2022 May 13. doi: 10.1371/journal.ppat.1010551
PMCID:
PMC9132321
6.
Shira Fishbach, George Steinhardt, Chao Jie Zhen, Rutika Puranik, Jeremy P. Segal, Nicole A. Cipriani
Head Neck Pathol. 2022 Mar; 16(1): 236–247. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.1007/s12105-021-01349-x
PMCID:
PMC9018939
7.
Zhiyang Zhou, Bi Peng, Juanni Li, Kewa Gao, Yuan Cai, Zhijie Xu, Yuanliang Yan
Sci Rep. 2021; 11: 18366. Published online 2021 Sep 15. doi: 10.1038/s41598-021-97840-0
PMCID:
PMC8443600
8.
Xinke Zhang, Yingying Wang, Gari A, Chunhua Qu, Jiewei Chen
Front Immunol. 2021; 12: 721030. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.3389/fimmu.2021.721030
PMCID:
PMC8438309
9.
David Schrama, Leopold Groesser, Selma Ugurel, Christian Hafner, Diana V. Pastrana, Christopher B. Buck, Lorenzo Cerroni, Anna Theiler, Jürgen C. Becker
JAMA Dermatol.
Published in final edited form as: JAMA Dermatol. 2014 Nov; 150(11): 1180–1186. doi: 10.1001/jamadermatol.2014.1116
PMCID:
PMC8369517
10.
Aihua Lan, Chunxia Ren, Xiaoling Wang, Guoqing Tong, Gong Yang
BMC Cancer. 2021; 21: 423. Published online 2021 Apr 17. doi: 10.1186/s12885-021-08163-2
PMCID:
PMC8052856
11.
Muhammad Asif Qureshi, Saeed Khan, Muhammad Sohaib Tauheed, Sofia Ali Syed, Ikram Din Ujjan, Amanullah Lail, Shaheen Sharafat
Asian Pac J Cancer Prev. 2020 Nov; 21(11): 3199–3209. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.11.3199
PMCID:
PMC8033114
12.
Xin Cheng, Xiaowei Wang, Kechao Nie, Lin Cheng, Zheyu Zhang, Yang Hu, Weijun Peng
Front Immunol. 2021; 12: 646523. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.3389/fimmu.2021.646523
PMCID:
PMC7925850
13.
Hongpan Zhang, Zhihao Yang, Guobo Du, Lu Cao, BangXian Tan
Technol Cancer Res Treat. 2021; 20: 1533033820980088. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1177/1533033820980088
PMCID:
PMC7887689
14.
Shixuan Shen, Hao Li, Jingwei Liu, Liping Sun, Yuan Yuan
Cancer Med. 2020 Dec; 9(23): 9064–9080. Published online 2020 Oct 17. doi: 10.1002/cam4.3489
PMCID:
PMC7724489
15.
Bo Ye, Jianxin Shi, Huining Kang, Olufunmilola Oyebamiji, Deirdre Hill, Hui Yu, Scott Ness, Fei Ye, Jie Ping, Jiapeng He, Jeremy Edwards, Ying-Yong Zhao, Yan Guo
RNA Biol. 2020; 17(11): 1666–1673. Published online 2019 Oct 18. doi: 10.1080/15476286.2019.1679585
PMCID:
PMC7567505
16.
Bigang Liu, Xiaojun Xia, Feng Zhu, Eunmi Park, Steve Carbajal, Kaoru Kiguchi, John DiGiovanni, Susan Fischer, Yinling Hu
Cancer Cell.
Published in final edited form as: Cancer Cell. 2008 Sep 9; 14(3): 212–225. doi: 10.1016/j.ccr.2008.07.017
PMCID:
PMC7263012
17.
Anastasia Hodorogea, Andreea Calinescu, Mihaela Antohe, Mihaela Balaban, Roxana Ioana Nedelcu, Gabriela Turcu, Daniela Adriana Ion, Ioana Anca Badarau, Catalin Mihai Popescu, Raluca Popescu, Cristiana Popp, Mirela Cioplea, Luciana Nichita, Ionela Hulea, Alice Brinzea
Anal Cell Pathol (Amst) 2019; 2019: 3851576. Published online 2019 Dec 16. doi: 10.1155/2019/3851576
PMCID:
PMC6942705
18.
Soojeong Chang, Sujin Yim, Hyunsung Park
Exp Mol Med. 2019 Jun; 51(6): 66. Published online 2019 Jun 20. doi: 10.1038/s12276-019-0230-6
PMCID:
PMC6586683
19.
Guochun Jiang, Emanual Maverakis, Michelle Y. Cheng, Maher M. Elsheikh, Claire Deleage, Gema Méndez-Lagares, Michiko Shimoda, Steven A. Yukl, Dennis J. Hartigan-O’Connor, George R. Thompson, III, Jacob D. Estes, Joseph K. Wong, Satya Dandekar
JCI Insight. 2019 Apr 4; 4(7): e126027. Published online 2019 Apr 4. doi: 10.1172/jci.insight.126027
PMCID:
PMC6483647
20.
Christophe Cataisson, Aleksandra M. Michalowski, Kelly Shibuya, Andrew Ryscavage, Mary Klosterman, Lisa Wright, Wendy Dubois, Fan Liu, Anne Zhuang, Kameron B. Rodrigues, Shelley Hoover, Jennifer Dwyer, Mark Simpson, Glenn Merlino, Stuart H. Yuspa
Sci Signal.
Published in final edited form as: Sci Signal. 2016 Jun 21; 9(433): ra62. Published online 2016 Jun 21. doi: 10.1126/scisignal.aaf5106
PMCID:
PMC6322206

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center