U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Boni Ding, Daojin Chen, Xiaorong Li, Hongyan Zhang, Yujun Zhao
Gland Surg. 2013 May; 2(2): 69–79. doi: 10.3978/j.issn.2227-684X.2013.05.06
PMCID:
PMC4115732
2.
Vedbar S. Khadka, Masaki Nasu, Youping Deng, Mayumi Jijiwa
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 7553. Published online 2023 Apr 20. doi: 10.3390/ijms24087553
PMCID:
PMC10142546
3.
Hye-Won Cho, Hyun-Seok Jin, Yong-Bin Eom
Genes (Basel) 2021 Mar; 12(3): 378. Published online 2021 Mar 6. doi: 10.3390/genes12030378
PMCID:
PMC7998336
4.
Hui Wang, Zheqiong Tan, Hui Hu, Hongzhou Liu, Tangwei Wu, Chao Zheng, Xiuling Wang, Zhenzhao Luo, Jing Wang, Shuiyi Liu, Zhongxin Lu, Jiancheng Tu
BMC Cancer. 2019; 19: 738. Published online 2019 Jul 27. doi: 10.1186/s12885-019-5951-3
PMCID:
PMC6661096
5.
Nicola Fusco, Pierre-Emmanuel Colombo, Luciano G. Martelotto, Maria R. De Filippo, Salvatore Piscuoglio, Charlotte K.Y. Ng, Raymond S. Lim, William Jacot, Anne Vincent-Salomon, Jorge S. Reis-Filho, Britta Weigelt
Histopathology.
Published in final edited form as: Histopathology. 2016 Jan; 68(2): 262–271. Published online 2015 Jun 29. doi: 10.1111/his.12735
PMCID:
PMC4637261
6.
Mikko Pelkonen, Kaisa Luostari, Maria Tengström, Hermanni Ahonen, Bozena Berdel, Vesa Kataja, Ylermi Soini, Veli-Matti Kosma, Arto Mannermaa
BMC Cancer. 2015; 15: 431. Published online 2015 May 27. doi: 10.1186/s12885-015-1440-5
PMCID:
PMC4445813
7.
Ting Wang, Xi Zeng, Weiyang Li, Haijun Zhu, Guan Wang, Xiao Liu, Yonggang Lv, Jinghua Wu, Xuehan Zhuang, Juliang Zhang, Yi Zhao, Haodong Huang, Jing Fan, Qing Yao, Chenyang He, Xiuqing Zhang, Chen Huang, Jianghao Chen, Ling Wang
PLoS One. 2014; 9(3): e90343. Published online 2014 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0090343
PMCID:
PMC3948675
8.
Fang-Ming Chen, Hsueh-Wei Chang, Sheau-Fang Yang, Ya-Fang Huang, Pei-Yung Nien, Yao-Tsung Yeh, Ming-Feng Hou
Exp Mol Med. 2012 May 31; 44(5): 356–362. Published online 2012 Feb 15. doi: 10.3858/emm.2012.44.5.040
PMCID:
PMC3366329
9.
D Liu, P S Rudland, D R Sibson, A Platt-Higgins, R Barraclough
Br J Cancer. 2000 Dec; 83(11): 1473–1479. Published online 2000 Nov 22. doi: 10.1054/bjoc.2000.1488
PMCID:
PMC2363420
10.
L. P. Kahl, A. R. Carroll, P. Rhodes, J. Wood, N. G. Read
Br J Cancer. 1991 Apr; 63(4): 534–540. doi: 10.1038/bjc.1991.126
PMCID:
PMC1972346
11.
Tamara Zakic, Andjelika Kalezic, Zorka Drvendzija, Mirjana Udicki, Tatjana Ivkovic Kapicl, Biljana Srdic Galic, Aleksandra Korac, Aleksandra Jankovic, Bato Korac
Cells. 2024 Jan; 13(2): 155. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.3390/cells13020155
PMCID:
PMC10814287
12.
Liang Xu, Shuya Luo, Qixin Mao, Yufeng Gao, Lihua Luo, Wei Qu, Yali Cao
Oncol Lett. 2024 Jan; 27(1): 39. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.3892/ol.2023.14172
PMCID:
PMC10728692
13.
Mohamad Kaki, Sarah Klein, Chinar Singh, Breanne Kothe, Jose Martin
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e46125. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.7759/cureus.46125
PMCID:
PMC10612385
14.
Esmael Besufikad Belachew, Adey Feleke Desta, Dinikisira Bekele Deneke, Tewodros Yalew Gebremariam, Dessalegn Abeje Tefera, Fikadu Alemu Atire, Dawit Hailu Alemayehu, Tamirayehu Seyoum, Marcus Bauer, Selfu Girma, Dareskedar Tsehay Sewasew, Eva J. Kantelhardt, Tesfaye Sisay Tessema, Rawleigh Howe
BMC Res Notes. 2023; 16: 253. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1186/s13104-023-06518-5
PMCID:
PMC10557335
15.
Wedad Bouaod, Ahmed M Zakoko, Hamza Asif, Azhar Hussain, Nadia Malik, Sidhartha D Ray, Jagannadha Peela, Anirudh Srinivas Teja Peela, Abdalla M Jarari
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e44621. Published online 2023 Sep 3. doi: 10.7759/cureus.44621
PMCID:
PMC10547925
16.
Jing-Yu Lu, Guo-Liang Zhang, Xiao-Jing Lin, Dar-Ren Chen, Zi-Fang Zheng, Yu Chen, Li-sheng Lin
BMC Surg. 2023; 23: 279. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.1186/s12893-023-02186-1
PMCID:
PMC10503113
17.
Qinbo Wang, Lina Wei, Yuan Zhou, Yingjuan Ou, Haiyan Li
Cancer Rep (Hoboken) 2023 Sep; 6(9): e1865. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.1002/cnr2.1865
PMCID:
PMC10480408
18.
Sean K. Park, Sajjaad H. Samat, Courtney M. Whitelock, Thais Fortes
Clin Case Rep. 2023 Jun; 11(6): e7521. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.1002/ccr3.7521
PMCID:
PMC10279943
19.
Yan Quan, Yinhua Liu, Gang Li, Zhongyu Liu
Am J Transl Res. 2023; 15(5): 3468–3475. Published online 2023 May 15.
PMCID:
PMC10251030
20.
Hirokazu Yamazaki, Kei Koizumi, Mana Watahiki, Daiki Takatsuka, Yuko Asano, Mana Goto, Norihiko Shiiya, Satoshi Baba
Surg Case Rep. 2023 Dec; 9: 90. Published online 2023 May 29. doi: 10.1186/s40792-023-01673-0
PMCID:
PMC10225381

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center